Σταυρινός Παναγιώτης

Home Greek English

Προσωπικά Στοιχεία

Επώνυμο    Σταυρινός
Όνομα :    Παναγιώτης
Θέση :    Καθηγητής
Ίδρυμα :    Ε.Κ.Π.Α
Τμήμα :    Μαθηματικών
Τηλέφωνο επικοινωνίας :    +30-2107276416
Ταχυδρομική Διεύθυνση :    Πανεπιστημιούπολη, 15234 Ιλίσσια, Αθήνα, Ελλάδα
E- mail :    pstavrin@math.uoa.gr

Google Scholar Profile

Ακαδημαϊκά Ενδιαφέροντα

Γεωμετρία Finsler, Σχετικότητα Finsler και κοσμολογία
    Διαφορική Γεωμετρία και Εφαρμογές

Μέλος