Δευτέρα
Ώρα/Αίθ. Online Online Online Online Online Online Αμφιθέατρο (48) Α2 (18) Γ (8) ΣΤ (20) Ζ (18)
9:00-10:00 Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων

Γουνόπουλος

         
10:00-11:00 Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων

Γουνόπουλος

         
11:00-12:00 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II

Γκιζόπουλος     
   
12:00-13:00 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II

Γκιζόπουλος

       

 
13:00-14:00

     
 
14:00-15:00

 

 
 
15:00-16:00 Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα περιττών ΑΜ)

Δελής


 
  
16:00-17:00 Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα περιττών ΑΜ)

Δελής
   
  
17:00-18:00 

 


 
18:00-19:00


 

   
19:00-20:00


 

   
20:00-21:00  

         
Τρίτη
Ώρα/Αίθ. Online Online Online Online Online Online Αμφιθέατρο (48) Α2 (18) Γ (8) ΣΤ (20) Ζ (18)
9:00-10:00 Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων

Γουνόπουλος 

10:00-11:00 Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων

Γουνόπουλος


11:00-12:00 Ανάλυση II
3ο
Δεληγιάννη, Μερκουράκης

12:00-13:00 Ανάλυση II
3ο
Δεληγιάννη, Μερκουράκης

13:00-14:00 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού

Ροντογιάννης


14:00-15:00 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού

Ροντογιάννης

15:00-16:00 Αριθμητική Ανάλυση

Τζαφέρης
  

16:00-17:00 Αριθμητική Ανάλυση

Τζαφέρης


    

17:00-18:00

 
 

18:00-19:00 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (Εργαστήριο)

Ξεργιάς et al


 
19:00-20:00 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (Εργαστήριο)

Ξεργιάς et al


 
20:00-21:00 
 
Τετάρτη
Ώρα/Αίθ. Online Online Online Online Online Online Αμφιθέατρο (48) Α2 (18) Γ (8) ΣΤ (20) Ζ (18)
9:00-10:00 Γραφικά I

Θεοχάρης


10:00-11:00 Γραφικά I

Θεοχάρης


11:00-12:00 Τεχνητή Νοημοσύνη

Κουμπαράκης

12:00-13:00 Τεχνητή Νοημοσύνη

Κουμπαράκης


13:00-14:00 Τεχνητή Νοημοσύνη

Κουμπαράκης
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (Εργαστήριο)

Ξεργιάς et al14:00-15:00

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (Εργαστήριο)

Ξεργιάς et al
 
 
15:00-16:00 Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα περιττών ΑΜ)

Δελής
 
16:00-17:00 Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα περιττών ΑΜ)

Δελής
 
17:00-18:00 Ανάλυση II
3ο
Δεληγιάννη, Μερκουράκης18:00-19:00 Ανάλυση II
3ο
Δεληγιάννη, Μερκουράκης19:00-20:00   

20:00-21:00  

 
 
Πέμπτη
Ώρα/Αίθ. Online Online Online Online Online Online Αμφιθέατρο (48) Α2 (18) Γ (8) ΣΤ (20) Ζ (18)
9:00-10:00 Γραφικά I

Θεοχάρης


 

   
10:00-11:00 Γραφικά I

Θεοχάρης


   
11:00-12:00 Αριθμητική Ανάλυση (Εργαστήριο)

Λουκά


12:00-13:0013:00-14:00 Αριθμητική Ανάλυση

Τζαφέρης
14:00-15:00 Αριθμητική Ανάλυση

Τζαφέρης
15:00-16:00 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού

Ροντογιάννης

16:00-17:00 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού

Ροντογιάννης 
17:00-18:00,

 
18:00-19:00  


19:00-20:00   

20:00-21:00  
 
   
   

Παρασκευή
Ώρα /
Αίθουσα
Online Online Online Online Online Online Αμφιθέατρο (48) Α2 (18) Γ (8) ΣΤ (20) Ζ (18)
9:00-10:00


 
10:00-11:00

11:00-12:00 Τεχνητή Νοημοσύνη

Κουμπαράκης


12:00-13:00 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II

Γκιζόπουλος

13:00-14:00 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II

Γκιζόπουλος14:00-15:00

15:00-16:00 Ανάλυση II
3ο
Δεληγιάννη, Μερκουράκης
16:00-17:00 Ανάλυση II
3ο
Δεληγιάννη, Μερκουράκης

17:00-18:00  


 
 
18:00-19:00  


     

19:00-20:00  


     

20:00-21:00