Group
Graduate Students

Phoebe Ananida-Dasenaki
Dimitra Mpolka
Anna-Krinio Papagiorgou
Undergraduate Students

Anna Parlalidi
Marianna Athanassopoulou
Former Group Members

PhD Thesis
Christina Dedaki, MSc, PhD
Vanessa Papadaki, MSc, PhD

MSc Thesis
Matina Giannakopoulou, MSc
Christina Dedaki, MSc
Vanessa Papadaki, MSc
Konstantina Dimitrakopoulou, MSc
Sofia Kavvalou, MSc
Alexandros Pagonis, MSc
Alexandros Athanassoulis, MSc
Vasiliki Mavrikaki, MSc
Antonia Kapoti, MSc
Roza Leitourgaki, MSc
Kanellos Albanis, MSc
Fillipos Fotinakis, MSc
Chara Theofilou, MSc
Aikaterini Vogiatzi, MSc

Undergraduate Thesis

Babis Flabouraris
Giannis Malamos
Konstantina Dimitrakopoulou
Panagiotis Bonanos
Alexandra Filinta
Dimitris Kontomarkos
Vanessa Papadaki
Marina Kotsifi
Alexandros Pagonis
Eleni Anastasiadi
Panagiota Koroli

Aikaterini Pagoni
Dimitris Zonidis

Alexandros Dritsopoulos
Dimitris Kanakis
Dimitrios Doumazos
Panagoula Kalkounou
Vasiliki Mavrikaki
Panagiotis Badouvakis
Konstantinos Vlachoyiannis
Ioannis Kollias
Chrysaugi Pseuteli
Stella Vlachou
Antonia Kapoti
Roza Leitourgaki
Kanellos Albanis
Fillipos Fotinakis
Thomas Markakis
Hara Theofilou
Markella-Ioanna Kostaki
Evangelia-Vasiliki Voutyra
Stelios Armpelias
Ioanna Karampoula