Ημερίδες Χημείας στο Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ

Οι ημερίδες πραγματοποιούνται συνήθως στο μέσο του εαρινού εξαμήνου. Σε αυτές μετέχουν φοιτητές οι οποίοι παρουσιάζουν θέματα της επιλογής τους, με ή χωρίς την βοήθεια μελών του προσωπικού του τμήματος. Οι παρουσιάσεις διαρκούν 15 λεπτά και μετά προβλέπεται χρόνος 5 λεπτών για την διατύπωση ερωτήσεων και σχολίων από το ακροατήριο. Επίσης ενθαρρύνονται παρουσιάσεις πέρα από το σχήμα μιας ομιλίας, όπως θεατρικά κομμάτια, μουσικές εμφανίσεις ή ό,τι άλλο μπορεί κανείς να σκεφθεί.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί ή έχουν προγραμματισθεί οι επόμενες ημερίδες:
Διεθνές Έτος Χημείας 2011
Θεατρική παράσταση Οξυγόνο (2012)
Ημερίδα Χημείας 2013
Ημερίδα Χημείας 2015
Ημερίδα Χημείας 2016
Θεατρική παράσταση Υλικό φως (2016)
Ημερίδα Χημείας 2017
Ημερίδα Χημείας 2018

Διαλέξεις Τμήματος Χημείας