Βιογραφικό σημείωμα

[Τελευταία ενημέρωση: 10.2019]

Περιεχόμενα

- Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα [pdf-en][pdf-el]
- Υπόμνημα εργασιών/Βιβλίο περιλήψεων [pdf-el]

- Έγκριτες δημοσιεύσεις
- Έγκριτες δημοσιεύσεις (εντός συνεργασίας LHC/CMS, σύνολο 250)
- Έγκριτα Πρακτικά Συνεδρίων
- Πρακτικά Συνεδρίων (λοιπά)
- Τεχνικές Αναφορές, Μνημόνια Έρευνας, Εκθέσεις Έρευνας κτλ
- Διδακτορική Διατριβή [pdf] [doi]

Ηλεκτρονικές πηγές

- ORCID
- Αναφορές & ετεροαναφορές (@ WoS)
- Προδημοσιεύσεις @ arXiv.org
- My SCOPUS

Επικοινωνία

Θεόδωρος Ι. Μερτζιμέκης
Τμήμα Φυσικής
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
15784, Αθήνα

τηλ: +30-210-727-6953
fax: +30-210-727-6987
skype: tmertzi

email: tmertzi@phys.uoa.gr
website: http://mertzimekis.gr
group website: http://nustrap.magneticmoments.info