Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας

Θεοδώρα Κάββουρα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τομέας Παιδαγωγικής
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας
Φιλοσοφική Σχολή
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσσια, 15784
e-mail: tkabbour@ppp.uoa.gr
Τηλ. +30210-7277513

Σπουδές και Τίτλοι Σπουδών

 • Διδακτορικό Διδακτικής της Ιστορίας, (Nouveau Régime), Paris VII, Γαλλία.
 • D.E.A. Διδακτικής Κοινωνικών Επιστημών, Paris VII, Γαλλία
 • Πτυχίο Φιλοσοφίας, Τμήμα Κλασσικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Διδακτική εμπειρία:

 • α)Προπτυχιακό επίπεδο σπουδών
  • Τμήμα Φ.Π.Ψ
  • Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας
  • Τμήμα Φιλολογίας ( ΜΝΕΦ)
  • Πρόγραμμα Ψυχολογίας
 • β)Μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών
  • Τομέας Παιδαγωγικής, Π.Μ.Σ: "Θεωρία πράξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου"
  • Τομέας Παιδαγωγικής, Π.Μ.Σ: ΔΙΜΕΝΤΕ
  • Ιόνιο Παν/μιο, Τμήμα Ιστορίας. Π.Μ.Σ: "Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες".
  • Παν/μιο Θεσσαλίας, ΠΤΔΕ, Π.Μ.Σ "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης, παραγωγή διδακτικού υλικού"
 • γ)Προγράμματα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε
  • ΕΚΠΑ: Πανεπιστημιακό Κέντρο Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)
  • Παν/μιο Θεσσαλίας, Π.Τ.Δ.Ε. (ΠΑΚΕ)
 • δ)Προγράμματα Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Αναβάθμισης εκπαιδευτικών Α’/θμιας Εκπαίδευσης
  • Παν/μιο Θεσσαλίας, Π.Τ.Δ.Ε.

Αλλες επαγγελματικές εμπειρίες:

 • Επισκέπτης διδάσκουσα στο Π.Μ.Σ. Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Θεσσαλίας
 • Επισκέπτης διδάσκουσα στο Π.Μ.Σ. Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες. Τμήμα ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 • Υπεύθυνη επιμορφωτικού προγράμματος φιλολόγων και επιμορφώτρια, ΠΑΚΕ, ΕΚΠΑ
 • Επιμορφώτρια ιστορία με Τ.Π.Ε., ΠΑΚΕ, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Θεσσαλίας.
 • Υπεύθυνη προγράμματος ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναβάθμισης εκπαιδευτικών Α΄/θμιας εκπαίδευσης, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Θεσσαλίας
 • Υπεύθυνη ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του προγράμματος "Καποδίστριας", ΕΚΠΑ
 • Συγγραφέας: Σχολικού εγχειριδίου ιστορίας
  	  Εκπαιδευτικού λογισμικού ιστορίας
        Προγράμματος Σπουδών ιστορίας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 • Σύνδεση της Επιστημολογίας της ιστορίας με τη Διδακτική έρευνα
 • Διαδικασίες μάθησης της ιστορίας
 • Ιστορική γνώση και πολυπολιτισμική εκπαίδευση
 • Μάθηση και διδασκαλία της ιστορίας με ΤΠΕ
 • Σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού ιστορίας