Κωνσταντίνος Μυλωνάς

  Καθηγητής

Τμήμα Ψυχολογίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Εκθέσεις Πεπραγμένων ερευνητικών έργων (Τεχνικές Εκθέσεις Έργου)

Γεώργας, Δ.Δ., Παρασκευόπουλος, Ι.Ν., Μπεζεβέγκης, Η.Γ., Γιαννίτσας, Ν.Δ., Γκαρή, Αικ. & Μυλωνάς, Κ. (1999). Η ψυχοκοινωνική διάσταση της προσαρμογής παλιννοστούντων και αλλοδαπών στην Ελλάδα. Τελική Έκθεση Πεπραγμένων στα πλαίσια της Ενέργειας Προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ, Δράση "Έρευνα και ανάπτυξη ψυχοκοινωνικού υλικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό σχολείο. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Γεώργας, Δ., Χαντζή, Α., Γκαρή, Αικ., Μυλωνάς, Κ., Αμπακούμκιν, Γ., Ντάλλα, Μ., Ανδρεοπούλου, Σ., Βούτσινος, Γ. & Τζέπογλου, Σ. (2000). Εμείς οι Έλληνες, Εμείς οι Ευρωπαίοι. Εθνική και Ευρωπαϊκή Ταυτότητα: Απόψεις για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτομή ερευνητικού έργου ΕΠΕΑΕΚ. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Γεώργας, Δ., Χαντζή, Α., Γκαρή, Αικ., Μυλωνάς, Κ., Αμπακούμκιν, Γ., Ντάλλα, Μ., Ανδρεοπούλου, Σ., Βούτσινος, Γ. & Τζέπογλου, Σ. (2000). Εμείς οι Έλληνες, εμείς οι Ευρωπαίοι. Εθνική και Ευρωπαϊκή ταυτότητα: Απόψεις για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ηλεκτρονική Έκδοση με τα κύρια αποτελέσματα του ερευνητικού έργου. Τομέας Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μπεζεβέγκης, Η.Γ., Παρασκευόπουλος, Ι.Ν., Γεώργας, Δ.Δ., Γιαννίτσας, Ν.Δ. & Μυλωνάς, Κ.Λ. (2000) Τελική έκθεση πεπραγμένων για τη Δράση 1 του Έργου "Ερευνητικά προγράμματα και μελέτες εφαρμογής Σ.Ε.Π." με θέμα Διερεύνηση παραγόντων που συντελούν στη διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων των εφήβων κατά τη μετάβασή στην ενήλικη ζωή, όσον αφορά στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Γεώργας, Δ., Χαντζή, Α., Γκαρή, Αικ., Μυλωνάς, Κ., Αμπακούμκιν, Γ., Ντάλλα, Μ., Ανδρεοπούλου, Σ., Βούτσινος, Γ. & Τζέπογλου, Σ. (2001). Διερεύνηση της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Ταυτότητας, των αξιών και των στάσεων απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των βασικών ομάδων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τελική Έκθεση Πεπραγμένων για το αντίστοιχο ερευνητικό πρόγραμμα (ΕΠΕΑΕΚ). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Μυλωνάς, Κ. (2012). Ερευνητικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Εκπαίδευση Παιδιών Ρομά. Τελική Έκθεση Πεπραγμένων. Επιστημονική υπεύθυνη υποέργου, Καθηγήτρια Χρ. Χατζηχρήστου και Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος, αναπλ. Καθηγητής Θ. Παπακωνσταντίνου. Αθήνα: Τμήμα Ψυχολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα