ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Γ

         Διακριτά Μαθηματικά

         Γραμμική Αλγεβρα Ι

         Σύγγραμμα Βασικής Αλγεβρας

         Σύγγραμμα Γραμμικής Αλγεβρας ΙΙ

         Συνέδριο Κοζάνης

         Συνέδριο Πάτρας

         ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

         Krugman

         TomeasDidaktikhs