Δικαιο και Οικονομικα

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2007-8

 

Το υλικό που ακολουθεί προστατεύεται από κωδικό που δίνεται μόνο στους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Ο.Π.Α. Εάν δεν είστε φοιτητής/τρια, θα πρέπει να μου στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα εξηγώντας μου τους λόγους για τους οποίους σας ενδιαφέρουν οι σημειώσεις μου και τον τρόπο που θα τις χρησιμοποιήσετε.

 

Διάγραμμα Ύλης

Βιβλιογραφία

 

Φυλλάδια:

Ø      Βασικές Έννοιες των Οικονομικών

Ø      Νομοθεσία και Κίνητρα: Το Παράδειγμα της Ζώνης Ασφαλείας

Ø      Κριτήρια Οικονομικής Αποτελεσματικότητας

Ø      Το θεώρημα του Coase και η Σχέση του με το Εμπράγματο Δίκαιο

Ø      Οι Βασικοί Περιορισμοί του Θεωρήματος του Coase και η Κανονιστική Εκδοχή του

Ø      Μια Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου των Συμβάσεων

v     Η ατελής σύμβαση

v     Το παράδειγμα της ποινικής ρήτρας (βλ. εδώ για το αγγλοσαξονικό δίκαιο)

Ø      Η Οικονομική Ανάλυση της Αδικοπρακτικής Ευθύνης

Ø      Η Οικονομική Ανάλυση του Οικογενειακού Δικαίου (βλ. εδώ περισσότερα για τα οικονομικά της οικογένειας)

v     Οικονομικές και Κοινωνικές Ανισότητες μετά το Διαζύγιο

Ø      Η Οικονομική Ανάλυση του Ποινικού Δικαίου

 

*** Steven Shavell, “Economic Analysis of Law” (2000)

 

 

 

Return to Home Page