Κωνσταντίνος Μυλωνάς

  Καθηγητής

Τμήμα Ψυχολογίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Δημοσιευμένες στατιστικές, μεθοδολογικές και, μετρικές τεχνικές

 

 

Δημοσιευμένες στατιστικές μέθοδοι και τεχνικές

·        Διόρθωση διασπορών για την πολιτισμική μεροληψία.

[Mylonas, K. & Furnham, A., 2014].

·        Πολυδιάστατη γεωμετρική βαθμονόμηση ομοιοτήτων με τριγωνομετρική μετατροπή στην περιφέρειa κύκλου (MDS-T).

[Mylonas, K., 2009. Mylonas, K., Gari, A., Panagiotopoulou, P., Georgiadi, E., Valchev, V., Papazoglou, S., & Brkich, M., 2011. Mylonas, K., 2016. Mylonas, K., Lawrence, C., Zajenkowska, A., & Bower Russa, M., 2017, κ.α.] 

·        "Hit matrix".

[Mylonas, K., 2009. Mylonas, K., Gari, A., Panagiotopou-lou, P., Georgiadi, E., Valchev, V., Papazoglou, S., & Brkich, M., 2011. Mylonas, Κ., 2016. Mylonas, K., Lawrence, C., Zajenkowska, A., & Bower Russa, M., 2017, κ.α.] 

·        Σύγκριση δεικτών συνάφειας μεταξύ διαφορικών ομάδων.

[Mylonas, K., Veligekas, P. Gari, A., & Kontaxopoulou, D., 2012. Zajenkowska, A., Mylonas, K., Lawrence, C., Konopka. K., & Rajchert, J., 2014. Gari, A., Mylonas, K., & Portešová, S., 2015, κ.α.]

·        Εντοπισμός ειδικών πληθυσμών μέσω πολυμεταβλητών έκτοπων τιμών.

[Gari, A., Kalantzi-Azizi, A. & Mylonas, K. (2000). Μυλωνάς, Κ. & Γκαρή, Αικ. (2010).]

 

 

Δημοσιευμένες ψυχομετρικές κλίμακες και ψυχομετρικοί Δείκτες

(1)        Value Priorities Questionnaire (VPQ) [1994, 2005].

(2)        Δείκτης Καθορισμού Εφικτού Στόχου [2002].

(3)        Μέτρηση Κοινωνικο-Οικονομικού Επιπέδου και δείκτης IQ-ΚΟΕ [2007].

(4)        Self-Consciousness Scale [2012]. 

(5)        Explanations of Unemployment-Revised (EoU-R) [2014].

(6)        Lung Information Needs Questionnaire (μετάφραση και προσαρμογή στα ελληνικά σε συνεργασία με το Plymouth University) [2014].

(7)        The Georgas Family Values Scale (επανεξέταση της παραγοντικής δομής και της δομικής ισοτιμίας της μέσω Hit-matrix & MDS-T σε 36 χώρες) [2016]

 

 

Συμμετοχή στη δημιουργία και στάθμιση Ψυχομετρικών εργαλείων (είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος είτε ως ψυχομετρικός αναλυτής).

(1)        Ελληνικό WISC-III [1996-1997]

(2)        Ερωτηματολόγιο  μέτρησης της Ιδιοσυγκρασίας -Pavlovian Temperament Survey (PTS, Strelau & Angleitner) (προσαρμογή στα ελληνικά) [1996]

(3)        European Value Survey Questionnaire (EVS, Halman) (προσαρμογή στα ελληνικά), [1997, 2007]

(4)        ΑθηνάΤεστ (αρχική στάθμιση) [1999]

(5)        Τέσσερα Εργαλεία ανίχνευσης Μαθησιακών Δυσκολιών (α.Τεστ Λόγου και Ομιλίας, β. Τεστ Μνήμης, γ. Τεστ Μάθησης και Κατηγοριοποίησης, δ. Τεστ Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής [2007]

(6)        Κλίμακα Οικογενειακών Ρόλων [2006, 2008]

(7)        ΑθηνάΤεστ (επαναστάθμιση) [2011]

(1)        Ερωτηματολόγιο Αναγνωστικών Στάσεων -Reading Attitudes Scale (Lewis & Teale), (προσαρμογή στα ελληνικά) [2012]

(2)        Ερωτηματολόγιο Αναγνωστικών Στάσεων για το Δημοτικό Σχολείο -Elementary Reading Attitude Survey (McKenna & Kear), (προσαρμογή στα ελληνικά) [2012]

(3)        Childhood Career Decision-Making Questionnaire (CCDMQ) [2013]

(4)        Situational Triggers of Aggressive Behavior (STAR, Lawrence) (προσαρμογή στα ελληνικά) [2014, 2015], (υπό στάθμιση)

(5)        Perceived Self-Efficacy in Career Scale (PSECS) [2015]

(6)        Childrens Solitude Scale (CSS) [2015]

Επίσης, το "Ερωτηματολόγιο Κοινωνικών Δεξιοτήτων" 5 παραγόντων τελεί υπό στάθμιση.

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα