Ημερίδα Χημείας 2018

Όπως και κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη προτείνεται η πραγματοποίηση ημερίδας Χημείας με αντικείμενο θέματα που παρουσιάζουν γενικό ενδιαφέρον σε χημικούς και επιστήμονες άλλων συγγενών κλάδων.
Ειδικά για το 2018 η ημερίδα εντάσσεται στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Τμήματος Χημείας και θα μπορούσε να έχει θεματολογία ευρέως φάσματος και ύφους.

Ενδεικτικές προτάσεις για θέματα που μπορούν να παρουσιασθούν.