Η είσοδος στο σχολείο παιδιών που εχουν
ΛΟΑΤ γονείς

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής

Σχετικά με την έρευνα
Mobirise

Η έρευνα

Ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2018, με σκοπό να διερευνήσει τις εμπειρίες που έχουν οι ΛΟΑΤ (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι/γκέι, αμφιφυλόφιλοι/μπάι, τρανς) γονείς, σχετικά με το ξεκίνημα των παιδιών τους, στο σχολείο. Ταυτόχρονα, η μελέτη εξετάζει και το βίωμα των εκπαιδευτικών, που είχαν, ή έχουν παιδιά ΛΟΑΤ γονέων, στη σχολική τους τάξη. Καθώς η τεκμηρίωση που έχουμε για το συγκεκριμένο θέμα στην Ελλάδα είναι ελάχιστη, μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη γίνεται προσπάθεια να αναδείξουμε πιθανές δυσκολίες, προκλήσεις, αλλά και το "τί βοηθάει", όταν τα παιδιά ΛΟΑΤ γονέων μπαίνουν στο σχολείο (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό).

Γιατί γονείς και εκπαιδευτικούς;

Επιλέξαμε να καταγράψουμε την εμπειρία των γονέων και των εκπαιδευτικών, καθώς οι μεν γονείς έχουν την αγωνία, αλλά και την προσδοκία, το σχολικό πλαίσιο να συμπεριλάβει το παιδί τους ισότιμα, με ασφάλεια και χωρίς διακρίσεις, οι δε εκπαιδευτικοί φέρουν την ευθύνη να βοηθήσουν, ώστε όλα τα παιδιά να εισαχθούν ομαλά στο σχολείο. Πιστεύουμε ότι η αποτύπωση του βιώματός τους είναι χρήσιμη, ώστε να ανιχνευθούν πιθανές ανάγκες των οικογενειών, των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού πλαισίου, προς αυτή την κατεύθυνση. Η αποτύπωση αυτή αποτελεί πρώτο βήμα, για την προώθηση παρεμβάσεων και θεσμικών αλλαγών, με σκοπό να αισθάνονται όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως οικογενειακού σχηματισμού και σύστασης, ευπρόσδεκτα και ισότιμα στο σχολείο.

Mobirise
Mobirise

Πλαίσιο διεξαγωγής

Η έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής της Μαρίας-Ηούς Ακαλέστου, ψυχολόγου και συστημικής ψυχοθεραπεύτριας, στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιβλέπουσα είναι η Καθηγήτρια κ. Δανάη Παπαδάτου (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής οι Καθηγήτριες κ. Ζαΐρα Παπαληγούρα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και κ. Θάλεια Μπελλάλη (Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος). Το ερευνητικό πρωτόκολλο της μελέτης έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του οικείου Τμήματος (Α.Π. 245). Η μελέτη δεν λαμβάνει χρηματοδότηση από οποιαδήποτε εξωτερική πηγή.

Αποτελέσματα και χρήση

Τα αποτελέσματα της έρευνας προσδοκούμε να αξιοποιηθούν τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής, από θεσμικούς φορείς, στην κατεύθυνση της επιστημονικής (παιδαγωγικής και ψυχολογικής) τεκμηρίωσης αποφάσεων που σχετίζονται με την συμπεριληπτική εκπαίδευση, όσο και από συλλογικότητες και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, που διεκδικούν ισοτιμία για όλες τις μορφές οικογένειας και ένα ανοικτό σε όλους/-ες σχολείο. Ακόμη, χρήσιμα θα είναι για κάθε εκπαιδευτικό, που επιθυμεί να ενημερωθεί, ώστε να γνωρίζει πώς να πλαισιώσει και τα παιδιά με ΛΟΑΤ γονείς, όταν ξεκινούν να φοιτούν στο σχολείο, αλλά και για κάθε γονέα, που θέλει να ανατρέξει στην εμπειρία άλλων γονέων και εκπαιδευτικών, σχετικά με το θέμα.

Mobirise

Χρονολόγιο

Μάρτιος 2018

Έναρξη ερευνητικού project

Μετά την έγκριση του ερευνητικού πρωτοκόλλου από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Τμήματος Νοσηλευτικής (Σχολή Επιστημών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), στις 2/3/2018 ξεκίνησε επισήμως η τρέχουσα μελέτη.

Νοέμβριος 2018

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Τον Νοέμβριο 2018, συμμετείχαμε με προφορική ανακοίνωση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, με θέμα "Συμβουλευτική Ψυχολογία και Κοινωνικά Ευάλωτες Ομάδες: Κάνοντας το Αόρατο Ορατό", που πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τίτλος εργασίας: "Η ένταξη παιδιών με ΛΟΑΤ γονείς στην εκπαίδευση: Ερευνητικά δεδομένα και καλές πρακτικές".

Ιανουάριος 2019

Λειτουργία ιστοσελίδας και
πρόσκληση συμμετοχής στην έρευνα

Από τον Ιανουάριο 2019 ξεκίνησε να λειτουργεί η παρούσα ιστοσελίδα, με διττό ρόλο: Τόσο για ενημέρωση του κοινού αναφορικά με τη μελέτη, όσο και για να μπορούν άμεσα να επικοινωνήσουν μαζί μας, όσοι και όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν. 

Φεβρουάριος 2019

Έναρξη συλλογής δεδομένων

Από τα τέλη του Φεβρουαρίου 2019 έχει ξεκινήσει η συλλογή των δεδομένων της έρευνας, μέσω ατομικών συνεντεύξεων με ενδιαφερόμενους/-ες γονείς και εκπαιδευτικούς. Καθώς η ανάλυση των δεδομένων γίνεται, βάσει της ακολουθούμενης μεθοδολογίας, παράλληλα προς την συλλογή τους, εάν έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στην έρευνα, σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας! Επικοινωνούμε ατομικα με τον/την κάθε ενδιαφερόμενο/-η, μόλις αυτό καθίσταται δυνατό. Στόχος μας είναι να συναντηθούμε με όλα τα άτομα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στην έρευνα, το συντομότερο δυνατό.

Απρίλιος 2019

Θεματική Εβδομάδα ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ

Τον Απρίλιο 2019, προσκληθήκαμε από την ΜΚΟ "Οικογένειες Ουράνιο Τόξο" να συμμετάσχουμε στην Θεματική Εβδομάδα "Σώμα, Φύλο, Ετερότητες", του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τίτλος εισήγησης: "Η είσοδος των παιδιών με ΛΟΑΤ+ γονείς στο σχολείο: Τί γνωρίζουμε ήδη; Τί μπορούμε να κάνουμε;".

Φεβρουάριος 2020

Επιστημονική Εκδήλωση ΚΚΨΥΒΚ

Τον Φεβρουάριο 2020, συμμετείχαμε κατόπιν πρόσκλησης από το Κέντρο Κοινωνικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής (Α' Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ) στην Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα "Η θέση των γονέων στην παιδοψυχιατρική φροντίδα". Τίτλος εισήγησης: "ΛΟΑΤ+ γονεϊκότητα και σχολείο: Η εμπειρία των γονέων και των παιδιών".

Οκτώβριος 2020

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

Τον Οκτώβριο 2020, συμμετείχαμε με προφορική ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, με θέμα "Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση:
Ξενοφοβία, Ομοφοβία, Σχολική Βία, Ενιαία Εκπαίδευση", που πραγματοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Τίτλος εργασίας: "Παιδιά με ΛΟΑΤ+ γονείς στο σχολείο: Ερευνητικά δεδομένα και καλές πρακτικές για επαγγελματίες της εκπαίδευσης".

Πώς μπορώ να βοηθήσω;

Συμμετέχοντας στην έρευνα

Αναζητούμε ΛΟΑΤ βιολογικούς, θετούς ή ανάδοχους γονείς παιδιών, καθώς και εκπαιδευτικούς κάθε σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και ταυτότητας φύλου, με εμπειρία παιδιού ΛΟΑΤ γονέων στη σχολική τους τάξη. Οι συμμετέχοντες γονείς μπορεί να είναι μονογονείς, ή σε κάποιον οικογενειακό σχηματισμό. Κάθε συμμετέχων/-ουσα θα χρειαστεί να διαθέσει περίπου 1,5 ώρα από τον χρόνο του/της, ώστε να δώσει μια συνέντευξη, σε μέλος της ερευνητικής ομάδας. Η συνέντευξη θα έχει ως θέμα, για τους μεν γονείς, το βίωμά τους, σχετικά με την είσοδο στο σχολείο και τις σχολικές εμπειρίες των παιδιών τους (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό), για τους δε εκπαιδευτικούς, την εμπειρία τους, έχοντας παιδιά ΛΟΑΤ γονέα/-ων, στη σχολική τάξη. Συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, με όλες τις λεπτομέρειες. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται σε ημερομηνία και χώρο που θα συμφωνείται από κοινού, ενώ τα δεδομένα που θα προκύπτουν από τις συνεντεύξεις θα διαχειρίζονται ανώνυμα και χωρίς αναγνωριστικά στοιχεία, σε κάθε δημοσίευση που θα προκύψει.

Ενημερώνοντας γνωστούς/-ές

Θα εκτιμούσαμε κάθε προσπάθεια να μεταφέρετε πληροφορίες σχετικά με την έρευνά μας σε φίλους/-ες ή γνωστούς/-ές σας, που θα είχαν το ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε αυτήν, ή να βοηθήσουν με κάποιον τρόπο στη διεξαγωγή της. Ακόμη, εάν έχετε πρόσβαση σε κάποιο μέσο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διάδοση της έρευνας, ζητήστε μας να σας στείλουμε press kit (δελτίο τύπου και banners)!

Κοινοποιώντας τη σελίδα

Ακόμη κι αν δεν γνωρίζετε προσωπικά κάποιον/-α που θα μπορούσε να συμμετάσχει στην έρευνα, κάποιος/-α φίλος/-η ή γνωστός/-ή σας ίσως να ξέρει! Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα social buttons, ώστε να κοινοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στέλνοντάς μας τη γνώμη σας

Αν έχετε κάποια πρόταση, για το πώς θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την συμμετοχή των ΛΟΑΤ γονέων και των εκπαιδευτικών στην έρευνά μας, ή κάποια άλλη σκέψη που θεωρείτε ότι θα ήταν χρήσιμη για την έρευνά μας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Επικοινωνία

Στην επικοινωνία σας μαζί μας τηρείται το απόρρητο της επικοινωνίας για κάθε στοιχείο που καταχωρείτε στη φόρμα, σύμφωνα με την ερευνητική δεοντολογία και το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Ταχ. διεύθυνση

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Νοσηλευτικής
Παπαδιαμαντοπούλου 123
Αθήνα 11527

Επικοινωνία

Email: makales[@]nurs.uoa.gr 

Made with Mobirise - Try it