Κωνσταντίνος Μυλωνάς

Καθηγητής

Τμήμα Ψυχολογίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Επιστημονικές Εταιρείες - Κριτής σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά

Επιστημονικές Εταιρείες

     Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία EΛ.Ψ.Ε. Συντονιστής Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας (2009-2011).

     Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής Υγιεινής και Νευροψυχιατρικής του Παιδιού (ΕΕΨΥΝΠ) Γεν. Γραμματέας της Εταιρείας (2004-2007).

     Ελληνική Εταιρεία για την Προαγωγή της Εκπαίδευσης των Δημιουργικών / Χαρισματικών / Ταλαντούχων Παιδιών και Εφήβων (Δη.Χα.Τα.Π.Ε.). Μέλος του Δ.Σ. από το 2005 και Πρόεδρος του Δ.Σ. από το 2011.

     European Association of Psychological Assessment. Τακτικό Μέλος.

     International Test Commission. Τακτικό Μέλος.

     International Association for Cross-Cultural Psychology. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Τοπικός Εκπρόσωπος (Ευρώπη) (2008-2010) & (2011-2014).

 

Κριτής σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά

     "International Perspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation" (APA Official Journal Division 52).
Μέλος του Editorial Board (από το 2011).

     "International Journal of Testing" (Routledge journal) (Consulting reviewer από το 2011).

     "Journal of Cross-Cultural Psychology" (Sage journal) (Consulting reviewer από το 2006).

     "Psychological Reports" (AmSci journal) (Consulting reviewer από το 2008).

     "Perceptual and Motor Skills" (AmSci journal) (Consulting reviewer από το 2008).

     "Educational and Psychological Measurement" (Sage Journal); Consulting reviewer από το 2012.

     "Learning and Individual Differences" (Elsevier Journal); Consulting reviewer από το 2012.

     "Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών" από το (Consulting reviewer από το 2007).

     "Ψυχολογία", το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (Consulting reviewer από το 2002).

 

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα