Έρευνα: Θεμέλια Κβαντικής Θεωρίας και Συνειδητότητα -1- J. Math. Phys. 18 (1977) Phys. Rev. A 41, 2295–2300 (1990)   Physica A 170 (2), 306-325, (1991) Είναι γνωστό  ότι η παρατήρηση της κατάστασης ενός κβαντικού συστήματος ‘διαμορφώνει’ την χρονική του εξέλιξη. Στη περίπτωση αυτή η παρατήρηση αφορά την αλληλεπίδραση του κβαντικού συστήματος με τη συσκευή που καταγράφει την κατάσταση του.