Δημήτριος Μ. Θηλυκός


Τμμα Μαθηματικν
θνικ κα Καποδιστριακ Πανεπιστήμιο θηνν
Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ 157 84,
θήνα

ρευνητικά νδιαφέροντα:

λγοριθμικ Θεωρία Γραφημάτων,
Παραμετρικ
Πολυπλοκότητα κα λγόριθμοι,
Λογικ
κα λγόριθμοι,
Δομικ
Γραφοθεωρία,
ξόρυξη Δεδομένων σ Γραφήματα,
Προσεγγιστικο
λγόριθμοι,
Παίγνια
νίχνευσης σ Γραφήματα.

Στοιχε
α πικοινωνίας

Τηλέφωνο : ‭+30 2107276481
'Hλ. διεύθυνση: sedthilk@thilikos.info (τ
δημόσιο pgp κλειδ μου)
skype: sedthilk

Ο δημοσιεύσεις μου


Σύνδεσμοι

Bulletin of the Hellenic Mathematical Society
προσωπικ μου στοσελίδα


This page in other Languages