Για το πρώτο θέμα δείτε την 1η άσκηση της 2ης εργασίας 2010-2011.
Για το δεύτερο και τρίτο θέμα δείτε την 3η άσκηση της 4ης εργασίας 2010-2011.