Ημερίδες Χημείας στο Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ

Οι ημερίδες πραγματοποιούνται συνήθως στο μέσο του εαρινού εξαμήνου. Σε αυτές μετέχουν φοιτητές οι οποίοι παρουσιάζουν θέματα της επιλογής τους, με ή χωρίς την βοήθεια μελών του προσωπικού του τμήματος. Οι παρουσιάσεις διαρκούν 15 λεπτά και μετά προβλέπεται χρόνος 5 λεπτών για την διατύπωση ερωτήσεων και σχολίων από το ακροατήριο. Επίσης ενθαρρύνονται παρουσιάσεις πέρα από το σχήμα μιας ομιλίας, όπως θεατρικά κομμάτια, μουσικές εμφανίσεις ή ό,τι άλλο μπορεί κανείς να σκεφθεί.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί ή έχουν προγραμματισθεί οι επόμενες ημερίδες:
Διεθνές Έτος Χημείας 2011
Ημερίδα Χημείας 2013
Ημερίδα Χημείας 2015
Ημερίδα Χημείας 2016
Ημερίδα Χημείας 2017

Διαλέξεις Τμήματος Χημείας