Αποτέλεσμα εικόνας για linkedin

 

 

 

 

 

 

Φίλιππος Κ. Βασιλόγιαννης         

Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας του Δικαίου         

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών         

Νομική Σχολή         

   

Π

Α

Ρ

Α

Δ

Ο

Σ

Ε

Ι

 Σ 

 

Προπτυχιακά

Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου Δίκαιο και οικονομία

Μεθοδολογία του δικαίου Φιλοσοφία του δικαίου

Philosophy of Law

 

Μεταπτυχιακά

Θέματα δικαϊκής ηθικής Θέματα φιλοσοφίας του ιδιωτικού δικαίου

Νομική επιχειρηματολογία Θέματα φιλοσοφίας του δημοσίου δικαίου

Πηγές της φιλοσοφίας του δικαίου Φιλοσοφία του δικαίου

Κοινοδίκαιο (common law) και αστικό δίκαιο Φιλοσοφία του ποινικού δικαίου

Origins and Principles of Modern Private Law

Δίκαιο, ηθική και βιοηθική Φιλοσοφία και γενική θεωρία του δικαίου

 

Ανθολόγιο

(φιλοσοφίας, μεθοδολογίας και επιστήμης του δικαίου) 

 

Δ

Η

Μ

Ο

Σ

Ι

Ε

Υ

Σ

Ε

Ι

Σ

                                                             

        "Η συνταγματική εγγύηση της πανεπιστημιακής αστυνομικής εξουσίας" constitutionalism.gr

        "Ένα ακόμη αντίδωρο στον Παντελή Μπασάκο" The Books' Journal 67

        "Μετρούν οι αριθμοί: πώς και γιατί;" Μνήμη Θανάση Κ. Παπαχρίστου

        "Τι (δεν) εννοούμε όταν επικαλούμαστε τον κυρίαρχο λαό;..." Σyntagma Watch

        "Michel Troper, Το σύνταγμα και ο νομικός ρεαλισμός" Δικαιώματα του ανθρώπου

        "Αυτοκτονία και ευθανασία: η πρόκληση της καντιανής περιπτωσιολογίας" The Art of Crime

        "Michel Foucault, Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία του Kant" The Art of Crime

        "Πλειονοψηφία σε έναν ρωμαϊκό κόσμο;..." Ἡ τῶν πλειόνων ψῆφος κρατείτω 213

        "Παύλου Σούρλα, Δίκαιο και δικανική κρίση" Κριτικά

        "Αλληλεγγύη και φιλοξενία στον πολιτικό φιλελευθερισμό" Ένεκεν 210

        "Ο Αριστόβουλος Μάνεσης στη Βαϊμάρη" Το Σύνταγμα

        "Η εγγενής αξία της ανθρώπινης ζωής..." Βιοηθικά 4

        "Ιδέες της δικαιοσύνης" The Athens Review of Books 58

        "Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως εξ υποκειμένου δίκαιο..." ΤΤ Σπ. Ν. Τρωιάνου

        "Η ιδέα του πανεπιστημίου και η βιοηθική» Μνήμη Γ.  Παπαδημητρίου ΙΙ 425

        "Βιοτεχνολογία, εγγενείς αξίες και κατηγορική προστακτική..." ΤΤ Νικ. Κ. Ρόκα 94

         "Discourse Ethics, Legal Positivism, and the Law" Law, Rights, and Discourse [TT] R. Alexy 109

           = "Ética discursiva, positivismo juridico y el derecho" Derecho, derechos y discurso 153  

           = "Ética do discurso, positivismo juridico e direito" Theoria do direito neoconstitucional 353

         "Αρχή της πλειοψηφίας, ηθικός σχετικισμός και δημοκρατία" Ισοπολιτεία

         "Ν. Ν. Saripolos und... juristische[...] Methode" Verfassungsgeschichte und Staatsrechtslehre 217

         Βεβαιότητα και ασφάλεια του δικαίου: συνταγματολογικές χρήσεις ενός επιχειρήματος

         Ο Κλώνος του Ανθρώπου: ένας επίκαιρος  επανέλεγχος των συνταγματικών ιδεών

 

                       

 

Π

Ρ

Ο

Δ

Η

Μ

Ο

Σ

Ι

Ε

Υ

Σ

Ε

Ι

Σ

 

Δίκαιο, ηθική και βιοηθική: πρακτικά διλήμματα

Περιεχόμενα   Σύνοψη

Αμβλώσεις (α): Dworkin και Rawls   Αμβλώσεις (β): Dworkin   Μητρότητα και ακούσια πατρότητα

Το ανθρώπινο σώμα ως πρόσωπο και πράγμα   Η συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς   Το καθήκον ειλικρίνειας του ιατρού

Το ανεπίτρεπτον των βασανιστηρίων   Υφίστανται άμεσα καθήκοντά μας έναντι των ζώων;

Αυτοκτονία και ευθανασία   Ευθανασία: Dworkin   Νευροηθική και ψυχιατρική πράξη

 

Ενοράσεις και κατασκευές στην ηθική και το δίκαιο

Πρόλογος   Βιβλιογραφικό σημείωμα   Περιεχόμενα   Εισαγωγή

Ρωλσιανή και διαβουλευτική κατασκευοκρατία   Μεταηθική και διαλογική κατασκευοκρατία

Ηθικός ορθολογισμός   Αναστοχαστικότητα και ισορροπία   

Ε

Ι

Σ

Η

Γ

Η

Σ

Ε

Ι

Σ

 

"Η εθνικοσοσιαλιστική Ακαδημία Γερμανικού Δικαίου και η ελληνική επιστήμη του Αστικού Δικαίου" (27.9.2020)  

"Ενώπιον του Δικαστηρίου της Νυρεμβέργης: ο H. Kelsen και ο C. Schmitt για την αρχή ncnpsl" (29.11.2019)  

   "Η συνταγματική εγγύηση της πανεπιστημιακής αστυνομικής εξουσίας" (27.11.2019)  

"Trolley problems και φιλοσοφία του δικαίου" (13.11.2019)  

"Τεχνητή νοημοσύνη και θέματα βιοηθικής: εισαγωγικές σκέψεις" (8.11.2019)  

"Πολιτική φιλοσοφία μετά τον Rawls" (20.4.2019)  

"Ζητήματα αυτονομίας και αγαθοπραξίας στην ψυχιατρική πράξη:..." (21.1.2019)  

"Ηθική ακεραιότητα και επιστημονική ευθύνη" (4.12.2018)  

"Η ιδέα της έννομης τάξης σε αλυσιδωτά κεφάλαια" (23.11.2018)  

"Ψεύδος και πολιτική στη φιλελεύθερη δημοκρατία" (9.11.2018)  

"Εξωσυνταγματικοί κανονιστικοί περιορισμοί του νομοθέτη:..." (8.11.2018)  

"Η βαρύνουσα σημασία της προσωπικής ταυτότητας" (20.10.2018)  

"Το μίσος για τη φιλελεύθερη δημοκρατία" (10.10.2018)  

"Κλινικές μελέτες: δικαιώματα και έννομα συμφέροντα" (11.5.2018)  

"Michel Troper, Το σύνταγμα και ο νομικός ρεαλισμός" (12.3.2018)  

 "Περιγραφική θεωρία της απόφασης και μεταηθική" (27.1.2018)  

 "'4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 ημέρες': ένα φιλοσοφικό σχόλιο" (18.5.2017)  

"Αν δεν θέλεις την ισότητα, τότε γιατί φθονείς τον πλούτο των άλλων;"   (25.4.2017)  

"Συστήματα δικαίου και μεθοδολογία του δικαίου..." (2.12.2016)  

"Εκδίκηση και ανταποδοτική ποινή" (23.10.2016)  

"Ευθανασία και εγγενής αξία της ανθρώπινης ζωής"  (4.10.2016)  

"Ηθικές ενοράσεις" (11.10.2014)  

 "Η εγγενής αξία της ανθρώπινης ζωής..." (30.6.2014)  

 "Πλειονοψηφία σε έναν ρωμαϊκό κόσμο;..." (4.4.2014)  

 "Ο Αριστόβουλος Μάνεσης στη Βαϊμάρη" (8.3.2013)  

 

Υ

Π

Ο

 

Ε

Κ

Π

Ο

Ν

Η

Σ

Η 

"The Importance of Personal Identity"  

"Ο κοινοβουλευτισμός στην ελληνική συνταγματική θεωρία: δύο αντιλήψεις της πολιτικής αντιπροσώπευσης"  

   

Ολιγονομία: συγκριτική φιλοσοφία του κοινοδικαίου

Πρόλογος   Περιεχόμενα  

 

Person's Dominion: Inviolability, Method, and Value

Contents

Π

Ο

Λ

Υ

Μ

Ε

Σ

Α

 

Athens Calling 1 2 (9.3.2020)  

Ασκώ τα δικαιώματά μου (6.3.2020)  

"Φιλελεύθερη δημοκρατία; Ίσως!..." (22.1.2020)  

"Ενώπιον του Δικαστηρίου της Νυρεμβέργης: ο Kelsen και o Schmitt για την αρχή ncnpsl" (29.11.2019)  

Το μίσος για τη φιλελεύθερη δημοκρατία" (10.10.2018)  

"Νομικός ρεαλισμός, Σύνταγμα και δικαστική πράξη" 1 2 (12.3.2018)  

 "Περιγραφική θεωρία της απόφασης και μεταηθική" (27.1.2018)  

 "Αναλυτικός μαρξισμός"  (25.4.2017)  

 "Ιδιοκτησία και δικαιοσύνη: ηθικά και πολιτικά ζητήματα" (16.2.2017)  

 "Ευθανασία και εγγενής αξία της ανθρώπινης ζωής" (4.10.2016)  

 "Αλληλεγγύη και φιλοξενία στον φιλελευθερισμό" (24.5.2016)  

 

Λ

Ο

Ι

Π

Α

 εξώφυλλο H Επικράτεια της Ζωής

 

       

 Image result for update gif 18.10.2020