Κωνσταντίνος Μυλωνάς

Καθηγητής

Τμήμα Ψυχολογίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Επιστημονικών Συνεδρίων (τελευταία ενημέρωση, Δεκ.2011)

     Βεληγκέκας, Π. & Μυλωνάς, Κ. (2000). Σχέση αυτοσυνειδησίας και συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες. Πρακτικά, 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας (επιμέλεια έκδοσης Μ. Ψυχουντάκη & Γ. Ζέρβας), Εταιρεία Αθλητικής Ψυχολογίας. Αθήνα, 1-3 Δεκεμβρίου, σελ. 76-79.

     Κολιάδης, Ε., Μυλωνάς, Κ.Λ., Κουμπιάς, Ε., Γιαβρίμης, Π., Βαλσάμη, Ν. & Βάρφη, Β. (2000). Η ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση: απόψεις φοιτητριών πρωτοβάθμιας και προσχολικής εκπαίδευσης για εκπαιδευτικά–υποστηρικτικά θέματα. Πρακτικά Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου με θέμα "Τάσεις και προοπτικές Αγωγής και Εκπαίδευσης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην Ενωμένη Ευρώπη σήμερα". Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ρέθυμνο 12-14 Μαΐου, σελ. 75-88.

     Κολιάδης Ε., Μυλωνάς, Κ., Κουμπιάς, Ε., Βάρφη, Β., & Βαλσάμη, Ν., (2000). Επαγγελματική Εξουθένωση Εκπαιδευτικών Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρακτικά, Διεθνές Συνέδριο "Γραμματισμός στα Βαλκάνια: Παρούσα Κατάσταση και Προοπτικές για το μέλλον". Στο Π. Παπούλια-Τζελέπη (Επιμ.) Γραμματισμός στα Βαλκάνια: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές για το μέλλον. Ελληνική Εταιρεία Παιδαγωγικής και Γραμματισμού, Βαλκανική Εταιρεία Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης. Πάτρα, 26-28 Νοεμβρίου 1999, σελ. 285-293.

     Veligekas, P., Mylonas, K.L. & Gari, A. (2001). Revision of the self-consciousness scale: track and field athletes. Proceedings, 10th World Congress of Sport Psychology. Σκιάθος, Μάιος, σελ. 83-85.

     Κολιάδης, Ε., Μυλωνάς, Κ., Κουμπιάς, Ε.Λ., Γιαβρίμης, Π., & Βάρφη Β. (2001). Στάσεις και αντιλήψεις μαθητών Στ΄ τάξης δημοτικού σχολείου σχετικά με την ένταξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Ν. Ζούκης & Θ. Μητάκος (Eπιμ.), Ι Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, "Ελληνική Παιδεία και Παγκοσμιοποίηση". Ηλεκτρονική έκδοση Πρακτικών Συνεδρίου, Μέρος Γ, Θεματική Ενότητα ΙΧ. Ναύπλιο, Νοέμβριος. www.pee.gr/central.HTM.

     Χατζηχρήστου, Χ., Γκαρή, Αικ., Μυλωνάς, Κ. & Λυκιτσάκου, Ν. (2001). Πρόγραμμα διαπολιτισμικής κατανόησης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών. Στο Ν. Ζούκης & Θ. Μητάκος (Eπιμ.). Πρακτικά, I Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, "Ελληνική Παιδεία και Παγκοσμιοποίηση". Ηλεκτρονική έκδοση Πρακτικών Συνεδρίου, Μέρος Γ. Ναύπλιο, Νοέμβριος. www.pee.gr/central.HTM.

     Κολιάδης, Ε., Μυλωνάς, Κ., Κουμπιάς, Ε.Λ. & Βάρφη Β. (2002). Αυτοαντίληψη και Αναγνωστική Ικανότητα μαθητών Δ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου. Στο Ν. Ζούκης & Θ. Μητάκος (Eπιμ.), Πρακτικά, 3o Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, "Ελληνική παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα". Ηλεκτρονική έκδοση Πρακτικών Συνεδρίου, Μέρος Γ. Αθήνα, Νοέμβριος. www.pee.gr/central.HTM.

     Βεληγκέκας, Π. & Μυλωνάς, Κ. (2002). Δείκτης Καθορισμού Εφικτού Στόχου. Πρακτικά, 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας: Αθλητική Ψυχολογία στην Ελλάδα. Η πρόκληση των Ολυμπιακών Αγώνων. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νοέμβριος, σελ. 223-228.

     Κολιάδης, Ε., Μυλωνάς, Κ.Λ., Κουμπιάς, Ε., Τσιναρέλλης, Γ., Βαλσάμη, Ν., & Βάρφη, Β. (2003). Το Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Γενικής & Ειδικής Αγωγής. Στο Α. Παπάς, Α. Τσιπλητάρης, Ν. Πετρουλάκης, Κ. Χάρης, Σ. Νικόδημος, & Ν. Ζούκης (Επιμ.), Πρακτικά, 2o Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, "Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα", Β΄ τόμος, σελ. 282-297. Αθήνα: Εκδόσεις Ατραπός.

     Veligekas, P, Mylonas, K., Gari, A., Ploubidis, G. & Mantzavinou, K. (2003). Assessment of Self-Consciousness in the Greek population and applications in athletic settings. Proceedings (CD-ROM) of the XI European Congress of Sport Psychology, Copenhagen, July.

     Mylonas, K. & Georgiadi, E. (2004). The Person-Job Fit Scale: psychometric properties for three samples of Greek employees. Proceedings, VII European Conference on Psychological Assessment. Malaga, Spain, April.

     Gari, Aik. & Mylonas, K. (2004). Educational Values within the Greek Secondary Education Community and Educational Provision for the Gifted. Proceedings (CD-ROM) of the 9th Conference of the European Council for High Abilities (ECHA9). Pamplona, Spain, September.

     Μυλωνάς, Κ. & Γκαρή, Αικ. (2010). Εντοπισμός χαρισματικών μαθητών με ψυχομετρικά και στατιστικά κριτήρια: Μέθοδος, χρησιμότητα και προεκτάσεις. Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης, Μάιος 2009. Αθήνα, Σμυρνιωτάκης. σελ. 120-127.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα