Κωνσταντίνος Μυλωνάς

Καθηγητής

Τμήμα Ψυχολογίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Ερευνητικό έργο σε εξέλιξη και Διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες

                  Σε συνεργασία με την Dr. Claire Lawrence (University of Nottingham, U.K.), την Dr. Anna Zajenkowska (Maria Grzegorzewska Academy of Special Education, Poland) και την Dr. Mary Bower Russa (Grand Valley State University, U.S.A.) μετρική προσαρμογή και έλεγχος συγχρονικής εγκυρότητας της κλίμακας "Συνθηκοεξαρτώμενη Ενεργοποίηση Επιθετικών Συμπεριφορών" [STAR] της C. Lawrence (Situational Triggers of Aggressive Responses Scale, 2006).

                   Τρίτη φάση της διαπολιτιστικής έρευνας του ομ. Καθηγητή Δ. Γεώργα με τίτλο εργασίας "Families across cultures". Συμμετοχή (2011 κ.ε.) με την ιδιότητα του αναλυτή των διαπολιτιστικών δεδομένων από 43 χώρες, (οι προηγούμενες δύο φάσεις στατιστικής ανάλυσης αφορούσαν σε 27 χώρες).

                  Το Έργο Ευρωπαϊκές Αξίες, (Εuropean Value Survey, Διαπολιτισμική μελέτη) βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την ολοκλήρωση του 2ου ερευνητικού "κύματος" του 2008 (επιστημονική υπεύθυνη είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αικ. Γκαρή). Συμμετοχή στο έργο αυτό ως μέλος της ελληνικής ερευνητικής – μεθοδολογικής ομάδας από το 1999 έως το 2016.

                  Συμμετοχή σε ευρύ ερευνητικό έργο (2016 κ.ε.) για την Ανεργία στην Ελλάδα και τις προεκτάσεις του φαινομένου στην Προσωπικότητα με επιστημονική υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Α. Χριστοπούλου.

                   Συμμετοχή στην ερευνητική δραστηριότητα σχετική με τα Κοινωνικά Αξιώματα κατά Leung & Bond (Social Axioms Theory). Μέλος της SAS ελληνικής ερευνητικής ομάδας (2011 κ.ε.) μαζί με την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αικ. Γκαρή και την Επίκουρη Καθηγήτρια Π. Παναγιωτοπούλου.

                   Συμμετοχή (Απρίλιος 2013 κ.ε.) στο διεθνές πρόγραμμα Helping Patients with Plymouth University - Lung Information Needs Questionnaire. Υπεύθυνοι: R. Jones, Respiratory Research Unit & M. Hyland, Health Psychology Research at Uninersity of Plymouth, UK [ http://www.linq.org.uk/LINQhome.htm ].

                   Διεθνής έρευνα με πρωτοβουλία του επιστημονικού υπευθύνου (Ερευνητικό Πρόγραμμα "Καποδίστριας" 70/4/6437, Επιστ. Υπεύθυνος: Κ. Μυλωνάς, 2009 κ.ε.) ως προς τις Αποδιδόμενες αιτίες ανεργίας: διαπολιτισμική μετρική προσαρμογή του ερωτηματολογίου Explanations of Unemployment του A. Furnham.

                   Συνεργασία με τον ομ. Καθηγητή Ι. Παρασκευόπουλο για την επαναστάθμιση του ΑθηνάΤεστ Δυσκολιών Μάθησης στον Ελληνικό πληθυσμό (Ι.Ν. Παρασκευόπουλος & Π.Ι. Παρασκευοπούλου, 2011). Υπεύθυνος ψυχομετρικής ανάλυσης του τεστ (στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και ψυχομετρικός έλεγχος των ερωτημάτων και των κλιμάκων του αναθεωρημένου ΑθηνάΤεστ, καθώς και κατασκευή των Πινάκων Τυπικών Βαθμών και Νοητικών Πηλίκων και του Πίνακα Αναπτυξιακών Ηλικιών).

                   Σε συνεργασία με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 2008 κ.ε.), οργάνωση και εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο "Εξομοιωτική παραμετρική αντιστοίχηση στα υποδείγματα της θεωρίας λανθανόντων χαρακτηριστικών (Item-Response Theory)".

                   Συνεργασία με την Καθηγήτρια Χρ. Χατζηχρήστου και την Επίκουρη Καθηγήτρια Φ. Πολυχρόνη προκειμένου να δημιουργηθεί και να σταθμιστεί η Σύντομη έκδοση του Τεστ Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής παιδιών 6-12 ετών (Κλίμακα Εκπαιδευτικών).

                   Ως προς το έργο που αφορά στην κλίμακα αξιολόγησης επαγγελματικής σύγκλισης του ατόμου (Person-Job Fit), σχεδιάζεται Διεθνής ερευνητική συνεργασία με την συμβολή και της M. Brkich (Victoria, Australia) που είναι η δημιουργός του συγκεκριμένου εργαλείου. Ο στόχος θα είναι η επαναξιολόγηση της κλίμακας σε διαπολιτισμικό επίπεδο ως προς τα μετρικά και μεθοδολογικά του χαρακτηριστικά, με βάση τη θεωρία των στατιστικών πολώσεων κατά πολιτισμό.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα