Εικόνα που περιέχει υπαίθριος, άτομο, κτίριο, άνδρας

Η περιγραφή δημιουργήθηκε αυτόματαΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Βασίλειος Σακκάς

Ph.D. University of Leicester, UK

 

 

 

 

Εν συντομία, 

ο Δρ. Βασίλειος Σακκάς είναι Γεωφυσικός, απασχολούμενος ως Ε.ΔΙ.Π. στο ΕΚΠΑ, με είκοσι έτη εργασιακής εμπειρίας σε Εφαρμογές Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) στην Γεωφυσική και σε Διαστημικές/Δορυφορικές Τεχνικές με έμφαση στην επεξεργασία, ανάλυση, προσομοίωση και ερμηνεία σεισμολογικών, γεωφυσικών και δορυφορικών δεδομένων για την μελέτη της εσωτερικής και επιφανειακής δομής της Γης. Τα κύρια στοιχεία της ερευνητικής και επαγγελματικής του ενασχόλησης είναι συνοπτικά τα εξής:

 

·     Συλλογή και επεξεργασία, δορυφορικών Γεωδαιτικών δεδομένων (GPS-GNSS). Άριστη γνώση λογισμικών πακέτων επεξεργασίας δεδομένων GPS-GNSS. Προσομοίωση δεδομένων και ερμηνεία αποτελεσμάτων σε σεισμικά και ηφαιστειακά ενεργές περιοχές του Ελλαδικού χώρου.

·     Επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων δορυφορικής Συμβολομετρίας Ραντάρ (Differential InSAR, Permanent Scatterer Interferometry (PSI)). Άριστη γνώση ελεύθερου λογισμικού Repeat Orbit Interferometry Package (ROI_PAC), και SNAP (ESA) για την επεξεργασία των εικόνων ραντάρ.

·     Συνδυαστική επεξεργασία και προσομοίωση (ευθύ και αντίστροφο πρόβλημα) σεισμολογικών, γεωδαιτικών δεδομένων και προϊόντων συμβολομετρίας Ραντάρ για την μελέτη και ερμηνεία της εδαφικής παραμόρφωσης λόγω σεισμικών, τεκτονικών, ηφαιστειακών και ανθρωπογενών αιτιών.

·     Συλλογή, επεξεργασία, προσομοίωση και ερμηνεία Μαγνητοτελλουρικών, ΤΕΜ, ηλεκτρικών, βαρυτικών και άλλων γεωφυσικών δεδομένων για Περιβαλλοντική, Τεκτονική, και Γεωθερμική έρευνα.

·     Σχεδιασμός, οργάνωση και πραγματοποίηση εργασιών υπαίθρου για την συλλογή γεωφυσικών, σεισμολογικών και γεωδαιτικών δεδομένων στον Ελλαδικό χώρο, στην Ευρώπη και στην Αφρική.

·     Ανάπτυξη αλγορίθμων και κώδικα (script) για επεξεργασία γεωφυσικών, γεωδαιτικών δεδομένων και προϊόντων συμβολομετρίας Ραντάρ.

·     Πολυετές διδακτικό έργο στον Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του Τομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας του ΕΚΠΑ,  εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας.

·     Δημοσίευση άνω των 40 ερευνητικών εργασιών σε Διεθνείς Επιστημονικά Περιοδικά ως και ειδικές εκδόσεις με διαδικασία κρίσης, άνω των 25 παρουσιάσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια.

·     Συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς ερευνητικές ομάδες, άριστες ικανότητες συνεργασίας. Σύνταξη, εκπόνηση και διαχείριση Εθνικών και Διεθνών ερευνητικών Προγραμμάτων.

·      

1.                 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:         Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας,

Τμήμα Γεωλογίας - Γεωπεριβάλλοντος,

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών,

Πανεπιστημιούπολις-Ιλίσια, 15784 Αθήνα.

Τηλέφωνο: +30 2107274914   κιν.: +30 6974032994

E-mail: vsakkas@geol.uoa.gr

Διεύθυνση Κατοικίας:              Αμφιτρίτης 1, 16345 Ηλιούπολη.

 

Ημερομηνία Γέννησης:          Δεκέμβριος 10, 1970

 

Στρατιωτική Θητεία:             Μάιος 1999 – Ιανουάριος 2001: Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, Χειριστής Μηχανογραφικών Συστημάτων στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) Λάρισα, και στην 110 ΠΜ Ελευσίνα.

 

2.                 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

·          Ph.D. Γεωφυσικής  (1995 - 1999).       University of Leicester, UK

 

Τίτλος διδακτορικής διατριβής (Ph.D. Thesis): “Combined Transient Electromagnetic (TEM) and Magnetotelluric (MT) study of the Southern Kenya Rift Valley” DOI10.12681/eadd/13269

 

Η Διδακτορική διατριβή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για την μελέτη του Τεκτονικού Ρήγματος της Κένυας (Α. Αφρική) με το Διεθνές πρόγραμμα Kenya Rift International Seismic Project KRISP  (1991-1995). Πραγματοποιήθηκε εργασία υπαίθρου διάρκειας δύο μηνών στο νότιο τμήμα της Κένυας, με μετρήσεις TEM, AMT και LMT. Στόχος της διατριβής ήταν η μελέτη της γεωηλεκτρικής δομής στην Νότια Κένυα και η συνδυαστική ερμηνεία των αποτελεσμάτων με προηγούμενο πείραμα σεισμικής διασκόπισης. Η διατριβή παρήγαγε 2-Δ γεωηλεκτρικό μοντέλο της περιοχής μελέτης, και πρότεινε πιθανό γεωλογικό μοντέλο της περιοχής αξιοποιώντας και τα προηγούμενα γεωσεισμικά μοντέλα.

Επιβλέποντες: Dr. Maxwell A. Meju, Prof. Aftab Khan (University of Leicester), συνεπικούρηση: Prof. Dr. Volker Haak GFZ Potsdam

Εξωτερικός εξεταστής: Dr. David Beamish (B.G.S.)

Εσωτερικός εξεταστής: Prof. Peter Maguire (University of Leicester)

 

 

·          Πτυχίο Φυσικής  (1988 - 1994).           Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Τμήμα Φυσικής. Βαθμός: Λίαν Καλώς. Πτυχιακή Εργασία: “Μικροβαρυτομετρικές μετρήσεις και διορθώσεις λόγω μεταβολών του υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή του όρους Πάρνηθας”

 

Ξένες Γλώσσες

·                    Αγγλικά (Άριστα)

·                    Γαλλικά (Πολύ καλά)

 

 

3.                 ΒΡΑΒΕΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 

2017  Ακαδημία Αθηνών, Βραβείο “Δημήτριος Λαμπαδάριος” για ερευνητική δημοσίευση στην γεωδαισία για την εργασία: «Fault modelling of the early-2014 ~M6 Earthquakes in Cephalonia Island (W. Greece) based on GPS measurements» [Tectonophysics, Vol. 644-645 (2015) pp. 184-196].

 

1995 – 1998, Υπότροφος της Ε.Ε. για διδακτορική διατριβή στο πλαίσιο του προγράμματος KRISP 95.

 

 

4.                 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

 

Αύγουστος 2014 –Παρόν

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σχολή θετικών Επιστημών, Τομέας Γεωφυσικής-Γεωθερμίας, Τμήμα Γεωλογίας - Γεωπεριβάλλοντος με γνωστικό αντικείμενο «Γεωφυσική – Διαστημικές Εφαρμογές στη Γεωφυσική».

 

Σεπτέμβριος 2002 - Ιούνιος 2010

Εντεταλμένος Λέκτορας, ΠΔ 407/80, στον Τομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας (ΕΚΠΑ) στα μαθήματα: Γεωφυσική, Εφαρμοσμένη Γεωφυσική, Γεωλογικές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Δορυφορικών Συστημάτων Πλοήγησης (GPS) και Παρακολούθησης της Γης.

 

Αύγουστος 2005 – 2014

Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., Τομέας Γεωφυσικής-Γεωθερμίας, Τμήμα Γεωλογίας-Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ.

Αρμοδιότητες:

·                    Συνεπικούρηση σε εργαστηριακά μαθήματα προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας (ΕΚΠΑ). Αναλυτικά: “Γεωφυσική”, “Εφαρμοσμένη Γεωφυσική”, “Γεωφυσική και Γεωλογικές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Δορυφορικών Συστημάτων Πλοήγησης (GPS) και Παρακολούθησης της Γης”.

·                    Ανάλυση, επεξεργασία και προσομοίωση Γεωφυσικών δεδομένων  (EM, ΜΤ, gravity) για την παραγωγή 2-Δ και 3-Δ μοντέλων του εσωτερικού της Γης. Ανάλυση, προσομοίωση και ερμηνεία σεισμολογικών, γεωδαιτικών δεδομένων (GNSS/GPS) και αποτελεσμάτων συμβολομετρίας ραντάρ για την μελέτη εδαφικής παραμόρφωσης.

·                    Συνδυαστική επεξεργασίας σεισμικών και γεωφυσικών δεδομένων για την παρακολούθηση και προσομοίωση σεισμικών και ηφαιστειακά ενεργών περιοχών και εκτίμηση γεωθερμικού δυναμικού.

·                    Υπεύθυνος της Ιστοσελίδας του Εργαστηρίου Τηλεανίχνευσης.

 

Ιανουάριος 2000 - Αύγουστος 2005

Επιστημονικός Συνεργάτης στον Τομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας του ΕΚΠΑ

Γεωφυσικός και υπεύθυνος εργασιών υπαίθρου στην Ερευνητική Μονάδα Διαστημικών Εφαρμογών του Τομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας του ΕΚΠΑ.

 

Νοέμβριος 2013 – Ιούνιος 2015

Εκπαιδευτής στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Ηλιουπόλεως.

 

 

5.                 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

Διδασκαλία και Συμμετοχή σε Μαθήματα και Εργαστήρια:

 

Ανάθεση Τομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας, ΕΚΠΑ

Προπτυχιακός Κύκλος Σπουδών

·                   Γεωφυσική Υ4202 (Μαγνητική μέθοδος)

·                   Εφαρμοσμένη Γεωφυσική Υ7203 (Ηλεκτρομαγνητικές, ηλεκτρικές μέθοδοι)

·                    Διαστημικές Τεχνικές στις Γεωεπιστήμες (Ε7202)

 

 

Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών

·                    ΕΓΓ-Υ03 Γεωλογικά Εφαρμοσμένη Γεωφυσική

·                    ΕΓΓ-Ε01 Τεχνική και Περιβαλλοντική Γεωφυσική

·                    ΕΓΓ-Υ04 Γεωπληροφορική – Χαρτογράφηση

·                    Διαστημικές Τεχνικές στην Γεωφυσική

 

Η διδασκαλία αφορά διαλέξεις θεωρίας και εργαστηριακές ασκήσεις με στόχο την παρουσίαση και κατανόηση των γεωφυσικών τεχνικών για την μελέτη της υπεδαφικής δομής με τη χρήση μαγνητικών, ηλεκτρομαγνητικών και ηλεκτρικών μεθόδων γεωφυσικής διασκόπισης. Σε θέματα διαστημικών/δορυφορικών τεχνικών διδάσκονται οι τεχνικές της Δορυφορικής Γεωδαισίας (GPS/GNSS), της Δορυφορικής Συμβολομετρίας Ραντάρ και των Δορυφορικών Θερμικών εικόνων απεικόνισης.

 

Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης

·     2018-2019: «Μελέτη μετασεισμικής παραμόρφωσης Περιοχής Κεντρικών Ιονίων Νήσων περιόδου 2014 - 2015 με χρήση δορυφορικών γεωδαιτικών δεδομένων (GNSS)» κ. Ε. Παρθενίου.

 

·     2018-2019: «Μελέτη του πεδίου παραμόρφωσης στο νότιο Αιγαίο Πέλαγος με χρήση δορυφορικών γεωδαιτικών δεδομένων (GNSS) από μόνιμους σταθμούς» κ. Χ. Δόξα.

 

·     2003-2015: Συνεπικούρηση σε ένα σημαντικό αριθμό (>6) διατριβών για εκπόνηση Διπλωματικών Εργασιών Ειδίκευσης και Διδακτορικών Εργασιών.

 

Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Ηλιουπόλεως

Διδασκαλία: (i) Λειτουργικά Συστήματα Ι, (ii) Εργαστήρια στην Γλώσσα Προγραμματισμού C. (iii) Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής (Ηλεκτρομαγνητική θεωρία, κυματική φυσική, θερμοδυναμική).

 

Πανεπιστήμιο Λέστερ (University of Leicester, UK) 1995 - 1998

Εργαστηριακή συνεπικούρηση σε εργαστηριακές ασκήσεις και εργασίες υπαίθρου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών (Γεωφυσική, Εφαρμοσμένη Γεωφυσική).  Τεχνικές: Electromagnetic methods (EM31, Apex Max-Min), VLF (EM16), Transient Electromagnetic (Sirotem MKII, MK3), Induced Polarization (Scintrex, Huntec), direct current (ABEM SAS 300) Magnetics (Scintrex MF-2 Fluxgate Magnetometer, EDA Omni).

 

 

6.                 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

·          Μέλος της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος Γεωλογίας–Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ.

·          Μέλος ομάδων διενέργειας διαγωνισμών, και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια Εργαστηριακού εξοπλισμού και Η/Υ του Τομέα Γεωφυσικής–Γεωθερμίας του ΕΚΠΑ.

·          Μέλος της ομάδας καταγραφής και διαχείρισης του Υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Τομέα Γεωφυσικής–Γεωθερμίας του ΕΚΠΑ.

·          Υπεύθυνος των εργαστηρίων Η/Υ του Τομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας, του Εργαστηρίου Γεωφυσικής και του Εργαστηρίου Τηλεανίχνευσης.

·          Μέλος οργανωτικών επιτροπών ημερίδων και σεμιναρίων του Τομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας του ΕΚΠΑ.

 

 

7.                 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

 

·               Εκπαίδευση στο Λογισμικό SBAS Interferometry και τις πλατφόρμες    G-POD και Geohazard TEP (GEP) της European Space Agency,

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.                                                                             2016

·               Σεμινάριο προετοιμασίας εκπαιδευτών ενηλίκων, ΕΚΠΑ.                                        2015

·               Προγράμματα εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) ΕΚΠΑ,

“Πληροφοριακά Συστήματα και διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων”                            2013 – 2014

·               Εκπαίδευση στο Λογισμικό ROI_PAC ως επισκέπτης ερευνητής στο

University California Los Angeles (UCLA) με τον Prof. Gilles Peltzer.                    2010

·               Εκπαίδευση στην γλώσσα προγραμματισμού IDL, Inforest Ερευνητική.                          2010

·               Εκπαίδευση στο Λογισμικό BERNESE,

Αστρονομικό Ινστιτούτο Πανεπιστημίου Βέρνης, Ελβετία.                                             2003

·               PHP / PERL two web programming languages, ΕΚΠΑ.                                         2009

·               MATLAB for signal analysis processing, ΕΚΠΑ.                                                    2008

 

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο - Στοά του Βιβλίου, Αθήνα

Σειρές μορφωτικών μαθημάτων επί διαφόρων αντικειμένων.

·               Μαθήματα Φιλοσοφίας και Επικοινωνίας                                                    2015

·               Μαθήματα Αρχιτεκτονικής                                                                          2014

·               Μαθήματα για τον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο                                                         2013

·               Θρησκευτικά Κέντρα της Αρχαίας Ελλάδας                                                          2012

·               Μαθήματα περί Αισθητικής                                                                         2012

 

 

8.                 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ Η/Υ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

 

·     Εκτενής χρήση λογισμικών επεξεργασίας κειμένων (word-processing), δεδομένων (spreadsheet) και σχεδιαστικών προγραμμάτων για την σύνταξη Εκθέσεων και δημιουργία παρουσιάσεων.

·     Άριστη γνώση των κάτωθι λογισμικών για ανάλυση και επεξεργασία γεωφυσικών και γεωδαιτικών δεδομένων:

·          Leica Geo-office and BERNESE v4.2, 5.0 & 5.2 για ανάλυση GNSS δεδομένων.

·          Roi_Pac, SNAP, EARTH - View/EVInSAR, APP για ανάλυση δεδομένων συμβολομετρίας Ραντάρ.

·          Geotools για ανάλυση Μαγνητοτελλουρικών δεδομένων.

·          Temix-GL για ανάλυση TEM δεδομένων.

·          Generic Mapping Tool (GMT) για επεξεργασία και παρουσίαση Γεωφυσικών δεδομένων.

·          ERDAS & GEOMATICA V8.1.2, για ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

 

·     Μεγάλη εμπειρία στην χρήση και τροποποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης (ευθύ και αντίστροφο πρόβλημα) γεωφυσικών, σεισμολογικών και γεωδαιτικών δεδομένων.

·     Γνώση IDL, για επεξεργασία εικόνων και δορυφορικών δεδομένων.

·     Γνώση του λογισμικού ATCOR για ατμοσφαιρικές διορθώσεις και επεξεργασία δορυφορικών θερμικών εικόνων.

·     Γνώση λογισμικού Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (ArcGIS).

·     Άριστη γνώση FORTRAN για επεξεργασία γεωφυσικών δεδομένων. Πολύ καλή γνώση Γλώσσες Προγραμματισμού: LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) Software bundle και C/C++, PASCAL, HTML, JAVA, PHP, Perl.

·     Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων  WINDOWS, LINUX, UNIX (Solaris-SUN).

 

 

 

 

9.                 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Συμμετοχή σε ανάπτυξη, διαχείριση και υλοποίηση Ερευνητικών Προγραμμάτων

 

Μέλος επιστημονικών ερευνητικών ομάδων σε έργα χρηματοδοτούμενα από ανταγωνιστικά Εθνικά και Διεθνή προγράμματα με συμμετοχή στην σύνταξη των προτάσεων, στην διαχείριση των προγραμμάτων καθώς και στην δημιουργία των παραδοτέων και των τελικών εκθέσεων. Η ερευνητική δραστηριότητα καλύπτει την συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία των γεωφυσικών, σεισμολογικών και δορυφορικών δεδομένων κατά περίσταση, καλύπτοντας τους τομείς των Φυσικών καταστροφών, της Πρόγνωσης Σεισμών, Γεωθερμικών Εφαρμογών καθώς και Περιβαλλοντικών και Πολιτισμικών ερευνών.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων, τα οποία αποσκοπούσαν σε μελέτη τεκτονικών και ηφαιστειακών περιοχών, καθώς και σε θέματα «Φυσικών Καταστροφών» (σεισμική, ηφαιστειακή δραστηριότητα) και ανθρωπογενών αιτίων (πχ. υπεράντληση υδροφόρου ορίζοντα), υπήρξε συμμετοχή στην εγκατάσταση και επαναμέτρηση πολλών τοπικών δικτύων GPS/GNSS, στην εγκατάσταση και συντήρηση μόνιμων σταθμών GNSS, ως και σεισμολογικών σταθμών. Συνδυαστικά, με τις μετρήσεις GNSS υπήρξε αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων συμβολομετρίας ραντάρ, σεισμολογικών δεδομένων και χρήση εξιδεικευμένων λογισμικών ανάλυσης αυτών. Μέσω της συμμετοχής στα συγκεκριμένα Ερευνητικά Προγράμματα, ο Τομέας Γεωφυσικής–Γεωθερμίας του ΕΚΠΑ έχει πλέον την δυνατότητα καθημερινής επίλυσης των γεωδαιτικών δεδομένων από μόνιμους σταθμούς GNSS, πρόσβαση σε πλατφόρμες σύγχρονων (state-of-the-art) λογισμικών συμβολομετρίας ραντάρ, καθώς και σε βάσεις δεδομένων πολλών μεγάλων οργανισμών, ενώ προσφέρει και δεδομένα στην Ελληνική και Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα.

Η συμμετοχή σε γεωφυσικές μελέτες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, τόσο εμπορικών και παραγωγικών, με έμφαση στην μελέτη περιβαλλοντικών και τεχνικών θεμάτων, ενεργειακών μελετών (γεωθερμία), όσο και καθαρά ερευνητικών σκοπών, όπως η μελέτη της λιθόσφαιρας, ενώ καλύπτονται και πεδία όπως η αρχαιολογική έρευνα, ή έρευνα πολιτισμικού ενδιαφέροντος (μελέτη πιθανών κρατήρων μετεωριτών στην Θεσσαλία).

 

Περιοχές ερευνητικής δραστηριότητας:

 

·        Μελέτη ενιαίου συστήματος Λιθόσφαιρας-Ιονόσφαιρας

·        Μελέτη εδαφικής παραμόρφωσης και συνδυαστική ερμηνεία αυτής με σεισμολογικά και γεωφυσικά δεδομένα

·        Φυσικές και Ανθρωπογενείς καταστροφές

·        Μεταλλευτική και Γεωθερμική έρευνα

·        Συμβολή στην Έρευνα Πρόγνωσης Σεισμών με την χρήση δορυφορικών και επίγειων τεχνικών

·        Προσομοίωση σεισμολογικών, γεωδαιτικών και γεωφυσικών δεδομένων

·        Πολυδιάστατη ανάλυση δεδομένων – Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα

 

Ερευνητικά έργα, χρηματοδοτούμενα από ανταγωνιστικά Εθνικά & Ευρωπαϊκά Προγράμματα:

 

 

2016-2020. EPOS – European Plate Observing System, GNSS products, Horizon 2020.

2018-2020. HELPOS – Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας (ΕΣΠΑ).

2015-2017. Multi Scale and Multi Hazard Mapping Space based Solutions – MEMpHIS, European Space Agency (ESA).

2014. Archaeological research in Methoni area (N. Greece). UCLA – NKUA.

2010-2013. TERRAFIRMA - 3: Pan-European Ground Motion Hazard Information Service.  Global Monitoring for Environment & Security (GMES), European Space Agency (ESA) & EU (2010-2013).

2011. Geothermal exploration of Methana Volcanic Field, 3-D modeling of old MT data, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

2010. Ground Deformation Studies in the Central Ionian Islands (Greece) using Time Series Interferometry. European Space Agency (ESA), Type: Category 1 Project - C1P.6831 (2010)

2010. Re-processing and 3-D modeling of the high enthalpy Geothermal filed of Nisyros Volcano, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

2010. Geophysical and Mineralogical Investigations on the twin-meteorite impact craters in Thessaly (Central Greece) of Holocene age. Latsis Foundation (2010)

2008-2009. Development of a state-of-the-art surveillance system for real-time monitoring of oil pollution. Bilateral Co-operation Greece-Germany, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Αθήνα.

2005-2008. Investigations of seismic and volcanic activity in the Lithosphere-Troposphere-Ionosphere System based on Satellite and Ground Surface Measurements. Bilateral Co-operation Greece-Russia, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Αθήνα.

2005-2008. Radon Risk Assessment for Urban Planning αt Atalanti Fault Zone: Evaluation οf Monitoring Strategies  Bilateral Co-operation Greece-Ukraine: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Αθήνα.

2004-2008. TERRAFIRMA: Pan-European Ground Motions Risk Assessment Service in Support of Policies Aimed at Protecting the Citizens against Natural & Anthropogenic Ground Motion Hazards. Global Monitoring for Environment & Security. European Space Agency (ESA) & EU.

2003-2005. PERIANDROS: Earthquake Protection – Seismic Risk Management in Urban & Sub-Urban areas of Corinth Prefecture. [Financed by 3rd European Framework – Rural Active Programs of Peloponnese].

2003-2005. Crustal Deformation and Volcanic Hazard Assessment along the Hellenic Volcanic Arc (HVA). Announcement for Opportunities for Greece ESA (European Space Agency) project. (Id: AO GR 1497)

2003-2005. SEISMOPOLIS: Development of an Integrated System for the Earthquake Familiarization and Education of the Public. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Αθήνα.

2003-2004. Crustal Deformation and Volcanic Hazard Assessment along the Hellenic Volcanic Arc (HVA). Announcement for Opportunities for Greece ESA (European Space Agency) project.

2003-2004. Application of Differential Interferometry Mapping Neotectonic Movements due to Human Induced Land Subsidence. Announcement for Opportunities for Greece ESA project.

2003-2004. Terrafirma. ESA’s GMES (Global Monitoringfor Environment and Security) Service Element Programme Stage 1 Φορέας Χρηματοδότησης: European Space Agency (ESA).

2003-2004. Development of an innovative monitoring tool for the quantitative and qualitative assessment of the pollutants at the agricultural land of the Shkumbini river side (lushnja district), in Albania. Greece-Albania Research project. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Αθήνα.

2002-2004. Joint Application of Space and Ground Techniques detecting Seismic precursors in Kefaillinia Island (Greece). Italy-Greece Research project. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Αθήνα.

2001-2003. Geo-spatial Warning Systems (GEOWARN): Nisyros Volcano (Greece) – An Emergency Case Study. [Financed by European Union, Project IST (1999 – 12310)].

2001-2002. Multi-disciplinary studies in the Broader Area of Atalanti Fault (Greece). Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Αθήνα.

2001-2002. Precursory seismic studies in the Broader Area of Cephalonia (Greece). Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Αθήνα.

7/1995. Mining exploration contract for R.T.Z. Sa Company in Slovakia Republic.

4/1995. Shallow Reflection Seismic Surveys, in the Blackbrook area, Leicestershire

1995-1998. Kenya Rift International Seismic Project 95 (KRISP) (Joint EU and USA project). Οργάνωση και εκτέλεση εργασιών υπαίθρου με χρήση Transient Electromagnetic TEM (SIROTEM MKII), AMT (S.P.A.M.MK IIb) και LMT στο Νότιο τμήμα του Ρήγματος της Κένυας.

6-8/1994. Συμμετοχή σε μετρήσεις GPS σε Κύθηρα, Κρήτη, Πατραϊκό & Κορινθιακό Κόλπο . Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Αθήνα.

5/1994. Συμμετοχή σε αρχαιολογική Γεωφυσική έρευνα στην νήσο Γυαλί (Magnetics, Micro-Gravity).

1992/1993. Μικροβαρυτομετρικές μετρήσεις (Lacoste-Romberg Gravity meter) στο όρος Πάρνηθα.

10/1991. Συμμετοχή σε Μαγνητοτελλουρικές μετρήσεις στην χερσόνησο των Μεθάνων πρόγραμμα του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου.

 


 

10.            ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

Α.    Επιστημονικά Περιοδικά, Συνέδρια, Βιβλία, Ειδικές Εκδόσεις με διαδικασία κρίσης

  

Α.1.  Sakkas, V., Garcia, M., Bianchi, M., Lagios, E., 2018 "SqueeSAR Analysis Based on Sentinel-1 Data in the Seismic Active Area of Patras Gulf (W. Greece)” IGARSS 2018-2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium,208-211, IEEE DOI: 10.1109/IGARSS.2018.8517814

Α.2.  Tzanis, A., Sakkas, V., Lagios, E., 2018 "Magnetotelluric Reconnaissance of the Nisyros Caldera and Geothermal Resource (Greece)” In: Dietrich V., Lagios E. (eds) Nisyros Volcano. Active Volcanoes of the World. Springer, Cham, ISBN: 978-3-319-55458-7, eBook ISBN: 978-3-319-55460-0, 339 p. DOI 10.1007/978-3-319-55460-0.

Α.3.  Lagios, E., Sakkas, V., Novali, F., Ferreti, A., Damiata, B.N., Dietrich, V.J. 2018 “Reviewing and Updating (1996–2012) Ground Deformation in Nisyros Volcano (Greece) Determined by GPS and SAR Interferometric Techniques (1996–2012)”. In: Dietrich V., Lagios E. (eds) Nisyros Volcano. Active Volcanoes of the World. Springer, ISBN: 978-3-319-55458-7, eBook ISBN: 978-3-319-55460-0, 339 p. DOI 10.1007/978-3-319-55460-0.

Α.4.  Sakkas, V., Lagios, E. 2017 "Ground deformation effects from the~ M6 earthquakes (2014–2015) on Cephalonia–Ithaca Islands (Western Greece) deduced by GPS observations” Acta Geophysica,65,1,207-222, Springer International Publishing, DOI: 10.1007/s11600-017-0017-x).

Α.5.  Dietrich, VJ., Lagios, E., Reusser, E., Sakkas, V., Gartzos, E., Kyriakopoulos, K., 2017 "The Zerelia twin-lakes (Central Greece): Two Possible Meteorite Craters." LAP LAMBERT Academic Publishing. ISBN-13: 978-3-659-64693-5, 116p.

Α.6.  Sakkas, V., Lagios, E., 2015 "Fault modelling of the early-2014~ M6 Earthquakes in Cephalonia Island (W. Greece) based on GPS measurements” Tectonophysics,644,184-196, Elsevier. DOI 10.1016/j.tecto.2015.01.010.

Α.7.  Sakkas, V., Lagios, E., Vassilopoulou, S., Adam, N., 2015 "Ground deformation in the broader area of the Atalanti fault zone (Central Greece) based on GPS & PSI-WAP" International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2015-November, art. no. 7326871, pp. 4676-4679. DOI: 10.1109/IGARSS.2015.7326871

Α.8.  Sakkas, V., Novali, F., Lagios, E., Ferretti, A., Vassilopoulou, S., Bellotti, F., Allievi, J. 2015 “Combined Squee-SARTM and GPS ground deformation study of Nisyros-Yali volcanic field (Greece) for period 2002-2012” International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2015-November, art. no. 7326871, pp. 4672-4675. DOI: 10.1109/IGARSS.2015.7326871

Α.9.  Sakkas, V., Novali, F., Lagios, E., Vassilopoulou, S., Damiata, B.N., Fumagalli, A. 2014 “Ground deformation of Zakynthos island (Western Greece) observed by PSI and DGPS” International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), art. no. 6947566, pp. 4792-4795. DOI: 10.1109/IGARSS.2014.6947566

Α.10.  Sakkas, V., Novali, F., Lagios, E., Bellotti, F., Vassilopoulou, S., Damiata, B.N., Allievi, J. 2014 “Ground deformation study of KOS island (SE Greece) based on Squee-SAR™ interferometric technique” International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), art. no. 6947445, pp. 4319-4322. DOI: 10.1109/IGARSS.2014.6947445

Α.11.  Lagios, E., Sakkas, V., Novali, F., Bellotti, F., Ferretti, A., Vlachou, K., Dietrich, V. 2013SqueeSAR™ and GPS ground deformation monitoring of Santorini Volcano (1992-2012): Tectonic implications” Tectonophysics, 594, pp. 38-59. DOI: 10.1016/j.tecto.2013.03.012

Α.12.  Vassilopoulou, S., Sakkas, V., Wegmuller, U., Capes, R. 2013 “Long term and seasonal ground deformation monitoring of Larissa Plain (Central Greece) by persistent scattering interferometry” Central European Journal of Geosciences, 5 (1), pp. 61-76. DOI: 10.2478/s13533-012-0115-x

Α.13.  Dietrich, VJ., Lagios, E., Reusser, E., Sakkas, V., Gartzos, E., Kyriakopoulos, K., 2013 "The enigmatic Zerelia twin-lakes (Thessaly, Central Greece): two potential meteorite impact Craters." Solid Earth Discuss., 5, 1511-1573, https://doi.org/10.5194/sed-5-1511-2013

Α.14.  Sakkas, V., Novali, F., Vassilopoulou, S., Damiata, B. N., Fumagalli, A., Lagios, E., 2013 "Combined PSI and Differential GPS Study of Zakynthos Island (W. Greece) For the Period 1992-2012” ESA Living Planet Symposium, v. 722,214.

Α.15.  Sakkas, V., Adam, N., Papadimitriou, P., Voulgaris, N., Vassilopoulou, S., Damiata, B.N., Lagios, E., Stramondo, S., 2013 “Combined Ground Deformation Study of Broader Area of Patras Gulf (W. Greece) Using PSI-WAP, DGPS And Seismicity Analyses” ESA Living Planet Symposium, v. 722, 215.

Α.16.  Lagios, E., Papadimitriou, P., Novali, F., Sakkas, V., Fumagalli, A., Vlachou, K., Del Conte, S. 2012 “Combined Seismicity Pattern Analysis, DGPS and PSInSAR studies in the broader area of Cephalonia (Greece)” Tectonophysics, 524-525, pp. 43-58. DOI: 10.1016/j.tecto.2011.12.015

Α.17.  Lagios, E., Sakkas, V., Novali, F., Fumagalli, A., Del Conte, S., 2011 "Ground deformation studies in Cephallonia island (Western Greece) based on DGPS & PS interferometry," International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), art. no. 6050080, pp. 3887-3890. DOI: 10.1109/IGARSS.2011.6050080

Α.18.  Vlachou, K., Sakkas, V., Papadimitriou, P., Lagios, E. 2011 “Crustal deformation studies in the seismically active area of Patras Gulf (Greece)” International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), art. no. 6050082, pp. 3895-3898. DOI: 10.1109/IGARSS.2011.6050082

Α.19.  Chousianitis, K., Sakkas, V., Parcharidis, I., Vassilopoulou, S., Lagios, E., 2010 “Surface deformation of Zakynthos Island deduced from DGPS measurements and Differential Sar Interferometry” Hellenic Journal of Geosciences, vol.45, 33-44.

Α.20.  Parcharidis, I., Foumelis, M., Kourkouli, P., Wegmuller, U., Lagios, E., Sakkas, V. 2008 “Continuous risk assessment of structures in areas of ground deformation susceptibility by persistent scatterers InSAR: Preliminary result of the Rio-Antirio bridge (Greece)” European Space Agency, (Special Publication) ESA SP, (649 SP), 5 p.

Α.21.  Raucoules, D., Parcharidis, I., Feurer, D., Novalli, F., Ferretti, A., Carnec, C., Lagios, E., Sakkas, V., Le Mouelic, S., Cooksley, G., Hosford, S. 2008 “Ground deformation detection of the greater area of Thessaloniki (Northern Greece) using radar interferometry techniques” Natural Hazards and Earth System Science, 8 (4), pp. 779-788. DOI: 10.5194/nhess-8-779-2008

Α.22.  Lagios, E., Vassilopoulou, S., Sakkas, V., Dietrich, V., Damiata, B.N., Ganas, A. 2007 “Testing satellite and ground thermal imaging of low-temperature fumarolic fields: The dormant Nisyros Volcano (Greece) ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 62 (6), pp. 447-460. DOI: 10.1016/j.isprsjprs.2007.07.003

Α.23.  Lagios, E., Sakkas, V., Papadimitriou, P., Parcharidis, I., Damiata, B.N., Chousianitis, K., Vassilopoulou, S. 2007 “Crustal deformation in the Central Ionian Islands (Greece): Results from DGPS and DInSAR analyses (1995-2006) “ Tectonophysics, 444 (1-4), pp. 119-145. DOI: 10.1016/j.tecto.2007.08.018

Α.24.  Meju, M.A., Sakkas, V. 2007 “Heterogeneous crust and upper mantle across southern Kenya and the ralationship to surface deformation as inferred from magnetotelluric imaging” Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 112 (4), art. no. B04103. DOI: 10.1029/2005JB004028

Α.25.  Papageorgiou, E., Lagios, E., Vassilopoulou, S., Sakkas, V., 2007 "Vertical & horizontal ground deformation of Santorini island deduced by DGPS measurementsΔελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 40, 3, 1219-1225.

Α.26.  Vassilopoulou, S., Chousianitis, K., Sakkas, V., Damiata, B.N., Lagios, E., 2007 "GIS development for ground deformation data management. A case study in Cephallonia island (Western Greece)”,Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας,40,4,2070-2081.

Α.27.  Vassilopoulou, S., Chousianitis, K., Sarantidis, A., Oikonomou, A., Sakkas, V., Damiata, B.N., Lagios, E. 2007 “Development of a GIS System to Analyze Ground and Satellite Data of Zakynthos Island” Proceedings of the 8th Hellenic Geographical Congress, Athens, 4-7 October 2007.

Α.28.  Poscolieri, M., Lagios, E., Gregori, G.P., Paparo, G., Sakkas, V., Parcharidis, I., Marson, I., Soukis, K., Vassilakis, E., Angelucci, F., Vassilopoulou, S. 2006 “Crustal stress and seismic activity in the Ionian archipelago as inferred by satellite- and ground-based observations, Kefallinìa, Greece” From: CELLO, G. & MALAMUD, B. D. (eds) 2006. Fractal Analysis for Natural Hazards. Geological Society, London, Special Publications, 261, 63–78. DOI: 10.1144/GSL.SP.2006.261.01.05

Α.29.  Parcharidis, Is., Lagios, E., Sakkas, V., Raucoules, D., Feurer, D., Le Mouelic, S., King, C., Carnec, C., Novali, F., Ferretti, A., Capes, R., Cooksley, G. 2006 “Subsidence monitoring within the Athens Basin (Greece) using space radar interferometric techniques” Earth, Planets and Space, 58 (5), pp. 505-513. DOI: 10.1186/BF03351947

Α.30.  Lagios, E., Sakkas, V., Parcharidis, Is., Dietrich, V., 2005 " Ground deformation of Nisyros Volcano (Greece) for the period 1995–2002: Results from DInSAR and DGPS observations” Bulletin of Volcanology,68,2,201-214, Springer-Verlag. DOI: 10.1007/s00445-005-0004-y

Α.31.  Galanopoulos, D., Sakkas, V., Kosmatos, D., Lagios, E., 2005 "Geoelectric investigation of the Hellenic subduction zone using long period magnetotelluric data” Tectonophysics, 409, 1-4, 73-84. DOI: 10.1016/j.tecto.2005.08.010

Α.32.  Lagios, E., Parcharidis, Is., Foumelis, M., Sakkas, V. 2005 “Ground deformation monitoring of the Santorini Volcano using satellite radar interferometry” RAST 2005 - Proceedings of 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, 2005, art. no. 1512651, pp. 667-672. DOI: 10.1109/RAST.2005.1512651

Α.33.  Parcharidis, Is., Foumelis, M., Sakkas, V., Lagios, E. 2005 “Deformation monitoring in Kos Island (Hellenic Volcanic Arc, Eastern Greece) using differential interferometry” International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) 2005, v. 4, 2899-2902, DOI: 10.1109/IGARSS.2005.1525674

Α.34.  Parcharidis, Is., Foumelis, M., Papageorgiou, E., Segou, M., Sakkas, V., 2005 "Orthorectification and assessment of QuickBird imagery using D-GPS measurements over Paros urban area” Proceedings of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing 2005 Joint Conference. ISPRS ArchivesVolume XXXVI-8/W27

Α.35.  Lagios, E., Sakkas, V., Parcharidis, I., Vassilopoulou, S., Poscolieri, M., Gregori, G.P., Paparo, G., 2004 “Ground deformation deduced by DGPS, DInSAR, AE and DEM analysis in Cephallonia Island” Proc. 8th World Multi-conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, SCI 2004, July 18 - 21 2004, Orlando (USA), CD series, pp. 1-6

Α.36.  Parcharidis, I., Lagios, E., Sakkas, V., 2004 “Differential Interferometry as a tool of an early warning system in reducing the volcanic risk: The case of Nisyros volcano” Bulletin of the Geological Society of Greece, 36, 913-918

Α.37.  Sakkas, V., Lagios, E., Parcharidis, Is., Soukis, K., Vassilakis, E., 2003 “Ground Deformation deduced by DGPS and DInSAR in Cephallonia Island” Bull. Geol. Soc. Greece, Vol. XXXV, 118-128.

Α.38.  Ganas, A., Vassilopoulou, S., Lagios, E., Sakkas, V., 2003 “Thermal Imaging of Nisyros Volcano (Aegean Sea) using ASTER data” Bull. Geol. Soc. Greece, Vol. XXXV, 108-117.

Α.39.  Sakkas, V., Meju, M.A., Khan, M.A., Haak, V., Simpson, F. 2002Magnetotelluric images of the crustal structure of Chyulu Hills volcanic field, Kenya” Tectonophysics, 346 (3-4), pp. 169-185. DOI: 10.1016/S0040-1951(01)00276-1

Α.40.  Parcharidis, Is., Sakkas V., Ganas, A., Katopodi, A., 2002 “A production of digital elevation model (DEM) by means of SAR Tandem images in a volcanic landscape and its quality assessment” Proc. 6th Pan-Hellenic Geographical Conference, vol. II, 201-207.

Α.41.  Lagios, E., Dietrich, V., Stavrakakis, G., Parcharidis, I., Sakkas, V., Vassilopoulou, S., 2001 "Will Nisyros Volcano (GR) become active? Seismic unrest and crustal deformation” European Geologist (12),44-50.

Α.42.  Simpson, F.L., Haak, V., Khan, M.A., Sakkas, V., Meju, M. 1997 “The KRISP-94 magnetotelluric survey of early 1995: First results” Tectonophysics, 278 (1-4), pp. 261-271. DOI: 10.1016/S0040-1951(97)00107-8

Β.    Παρουσιάσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια, Εκθέσεις, Αναφορές χωρίς διαδικασία κρίσης

 

Β.1.   Antoniou V., Mavroulis S., Spyrou N.‐I., Bardouli P., Andreadakis E., Skourtsos E., Kaviris G., Sakkas V., Carydis P., Lekkas, E., 2018Storytelling Technologies For Dissemination Of Scientific Information Of Natural Disasters: The June 12, 2017, Mw 6.3 Lesvos (Northeastern Aegean, Greece) Earthquake Story Map” PATA Greece, The 9th International INQUA Workshop on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology, 25‐27 June 2018 Possidi, Greece, p10-13

Β.2.   Sakkas, V., Lagios, E., Garcia, M., Bianchi, M., 2018 “25-Year Ground Deformation Studies in the broader Area of Patras Gulf based on Geodetic and Radar Interferometric techniques” 2nd Scientific Meeting of the Tectonics Committee of the Geological Society of Greece, “10 Years after the 2008 Movri Mtn M6.5 Earthquake; An earthquake increasing our knowledge for the deformation in a foreland area” 38-39.

Β.3.   Tzanis, A., Sakkas, V., Lagios, E., 2017 "High Resolution Magnetotelluric Imaging of the Nisyros Caldera and Geothermal Resource (Greece)” EGU General Assembly Conference Abstracts,19,4922.

Β.4.   Sakkas, V., Novali, F., Ferretti, A., Lagios, E., 2017 "Ground Deformation Monitoring of Nisyros Volcano (SE Greece) based on Space Geodesy and SqueeSAR Interferometric Technique”  EGU General Assembly Conference Abstracts,19,2627.

Β.5.   Papadimitriou, P., Tselentis, G.A., Voulgaris, N., Kouskouna, V., Lagios, E., Kassaras, I., Kaviris, G., Pavlou, K., Sakkas V., Moumoulidou, A., Karakonstantis, A., Kapetanidis, V., Sakkas, G., Kazantzidou, D., Aspiotis, T., Fountoulakis, I., Millas, C., Spingos, I., Lekkas, E., Antoniou, V., Mavroulis, S., Skourtsos, E., Andreadakis, E., 2017 “Preliminary report on the Lesvos 12 June 2017 Mw=6.3 earthquake” EMSC Special Earthquake Reports, https://www.emsc-csem.org/Earthquake/News/?year=2017  pp16

Β.6.   Kaviris, G., Sakkas, V., Papadimitriou, P., Lagios, E., Karakonstantis, A., Kapetanidis, V., Kravvariti, P., Voulgaris, N., Makropoulos K., 2014 “Seismic Anisotropy And Ground Deformation Results In The Santorini Volcanic Complex”, Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul , Turkey, vol.9, 7407. ISBN: 978-1-5108-1021-1

Β.7.   Sakkas, V., Lagios, E., Vlachou, K., Novali, F., Bellotti, F., Giannico, C., Sigmundsson, F. 2012 “Monitoring the "Unrest" Period (2010-2012) of Santorini volcano (Greece) by SqueeSAR & GPS measurements” VOLSAM 2012 - Volcanism of the Southern Aegean in the frame of the broader Mediterranean area, 10-12 October 2012, Santorini Island, Greece.

Β.8.   Sakkas, V., Lagios E., 2012Nisyros Volcano: Updating the ground deformation” VOLSAM 2012 - Volcanism of the Southern Aegean in the frame of the broader Mediterranean area, 10-12 October 2012, Santorini Island, Greece.

Β.9.   Lagios, E., Sakkas, V., Novali, F., Vlachou, K., Bellotti, F., Giannico, C., 2012 "SqueeSARTM & GPS Ground Deformation Monitoring (1992-2012) of Santorini Volcano (Greece)” AGU Fall Meeting Abstracts.

Β.10.   Novali F., Bellotti F., Giannico C., Lagios E., Sakkas V., Vlachou K., 2012 “Ground Deformation of Santorini Volcano (1992-2012) based on SqueeSARTM Analysis and GPS Measurements” International Forum on Satellite Earth Observation for Geohazards Risk Management on 21-23 May 2012 , ESA.

Β.11.   Lagios, E., Dietrich, V.J., Gartzos, E., Sakkas, V., Reusser, E., 2010 “ Geophysical and Mineralogical investigations on the twin-meteorite impact craters (Central Greece) of Holocene period” Report of Research Projects 2010, Latsis Foundation www.latsis-foundation.org. 

Β.12.   Poscolieri, M., Gregori, GP., Lagios, E., Marson, I., Lupieri, M., Paparo, G., Parcharidis, I., Sakkas, V., Ventrice, G., 2008 "Crustal stress monitoring in the Cephallonia Island (Western Greece) on the basis of a multiparametric Approach” Geophysical Research Abstracts,10.

Β.13.   Lagios, E., Sakkas V., Parcharidis, I., Vassilopoulou, S., Wegmuller, U., Capes, R., 2007 “Long Term and Seasonal Ground Deformation Monitoring of Larissa Plain (Central Greece) by Persistent Scattere Interferometry (PSI)” The 2007 International Geohazards Week, 5-9 Nov, ESA-ESRIN Italy, Book of Abstracts, p21-22.

Β.14.   Lagios, E., Sakkas, V., Chousianitis, K., Poscolieri, M., Paparo, G., Gregori, G., 2006, “Evidence of Dilatancy in the Broader Area of Cephallonia Island May Foreshadow Large Magnitude Earthquakes” Hazards 2006, 22-25 June 2006, University of Patras (Greece)

Β.15.   Meju, M.A., Fontes, S.L., Figueiredo, I., Sakkas, V., 2005 “Effective conductivity depth imaging of Archaean cratonic margins and complex high-grade Proterozoic orogenic belts: Examples from Brazil and Kenya. EGU General Assembly

Β.16.   Raucoules, D., Lagios E., Parcharidis I., Sakkas V., Feurer D., LeMouelic S., King C., Carnec C., Novali F., Ferretti A., Capes R., Cooksley G. 2004 “Subsidence In The Athens Basin Monitored with InSAR” Geophysical Research Abstracts, Vol. 6, 07046, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU04-A-07046

Β.17.   Sakkas, V., Pirli, M., Vassilopoulou, S., Kaviris, G., Kranis, Ch., Voulgaris, N., Papadimitriou, P., Lagios, E. & Makropoulos, K. 2004 “Crustal Deformation in the Broader Atalanti Area (Greece)” XXIX General Assemply of the European Seismological Commission. Potsdam, Germany, Sept. 12-17, (abstract).

Β.18.   Ganas, A., Vassilopoulou, S., Sakkas, V., Lagios, E., Dietrich, V., Hurni, L., Stavrakakis, G., 2003 "Thermal Monitoring of Nisyros Volcano (Greece) by Digital Processing of Satellite Data” EGS-AGU-EUG Joint Assembly.

Β.19.   Sakkas, V., Lagios, E., Parcharidis, I., Vassilopoulou, S., 2002 "Surface displacement model of Nisyros volcanic field deduced from DInSAR analysis & DGPS Measurements” Proceedings of the 11th General Assembly of Wegener Project.

Β.20.   Sakkas, V., Meju, M., Khan, A., 1997 “Transient Electromagnetic and Magnetotelluric Survey Across Southern Kenya Rift Valley: preliminary results” 5th International Congress of the Brazilian Geophysical Society.

Β.21.   Simpson, F., Haak, V., Khan, M.A., Sakkas, V., 1997 “ The KRISP Magnetotelluric Survey Across Southern Kenya” In Lithospheric Structure, Evolution and Sedimentation in Continental Rifts, Dublin 20-22 March 1997, Book of Abstracts.

Β.22.   Sakkas V., Meju, M.A., Khan, M.A., 1996 “Correction of Static Shift in MT survey across Kenya Rift Valley using TEM data” German Electromagnetic colloquium, ISSN 0946-7467

Β.23.   Sakkas V., Meju, M.A., Khan, M.A., Simpson, F., 1996 “Transient Electromagnetic and Magnetotelluric Study of the Structure Across Southern Kenya Rift Valley” The 13th Workshop on Electromagnetic Induction in the Earth (abstract) DOI https://doi.org/10.5636/jgg.49.1255, 1997, Volume 49.

Β.24.   Hill, I., Sakkas, V., 1995, “Report of Shallow Reflection Seismic Surveys, in the Blackbrook area, Leicestershire “ Geology Department Leicester University pp. 25.