δρ Σωτήρης Μητραλέξης

Εντεταλμένος διδάσκων � Τμήμα Φιλοσοφίας � Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

& Ερευνητικός Εταίρος � Πανεπιστήμιο του Winchester

 

Dr Sotiris Mitralexis

Teaching Fellow � University of Athens

Research Fellow � University of Winchester

 

Ώρες συνεργασίας: Πέμπτη 18.00-19.00, Γραφείο διδασκόντων (Κυψέλη 503, 5ος όροφος). Παρακαλώ επικοινωνήστε εκ των προτέρων μέσω e-mail! sotmitral  { at }  philosophy.uoa.gr

 

 

ACADEMIC POSITIONS

 

Teaching Fellow � Philosophy, Philosophy, Pedagogy and Psychology Department, University of Athens

Stanley J. Seeger Fellow in Hellenic Studies � Princeton University

Assistant Professor of Philosophy � Istanbul Şehir University

Visiting Research Fellow � University of Winchester

Visiting FellowFaculty of Divinity, University of Cambridge

Visiting Senior Research Associate Peterhouse, Cambridge

Visiting Professor of Philosophy � Boğazi�i University, Istanbul

10/2018-current

01/2018�05/2018

10/2015�6/2018

01/2016�current

01/2017�04/2017

01/2017�04/2017

06/2015�08/2015

&06/2018�08/2018

 

 

EDUCATION

PhD in Philosophy � Department of Philosophy, Freie Universit�t Berlin 11/2011 � 09/2014

Thesis title: �Ever-Moving Repose: The notion of time in Maximus the Confessor�s philosophy through the perspective of a relational ontology.�

1. Assessor: Prof. Dr. Wilhelm Schmidt-Biggemann (Freie Universit�t Berlin)

2. Assessor: Dr. Rowan Williams (University of Cambridge)

magna cum laude. Dissertation: magna cum laude. Disputation: summa cum laude.

DAAD Research Scholarship (2011�2014)

 

PhD in Theology � Dept. of Theology, Aristotle University of Thessaloniki 10/2014-12/2017

Thesis title: �Liturgical Language and Participation. Systematic encounter with the theological outlook of the �new ecclesiastical services� anonymously proposed to the Church.�

Supervisor: Prof. Ioannis Kourempeles (Ratzinger Prize 2016). �Very good�.

 

PhD in Political Science and International Relations � Department of Political Science and International Relations, University of the Peloponnese 5/2015�3/2018

Thesis title: �Can the Underdogs Speak? Contemporary Greece�s �Subaltern� Political Theories through the Lens of Critical Geopolitics and Post-secularism.�

Supervisor: Prof. Asteris Huliaras. �Excellent� (unanimously).

 

Academic Exchange (Erasmus Programme), Freie Universit�t Berlin 10/2008 � 09/2009

 

4-year BA in Classics (Ptychion)�Faculty of Philosophy, Univ. of Athens 09/2006 � 09/2010

 

Secondary Education: Deutsche Schule Athen: Apolytirion & German Abitur, 09/2000 � 06/2006

 

GRANTS AND AWARDS

Princeton University, Stanley J. Seeger Visiting Fellowship in Hellenic Studies (2018)

Russell Berrie Fellowship in Interreligious Studies 2017/18 (declined)

German Research Foundation (DFG) Research Scholarship (2016�2018)

DAAD Research Scholarship (2011�2014)

Erasmus Programme Scholarship (2008�2009)

 

MONOGRAPHS

1.        Sotiris Mitralexis: Ever-Moving Repose: A Contemporary Reading of Maximus the Confessor�s Theory of Time. Foreword by Ecumenical Patriarch Bartholomew. Veritas 24. Eugene, Oregon: Cascade/Wipf & Stock, 2017.

/ British edition (2018): Sotiris Mitralexis: Ever-Moving Repose: A Contemporary Reading of Maximus the Confessors Theory of Time. Cambridge: James Clarke & Co., 2018.

/ Derives from: Sotiris Mitralexis, Ever-Moving Repose: The Notion of Time in Maximus the Confessor�s Philosophy Through the Perspective of a Relational Ontology. Berlin: Freie Universit�t Berlin (PhD diss.), 2014.

2.       Sotiris Mitralexis: Μεθοδολογία και Θεωρία της Ιστορίας της Φιλοσοφίας [On the Methodology and Theory of the History of Philosophy, in Greek]. Athens: Kardamitsa, 2017.

3.       Sotiris Mitralexis: Σχέσεις ΕκκλησίαςΚράτους [Church-State Relations, in Greek]. Athens: Armos, 2019.

Parts of which circulated as:

         Sotiris Mitralexis: Church-State Relations in Greece and Europe. A 35.000 words long scholarly special issue published by and included in the Greek newspaper Kathimerini, Sunday 11 November 2018 (including a chapter by Dr Angelos Chryssogelos). http://s.kathimerini.gr/resources/article-files/kratos_ekklhsia.pdf

 

EDITED VOLUMES

4.      Sotiris Mitralexis & Dionysios Skliris (eds): Slavoj �i�ek and Christianity. With an afterword by Slavoj �i�ek. London and New York: Routledge, 2019.

5.       Andrew Kaethler, Sotiris Mitralexis (ed.): Between Being and Time: From Ontology to Eschatology. Minneapolis: Fortress, 2019.

6.      Sotiris Mitralexis (ed.): Polis, Ontology, Ecclesial Event: Engaging with Christos Yannaras� Thought. Cambridge: James Clarke & Co., 2018.

7.       Sotiris Mitralexis & Marcin Podbielski (eds): Christian and Islamic Theories of Time. Wilmington, Delaware: Vernon Press, 2018

8.      Sotiris Mitralexis, Georgios Steiris, Marcin Podbielski & Sebastian Lalla (eds): Maximus the Confessor as a European Philosopher. Veritas 25. Eugene, Oregon: Cascade/Wipf & Stock, 2017.

9.      Markus Vinzent & Sotiris Mitralexis (ed.): The Fountain and the Flood. Studia Patristica 89. Leuven: Peeters, 2017.

10.    Sotiris Mitralexis (ed.): Mustard Seeds in the Public Square: Between and Beyond Theology, Philosophy, and Society. Wilmington, Delaware: Vernon Press, 2017.

11.     Georgios Steiris, Sotiris Mitralexis & Georgios Arabatzis (eds): The Problem of Modern Greek Identity: From the Ecumene to the Nation-State. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2016.

12.    Sotiris Mitralexis (ed.): Ludwig Wittgenstein between Analytic Philosophy and Apophaticism. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2015.

13.    Sotiris Mitralexis (ed.): Απελευθέρωση της Εκκλησίας από το Κράτος: οι σχέσεις Εκκλησίας- Κράτους και η μελλοντική μετεξέλιξή τους [Liberation of the Church from the State: Greek Church-State Relations and their Future Development, in Greek]. Athens: Manifesto, 2015.

 

GUEST EDITOR OF PEER-REVIEWED JOURNAL ISSUES

14.    Forum Philosophicum 21:1 (2016), co-edited with Andrew Kaethler: �Faith in the Web of Evanescent Meaning� (Forum Philosophicum, International Journal for Philosophy, Editor-in-Chief: Marcin Podbielski, published by the Ignatianum Academy, the Jesuit University of Cracow. Philosophy Documentation Center.)

15.    Forum Philosophicum 20:2 (2015), co-edited with Georgios Steiris: �Sharing in the Logos: Philosophical Readings of Maximus the Confessor.�

 

ARTICLES PUBLISHED IN PEER-REVIEWED JOURNALS OR VOLUMES

16.    Sotiris Mitralexis: ��A Luscious Anarchism in All of This�: Revisiting the �80s and �90s Greek �Neo-Orthodox� Current of Ideas,� in Journal of Modern Greek Studies (Oct 2019, forthcoming).

17.    Sotiris Mitralexis: �Making Sense of Maximus the Confessor�s Understanding of Temporality,� in Ancient Philosophy 38:2 (2018), pp. 435-449.

18.    Sotiris Mitralexis: �Parallel, Additional, or Alternative Histories of Philosophy? Questions on the Theory and Methodology of the History of Philosophy,� British Journal for the History of Philosophy (2018), https://doi.org/10.1080/09608788.2018.1458281.

19.    Dionysios Skliris & Sotiris Mitralexis, �The Slovenian and the Cross: Transcending Christianity�s Perverse Core with Slavoj �i�ek,� in Slavoj �i�ek and Christianity, London and New York: Routledge, 2019, pp. 1�45.

20.   Sotiris Mitralexis: �Relation, Activity and Otherness in Christos Yannaras� Propositions for a Critical Ontology,� in Polis, Ontology, Ecclesial Event: Engaging with Christos Yannaras� Thought. Cambridge: James Clarke & Co., 2018, pp. 120�132.

21.    Sotiris Mitralexis: �Studying Contemporary Greek Neo-orientalism: the Case of the �Underdog Culture� Narrative,� in Horizons of Politics/ Horyzonty Polityki 8:25 (2017): pp. 125�149. DOI: 10.17399/HP.2017.082508.

22.   Sotiris Mitralexis: �Rethinking the Problem of Sexual Difference in Maximus the Confessor�s Ambiguum 41,� in: Analogia 2 (2017): pp. 107�112.

23.   Sotiris Mitralexis: �On recent developments in scholarly engagement with (the possibility of an) Orthodox political theology,� in Political Theology (30 Nov 2017). http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1462317X.2017.1402551

24.   Sotiris Mitralexis: �The Eucharistic Community is Our Social Program: On the Early Development of Christos Yannaras' Political Theology,� in Political Theology (28 Nov 2017). http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1462317X.2017.1402550

Republished as Sotiris Mitralexis: �On the early development of Christos Yannaras� political thought� in: Christos Yannaras: Polis, Philosophy, Theology, edited by Andreas Andreopoulos & Demetrios Harper, London: Routledge 2019, pp. 105�124.

25.   Sotiris Mitralexis: �Clergy Salaries in Greece � and their Correlation to Church Assets: Overview, Facts, and Prospects for Future Developments,� Jean Monnet Papers on Political Economy 17/2017.

26.   Sotiris Mitralexis: "The Liberation of Church and State in Greece and the Administrative Fragmentation of Ecclesial Jurisdictions," in: Ex Oriente Lux: Relacje Wschodu i Zachodu na przestrzeni wiek�w, edited by Magdaleny Małeckiej-Kuzak, Library of Forum Philosophicum 1. Cracow: Ignatianum Academy Press, 2017, pp. 159�170.

27.   Sotiris Mitralexis: �Liturgical Originality in the Orthodox Church: A Case Study,� in Sobornost 39/1 (2017): pp. 73�88.

28.   Sotiris Mitralexis: �An Ontology of the Historico-social: Christos Yannaras' Reading of European history� in: Mustard Seeds in the Public Square, pp. 93�112.

29.   Sotiris Mitralexis: �Maximus� theory of motion: Motion κατ φύσιν, Returning Motion, Motion παρ φύσιν,� in Maximus the Confessor as a European Philosopher (Eugene, Oregon: Cascade/Wipf & Stock, 2017, pp. 73-91.

30.   Sotiris Mitralexis: �A Coherent Maximian Spatiotemporality: Attempting a Close Reading of Sections Thirty-Six to Thirty-Nine from the Tenth Ambiguum�, in The Fountain and the Flood (Studia Patristica Series. Leuven: Peeters, 2017), pp. 95�115.

31.    Sotiris Mitralexis: �Maximus the Confessor's 'Aeon' as a Distinct Mode of Temporality,� in: The Heythrop Journal 57:2 (2016), Wiley-Blackwell EarlyView. DOI: 10.1111/heyj.12319

32.   Sotiris Mitralexis: �The Historical Presence of Maximus the Confessor: Overview of Current Research� [in Greek: στορικ παρουσία Μαξίμου το μολογητο: συγκομιδ τς ρευνας], in: Domus Byzantinus (Βυζαντινς Δόμος) 22�23�24/2016: pp. 447�459.

33.   Sotiris Mitralexis: �Elements of Political Philosophy in Odysseas Elytis� essay �The Public and the Private�.� In The Problem of Modern Greek Identity: from the Ecumene to the Nation-State (Cambridge Scholars Publishing, 2016), pp. 265�273.

34.   Sotiris Mitralexis: �A Return to Tradition: The Marriage of Bishops in the (Greek) Orthodox Church,� in: International Journal of Orthodox Theology 7:4 (2016), pp. 205�218 [adapted from S.M.�s �πιστροφ στν παράδοση�].

35.   Sotiris Mitralexis: �Transcending the Body/Soul Distinction through the Perspective of Maximus the Confessor's Anthropology� in: Eric Austin Lee & Samuel Kimbriel (eds): The Resounding Soul: Reflections on the Metaphysics and Vivacity of the Human Person, Eugene: Cascade/Wipf & Stock, 2015, pp. 135�148.

36.   Sotiris Mitralexis: �The Temporality of Deification: Maximus the Confessor�s Ever-Moving Repose� in: Theologicon 4 (2015), pp. 40�59.

37.   Sotiris Mitralexis: �Μaximus� �Logical� Ontology: An introduction and interpretative approach to Maximus the Confessor� notion of the λόγοι,� in: Sobornost 37:1 (2015), pp. 65�82.

38.   Sotiris Mitralexis: �Μπορομε ν μιλήσουμε γι μι#953; συνολικ θεωρία γι τν χρόνο στ ργο Μαξίμου το μολογητο;� in: Philosophia, the Philosophy Journal of the Academy of Athens [Φιλοσοφία - πετηρς το Κέντρου ρεύνης τς λληνικής Φιλοσοφίας] 45 (2015), pp 252�267.

39.   Sotiris Mitralexis: �Temporality in Aristotle�s Philosophy: Motion, Time and Decay,� in: Φιλοσοφεν 11/2015, pp. 149�174.

40.  Sotiris Mitralexis: �The Administrative Fragmentation of Ecclesial Jurisdictions�and the Liberation of the Church from the State in Greece� [in Greek: �Ο διοικητικός κατακερματισμός της εκκλησίας στην Ελλάδα και η απελευθέρωση της εκκλησίας από το κράτος�] In Απελευθέρωση της Εκκλησίας από το Κράτος, pp. 109�134.

41.    Sotiris Mitralexis: �πιστροφ στν παράδοση: τ γγαμον τν πισκόπων,� Synaxi 134 (2015), pp. 50�60.

42.   Sotiris Mitralexis: �Aspekte der Philosophischen Anthropologie Maximus� des Bekenners: Seele und Hypostase als ontologische Voraussetzungen,� in: Vasileios E. Pantazis & Michael Stork (eds): Ommasin allois. Festschrift f�r Professor Ioannis E. Theodoropoulos zum 65. Geburtstag, Essen: Oldib, 2014, pp. 283�293.

43.   Sotiris Mitralexis: �Maximus the Confessor�s �Intelligible Creation�: Solving Contradictions on Imperishability and Corruptibility,� in: Forum Philosophicum 19:2 (2014), pp. 241�249.

44.  Sotiris Mitralexis: �Introduction�An Apophatic Wittgenstein, or a Wittgensteinian Apophaticism,� in Sotiris Mitralexis (ed.): Ludwig Wittgenstein between Analytic Philosophy and Apophaticism, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2015, pp. vii-xiii.

45.   Sotiris Mitralexis: �A Note on the Definition of χρόνος and αἰὼν in St. Maximus the Confessor through Aristotle,� in: Vasiljević, Maxim (ed.): Knowing the Purpose of Creation through the Resurrection � Proceedings of the Symposium on St Maximus the Confessor, October 18�21 2012, California: Sebastian Press, 2013, pp. 419�426.

46.  Sotiris Mitralexis: �Напомена о дефиницији χρόνος и αἰὼν код Светог Максима Исповедника уз помоћ Аристотела,� in Vasiljević, Maxim (Епископ Максим Васиљевић) (ed.): Познање Циља Стварања Силом Васкрсења: Радови Симпосиона о Светом Максиму Исповеднику Београд, 18�21. октобра 2012, Belgrade, Los Angeles: Sebastian Press, 2013, pp. 447�54. (Serbian translation of the above.)

47.   Sotiris Mitralexis: �Person, Eros, Critical Ontology: An Attempt to Recapitulate Christos Yannaras� Philosophy,� in: Sobornost 34:1 (2012), pp. 33�40.

48.  Sotiris Mitralexis: �Relational Ontologies in Dialogue: Christos Yannaras� and Joseph Kaipayil�s Distinct Relational Ontologies,� in: Philosophia � E-journal for Philosophy & Culture 8/2014, pp. 88�100.

 

 

ARTICLES IN NON-PEER REVIEWED OUTLETS & WORKING PAPERS

49.  Sotiris Mitralexis: �Modern Greece Between East and West: Hysteria and Otherness�; 2 July 2017, Greek News Agenda, an online platform launched by the General Secretariat for Media and Communication of the Hellenic Republic.

http://www.greeknewsagenda.gr/index.php/topics/opinion-analysis/6488-modern-greecebetween-east-and-west-hysteria-and-otherness

50.   Sotiris Mitralexis: �G�revbilimi (Deontoloji) Yerine Ontoloji� in: Sabah �lkesi 50 (January 2017), pp. 52�55. url: http://www.sabahulkesi.com/2017/01/31/goerevbilimi-deontoloji-yerine-ontoloji-sotiris-mitralexis/. Translated to Turkish by Kadir Filiz.

51.    Sotiris Mitralexis: �Religious Education in the European Union� [in Greek: �Το μάθημα των Θρησκευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση�], INSPOL working paper 25/B/2016, https://inspol.gr/2016/09/29/thriskeftika_eu/

52.   Sotiris Mitralexis: �Clergy salaries in Greece and their Correlation with the issue of Church Property� [in Greek: �Η μισθοδοσία του κλήρου στην Ελλάδα και η συνάρτησή της με την εκκλησιαστική περιουσία�], INSPOL working paper 26/B/2016, https://inspol.gr/2016/11/21/1831/

53.   Sotiris Mitralexis: �Liberalism and Conservatism: Parallel or Irreconcilable Roads?[in Greek: �Φιλελευθερισμός και Συντηρητισμός: Βίοι Παράλληλοι ή Ασύμπτωτοι;�], Νέο Πλανόδιον 3 (2015), pp. 162�171.

54.   Sotiris Mitralexis: �νακεφαλαιώνοντας τ Φιλοσοφικ ργο το Χρήστου Γιανναρ: Πρόσωπο, ρως, Κριτικ ντολογία�, Manifesto 36 (2013), pp. 65�71. [Greek transl. of S.M.�s �Person, Eros, Critical Ontology�.]

 

ARTICLES ACCEPTED FOR PUBLICATION AND FORTHCOMING

(editor�s acknowledgement of acceptance and publication available upon request)

55.   Sotiris Mitralexis: �Modern Greek Orthodox Theology,� in: The Oxford Handbook of Eastern Orthodox Theology, edited by Andrew Louth & Andreas Andreopoulos, Oxford: Oxford University Press, 2018, forthcoming (contract).

 

BOOK REVIEWS

56.   The Oxford Handbook of Maximus the Confessor, edited by Pauline Allen and Bronwen Neil, New York: Oxford University Press, 2015, in: Vigiliae Christianae 70:4 (2016).

57.   Maximos the Confessor: On Difficulties in the Church Fathers, The Ambigua. Volume I & II, Dumbarton Oaks Medieval Library 28 & 29, edited and translated by Nicholas Constas, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014, in: Reviews in Religion & Theology 23:1 (2016).

58.   Apophasis and Pseudonymity in Dionysius the Areopagite: �No Longer I,� by Charles M. Stang, Oxford: Oxford University Press, 2012, in: Reviews in Religion & Theology 21:3 (2014).

59.   Activity and Participation in Late Antique and Early Christian Thought, by Torstein Theodor Tollefsen, Oxford: Oxford University Press, 2008, in: Freiburger Zeitschrift f�r Philosophie und Theologie 61:2 (2014).

60.  The Christocentric Cosmology of St Maximus the Confessor, by Torstein Theodor Tollefsen, Oxford: Oxford University Press, 2008, in: Theologie und Philosophie - Vierteljahresschrift (1:2014).

61.    Relational Ontology, by Christos Yannaras, transl. Norman Russell, Brookline Massachusetts: HC Press, 2011, in: Sobornost 36:2 (2014).

62.   The Enigma of Evil, by Christos Yannaras, transl. Norman Russell, Brookline Massachusetts: HC Press, 2012, in: Reviews in Religion & Theology 21:1 (2014).

63.   Church in the Making: An Apophatic Ecclesiology of Consubstantiality, by Nikolaos Loudovikos, translated by Norman Russell. St Vladimir�s Seminary Press, 2015, in: Sobornost 38:2 (2016).

64.  Against Religion: The Alienation of the Ecclesial Event, by Christos Yannaras, Brookline MA: Holy Cross Orthodox Press, 2013, in: The Heythrop Journal (accepted for publication/forthcoming).

65.   The Papacy and the Orthodox: Sources and History of a Debate, by A. Edward Siecienski. Oxford: Oxford University Press, 2017, in: Reviews in Religion & Theology (forthcoming in 2018).

 

CONFERENCE ORGANIZATION

2018: Organizer of the international workshop entitled �Studying Maximus the Confessor�s Responses to Thalassios� in Kalamata, Greece, 25�28 October 2018 (in the context of University of Oslo�s Prof. Torstein Tollefsen�s Byzantine Philosophy Reading Group).

2018: Organizer, together with Dr Andreas Andreopoulos, of the international conference �1917�2017: A Critical Reflection on the Theological Legacy of the Russian Diaspora,� University of Winchester, 11-13 January 2018.

2017: Organizer of the 5th session of University of Oslo�s Prof. Torstein Tollefsen�s Byzantine Philosophy Reading Group on Maximus the Confessor in Santorini, Greece, 6�9 December 2017.

2017: Organizer of the international conference �Polis, Ontology, Ecclesial Event: Engaging with Christos Yannaras' Thought,� University of Cambridge, 27�28 March 2017. Other members of the organizing committee: Dr Andreas Andreopoulos, Mr Pui Him Ip, Dr Isidoros Katsos, Dr Dionysios Skliris. Programme: tinyurl.com/yann17.

2016: Organizer of the international workshop entitled �Byzantine Philosophy and Maximus the Confessor� in the context of the 23rd International Congress of Byzantine Studies, Association Internationale des �tudes Byzantines (AIEB), Belgrade, Serbia, 22�28 August 2016.

2016: Organizer of the international workshop entitled �Time, Eternity, Cosmology in Islam and Byzantium: Aristotelian Receptions�and Beyond� at the City University of Istanbul (Sehir Univ.), 24 May 2016.

2016: Organizer of the international workshop entitled �Studying Maximus the Confessor�s Ambigua� at the Halki Seminary, Heybeliada, Turkey, 20�22 May 2016 (in the context of University of Oslo�s Prof. Torstein Tollefsen�s Byzantine Philosophy Reading Group).

2015: Organizer of the three-day international workshop entitled �The Fountain and the Flood: Maximus the Confessor and Philosophical Enquiry� in the context of the 17th International Conference on Patristic Studies in Oxford, 11�13 August 2015 (a.k.a. Oxford Patristics 2015).

2015: Organizer, with Andrew Kaethler (University of St. Andrews), of the international conference entitled �Ontology and History: A Challenge and Promise for Philosophy and Theology� at the European Cultural Centre of Delphi in Delphi, Greece. 29�31 May 2015. http://ontologyandhistory.wix.com/delphi

2014: Organizer of the conference �Maximus the Confessor as a European Philosopher,� Freie Universit�t Berlin & University of Athens, Berlin, 26�28 September 2014. Other members of the Organizing Committee: PD Dr. Sebastian Lalla, Prof. George Steiris. http://maximus2014.eu

2013: Organization of the conference �Identit�tsreflexionen: die griechische Identit�t als philosophisches Problem � von der �byzantinischen� Zeit bis zum Hellas der Krise,� University of Athens & Greek Cultural Foundation in Berlin, Berlin, 12 June 2013. Other members of the Organizing Committee: Prof. George Arabatzis, Prof. George Steiris. A volume based on the conference is under publication.

 

ACTIVITY AS PEER-REVIEWER

2017: Political Theology, Taylor & Francis. Managing Editors: David True (Wilson College, Chambersburg, USA), Vincent Lloyd (Villanova University, USA).

2016/2017: Ad hoc peer-reviewer for St. Vladimir�s Seminary Press.

2016: Forum Philosophicum, International Journal for Philosophy, Editor-in-Chief: Marcin Podbielski. Published by the Ignatianum Academy, the Jesuit University of Cracow. Philosophy Documentation Center.

 

 

CONFERENCE PAPERS PRESENTED (selection)

1.        �An Unfortunate Communicatio Idiomatum: On the Curious Spectacle of two Modern Inventions Morphing into one Another � and on the Possibility of a Way Out�, στο συνέδριο �After Science and Religion�, 9�11 April 2018, Emmanuel College, University of Cambridge.

2.       Bound Together Through an Indissoluble Power: On Certain Problems with Maximus the Confessor�s Cosmology�, Workshop, Seeger Center for Hellenic Studies, Princeton University, 30 March 2018. Respondent: Jack Tannous, History.

3.       Invited lecture: �A Byzantine Aristotle? The Extraordinary Worldview of Maximus the Confessor�, National Hellenic Museum, Chicago, 22 March 2018.

4.      �The Reception of the Theology of the Russian Diaspora by the Greek Theology of the �60s: a case study�, 13 January 2017, at the international conference �1917�2017: A Critical Reflection on the Theological Legacy of the Russian Diaspora,� University of Winchester, 11-13 January 2018.

5.       Invited lecture: �Modern Greece Between East and West,� presented at ISE 2017, Opening Ceremony, Santorini island, 16 June 2017.

6.      Invited lecture: �Maximus the Confessor on Time,� 3 March 2017, Lightfoot room, Faculty of Divinity, University of Cambridge.

7.       Invited panel speaker / �New Societal Challenges and Europe�s Search for Identity,� panel organised by the Hanns Seidel Foundation, the Antall J�zsef Knowledge Centre and the Wilfried Martens Centre for European Studies, Brussels, 30 November 2016.

8.      Sotiris Mitralexis, �Rethinking the Problem of Sexual Difference in Maximus the Confessor�s Ambiguum 41,� Paper presented at the 23rd International Congress of Byzantine Studies, Association Internationale des �tudes Byzantines (AIEB), Belgrade, Serbia, 22 August 2016.

9.      �The Reception of Aristotle�s Temporality in Byzantium,� paper presented at the international workshop entitled �Time, Eternity, Cosmology in Islam and Byzantium: Aristotelian Receptions�and Beyond� at the City University of Istanbul (Sehir Univ.), 24 May 2016.

10.    �Mode, not Space: the Inverse Geography of Greek Critical Geopolitics� [in Greek], paper presented at the 2nd Conference of the Univ. of Peloponnese�s Political Science and International Relations Department, Loutraki, 12 December 2015.

11.     �Motion and Time from Aristotle to Maximus the Confessor,� paper presented at the 2nd Oslo Ancient Philosophy Conference, University of Oslo, 31 October 2015.

12.    Invited Lecture / �Revisiting the development of Aristotle�s theory of time in the Maximian corpus,� invited lecture, in Greek, at the Greek Philosophical Society, Athens, 1 October 2015.

13.    Maximian Spatiotemporality and modern Philosophy of Physics,� paper presented at the 17th International Conference on Patristic Studies in Oxford, 12 August 2015.

14.    �German Idealism and Maximus the Confessor: Introductory Remarks to a Welcome Anachronism,� paper presented at the �Ontology and History� international conference in Delphi, Greece, 30 May 2015.

15.    Featured Speaker / �The Liberation of the Church from the State in Greece�and the Administrative Fragmentation of Ecclesial Jurisdictions,� invited paper presented at the �Ex Oriente Lux� conference at Ignatianum Academy, the Jesuit University of Cracow, 15 May 2015.

16.    Featured Speaker / �A Return to Tradition? The Marriage of Bishops,� invited paper presentedat the �Ex Oriente Lux� conference at Ignatianum Academy, the Jesuit University of Cracow, 14 May 2015.

17.    �The evolution of Aristotle�s theory of Time in Maximus the Confessor�s philosophy,� paper presented at the �Αριστοτέλης: Άνθρωπος, Επιστήμη, Μεταφυσική� conference by the journal Φιλοσοφεν, Thessaloniki, 23�24 January 2015.

18.    �Time, Aeon, Ever-Moving Repose: A threefold theory of temporality,� paper presented at the �Maximus the Confessor as a European Philosopher� international conference, Freie Universit�t Berlin, 26�28 September 2014.

19.    �The Renewal of Aristotle�s Theory of Motion in Maximus the Confessor�s Commentaries,� paper presented at the �ARXAI: Commentary as Philosophy and the Abrahamic Interpreters� conference, Istanbul, July 2�5, 2014.�

20.   Neoplatonism and Christianity in Maximus the Confessor�s Cosmology: the intelligible realm,� paper presented at the 12th Annual Conference of the International Society for Neoplatonic Studies (ISNS 2014), University of Lisbon, 16�21 June 2014.

21.    �On the Transition from Ontology to Political Theory � with a reference to Samuel Huntington,� paper presented at the �Synamfoteron: Philosophy and Theology in Political Thought� conference, Aristotle University of Thessaloniki, 31 May 2014.

22.   �Europe, Greece and The Cultural Diplomacy of the Clash of Civilizations,� paper presented at the 1st World Congress of the International Association for Political Science Students (IAPSS) on �The Limits to Global Governance,� Thessaloniki, 31 March-3 April 2014.

23.   �On Christos Yannaras� Propositions for a Critical Ontology,� paper presented at the �Conference in Honour of Christos Yannaras: Philosophy, Theology, Culture,� St Edmund Hall, Oxford, 2�5 September 2013.

24.   �The Case of Critical and Relational Ontology: Examining a �Parallel� Philosophical Production in India and Greece,� paper presented at the �XXIII World Congress of Philosophy,� University of Athens, 4�10 August 2013.

25.   �The Relationship of Time, Self and Theosis in Maximus the Confessor�s Ontology,� paper presented at the �Culture and Philosophy as Ways of Life in Times of Global Change� RVP conference , University of Athens, 1�3 August 2013.

26.   �Soul and Body: Maximus the Confessor�s Transcension of the Dichotomy,� paper presented at �The Soul� conference, Centre for Philosophy and Theology, St. Anne's College, Oxford, 28 June-1 July 2013.

27.   �The Political Odysseas Elytis as Discovered in his Essays,� in Greek, paper presented at the conference �Identit�tsreflexionen: die griechische Identit�t als philosophisches Problem � von der �byzantinischenZeit bis zum Hellas der Krise,� University of Athens & Greek Cultural Foundation in Berlin, Berlin, 12 June 2013.

 

 

 

TEACHING EXPERIENCE (selection)

2018/2019: ΦΛΣ128, ΦΣ117 and ΦΣ122 at the Philosophy, Philosophy, Pedagogy and Psychology Department of the University of Athens.

2018: Teaching �Ancient and Medieval Philosophy� (PHIL111.01) at Boğazi�i University�s Summer Term (June-August 2018).

2015/16: Teaching

PHIL204 �Ontology,�

PHIL220/ISS312 �History of Philosophy,�

PHIL402 �Contemporary Philosophy,�

PHIL312 �German Idealism: Fichte, Schelling and Hegel� (together with Vehbi Metin Demir),

PHIL323 �Greek� and

PHIL205 �Christian/Latin Philosophy� at Istanbul Sehir University.

2015: Teaching �Ancient and Medieval Philosophy� (PHIL111.01) at Boğazi�i University�s Summer Term (June-August 2015).

 

NON-ACADEMIC ADMINISTRATION EXPERIENCE (selection)

2012: Vice-Chairman of the Hellenische Gemeinde zu Berlin e.V.

 

LANGUAGE SKILLS

English (fluent/C2), German (C1), Turkish (basic), Greek (native speaker), Ancient and Medieval/Byzantine Greek (fluent)