Αποτέλεσμα εικόνας για linkedin

 

 

 

 

Φίλιππος Κ. Βασιλόγιαννης         

Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας του Δικαίου         

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών         

Νομική Σχολή         

   

Π

Α

Ρ

Α

Δ

Ο

Σ

Ε

Ι

 Σ 

Προπτυχιακά

Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου Δίκαιο και οικονομία

Μεθοδολογία του δικαίου Φιλοσοφία του δικαίου

Philosophy of Law

 

Μεταπτυχιακά

Θέματα δικαϊκής ηθικής Θέματα φιλοσοφίας του ιδιωτικού δικαίου

Νομική επιχειρηματολογία Θέματα φιλοσοφίας του δημοσίου δικαίου

Πηγές της φιλοσοφίας του δικαίου Φιλοσοφία του δικαίου

Κοινοδίκαιο (common law) και αστικό δίκαιο Φιλοσοφία του ποινικού δικαίου

Origins and Principles of Modern Private Law

Δίκαιο, ηθική και βιοηθική Φιλοσοφία και γενική θεωρία του δικαίου

 

Ανθολόγιο

(φιλοσοφίας, μεθοδολογίας και επιστήμης του δικαίου)  

Δ

Η

Μ

Ο

Σ

Ι

Ε

Υ

Σ

Ε

Ι

Σ

                                                             

"Μετρούν οι αριθμοί: πώς και γιατί;" Μνήμη Θανάση Κ. Παπαχρίστου

"Michel Troper, Το σύνταγμα και ο νομικός ρεαλισμός"

"Πλειονοψηφία σε έναν ρωμαϊκό κόσμο:..." Ἡ τῶν πλειόνων ψῆφος κρατείτω

"Ο Αριστόβουλος Μάνεσης στη Βαϊμάρη"

"Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως εξ υποκειμένου δίκαιο:..." Αντικήνσωρ: ΤΤ Σπύρου Τρωιάνου

"Η ιδέα του πανεπιστημίου και η βιοηθική"

"Βιοτεχνολογία, εγγενείς αξίες και κατηγορική προστακτική:..."

"Discourse Ethics, Legal Positivism, and the Law"

  = "Ética discursiva, positivismo juridico y el derecho"   

  = "Ética do discurso, positivismo juridico e direito"

"Αρχή της πλειοψηφίας, ηθικός σχετικισμός και δημοκρατία"

Βεβαιότητα και ασφάλεια του δικαίου: συνταγματολογικές χρήσεις ενός επιχειρήματος

Ο Κλώνος του Ανθρώπου: ένας επίκαιρος  επανέλεγχος των συνταγματικών ιδεών

"Ν. Ν. Saripolos und... juristisch[e] Methode" Verfassungsgeschichte und Staatsrechtslehre

 

Π

Ρ

Ο

Δ

Η

Μ

Ο

Σ

Ι

Ε

Υ

Σ

Ε

Ι

Σ

 

Δίκαιο, ηθική και βιοηθική: πρακτικά διλήμματα

Περιεχόμενα   Σύνοψη   Μητρότητα και ακούσια πατρότητα

Το ανθρώπινο σώμα ως πρόσωπο και πράγμα   Το ανεπίτρεπτον των βασανιστηρίων   Νευροηθική και ψυχιατρική πράξη

 

Ενοράσεις και κατασκευές στην ηθική και το δίκαιο

Βιβλιογραφικό σημείωμα   Περιεχόμενα   Εισαγωγή

Ρωλσιανή και διαβουλευτική κατασκευοκρατία   Μεταηθική και διαλογική κατασκευοκρατία

Ηθικός ορθολογισμός   Αναστοχαστικότητα και ισορροπία

 

Ε

Ι

Σ

Η

Γ

Η

Σ

Ε

Ι

Σ

 

"Ο κοινοβουλευτισμός στην ελληνική συνταγματική θεωρία: δύο αντιλήψεις..."  

"Από τον Robert Nozick στον John Rawls: μια καντιανή μετάβαση"  

"Ενώπιον του Δικαστηρίου της Νυρεμβέργης:..."  

"Η βαρύνουσα σημασία της προσωπικής ταυτότητας"  

 

Υ

Π

Ο

 

Ε

Κ

Π

Ο

Ν

Η

Σ

Η

 

"Themes in the Philosophy of Private Law" (I) (II)  

"The Importance of Personal Identity"  

   

Ολιγονομία: συγκριτική φιλοσοφία του κοινοδικαίου

Πρόλογος   Περιεχόμενα  

 

Person's Dominion: Inviolability, Method, and Value

Contents

 

Στοιχεία φιλοσοφίας του δικαίου

Περιεχόμενα

Π

Ο

Λ

Υ

Μ

Ε

Σ

Α

Το μίσος για τη φιλελεύθερη δημοκρατία   

Ασκώ τα δικαιώματά μου   

Athens Calling 1 2   

Ασκώ τα δικαιώματά μου   

"Φιλελεύθερη δημοκρατία; Ίσως!..."  

"Ενώπιον του Δικαστηρίου της Νυρεμβέργης:..."   

ο μίσος για τη φιλελεύθερη δημοκρατία"  

"Νομικός ρεαλισμός, Σύνταγμα και δικαστική πράξη" 1 2   

 "Περιγραφική θεωρία της απόφασης και μεταηθική"  

 "Αναλυτικός μαρξισμός"    

 "Ιδιοκτησία και δικαιοσύνη: ηθικά και πολιτικά ζητήματα"   

 "Ευθανασία και εγγενής αξία της ανθρώπινης ζωής"   

 "Αλληλεγγύη και φιλοξενία στον φιλελευθερισμό"   

Λ

Ο

Ι

Π

Α

    

 

 

"Πανεπιστημιακή αστυνομία ή αστυνομικό πανεπιστήμιο;"

"Η συνταγματική εγγύηση της πανεπιστημιακής αστυνομικής εξουσίας"

"Αυτοκτονία και ευθανασία: η πρόκληση της καντιανής περιπτωσιολογίας"

"Michel Foucault, Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία του Kant"

 

 

 

 

 

       

 Image result for update gif 24.11.2021