Σενάρια Μαθηματικών με ψηφιακά εργαλεία

Επιλέξτε το σενάριο που σας ενδιαφέρει.

 • Τα κλάσματα

  Έννοια, Ισοδυναμία, Σύγκριση, Πράξεις

 • Η έννοια της εξίσωσης

  Οι εξισώσεις α+x=β, α–x=β, αx=β, α:x=β, x:α=β

 • Ποσοστά

  Ποσοστά - Προβλήματα με ποσοστά

 • Παράσταση σημείων στο επίπεδο

  Παράσταση σημείων στο επίπεδο

 
 • Λόγος δύο αριθμών

  Λόγος δύο αριθμών - Αναλογία

 • Ιδιότητες ανάλογων ποσών

  Ιδιότητες - Γραφική παράσταση

 • Αντιστρόφως ανάλογα ποσά

  Αντιστρόφως ανάλογα ποσά

 • Οι ρητοί αριθμοί

  Η ευθεία των ρητών – Τετμημένη σημείου

 
 • Ιδιότητες ρητών αριθμών

  Ιδιότητες και πράξεις ρητών αριθμών

 • Δυνάμεις ρητών αριθμών

  Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη φυσικό-ακέραιο

 • Δεκαδική μορφή ρητών

  Δεκαδική μορφή ρητών αριθμών

 • Γωνίες-Διχοτόμος γωνία

  Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα γωνιών – Διχοτόμος γωνία

 
 
 • Εφεξής και διαδοχικές γωνίες

  Εφεξής και διαδοχικές γωνίες – Άθροισμα γωνιών

 • Παραπληρωματικές-Συμπληρωματικές-Κατακορυφήν

  Παραπληρωματικές και συμπληρωματικές γωνίες – Κατακορυφήν γωνίες

 • Σημείο και ευθεία

  Θέσεις ευθειών και σημείων στο επίπεδο

 • Επίκεντρη γωνία

  Επίκεντρη γωνία. Σχέση επίκεντρης γωνίας και του αντίστοιχου τόξου

 
 • Θέσεις ευθείας και κύκλου

  Θέσεις ευθείας και κύκλου

 • Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από άλλη

  Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μία άλλη ευθεία

 • Στοιχεία τριγώνου

  Άθροισμα γωνιών-Είδη τριγώνων–Ιδιότητες ισοσκελούς

 • Στοιχεία τετράπλευρων

  Είδη τετράπλευρων-Ιδιότητες