Βιβλία Δημοσιεύσεις

 

 

 

Κεντρική
Βιογραφικό
Βιβλία Δημοσιεύσεις
Συνέδρια Εισηγήσεις
Μαθήματα
Ανακοινώσεις

 

 

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ(επιλογή)

 

Ι. Βιβλία

 

1. (1982). Das Problem des Lehrplans. Zeitgenoessische Ansaetze und platonische Ueberlieferung, Muenchen (Diss.)

 

2. (1985).  Lehrer-Schueler-Interaktion bei Platon Die paedagogische Bedeutung von Eros und Dialog. Frankfurt a. Main, Bern, New York,Verlag Peter Lang

 

3. (1987). Σχεδιασμός και αξιολόγηση Αναλυτικού Προγράμματος Ιστορίας. Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης

4.  (1990). Μικροδιδασκαλία : αποτελεσματικότητα και επιφυλάξεις. Θεσσσαλονίκη 1990 (μαζί με τον καθηγητή κ. Αχιλ. Καψάλη- πανεπιστημιακές εκδόσεις).

 

5. (1994). Αναλυτικά Προγράμματα. Θεωρία και τεχνογνωσία σχεδιασμού και αναμόρφωσης. Θεσσαλονίκη, Art of Text (σε συνεργασία με τον καθηγητή  κ. Αχ. Καψάλη), σ. 202

 

 

6. (1994). Η εικόνα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και στο σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας. Θεσσαλονίκη, Art of Text, σελ. 148.

 

7. (1994). Μη λεκτική συμπεριφορά και επικοινωνία στη  σχολική τάξη: άσκηση με μικροδιδασκαλία. Θεσσαλονίκη,Art of Text, σελ. 210.

 

8. (1997). Αναλυτικό Πρόγραμμα. Σχεδιασμός, αξιολόγηση, αναμόρφωση. Αθήνα (σε συνεργασία με τον κ. Αχ. Καψάλη, διεύρυνση του βιβλίου αρ. 5), σ. 283

 

9. (2002). Μικροδιδασκαλία και άσκηση διδακτικών δεξιοτήτων. Αθήνα, Ατραπός (σε συνεργασία με τον καθηγητή κ. Αχ. Καψάλη). Αθήνα

 

10. Ιωάννης Ε. Βρεττός (2005). Θεωρίες της Αγωγής. Τόμ. Α`. Πλάτων, Comenius, RousseauΑθήνα, σελ. 373

 

12. Ιωάννης Ε. Βρεττός (2005). Θεωρίες της Αγωγής. Τόμ. Β`. Pestalozzi, Κοραής. Αθήνα, 2005, σελ. 426

 

13. Ιωάννης Ε. Βρεττός (2009). Αναλυτικό Πρόγραμμα και Σχολικό Εγχειρίδιο. Τόμος ΙΙ: Εικόνα και Σχολικό Εγχειρίδιο. Αθήνα, σελ. 426

 

14. Ιωάννης Βρεττός & Αχιλλέας Καψάλης (2009). Αναλυτικά Προγράμματα. Θεωρία, Έρευνα και Πράξη. Αθήνα, σελ. 357

 

15. Καψάλης, Αχ. & Βρεττός, Ι. (2010). Μικροδιδασκαλία και άσκηση διδακτικών δεξιοτήτων. Αθήνα, σελ. 231

 

16. Ιωάννης Ε. Βρεττός (2010). Μη λεκτική συμπεριφορά εκπαιδευτικού-μαθητή. Άσκηση με Μικροδιδασκαλία. Αθήνα, σελ. 454

 

 

 

Εδημοσίευσα άρθρα σε περιοδικά τόσο ελληνόγλωσσα όσο και ξενόγλωσσα.

 

 

Ι Ι. 'Αρθρα: μελέτες και έρευνες(επιλογή)

 

1. Το πρόβλημα της εγκυρότητας και της νομιμότητας στη λήψη αποφάσεων κατά τη σύνταξη Αναλυτικών Προγραμμάτων. Στο: ``Παιδαγωγική Επιθεώρηση'', 1985(3), σ.115-134.

 

2. Δραστηριοποίηση κινήτρων μάθησης στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. Στο: ``Νέα Παιδεία'',1988(47) και 1989(48), σ. 54-64 και σ. 32-47 αντίστοιχα.

 

3. Το έργο ζωγραφικής ως πηγή στο μάθημα της Ιστορίας: εικαστική διατύπωση και αξιοποίηση του ιστορικού θέματος. Στο:`` Παιδαγωγική Επιθεώρηση'', 1988(9), σ. 93-122.

 

4. 'Ασκηση διδακτικών δεξιοτήτων με μικροδιδασκαλία  : μια πρώτη προσπάθεια εφαρμογής. Στο: ``Παιδαγωγική Επιθεώρηση'', 1989(11), σ.225-242 ( σε συνεργασία με τον κ. Αχ. Καψάλη ).

 

5. Δραστηριοποίηση κινήτρων μάθησης στο μάθημα των Θρησκευτικών: εικαστική διατύπωση της θεολογικής θεματικής. Αθήνα 1993. (εισήγηση στο Θεολογικό-Παιδαγωγικό Συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα, 2-3 Απριλίου 1992).

 

6.'Ασκηση της μη λεκτικής συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού με μικροδιδασκαλία (μαζί με τον κ. Λευτέρη Τσουπάκη). Στο: `Παιδαγωγική Επιθεώρηση'', 1995(22), σ. 143-171.

 

7. Αξιολόγηση του Αναλυτικού Προγράμματος και των σχολικών εγχειριδίων της Ιστορίας του Δημοτικού Σχολείου. Στο: ``Τα Εκπαιδευτικά'', 1995(37-38), σ. 128-147.

 

8.  Η εικονογράφηση των σχολικών εγχειριδίων της Ιστορίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση :το παράδειγμα της Επανάστασης του 1821. Στο: ``Παιδαγωγική Επιθεώρηση'', 1994(20-21), σ. 43-68.

 

10. Die Konzeption eines Microteaching-Programms in Griechenland : Empfehlungen fuer das Training der Lehramtsstudierenden. Στο: Unterrichtswissenschaft, 2, 1995, 162-174.

 

11. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε κρίση: επιλογές και αδιέξοδα. Στο: Νέα Παιδεία, 1995(74), 78-89.

 

12. Αποκωδικοποίηση της μη λεκτικής συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Στο: Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 24,1996,103-124

 

13. Η αποκωδικοποίηση της μη λεκτικής συμπεριφοράς των μαθητών από τον εκπαιδευτικό. Στο :τα Εκπαιδευτικά, 43,1997, 56-65.

 

14. Ενθουσιασμός και εκφραστικότητα του εκπαιδευτικού: γνώρισμα της προσωπικότητας ή ασκήσιμη συμπεριφορά ; Στο Μακεδνόν, 1996(2), 23-35.

 

15. `Αγχος και εξετάσεις στο πανεπιστήμιο: το παράδειγμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Στο: Μακεδνόν, 5, 1998, 53-74.

 

16. Η μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών:καταγραφή προβλημάτων και απογραφή λύσεων. Στο : 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικροδιδασκαλίας (ΠΤΔΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης). Αθήνα/ Αλεξανδρούπολη, 91-117

 

17. Νonverbal Behaviour on the part of the Teacher during the Asking of Questions. A Concept of a Microteaching Programme (IXth European Conference on Developmental Psychology), Σπέτσες, Σεπτέμβριος 1999

 

18. Το Ολοήμερο Σχολείο ως πρόταση για εσωτερική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση:το πρόγραμμα διδασκαλίας και οι κατ`οίκον εργασίες. Στο : Μακεδνόν, 2001, 8, 71-86

 

19. Το Ολοήμερο Σχολείο: οι απαιτήσεις και οι υποσχέσεις του για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Στο: Ολοήμερο Σχολείο. Λειτουργία και Προοπτικές (επιμ. Ι. Πυργιωτάκης). Αθήνα, ΟΕΔΒ, 95-113

 

20. Το πρόβλημα των εργασιών των μαθητών και η αντιμετώπισή του-πρακτικές οδηγίες για τον εκπαιδευτικό του Ολοήμερου Σχολείου (μαζί με την καθ. κ. Ε. Ταρατόρη και κ. τον καθ.  Δ. Χατζηδήμου). Στο: Ολοήμερο Σχολείο. Λειτουργία και Προοπτικές (επιμ. Ι. Πυργιωτάκης). Αθήνα, ΟΕΔΒ, 95-113

 

21. Το Ολοήμερο Σχολείο: ‘η μεταρρύθμιση που δεν έγινε’ μπορεί τώρα να γίνει. Στο: Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, 1, 2002, 61-73

 

 

22. Ιωάννης Ε. Βρεττός (2003). Το Ολοήμερο Σχολείο: οι απαιτήσεις και οι υποσχέσεις του για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Στο: Ολοήμερο Σχολείο. Λειτουργία και Προοπτικές (επιμ. Ι. Πυργιωτάκης). Αθήνα, ΟΕΔΒ, 95-113

 

23. Ιωάννης Βρεττός (2003). Το πρόβλημα των εργασιών των μαθητών και η αντιμετώπισή του-πρακτικές οδηγίες για τον εκπαιδευτικό του Ολοήμερου Σχολείου (μαζί με την καθ. κ. Ε. Ταρατόρη και κ. τον καθ.  Δ. Χατζηδήμου). Στο: Ολοήμερο Σχολείο. Λειτουργία και Προοπτικές (επιμ. Ι. Πυργιωτάκης). Αθήνα, ΟΕΔΒ, 95-113

 

 

24. Διδάσκοντας αξίες σήμερα: η αποστολή, οι δυνατότητες και τα όρια του σχολείου (μαζί με την κ. Ελ. Λαζαράκου). Στο: Α. Τριλιανός κ.ά. (επιμ.). Αναγνώριση.  Τιμητικό αφιέρωμα  στον καθηγητή. Θεόδωρο Εξαρχάκο. Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. 153-175

 

25. Ιωάννης Ε. Βρεττός & Ελισάβετ Δ. Λαζαράκου  (2011). Ενσυναισθητική προσέγγιση του εικαστικού έργου κατά την διδασκαλία. Στο: Χ. Μπαμπούνης (επιμ.) ιστορίας μέριμνα. Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Γεώργιο Ν. Λεοντσίνητόμ. Α1. Αθήνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 187-203

 

26. Ιωάννης Βρεττός & Ελισάβετ Λαζαράκου (2009). Η εικόνα ως μέσο διδασκαλίας και αξιολόγησης του μαθητή: το παράδειγμα του σχολικού εγχειριδίου Ιστορίας της Δ΄Δημοτικού. Στο: Συγκρτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, 13, 177-198

 

27. Ιωάννης Βρεττός & Ελισάβετ Λαζαράκου Ρητές και λανθάνουσες αξίες κατά την ανάγνωση ενός έργου τέχνης στο μάθημα της Ιστορίας. Στο:2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών της Εκπαίδευσης. Αθήνα 2011, 326-336

 

28. Ιωάννης Ε. Βρεττός (2012). Μέντωρ και Τηλέμαχος: η επιμόρφωση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών με μικροδιδασκαλία. Στο: Πρακτικά Συνεδρίου ‘Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση’. Αθήνα, 519-533

 

29. Ιωάννης Ε. Βρεττός (2012).  Το Θέατρο στα Αναλυτικά Προγράμματα του Νέου Σχολείου (Εισήγηση στο Ίδρυμα Κακογιάννη ανηρτημένη στο διαδίκτυο). Πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΚΠΑ. Theduarte. Το Θέατρο ως Μορφοπαιδευτικό Αγαθό στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία, 21 Οκτωβρίου 2012

 

30. Ιωάννης Βρεττός (2013). Η ‘Σωκρατική Ειρωνεία»  στους Πλατωνικούς Διαλόγους και η ‘Έπαρση του Εκπαιδευτή’ στον Paulo Freire. Στο: Εκπαίδευση Ενηλίκων, 29, 10-16

 

31. Ioannis Vrettos. Nichtverbales Verhalten und Disziplinstoerungen : Die Konzeption eines Microteaching-Programms in Griechenland (υπό δημοσίευση), σελ. δακτυλογρ. 15

 

 

 

Μεταφράσεις βιβλίων και άρθρων

 

1. Μετέφρασα το βιβλίο του R.F. Mager, Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία. Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης, 1985.

 

2. Μετέφρασα το βιβλίο του H.Schiefele, Die Schule von heute,die Schule fuer morgen? Muenchen, Ehrenwirth,1969 (η μετάφραση δεν έχει δημοσιευθεί).

 

Βιβλιοπαρουσίαση

Ανδρέα Βοσκού & Θεόδωρου Παπακωνσταντίνου (σε συνεργασία με ερευνητική ομάδα): Από τη μετάφραση στο πρωτότυπο. Συμβολή στην ανανέωση της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών στη Μέση Εκπαίδευση. Αθήνα, Καρδαμίτσας, 1992. Στο περιοδ. ``Παιδαγωγική Επιθεώρηση'', 1993, 19, σελ.369-380.

 

 

 

Κεντρική | Βιογραφικό | Βιβλία Δημοσιεύσεις | Συνέδρια Εισηγήσεις | Μαθήματα | Ανακοινώσεις