Σταυρινός Παναγιώτης

Home Greek English

Προσωπικά Στοιχεία

Επώνυμο    Σταυρινός
Όνομα :    Παναγιώτης
Θέση :    Καθηγητής (αφ)
Ίδρυμα :    Ε.Κ.Π.Α
Τμήμα :    Μαθηματικών
Τηλέφωνο επικοινωνίας :    +30-2107276416
Ταχυδρομική Διεύθυνση :    Πανεπιστημιούπολη, 15234 Ιλίσσια, Αθήνα, Ελλάδα
E- mail :    pstavrin@math.uoa.gr

Google Scholar Profile

The 2nd Electronic Conference on Universe

Βιογραφικά Στοιχεία

Ακαδημαϊκά Ενδιαφέροντα

Finsler Relativity and Cosmology, Gravitation, Dark Matter, Dark Energy, Gravitational Waves, Modified Theories of Gravity, Extended Friedmann Equations
   

Μέλος