ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΗ

bullet

Καθηγήτρια στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 

bullet

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Email: vfarmaki@math.uoa.gr
 

bullet

ΤΗΛΕΦΩΝΟ - FAX: (+30) 210 727 6385
 

bullet

ΓΡΑΦΕΙΟ: 219
 

bullet

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστημιούπολη, 15784 Αθήνα
 

bullet

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
 

bullet

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ