ΘΕΩΡΙΑ GALOIS

Διδάσκων: Χρήστος Α. Αθανασιάδης
Γραφείο: 135, x-6367
Ώρες Γραφείου: Τε 3-4, Πα 11-12
Email: caath AT math.uoa.gr

Ώρες Διδασκαλίας: Δε, Τε 9-11
Αίθουσα: Γ21

Προαπαιτούμενα: Στοιχειώδεις γνώσεις γραμμικής (πίνακες, διανυσματικοί χώροι, γραμμικές απεικονίσεις) και αφηρημένης (πολυώνυμα, ομάδες, δακτύλιοι) άλγεβρας.

Περιεχόμενο: Επεκτάσεις σωμάτων, αλγεβρικά και υπερβατικά στοιχεία, βαθμός επέκτασης, αλγεβρικές επεκτάσεις, κατασκευές με κανόνα και διαβήτη, συμβολική προσθήση ριζών, πεπερασμένα σώματα, υπερβατικές επεκτάσεις, αυτομορφισμοί σωμάτων, η ομάδα Galois, σώματα διάσπασης, το θεμελιώδες θεώρημα της θεωρίας Galois, πολυωνυμικές εξισώσεις τρίτου και τέταρτου βαθμού, συμμετρικές συναρτήσεις, απόδειξη του θεμελιώδους θεωρήματος, επεκτάσεις Kummer και κυκλοτομικές επεκτάσεις, το αδύνατο της επιλυσιμότητας πολυωνυμικών εξισώσεων βαθμού μεγαλύτερου του τετάρτου με ριζικά.

Βαθμολόγηση: Ασκήσεις 20% (προαιρετικά), τελική εξέταση 80%.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Διαθέσιμα Αρχεία: