Κωνσταντίνος Μυλωνάς

Καθηγητής

Τμήμα Ψυχολογίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια (τελευταία ενημέρωση, Οκτ. 2016)

1.                            Επιπολιτισμός οικογενειακών αξιών ελλήνων μεταναστών στη Γερμανία και Ολλανδία (Μάιος 1990). Στο Συμπόσιο του Δ. Γεώργα, Κοινωνική-Ψυχολογική ανάλυση των αξιών. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Ρέθυμνο.

2.                            Αξιολογικές διαστάσεις της επαγγελματικής ταυτότητας: προσωπικά και στερεοτυπικά συστήματα αξιών (Μάιος 1993). 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Θεσσαλονίκη.

3.                            Σχέδια των μαθητών, των καθηγητών και των γονέων τους για το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους μέλλον: Σύστημα απόψεων των ίδιων των μαθητών (Μάιος 1993). 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Θεσσαλονίκη.

4.                            Η Ελληνική μορφή του STI-R (Strelau Temperament Inventory-Revised): Προκαταρκτικά ευρήματα και διαπολιτιστική αξιολόγηση (Μάιος 1993). 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Θεσσαλονίκη.

5.                            Ερευνητικές δραστηριότητες των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τομέα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Μάιος 1993). Σε Στρογγυλό τραπέζι με τίτλο Η Ερευνητική δραστηριότητα σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Θεσσαλονίκη.

6.                            Quality of life and psychological problems of children in end state renal disease (Σεπτέμβριος 1994). 24th European Congress of the Association for Behavioral and Cognitive Therapies. Κέρκυρα.

7.                            The Measurement of Personal Values: Psychometric Adaptation of the Study of Values Test for the Greek Population (July 1995). 4th European Congress of Psychology. Athens, Greece.

8.                            Αφομοίωση και εναρμόνιση: Διαπολιτιστικές επιδράσεις στις οικογενειακές αξίες των ελλήνων της διασποράς (Νοέμβριος 1996). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Ψυχολογίας. Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών.

9.                            Πληροφορίες για τη Στάθμιση του Ελληνικού WISC-III στον ελληνικό πληθυσμό. Στο Πρόγραμμα για την Επιμόρφωση και Κατάρτιση Ψυχολόγων στο Ελληνικό WISC-III (Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, 6, 7 & 13 Ιουνίου 1998). Αθήνα.

10.                        Standardization of the WISC-III in Greece (June 1999). In J. Georgas’ symposium, Adaptation and Standardization of the WISC-III in Different Cultures. Joint European Conference of the International Association for Cross-Cultural Psychology and the International Test Commission: "Cultural Diversity and European Integration". Graz, Austria.

11.                        The Factor Structure of the Greek WISC-III (August 1999). 5th European Congress for Psychological Assessment. Patras, Greece.

12.                        Order effects and the Rokeach Value Survey: Greek form and possible implications (August 1999). 5th European Congress for Psychological Assessment. Patras, Greece.

13.                        Creative Thinking assessment and its application: the case of a Greek primary school population (September 1999). 9th European Congress on Developmental Psychology. Spetses, Greece.

14.                        Επαγγελματική Εξουθένωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Νοέμβριος 1999). Διεθνές Συνέδριο "Γραμματισμός στα Βαλκάνια: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές για το μέλλον". Πάτρα.

15.                        Εμείς οι Έλληνες, Εμείς οι Ευρωπαίοι (Απρίλιος 2000). Συμμετοχή στην Εκδήλωση κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας Διερεύνηση της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Ταυτότητας, των αξιών και των στάσεων απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των βασικών ομάδων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αλεξανδρούπολη.

16.                        Εμείς οι Έλληνες, Εμείς οι Ευρωπαίοι (Μάιος 2000). Συμμετοχή στην Εκδήλωση κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας Διερεύνηση της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Ταυτότητας, των αξιών και των στάσεων απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των βασικών ομάδων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αθήνα.

17.                        Special needs as perceived by education department students undergoing special counselling seminars: psychological and social correlates (May 2000). International Congress on "Counselling in the new millenium: meeting the challenges of diversity and promoting peace and social inclusion". Thessaloniki.

18.                        Η ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση: απόψεις φοιτητριών Πρωτοβάθμιας και προσχολικής εκπαίδευσης για εκπαιδευτικά-υποστηρικτικά θέματα (Μάιος 2000). Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής "Τάσεις και προοπτικές Αγωγής και Εκπαίδευσης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην Ενωμένη Ευρώπη σήμερα". Ρέθυμνο.

19.                        Greek gifted students identification: the assignment of giftedness traits in relation to the nomination procedure by teachers (August 2000). 7th European Conference for High Abilities. Debrecen, Hungary.

20.            Προβλήματα Συμπεριφοράς Μαθητών Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Μάιος 2001). 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Αλεξανδρούπολη.

21.                        How similar and different are families cross-culturally?: A multi-level analysis (July 2001). In F.J.R. van de Vijver’s symposium Methodological Issues in Cross-Cultural studies: Empirical Examples. 5th European Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, "Capitalizing on Diversity". Winchester, UK.

1.                            Γλωσσική Επάρκεια των Μαθητών του Λυκείου. Ερευνητική προβληματική και Ευρήματα (Μάρτιος 2001). Στην Ενότητα "Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση". Εκδηλώσεις Ιδρύματος Γουλανδρή-Χορν. Αθήνα.

2.                            Revision of the self-consciousness scale: track and field athletes (May 2001). 10th World Congress of Sport Psychology. Skiathos, Greece.

3.                            Δείκτης καθορισμού εφικτού στόχου (Νοέμβριος 2002). 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας. Θεσσαλονίκη.

4.                            Το γλωσσικό μάθημα και η γλωσσική επάρκεια των μαθητών του λυκείου (Νοέμβριος 2002). 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. Αθήνα.

5.                            Αλγοριθμικός εντοπισμός διαφορετικών δομών της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας: οικογένεια διπλής σταδιοδρομίας σε σύγκριση με άλλες δομές οικογένειας (Οκτώβριος 2002). Στο Συμπόσιο της Αικ. Γκαρή, Διλήμματα και προοπτικές στην ελληνική οικογένεια διπλής σταδιοδρομίας: Αντιλήψεις μαθητών, σχολική αυτοαντίληψη και προσαρμογή. Πανελλήνιο Συνέδριο "Η Ελληνική Οικογένεια". Αθήνα.

6.                            Απόψεις των εφήβων για την επίδραση των γονέων τους στις επαγγελματικές τους επιλογές (Οκτώβριος 2002). Πανελλήνιο Συνέδριο "Η Ελληνική Οικογένεια". Αθήνα.

7.                            Προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών με ειδικές ανάγκες και συσχετιζόμενες παράμετροι ως προς τη δομή και λειτουργία της οικογένειας. (Οκτώβριος 2002). Πανελλήνιο Συνέδριο "Η Ελληνική Οικογένεια". Αθήνα.

8.                            Τhe gifted as viewed by teachers, university students and parents: attitudes and educational values for the gifted (October 2002). 8th European Conference for High Abilities. Rhodes, Greece.

9.                            Στάσεις και αντιλήψεις Εκπαιδευτικών για το διαζύγιο και προσαρμογή των παιδιών χωρισμένων γονέων (Ρόδος, Μάιος 2003). 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας.

10.                        Στάσεις και αντιλήψεις Μαθητών για το διαζύγιο και προσαρμογή των παιδιών χωρισμένων γονέων (Ρόδος, Μάιος 2003). 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας.

11.                        Εντοπισμός διαφορετικών δομών της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας: Οικογένεια διπλής σταδιοδρομίας και σχολική αυτοαντίληψη μαθητών γυμνασίου (Μάιος 2003). 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Ρόδος.

12.                        An alternative approach to Cultural Bias analysis (July 2003). 6th European Congress for Cross Cultural Psychology (IACCP) "Cultures in Interaction". Budapest, Hungary.

13.                        Dual Career family structure in Greece: A cultural perspective (July 2003). 6th European Congress for Cross Cultural Psychology (IACCP) "Cultures in Interaction". Budapest, Hungary.

14.                        Indigenous analysis of the Greek family (July 2003). In J. Georgas' Symposium Culture, family and psychological functioning: a 30 nation study. 6th European Congress for Cross Cultural Psychology (IACCP) "Cultures in Interaction". Budapest, Hungary.

15.                        Assessment of Self-Consciousness in the Greek population and applications in athletic settings. (July 2003). XIth European Congress of Sport Psychology. Copenhagen, Denmark.

16.                        Εντοπισμός οικογενειακών δομών διπλής σταδιοδρομίας & σύγκριση με άλλες οικογενειακές δομές: χαρακτηριστικά και σχέσεις με συγγενείς (Νοέμβριος 2003). Στο Συμπόσιο της Αικ. Γκαρή, Ενδοοικογενειακές Σχέσεις και Ρόλοι των Φύλων στις Οικογένειες Διπλής Σταδιοδρομίας. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας "Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στα Γυναικεία Θέματα: Σύγχρονες προσεγγίσεις". Αθήνα.

17.                        Exploring for an alternative method in reducing metric bias in cross-cultural factor analysis. (August 2004). 17th International Congress for Cross-Cultural Psychology (IACCP). Xi’an, China.

18.                        Dimensions of Social Axioms: A cross-cultural perspective. In M. H. Bond's Symposium The Functioning of Social Axioms in various nations (August 2004). 17th International Congress for Cross-Cultural Psychology (IACCP). Xi’an, China.

19.                        Students' Career Development and Occupational Choices in relation to Personal, Familial and Educational Variables (July 2005,). In D. Sidiropoulou-Dimakakou’s Symposium The Role of School and Family in Educational and Career Decision Making of Students: Reality Reflection and Intervention Proposals. 27th ISPA Conference. Athens, Greece.

20.                        Gifted Students’ Creative and Perceptual Thinking Characteristics (July 2005). 27th ISPA Conference. Athens, Greece.

21.                        Συναισθηματική εγγύτητα, Οικογενειακοί ρόλοι και, Παραδοσιακές οικογενειακές αξίες: ένα σύστημα περιγραφής παραμέτρων του κλίματος στην οικογένεια (Δεκέμβριος 2005). Στο Συμπόσιο του Δ. Γεώργα Δομικοί και Λειτουργικοί Ρόλοι στην Οικογένεια. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας: "Η Ψυχολογία απέναντι στις προ(σ)κλήσεις του σήμερα". Ιωάννινα.

22.                        Η μέθοδος της πολυδιάστατης γεωμετρικής βαθμονόμησης ομοιοτήτων: βελτιστοποίηση ερμηνευτικής αξίας και αξιοποίηση της μεθόδου στον έλεγχο εξωγενών παραγόντων (Δεκέμβριος 2005). 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας: "Η Ψυχολογία απέναντι στις προ(σ)κλήσεις του σήμερα". Ιωάννινα.

23.                        Self-Esteem and Educational-Professional Choices of T.E.E. Students (July 2006). 18th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP). Spetses, Greece.

24.                        Secondary Education Students’ Values regarding the European Family, Marriage and Religiosity in Greece (July 2006). 18th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP). Spetses, Greece.

25.                        National and European Identity of Bulgarian and Dutch Students (July 2006). 18th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP). Spetses, Greece.

26.                        Cross-Cultural Factor Analysis: Re-Evaluation of a Metric Bias Reduction Method (July 2006). In K. Mylonas’ symposium Metric Issues and Cross-Cultural Research. 18th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP). Spetses, Greece.

27.                        Στάσεις και απόψεις μαθητών και γονέων ΑΜΕΑ για την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: επαναπροσδιορισμοί των λειτουργιών του θεσμού του Σ.Ε.Π. σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (Απρίλιος 2007). Στο Συμπόσιο της Δ. Σιδηροπούλου-Δημακάκου Έρευνα και εφαρμογές επαγγελματικής συμβουλευτικής στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Ρέθυμνο.

28.                        Psychometric Adaptation of the Furnham "Reasons of Unemployment" Questionnaire for the Greek Population (May, 2007). 9th European Conference on Psychological Assessment. Thessaloniki, Greece.

29.                        Μετρικές και Στατιστικές τεχνικές στην αξιολόγηση των ψυχομετρικών εργαλείων επαγγελματικής συμβουλευτικής (Ιούνιος 2007). Στο Συμπόσιο της Δ. Σιδηροπούλου-Δημακάκου Μεθοδολογία επαγγελματικής αξιολόγησης και ψυχομετρικές διαδικασίες. Επιστημονική Ημερίδα: "Η Αξιολόγηση στην Επαγγελματική Συμβουλευτική: Εργαλεία και Μετρήσεις". Αθήνα.

30.                        Κατασκευή και Στάθμιση διερευνητικών-ανιχνευτικών εργαλείων των Μαθησιακών Δυσκολιών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Νοέμβριος 2007). 11ο Συνέδριο Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών. Αθήνα.

31.                        Σειρά ομιλιών στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης για τα 12 Διερευνητικά-Ανιχνευτικά Εργαλεία των Μαθησιακών Δυσκολιών (Φεβρουάριος 2008). Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ "Κατασκευή και Στάθμιση 12 Διερευνητικών-Ανιχνευτικών Εργαλείων (κριτηρίων) των Μαθησιακών Δυσκολιών. Εργαλεία 3, 4, 5 και, 6, σύνολο 4 Διδακτικές ώρες στην Ολομέλεια του Σεμιναρίου. Αθήνα.

32.                        Σειρά ομιλιών στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης για τα 12 Διερευνητικά-Ανιχνευτικά Εργαλεία των Μαθησιακών Δυσκολιών (Μάρτιος 2008). Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ "Κατασκευή και Στάθμιση 12 Διερευνητικών-Ανιχνευτικών Εργαλείων (κριτηρίων) των Μαθησιακών Δυσκολιών. Εργαλεία 3, 4, 5 και, 6, σύνολο 4 Διδακτικές ώρες στην Ολομέλεια του Σεμιναρίου. Θεσσαλονίκη.

33.                        Ψυχολογική αξιολόγηση: χρήση και κατάχρηση ψυχομετρικών μεθόδων (Απρίλιος 2008). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας "Νέοι Ψυχολόγοι Αντιμέτωποι με την Πρόκληση του Επαγγέλματος". Αθήνα.

34.                        Στάθμιση και Μετρικά Χαρακτηριστικά (Διερευνητικά-Ανιχνευτικά Εργαλεία Μαθησιακών Δυσκολιών) (Μάιος 2008). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας. Αθήνα.

35.                        Ατομικές διαφορές στην επιλογή επαγγέλματος σε αλλοδαπούς μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Ο ρόλος της διαμόρφωσης της ταυτότητας και της λήψης επαγγελματικών αποφάσεων (Μάιος 2008). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας. Αθήνα.

36.                        The Factor Structure of the Greek Test for Psychosocial Adjustment and Learning Disabilities: Confirmatory factor analysis modeling for the Greek norm (July 2008). 3rd European Congress of Methodology. Oviedo, Spain.

37.                        Learning Disabilities Assessment through a Psychosocial Adjustment Test (July 2008). 6th Conference of the International Test Commission "The impact of testing on people and society: Enhancing the value of test use". Liverpool, UK.

38.                        A "third" path in factor equivalence testing: relating work values Cluster membership with Person-Job Fit factor structures at the Individual level (July 2008). In K. Mylonas’ & A. Gari’s Invited Symposium Work Values and Person-Job Fit: The European Values Study data in 33 countries and the Psychometric Properties of Person-Job Fit scale in four European countries. 19th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology. Bremen, Germany.

39.                        Εντοπισμός χαρισματικών μαθητών με ψυχομετρικά και στατιστικά κριτήρια: Μέθοδος, χρησιμότητα και προεκτάσεις (Μάιος 2009). Στο Συμπόσιο του Ηλ. Ματσαγγούρα Παιδιά Υψηλών Ικανοτήτων Μάθησης στο Σχολείο: Ψυχολογική και Παιδαγωγική Προσέγγιση. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. Αθήνα.

40.                        Η συμβολή της Ψυχολογικής Έρευνας στη Σύγχρονη Κοινωνία (Μάιος 2009). 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Βόλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

41.                        Developing screening tests for learning disabilities for Greek preschool and primary school children (July 2009). 31st ISPA Conference: School Psychology for Diversity. Valletta, Malta.

42.                        Semantic organization and learning: data from the standardization of the "Learning and Categorization Test for Kindergarten and Primary School Children" (July 2009). 31st ISPA Conference: School Psychology for Diversity. Valletta, Malta.

43.                        Explanations of Unemployment: an eight-country study on factor equivalence. (July 2010). 20th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology. Melbourne, Australia.

44.                        Family Values in Greece: preliminary findings for two waves (October 2010). 3rd EVS Workshop in Bilbao, Spain.

45.                        Εισαγωγή στις Πολυμεταβλητές Στατιστικές Τεχνικές στην Ψυχολογία: χρησιμότητα και εφαρμογές. Προσκεκλημένο Workshop τρίωρης διάρκειας (Μάιος 2011). 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Αθήνα.

46.                        Θέματα Δεοντολογίας στη Χρήση των Ψυχομετρικών Τεστ και στην Ψυχολογική Αξιολόγηση (Μάιος 2011). Ομιλία στο Προσκεκλημένο Συμπόσιο των Δ. Σιδηροπούλου-Δημακάκου & Α. Καλαντζή-Αζίζι "Θέματα Δεοντολογίας στην Ψυχολογία". 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Αθήνα.

47.                        Εκσυγχρονισμός, συντηρητισμός και αλλαγή στις αξίες της οικογένειας στην Ελλάδα, στο Συμπόσιο τη Α. Παπαστυλιανού "Κοινωνικές Αξίες και Κοινωνικές Αλλαγές: Συνέπεια και Διάσταση" (Μάιος 2011). 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Αθήνα.

48.                        Statistical clustering of countries and structure equivalence for clustered and non-clustered solutions (July 2012). 21st International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology. Stellenbosch, South Africa.

49.                        Reducing bias in terms of culture: An eight-country study on Explanations of Unemployment (July 2012). 8th International Test Commission Conference, Amsterdam.

50.                        Social Skills Scale for the Greek Population: Psychometic properties and factor structure (July 2012). 8th International Test Commission Conference, Amsterdam.

51.                        Perceived Self Efficacy In Career: A New Scientific Research Approach In Career Guidance And Counseling For Sustainable Employment. (October 2012) IAEVG International Conference, Manheim – Germany.

52.                        Συναισθηματική δέσμευση και συναισθηματική εξάντληση σε εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων με μαθητές Ρομά: Στερεοτυπικές αντιλήψεις και διαστάσεις στιγματισμού (Νοέμβριος 2013). 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Ψυχολογίας, Παλαιοκερασιά Φθιώτιδας.

53.                        Μυλωνάς, Κ. (Μάρτιος, 2014). Διαπολιτισμική Μεθοδολογία Έρευνας: ιδιοτροπία ή αναγκαιότητα; Ομιλία στη Διημερίδα: Κοινωνικές Αξίες και η Θέση τους στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Η συνάντηση με τη συμπεριφορά και την ψυχική υγεία. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κτίριο Προπυλαίων.

54.                        Primary schools teachers’ burnout and affective commitment in schools with Rom/Gypsies students: stereotyping and stigmatization dimensions (July, 2014). IACCP 22, Reims, France.

55.                        Στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων και η σχέση τους με την ψυχική υγεία εφήβων (Μάϊος 2013). 14o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αλεξανδρούπολη.

56.                        Η ηθελημένη μόνωση στη μέση και ύστερη παιδική ηλικία (Μάϊος 2013). 14o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αλεξανδρούπολη.

57.                        Εκπαιδευτικές αξίες μέσα από μια διαπολιτισμική προσέγγιση σε Ευρωπαϊκά περιβάλλοντα (Μάϊος, 2013). 14o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αλεξανδρούπολη.

58.                        Στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων σε παιδιά και εφήβους: Διαφορές φύλου και ηλικίας (Μάϊος, 2013). 14o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αλεξανδρούπολη.

59.                        H αυτοαποτελεσματικότητα στον σχεδιασμό σταδιοδρομίας: Μια νέα μεταβλητή στη διερεύνηση της σταδιοδρομίας – παρουσίαση εργαλείου (Νοέμβριος 2013). Σεμινάριο για στελέχη υπηρεσιών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας "Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας". Θεσσαλονίκη & Αθήνα.

60.                        Εκτιμητικά ζητήματα εντοπισμού των ατόμων με Υψηλές Ικανότητες και Ταλέντα (Απρίλιος 2015). Ομιλία στους εκπαιδευτικούς του Βαρβακείου Λυκείου στα πλαίσια Επιστημονικού Συμποσίου που οργάνωσε το ΔηΧαΤαΠΕ. Βαρβάκειο Λύκειο Αθηνών

61.                        Τα τι και τα πώς της νοημοσύνης σε 10΄ (Δεκέμβριος 2015). Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Σεμινάριο "Παιδιά και Έφηβοι με υψηλές ικανότητες: Μια πρόκληση για τους γονείς". ΔηΧαΤαΠΕ, Αθήνα.

62.                        Δημιουργική σκέψη και Πρόγραμμα ανάπτυξης κινητικής δημιουργικότητας. (Οκτώβριος, 2016). 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας. Βόλος.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα