Έρευνα


  1. Εθνικό Κέντρο Δημόσιοας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, "Μελέτη για την Αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας", 2009.

  2. Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, "Μελέτη για τη λειτουργική αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εν όψει της διοικητικής μεταρρύθμισης", 2008-2009.

  3. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόγραμμα Καποδίστριας (2006-2007), "Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία συμμόρφωσης των κρατών μελών προς το εθνικό και κοινοτικό περιβαλλοντικό δίκαιο".

  4. FP6


  5. FP5