Φίλιππος Κ. Βασιλόγιαννης

Ανθολόγιο 

Φιλοσοφίας, Μεθοδολογίας και Επιστήμης του Δικαίου

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για νεόφυτος βαμβας

 

 

 

Ρητορική εκ των ενδοξοτέρων τεχνογράφων αρχαίων και νεωτέρων ερανισθείσα και συνταχθείσα υπό Ν. Βάμβα

 

 

                                                                             

 

 

 

 

Peter Benson "Misfeasance as an Organizing Normative Idea in Private Law"

Αποτέλεσμα εικόνας για bentham

Jeremy Bentham An Introduction to the Principles of Morals and Legislation

Αποτέλεσμα εικόνας για blackstone commentaries on the laws of england

 

 

 

 

 

Commentaries on the Laws of England in Four Books

1 (I - II)  2 (II I- IV) by Sir William Blackstone 

 

 
Αποτέλεσμα εικόνας για robert brandom

Robert B. Brandom "A Hegelian Model of Legal Concept Determination"

 

Αποτέλεσμα εικόνας για cicero

Cicero De officiis With an English Translation by Walter Miller

Stephen Darwall's picture

 

 

Stephen Darwall "Law and the Second-Person Standpoint"

 
Image result for antony duff

R. A. Duff Intention, Agency and Criminal LiabilityPhilosophy of Action and the Criminal Law  

 
 

??ο?έλε?μα εικ?να? για Ronald Dworkin Ronald Dworkin "Objectivity and Truth: You'd Better Believe It "

Αποτέλεσμα εικόνας για Jerome Frank

Jerome Frank Law and the Modern Mind

 

 

 

 

 

Lon Fuller (& John Randall) "Professional Responsibility: Report of the Joint Conference" 

Αρχαί της φιλοσοφικής επιστήμης του δικαίου (Lehrbuch der philosophischen Rechtswissenschaft oder des Naturrechts)

υπό Καρόλου Ερρίκου Γρος [Karl Heinrich von Gros] μεταφρασθείσαι υπό Α. Πολυζωΐδου

 

 

 

The Introduction to Dutch Jurisprudence of Hugo Grotius Now First Rendered into English by Charles Herbert The Rights of War and Peace 1  2  3  edited and with an Introduction by Richard Tuck from the Edition by Jean Barbeyrac

Professor

 

 

 

 

Scott Hershovitz "The End of Jurisprudence"

 

 

 

Wesley N. Hohfeld "Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning"

 

 

 

 

 

 

The Common Law  by Oliver Wendell Holmes, Jr.

RudolfvonIhering2.jpg

 

 

 

 

 

 

Rudolph von Jhering  Der Zweck im Recht 1 2 (Law as a Means to an End  translated by Isaac Husik)

Αποτέλεσμα εικόνας για Hans Kelsen

Στοιχεία γενικής θεωρίας της πολιτείας 1-24 25-78 υπό Hans Kelsen "What is Justice?"

Christine M. Korsgaard The Sources of Normativity

 

Σχετική εικόνα

David Lewis "The Punishment that Leaves Something to Chance"

Αποτέλεσμα εικόνας για karl marx

 

 

 

 

Karl Marx Zur Judenfrage (On The Jewish Question)

Παντελής Μπασάκος Επιχείρημα και κρίση 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Franz Leopοld Neumann

Franz Leopοld Neumann The Governance of the Rule of Law

Αποτέλεσμα εικόνας για Robert Nozick

 

 

 

 

Robert Nozick "Who Would Chose Socialism?"

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Βασίλειος Οικονομίδης

Στοιχεία του αστυκού δικαίου υπό Βασιλείου Τ. Οικονομίδου Γενικαί αρχαί

 

 

 

 

 

 

Evgeny Pashukanis The General Theory of Law and Marxism translated by Peter B. Maggs

 
 

Αποτέλεσμα εικόνας για Gerald J. Postema

Gerald J. Postema "Jurisprudence, the Sociable Science"

Αποτέλεσμα εικόνας για νικος πουλαντζας

Νίκος Πουλαντζάς "Σχετικά με τη μαρξιστική θεωρία του δικαίου" μετ. Τάκη Βιδάλη

 

Αποτέλεσμα εικόνας για rawls john

John Rawls "Δύο έννοιες κανόνων", μετ. Γ. Μαραγκού "Reply to Habermas

(: "Reconciliation Through the Public Use of Reason") "The Idea of Public Reason Revisited" Twenty-three lectures on modern political philosophy

 

cropped-100317.jpg

 

 

 

 

 

 

Adolf Reinach Die apriorischen Grundlagen des brgerlichen Rechtes (The Apriori Foundations of the Civil Law translated by John F. Crosby)

 

 

 

 

 

Friedrich Carl von Savigny  Das Recht des Besitzes (Von Savigny's Treatise on Possession

translated by Sir Erskine Perry)  

 

Barry Smith.jpg

Barry Smith "Law and Eschatology in Wittgenstein's Early Thought"

 
  Picture of David Sussman

 

David Sussman

"Whats Wrong with Torture?"

Stavros Tsakyrakis "Proportionality: An assault on human rights?" "Total Freedom: the Morality of Proportionality"

 
 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Weber Max

Max Weber "Economy and Law" Edited by Guenther Roth and Claus Wittich

 

 

 

Ernest J. Weinrib "Correlativity, Personality and the Emerging Consensus on Corrective Justice" "Can Law Survive Legal Education?"

Roger White "You just believe that because..."

 

  19.1.2019