Π. Μεγαλοφώνου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Τηλ. 7274-620, Fax: 7274-620
email: pmegalo@ biol.uoa.gr

 

Εκπαίδευση - Εργασιακή Εμπειρία

Εκπαιδευτικό έργο - Διπλωματικές Eργασίες- Διδακτορικές Διατριβές

Ερευνητικά ενδιαφέροντα - Ερευνητικά προγράμματα - Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Συγγραφή σημειώσεων - βιβλίων


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπαίδευση

 

Σπουδές - Ακαδημαικοί τίτλοι
  • 1983 Πτυχίο Βιολογίας της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  • 1987 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Βιολογική Ωκεανογραφία, Επαγγελματικό Ενδεικτικό Ωκεανογραφίας της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  • 1998 Διδακτορικό Δίπλωμα Βιολογικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   

  Υποτροφίες
  • 1990 Υποτροφία Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (3 έτη).

  • 1990 Υποτροφία Erasmus για εκπόνηση μέρους διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μπάρι, Ιταλία (1 έτος).

   

  Μετεκπαίδευση - Επιμόρφωση
  • 1985 Εξάμηνη μετεκπαίδευση σε θέματα θαλάσσιας βιολογίας, εκτίμησης ιχθυ-αποθεμάτων, θαλάσσιων καλλιεργειών και τεχνητών υφάλων.
   (1) Εργαστήριο Θαλάσσιας Βιολογίας και Αλιείας του Φάνο, στο Φάνο της Ιταλίας (υπεύθυνος: Καθηγητής Corrado Piccineti, του Πανεπιστημίου της Μπολόνια ).
   (2) Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας του Ναρντό - στη Σάντα Κατερίνα της Ιταλίας (υπεύθυνος: Καθηγητής Gregorio De Metrio, του Πανεπιστημίου του Μπάρι).

  • 1985 Σεμινάρια επιμόρφωσης (Μάρτιος) στο Πανεπιστήμιο του Μπάρι με θέμα: "Προβλήματα εκτίμησης αποθεμάτων βενθικών ειδών" του Καθηγητή V. Gallucci του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον, Σηάτλ, ΗΠΑ.

  • 1987 Μετεκπαίδευση (Μάρτιος) σε τεχνικές Ιστολογίας στο Ινστιτούτο Ανατο-μίας Κατοικίδιων Ζώων, Ιστολογία και Εμβρυολογία της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Μεσσίνα, Ιταλία (υπεύθυνος: Καθηγητής Ε. Ciriaco του Πανε-πιστημίου της Μεσσίνα).

  • 1987 Σεμινάρια επιμόρφωσης (Απρίλιος) στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών (C.N.R.) της Ανκόνα στην Ιταλία, με θέμα " Practical training course on acoustic survey techniques and equipment utilization", (Dr. Α. Azzali).

  • 1988 Δίπλωμα εξειδίκευσης ετήσιου κύκλου μαθημάτων με θέμα "Αλιεία και μεταποίηση των αλιευμάτων" της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μπάρι, Ιταλία, με βαθμό "Άριστα".

  • 1988 Μετεκπαίδευση (Μάιος) σε τεχνικές εκτίμησης ηλικίας μεγάλων πελαγικών ψαριών με σύστημα ανάλυσης εικόνας στο Department of Commerce-National Oceanic & Atmospheric Αdministration, National Marine Fisheries Service, Miami, USA, (υπεύθυνος: Dr. Eric Prince).

  • 1988 Τρίμηνη μετεκπαίδευση (Ιούνιος- Αύγουστος) σε "Σύγχρονες τεχνικές εκτίμησης της ηλικίας των ψαριών από τη μικροδομή των ωτολίθων" στο Belle & W.Baruch Institute for Marine Biology and Coastal Research, University of South Caroline, Columbia, USA, (υπεύθυνος: Καθηγητής John Mark Dean).

 

 

Eργασιακή Εμπειρία

 • 1983 -1984   Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης «Τροχιά».Καθηγήτρια για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Βιολογίας και της Χημείας.

 • 1984 Υπουργείο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. Βιολόγος με σύμβαση έργου σε ομάδα μελέτης για την καταγραφή της πανίδας σε χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα του νομού Καστοριάς.

 • 1985 -1986  Υπουργείο Γεωργίας. Γενική Διεύθυνση Αλιείας. Ιχθυολόγος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την εφαρμογή των Ολοκληρωμένων Μεσογειακών Προγραμμάτων.

 • 1985-1986  Υπουργείο Γεωργίας. Γενική Διεύθυνση Αλιείας. Ιχθυολόγος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την εφαρμογή των Ολοκληρωμένων Μεσογειακών Προγραμμάτων.

 • 1986   Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Θαλάσσιας Βιολογίας. Συμβάσεις έργου στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος για εκπαίδευση Βιολόγων-Ιχθυολόγων σε θέματα αλιευτικής έρευνας και συλλογής δεδομένων.

 • 1986 - 1989    Istituto di Biologia Marina di Nardό, S.Caterina, Nardό, Italia. Ερευνήτρια με σύμβαση σε προγράμματα αλιευτικής βιολογίας και εκτίμησης αποθεμάτων.

 • 1989 - 1990    Università di Molise, Facoltà di Agraria, Campobasso, Italia. Σύμβαση για την ανάθεση της διδασκαλίας του μαθήματος «Υδατοκαλλιέργειες».

 • 1990 - 1993    Università di Bari, Dipartimento di Produzione Αnimale, Bari, Italia. Ερευνήτρια με συμβάσεις έργου σε ερευνητικά προγράμματα αλιευτικής βιολογίας και εκτίμησης αποθεμάτων.

 • 1993 - 2000    Τμήμα Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ερευνήτρια με συμβάσεις έργου σε ερευνητικά προγράμματα αλιευτικής βιολογίας και εκτίμησης αποθεμάτων.

 • 1995 - 1996    Σχολή Τεχνολογίας-Γεωπονίας, Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας, ΤΕΙ Μεσολογγίου. Εκτακτη Επίκ. Καθηγήτρια για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Θαλάσσια Βιολογία» και «Λιμνολογία».

 • 1997 - 2000    Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ωκεανογραφία» της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Επιστημονική συνεργάτης με συμβάσεις έργου (οργανωτική υποστήριξη προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ, διαλέξεις, σεμινάρια).

 • 1998 - 1999    Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδική Επιστήμων, ΠΔ 407/80 στη βαθμίδα του Λέκτορα.

 • 2001 - 2008    Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Λέκτορας Θαλάσσιας Βιολογίας.

 • 2008 - 2013    Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επικ. Καθηγήτρια Ιχθυολογίας.

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

* Βιολογία, Οικολογία και Ηθολογία Ιχθύων. * Δυναμική πληθυσμών και διαχείριση αποθεμάτων μεγάλων πελαγικών ιχθύων και Χονδριχθύων. * Αλιεία και καλλιέργεια τονοειδών. * Επιπτώσεις της αλιείας και της ρύπανσης σε ιχθυοπληθυσμούς.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπαιδευτικό έργο

 

Προπτυχιακά μαθήματα

 • "Υδατοκαλλιέργειες". Κατόπιν ανάθεσης (1989-1990), αυτοδύναμη διδασκαλία του ετήσιου μαθήματος στους Δ/ετείς φοιτητές της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μολίζε, Ιταλία.

 • "Θαλάσσια Βιολογία". Κατόπιν ανάθεσης (1995-1996) αυτοδύναμη διδασκαλία του εξαμηνιαίου μαθήματος στο Τμήμα Ιχθυοκομίας- Αλιείας, ΤΕΙ Μεσολογγίου (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο).

 • "Λιμνολογία". Κατόπιν ανάθεσης (1995-1996) αυτοδύναμη διδασκαλία του εξαμηνιαίου μαθήματος στο Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας, ΤΕΙ Μεσολογγίου (χειμερινό και εαρι-νό εξάμηνο).

 • "Ιχθυολογία". Κατόπιν ανάθεσης (1998-2000, 2001-2013) συμμετοχή στη διδασκαλία του κατ' επιλογή μαθήματος του Ζ' εξαμήνου στον Τομέα Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιο-λογίας, Τμήμα Βιολογίας.

 • "Ζωολογία ΙΙ". Κατόπιν ανάθεσης (1999-2000, 2001-2013) συμμετοχή στη διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος του Β' εξαμήνου στον Τομέα Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας.

 • "Υδατοκαλλιέργειες".Κατόπιν ανάθεσης (2010-2013). συμμετοχή στη διδασκαλία του κατ' επιλογή μαθήματος του ΣΤ' εξαμήνου στον Τομέα Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιο-λογίας, Τμήμα Βιολογίας.

 

Εργαστηριακές ασκήσεις

 • "Δομή και Δυναμική Πληθυσμών". Συμμετοχή στη προετοιμασία και διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων. Τμήμα Εξειδικευμένης Εκπαίδευσης στον Τομέα των Υδατοκαλλιεργειών, Αλιείας και Μεταποίησης Προϊόντων, της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μπάρι, Ιταλία (1990-1991).

 • "Λιμνολογία". Κατόπιν ανάθεσης προετοιμασία και διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων στο Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας, ΤΕΙ Μεσολογγίου (1995-1996, χειμερινό και εαρινό εξάμηνο).

 • "Ιχθυολογία". Κατόπιν ανάθεσης συμμετοχή στην προετοιμασία και διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Ζωολογίας-Θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας (1998-2000, 2001-2013).

 • "Ζωολογία ΙΙ". Κατόπιν ανάθεσης συμμετοχή στην προετοιμασία και διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Ζωολογίας-Θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας (1998-2000, 2001-2013).

 • "Υδατοκαλλιέργειες". Κατόπιν ανάθεσης συμμετοχή στην προετοιμασία και διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Ζωολογίας-Θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας (2010-2013).

 

Μεταπτυχιακά μαθήματα

 • "Γενική και Εφαρμοσμένη Ιχθυολογία". Διατμηματικό ΠΜΣ "Ωκεανογραφία", Σχολή Θετικών Επιστημών, ΕΚΠΑ. Στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ σεμινάρια-διαλέξεις και οργάνωση μιας εργαστηριακής άσκησης κατά το ακαδημαϊκά έτη 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001. Από το 2001- έως σήμερα κατόπιν ανάθεσης, διδασκαλία μέρους της ύλης του μαθήματος. Από το 2009- έως σήμερα Συντονιστής του μαθήματος.

 • "Αλιεία και Θαλάσσια Αποθέματα" Διατμηματικό ΠΜΣ "Ωκεανογραφία", Σχολή Θετικών Επιστημών, ΕΚΠΑ. Από το 2009-έως σήμερα. Συντονιστής του μαθήματος και κατόπιν ανάθεσης, διδασκαλία μέρους της ύλης του μαθήματος.

 • "Θαλάσσιοι Πόροι - Διαχείριση θαλάσσιου Περιβάλλοντος". Διατμηματικό ΠΜΣ "Ωκεανογραφία", Σχολή Θετικών Επιστημών, ΕΚΠΑ. Από το 2009- έως σήμερα κατόπιν ανάθεσης, διδασκαλία μέρους της ύλης του μαθήματος.

 • "Η Βιοπληροφορική στη μελέτη και προστασία της Βιοποικιλότητας". ΠΜΣ "Βιολογία και Πληροφορική" Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ. Κατόπιν ανάθεσης διδασκαλία μέρους της ύλης του μαθήματος στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ (2003-2013).

 • "Ιχθυολογία". ΠΜΣ "Βιολογική Ωκεανογραφία", Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ. Ως προσκεκλημένη ομιλήτρια σεμινάρια-διαλέξεις κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1997-1998, 1998-1999.

 • "Δυναμική Πληθυσμών και Αλιεία". ΠΜΣ "Βιολογική Ωκεανογραφία", Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ. διδασκαλία μέρους της ύλης του μαθήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 ως προσκεκλημένη ομιλήτρια.

 • "Διαχείρισης Θαλασσίου Περιβάλλοντος", Διατμηματικό ΠΜΣ "Ωκεανογραφία", Σχολή Θετικών Επιστημών, ΕΚΠΑ. Συμμετοχή στην οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικής εκδρομής στο Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου των Β. Σποράδων (1999).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγγραφή σημειώσεων - βιβλίων

 

Συγγραφή σημειώσεων μαθημάτων-εργαστηρίων

 

 • Βερροιόπουλος Γ., Γιαννόπουλος Κ., Πολυμένη Ρ., Μεγαλοφώνου Π., 2003. "Ζωολογία ΙΙ. Οδηγός Ασκήσεων". Συμπλήρωση και επανέκδοση το 2004. Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, σελ. 196.

 • Μεγαλοφώνου Π., 2002. "Οικολογία και Ηθολογία Ιχθύων" Σημειώσεις μαθήματος Ιχθυολογίας και εργαστηριακών ασκήσεων. Συμπλήρωση και επανέκδοση το 2003, και το 2005. Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, σελ. 220.

 • Μεγαλοφώνου Π., 2002. "Σημειώσεις εργαστηριακών ασκήσεων, Ιχθυολογία". Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, σελ. 63.

 • Μεγαλοφώνου Π., 1999. "Σημειώσεις Πρακτικής Άσκησης Ι, Γενικής και Εφαρμο-σμένης Ιχθυολογίας". Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας, ΕΚΠΑ, σελ. 22.

 • Μεγαλοφώνου Π., 1995. "Σημειώσεις Λιμνολογίας". ΤΕΙ Μεσολογγίου, Τμήμα Ιχθυ-οκομίας-Αλιείας, σελ. 105.

 • Μεγαλοφώνου Π., 1995. "Σημειώσεις Θαλάσσιας Βιολογίας". ΤΕΙ Μεσολογγίου, Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας, σελ. 120.

 • Μεγαλοφώνου Π., 1995. "Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων Λιμνολογίας". ΤΕΙ Μεσολογγίου, Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας, σελ. 65.

 

Μετάφραση βιβλίου

Μ. Αποστολοπούλου (επιμέλεια), Μ. Αποστολοπούλου, Μ. Βεϊνή, Μ. Θεσσαλού-Λεγάκη, Α. Λεγάκις, Π. Μεγαλοφώνου, Α. Νικολαΐδου, Ρ. Τζαννετάτου-Πολυμένη (μετάφραση), 2002. Ζωολογία-Ολοκληρωμένες Αρχές, Εκδόσεις ΙΩΝ, Τόμος 1, 581 σελ & Τόμος 2, 517 σελ. (2η έκδοση 2005). (Ελληνική Έκδοση του Hickman, C.P., L.S. Roberts, A. Larson, 2001. Ιntegrated Principles of Zoology, 11th Edition, McGraw-Hill Higher Education.


Αποστολοπούλου Μ., Βεϊνή-Χαρίτου Μ., Θεσσαλού-Λεγάκη Μ., Λεγάκις Α., Μεγαλοφώνου Π., Νικολαΐδου Α., Τζαννετάτου-Πολυμένη Ρ. (μετάφραση και επιμέλεια), 2010. Ζωολογία-Ολοκληρωμένες Αρχές, Εκδόσεις Utopia, Τόμοι 1 και 2. (Ελληνική Έκδοση του Hickman C.P., Larson A., I'Anson Η., Susan L., Keen S.L., Roberts L.S., 2007. Ιntegrated Principles of Zoology, 14th Edition, McGraw-Hill Higher Education).
Το βιβλίο αυτό εκτός από το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει υιοθετηθεί ως διδακτικό σύγγραμμα στα Τμήματα Βιολογίας των Πανεπιστημίων Πατρών και Κρήτης  και στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερευνητικά Προγράμματα

 1. Υπουργείο Γεωργίας 1985. Κ.Α. 8486004 ΣΑΕ 086. "Πρόγραμμα μαρκαρίσματος του ξιφία και προσδιορισμού της γεννητικής ωριμότητάς του".
  συμμετoχή ως Ιχθυολόγος του Υπουργείου Γεωργίας

 2. EU Biological Studies Project 1986-1987 "The large pelagic fisheries in the Greek seas". Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Κρήτης - Istituto Biologia Marina di Nardo. Χρηματοδότηση: Commission of the European Communities-Directorate General for Fisheries XIV. Επιστημονικός Υπεύθυνος: N.Τσιμενίδης- G. De Metrio.
  συμμετοχή ως ερευνήτρια

 3. Progetti Ministero Marina Mercantile. "Valutazione sull'entita' la composizione strutturale e la dinamica biologica degli stock dei grandi scombroidei (Thunnus thynnus L., Thunnus alalunga Bonn., Xiphias gladius L.) nel Golfo di Taranto". 1986-1989. Επιστη-μονικός Υπεύθυνος: G. De Metrio.
  συμμετοχή ως ερευνήτρια

 4. Progetti Ministero Marina Mercantile."Campagna esplorativa di Pesca all' alalunga nello Ionio Settentrionale e nell' Αdriatico meridionale e marcatura dei soggetti pescati". 1990-1991. Επιστημονικός Υπεύθυνος: G. De Metrio
  συμμετοχή ως ερευνήτρια

 5. CUM Project 1990. "Μελέτη των αποθεμάτων της παλαμίδας στη Ανατολική Μεσόγειο μέσω μορφομετρίας και ανάλυσης μιτοχονδριακού DNA". Επιστημονικός Υπεύθυνος: G. De Metrio
  συμμετοχή ως ερευνήτρια

 6. Progetti Ministero Marina Mercantile."Valutazione sull'entita' la composizione strutturale e la dinamica biologica degli stock dei grandi scombroidei (Thunnus thynnus L., Thunnus alalunga Bonn., Xiphias gladius L.) nel Golfo di Taranto". 1991-1993. Επιστημονικός Υπεύθυνος: G. De Metrio
  συμμετοχή ως ερευνήτρια

 7. EU FAR IG Project No MA I101/1990. 1990-1993 " Evaluation of large pelagic stocks (Xiphias gladius L., Thunnus thynnus L., Thunnus alalunga Bonn.) in the Italian and Greek seas; and amount of pesticides and heavy metals in their meats". Χρηματοδότηση: Commission of the European Communities-Directorate General for Fisheries XIV. Ε-πιστημονικός Υπεύθυνος: G. De Metrio
  συμμετοχή ως ερευνήτρια

 8. EU Biological Studies Project No 1991/11 "Studies on the large pelagic fish stocks by means of tagging". Χρηματοδότηση: Commission of the European Communities-Directorate General for Fisheries XIV. Επιστημονικός Υπεύθυνος: G. De Metrio
  συμμετοχή ως ερευνήτρια

 9. EU MED Project No MED91/012. 1991-1994."Characterization of large pelagic stocks (Xiphias gladius L., Thunnus alalunga Bonn., Thunnus thynnus L., Sarda sarda Bloch.) in the Mediterranean". Χρηματοδότηση: Commission of the European Com-munities-Directorate General for Fisheries XIV. Επιστημονικός Υπεύθυνος: G. De Metrio
  συμμετοχή ως ερευνήτρια

 10. EU Biological Studies Project No 94/079. 1994-1995. "Catches of juvenile bluefin tuna and swordfish during the albacore long-line fishery in the Mediterranean". Χρηματοδό-τηση: Commission of European Communities-Directorate General for Fisheries XIV. συμμετοχή ως Επιστημονικός Υπεύθυνος

 11. EU Biological Studies Project Νο 94/050. 1994-1995. "Investigations on abundance indices of purse seine bluefin tuna (Thunnus thynnus L. 1758) catches in the Mediterranean sea by observers on board". Χρηματοδότηση: Commission of the European Communities-Directorate General for Fisheries XIV.
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γιαννόπουλος.
  συμμετοχή ως ερευνήτρια

 12. EU Biological Studies Project No 95/010. 1996-1997. "Study of Fishing and Biology of juvenile bluefin tuna (Thunnus thynnus, L. 1758) from 0-1 Age Class in the Mediterranean and Eastern Atlantic". Χρηματοδότηση: Commission of the European Communities-Directorate General for Fisheries XIV.
  συμμετοχή ως Επιστημονικός Υπεύθυνος

 13. EU Biological Studies Project No 95/031. 1996-1997 "Biological study on the Mediterranean Hake (Merluccius merluccius): spawning stock unavailable to trawl fishery". Χρηματοδότηση: Commission of the European Communities-Directorate General for Fisheries XIV. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γιαννόπουλος
  συμμετοχή ως ερευνήτρια

 14. EU Biological Studies Project No 96/093. 1997-2000. "Incidence of the clupeiods purse seines on small tunas and tunas. (By catch quantification in the Mediterranean, biology and dynamics of their early life.)". Χρηματοδότηση: Commission of the European Communities-Directorate General for Fisheries XIV.
  συμμετοχή ως Επιστημονικός Υπεύθυνος

 15. EU Biological Studies Project No 97/074. 1998-2000. "Regulatory discard of swordfish: effectiveness of the EU regulation regarding the catch minimum size of sword-fish in the Mediterranean". Χρηματοδότηση: Commission of the European Communities-Directorate General for Fisheries XIV. Επιστ. Υπεύθυνος: Κ. Γιαννόπουλος
  συμμετοχή ως ερευνήτρια

 16. EU Biological Studies Project No 97/029. 1998-2000. "Major improvements in our knowledge of bluefin tuna in eastern Atlantic and Mediterranean". Χρηματοδότηση: Commission of the European Communities-Directorate General for Fisheries XIV. Επι-στημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γιαννόπουλος
  συμμετοχή ως ερευνήτρια

 17. EU Project FAIR CT 97-3975 1998 -2002. 'Study on Eastern Atlantic and Mediterranean bluefin tuna migrations using "Pop Off Satellite Tags". Χρηματοδότηση: Commission of the European Communities-Directorate General for Fisheries XIV.. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Γιαννόπουλος
  συμμετοχή ως ερευνήτρια

 18. EU Biological Studies Project No 97/050. 1998-2000. "By-catches and discards of sharks in large pelagic fisheries in the Mediterranean Sea". Χρηματοδότηση: Commission of the European Communities-Directorate General for Fisheries XIV.
  συμμετοχή ως Επιστημονικός Συντονιστής του Προγράμματος

 19. EU Quality of Life Project / QLK5-CT1999. 2000-2002. "Sexual identification and development in the swordfish. Improved determination tools for more efficient stock assessment and complementation of control measures". Χρηματοδότηση: Commission of the European Communities.
  συμμετοχή ως Επιστημονικός Υπεύθυνος

 20. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. 2001-2002. Βιολογία αναπαραγωγής της παλαμίδας, Sarda sarda, στο Αιγαίο. Χρηματοδότηση ΕΛΚΕ.
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Βεινή-Χαρίτου
  συμμετοχή ως ερευνητής

 21. ΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. 2002-2003. Αλιεία και Βιολογία Μεγάλων πελαγικών ψαριών στις Ελληνικές Θάλασσες. Χρηματοδότηση ΕΛΚΕ.
  συμμετοχή ως Επιστημονικός Υπεύθυνος

 22. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. 2004-2005-. Βιολογία του μαγιάτικου, Seriola Dumerili. Χρηματοδότηση ΕΛΚΕ.
  συμμετοχή ως Επιστημονικός Υπεύθυνος

 23. MEDLEM. 2004-2005 Medlem Program: Sub-Project Basking Shark.
  Επιστημονικός Συντονιστής: F. Serena (Ιταλία).
  συμμετοχή ως Επιστημονικός Υπεύθυνος

 24. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ. 2002-2007. Συγκριτική μελέτη της επίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων στην κατανομή των ιχθύων Prionace glauca (γλαυκός καρχαρίας) και Xiphias gladius (ξιφίας) του πελαγικού οικοσυστήματος της Ανατολικής Μεσογείου. Χρηματοδότηση ΥΠΕΠΘ & ΕΕ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Αποστολοπούλου.
  συμμετοχή ως μέλος της τριμελούς Επιτροπής του υποψήφιου Διδάκτορα

 25. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ. 2005-2007. "Επίδραση της αλιείας και της ρύπανσης σε Χον-δριχθύες παράκτιων συστημάτων της Ανατολικής Μεσογείου". Χρηματοδότηση YΠΕΠΘ & ΕΕ.
  συμμετοχή ως Επιστημονικός Υπεύθυνος

 26. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝ. Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ιταλίας. 2006-2007. "Ηλεκτρονικό μαρκάρισμα του μακρόπτερου τόννου, Thunnus alalunga, στην Ανατολική Μεσόγειο". Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ.
  συμμετοχή ως Επιστημονικός Υπεύθυνος

 27. KΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. 2006-2008. Νέες προσεγγίσεις στην εκτίμηση της ηλικίας μεγάλων πελαγικών ιχθύων στις ελληνικές θάλασσες.
  συμμετοχή ως Επιστημονικός Υπεύθνος

 28. EU FP6-022710 IN_EX_FISH. 2006-2008. "Incorporating extrinsic drivers into fisheries management". Χρηματοδότηση: Commission of the European Communities.
  συμμετοχή ως Επιστημονικός Υπεύθυνος(συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μπάρι)

 29. 2007-2009. Επικαιροποίηση και αναθεωρημένη έκδοση του κόκκινου βιβλίου των απειλούμενων ζώων της Ελλάδος. Χρηματοδότηση ΕΠΠΕΡ ΥΠΕΧΩΔΕ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Τάσος Λεγάκης (Ελληνική Ζωολογική Εταιρία). συμμετείχα ως Συντονιστής της ομάδας θαλάσσια ψάρια

 30. 2009-2010. Τοξική επίδραση των απορυπαντικών στο είδος Sparusaurata. Χρηματοδότηση ΜΠΑΛΑΒΑΝΟΣ ΑΕ. Συμμετοχή ως Επιστημονικός Υπεύθυνος

 31. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. 2008-2010. Μορφολογία και μικροδομή ωτολίθων στο είδος Sparusaurata. Χρηματοδότηση ΕΛΚΕ. Συμμετοχή ως Επιστημονικός Υπεύθυνος

 32. ΕΛΚΕ. 2011-2012. Αριθμ. Προγράμματος 11240. Δια-ειδική και λειτουργική ποικιλότητα σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και χρήση τους στην εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας μεταβατικών υδάτων. Επιστημονικός Υπεύθυνος Α. Νικολαίδου

 33. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ. 2010-13. Πληθυσμιακά χαρακτηριστικά και συγκεντρώσεις βαρέων μετάλων σε βενθικούς καρχαρίες της Ανατολικής Μεσογείου. Χρηματοδότηση ΥΠΕΠΘ & ΕΕ. Συμμετοχή ως Επιστημονικός Υπεύθυνος

 

Μελέτες

 1. Μελέτη Ταχείας Αναγνώρισης Περιβάλλοντος του Νομού Καστοριάς. 1984. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος. συμμετείχα ως Υπεύθυνος έργου

 2. ΕΠΕΑΕΚ. 1999-2000. Μεταπτυχιακές σπουδές στις θαλάσσιες Επιστήμες και η αγορά εργασίας. Χρηματοδότηση: ΥΠΕΠΘ & ΕΕ. συμμετείχα ως Ωκεανογράφος ερευνητής
 3. Pre-feasibility study for the tuna aquaculture in United Arabic Emirates. 2000-2001. Χρηματοδότηση: ΝΗΡΕΑΣ. συμμετείχα ως Υπεύθυνος μελέτης

 4. Technical specification fisheries study for ΤYCOM global network. Preliminary summary information for the study area of Athens and Piraeus in Greece. 2000. Χρηματοδότηση: Natural Resources Consultants, Inc. Seattle, USA. συμμετείχα ως Υπεύθυνος μελέτης

 

Τεχνικές Εκθέσεις

 1. Συμμετοχή σε Ομάδα εργασίας Επιστημόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως “invited expert”, για τη συγγραφή Τεχνικής έκθεσης για τους Ελασματοβράγχιους ιχθείς.

 2. Report of Working Group on Elasmobranchs Fisheries. Commission Staff Working Paper. Brussels (2003). pp 206.

 3. Επίσης συμμετοχή στη συγγραφή Τεχνικών εκθέσεων 25 ερευνητικών προγραμμάτων και 4 μελετών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Κατάλογος Επιστημονικών Εργασιών

 

Α. Μονογραφίες

1. Μεγαλοφώνου, Π. (1987). Συμβολή στη μελέτη της βιολογίας του ξιφία (Xiphias gladius L.) στο Αιγαίο και τον κόλπο του Τάραντα. Διπλωματική εργασία, Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΕΚΠΑ., σελ.107. PDF

2. Μεγαλοφώνου, Π. (1998). Συμβολή στη μελέτη της βιολογίας και της δυναμικής πληθυσμών του μακρόπτερου τόνου, Τhunnus alalunga (Bonnaterre, 1778), στην Ανατολική Μεσόγειο Θάλασσα. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΕΚΠΑ., σελ.268. PDF

 

Β. Δημοσιεύσεις εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

1. Filanti, T., Megalofonou, P., Petrosino, G., De Metrio, G. (1986). Incidenza dei Selaci nella pesca del pesce spada con long-line nel Golfo di Taranto. Nova Thalassia, 8: 667-669. PDF

2. Megalofonou, P. & De Metrio, G. (1989). Stima dell' et? e dell' accrescimento di Xiphias gladius L. del Mar Egeo mediante lo studio dei raggi spiniformi della pinna anale. Nova Thalassia, 10 : 437-446. PDF

3. De Metrio, G., & Megalofonou, P. (1989). Stima delle catture e di alcuni parametri di popolazione del pesce spada (Xiphias gladius L.) in alcuni distretti del Mediterraneo orientale. Nova Thalassia, 10 : 425-435. PDF

4. Megalofonou, P., Santamaria, N., Giacchetta, F., De Metrio, G. (1993). Dati preliminari sulla pesca del rovetto, Ruvettus pretiosus, nel Golfo di Taranto. (Oilfish fishery in the Gulf of Taranto). Biologia Marina, 1: 371-372. PDF

5. Roberti, M., Yannopoulos, C., De Metrio, G., Ludovico, A., Milella, F., Carone, A., Megalofonou, P., Bingel, F., Unluata, U., Cantatore, P., Gadaleta, M.N. (1993). Polimorfismo del DNA mitocondriale in stock di palamita, Sarda sarda (Bloch, 1793) del mar Mediterraneo. (Mitochondrial DNA polymorphism in Sarda sarda stocks). Biologia Marina, 1: 349-353. PDF

6. Santamaria, N., Giacchetta, F., Megalofonou, P., De Metrio, G. (1994). Stima della Fecondita di Xiphias gladius L. (Fecundity estimation of Xiphias gladius L.) Biologia Marina Mediterranea, 1: 129-130. PDF

7. Megalofonou, P., Dean, J.M., De Metrio, G., Wilson, C., Berkeley, S. (1995). Age and growth of juvenile swordfish, Xiphias gladius Linnaeus, from the Mediterranean Sea. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 188 : 79-88. PDF

8. De Metrio, G., Megalofonou, P., Acone, F., Sanna, L., Palmieri, G. (1996). Prima verifica dell' et? effettuata su un esemplare di Thunnus alalunga Bonn. del Mediterraneo marcato con oxitetraciclina. (Albacore age validation using oxitetracycline). Biologia Marina Mediterranea, 3: 337-340. PDF

9. Santamaria, N., Sion, L., Cacucci, M., Megalofonou, P. (1996). Note preliminari di biologia e pesca del tombarello, Auxis rochei (Risso, 1810), nel golfo di Taranto. (Bullet tuna biology in the gulf of Taranto ). Biologia Marina Mediterranea , 3: 573-575. PDF

10. Megalofonou, P., & De Metrio, G. (2000). Age estimation and annulus-formation in dorsal spines of juvenile bluefin tuna, Τhunnus thynnus, from the Mediterranean Sea. Journal of the Marine Biological Association UK, 80: 753-754. PDF

11. Megalofonou, P. (2000). Age and growth of Mediterranean albacore. Journal of Fish Biology, 57: 700-715. PDF

12. Santamaria, N., Acone, F., Deflorio, M., Potoschi, A., Gentile, R., Megalofonou, P., De Metrio, G., Palmieri, G. (2001). Age and growth of juvenile bullet tuna (Auxis rochei Risso, 1810) in the southern Italian Seas. Biologia marina mediterranea, 8: 765-770. PDF

13. Megalofonou, P., Yannopoulos, C., Dean, J.M. (2003). The potential use of scales for estimating age and growth of Mediterranean albacore (Thunnus alalunga). Journal of Applied Ichthyology, 19: 189-194. PDF

14. De Metrio, G., Corriero, A., Desantis, S., Zubani, D., Deflorio, M., Bridges, C.R., Eicker, J., dela Serna, J.M., Megalofonou, P., Kime, D.E. (2003). Evidence of a high percentage of intersex in the Mediterranean swordfish (Xiphias gladius L.). Marine pollution Bulletin, 46: 358-361. PDF

15. Corriero, A., Desantis, S., Deflorio, M., Acone, F., Bridges, C.R., dela Serna, J.M., Megalofonou, P., De Metrio, G. (2003). Histological investigation on the ovarian cycle of the bluefin tuna in the western and central Mediterranean. Journal of Fish Biology, 63: 108-119. PDF

16. Megalofonou, P., K. Platis, G. De Metrio, N. Santamaria (2003). Age estimation of juvenile bluefin tuna, Thunnus thynnus, from the Mediterranean Sea. In Bridges C.R. (ed.), Gordin H. (ed.), Garc?a A. (ed.) . Domestication of the bluefin tuna Thunnus thynnus thynnus. Zaragoza (Spain) : CIHEAM-IAMZ. Cahiers Options m?diterran?ennes 60: 123-125. PDF

17. G., Arnold, G. De Metrio, J L., De La Serna, J M., B.A. Block, P. Megalofonou (2003). Distribution and movements of western Mediterranean bluefin tuna (Thunnus thynnus) and implications for domestication. In Bridges C.R. (ed.), Gordin H. (ed.), Garc?a A. (ed.). Domestication of the bluefin tuna Thunnus thynnus thynnus. Zaragoza (Spain) : CIHEAM-IAMZ. Cahiers Options m?diterran?ennes 60: 17-21. PDF

18. C.R. Bridges, V. Susca, J. Eicker, A.Corriero, G. De Metrio, P. Megalofonou, J.M. dela Serna D.E. Kime (2003). Fishy business in the Mediterranean - Tuna, tonnara and testosterone. In Bridges C.R. (ed.), Gordin H. (ed.), Garc?a A. (ed.). Domestication of the bluefin tuna Thunnus thynnus thynnus. Zaragoza (Spain). CIHEAM-IAMZ. Cahiers Options m?diterran?ennes 60: 33-35. PDF

19. Zubani, D., A. Corriero, S. Desantis, F. Acone, J.M. dela Serna, C.R. Bridges, P. Megalofonou, G. De Metrio (2003). Ovarian cycle of the Mediterranean bluefin tuna (Thunnus thynnus L.). In Bridges C.R. (ed.), Gordin H. (ed.), Garc?a A. (ed.). Domestication of the bluefin tuna Thunnus thynnus thynnus . Zaragoza (Spain): CIHEAM-IAMZ. Cahiers Options M?diterran?ennes 60 : 201-204. PDF

20. Megalofonou, P., Damalas, D. (2004). Morphological and biological characteristics of a gravid angular rough shark (Oxynotus centrina) and its embryos from the Eastern Mediterranean Sea. Cybium, 28: 105-110. PDF

21. Megalofonou, P., Damalas, D., Yannopoulos, C. (2005). Composition and abundance of pelagic shark by-catch in the eastern Mediterranean Sea. Cybium, 29: 135-140. PDF

22. Megalofonou, P., Yannopoulos, C., Damalas, D., De Metrio, G., Deflorio, M., Dela Serna, J.M., Macias, D. (2005). Incidental catch and estimated discards of pelagic sharks from the swordfish and tuna fisheries in the Mediterranean Sea. Fishery Bulletin-NOAA, 103: 620-634. PDF

23. Chatzispyrou A., & Megalofonou, P. (2005). Sexual maturity, fecundity and embryonic development of the spiny dogfish, Squalus acanthias, in the eastern Mediterranean Sea. Journal of the Marine Biological Association UK, 85: 1155-1161. PDF

24. Corriero, A., Karakulak, S., Santamaria, N., Deflorio, M., Spedicato, D., Addis, P., Desantis, S., Cirillo, F., Fenech-Farruggia, A.,Vasssallo-Agius, R., dela Serna, J.M., Oray, Y., Cau, A., Megalofonou, P., De Metrio, G. (2005). Size and age at sexual maturity of female bluefin tuna (Thunnus thynnus L., 1758) from the Mediterranean Sea. Journal of Applied Ichthyology, 21: 483-486. PDF

25. Megalofonou, P. (2006). Comparison of otolith growth and morphology with somatic growth and age in young-of-the-year bluefin tuna. Journal of fish Biology, 68: 1867-1878. PDF

26. Zabucas, N., Miliou, H., Megalofonou, P., Moraitou-Apostolopoulou, M. (2006). Biochemical composition of the Atlantic bonito, Sarda sarda, from the Aegean Sea (Eastern Mediterranean) in different stages of sexual maturity. Journal of fish Biology, 69: 347-362. PDF

27. Anastasopoulou, A., Yannopoulos, C., Megalofonou, P., Papaconstantinou C. (2006). Distribution and population structure of the Chlorophathalmus agassizi (Bonaparte, 1840) on an unexploited fishing ground in the Greek Ionian Sea. Journal of Applied Ichthyology, 22: 521-529. PDF

28. Desantis, S., Ventriglia, G., Zubani, D., Deflorio, M., Megalofonou, P., Acone, F., Zarrili, A., Palmieri G., De Metrio, G. (2006). Histochemical analysis of glycoconjugates in the domestic cat testis. Histology and Histopathology, 21: 11-22. PDF

29. Megalofonou, P., Chatzispyrou, A. (2006). Sexual maturity and feeding of the gulper shark, Centrophorus granulosus, from the eastern Mediterranean Sea. Cybium, 30(4): 67-74. PDF

29. Custeni, V., Megalofonou, P., Dasenakis, M., Stathopoulou, E. (2006). Total mercury concentrations in edible tissues of two elamsobranch species from Crete (eastern Mediterranean Sea). Cybium, 30(4): 102-108. PDF

30. Desantis, S., Cirillo, F., Deflorio, M., Megalofonou, P., Palazon, J.L., Sarasquete, C., De Metrio, G. (2007).Histochemical study of glycoconjugates in the toadfish Halobatrachus didactylus oesophagus epithelium. Histology and Histopathology , 22(1) : 23-35. PDF

31. Corriero, A., Desantis, S., Bridges, C.R., Kime, D.E., Megalofonou, P., Santamaria, N., Cirillo, F., Ventriglia, G., Deflorio, M., Campobasso, F., De Metrio, G. (2007). Germ cell proliferation and apoptosis during swordfish (Xiphias gladius L.) spermatogenetic cycle. Journal of Fish Biology, 70(1): 83-99. PDF

32. Iconomidou, V.A., Georgaka, M.Ε., Chryssikos, G.D., Gionis, V., Megalofonou, P. and Hamodrakas, S.J. (2007). Dogfish egg case structural studies by ATR FT-IR and FT-Raman spectroscopy. International Journal of Biological Macromolecules, 41(1): 102-108. PDF

33. Damalas, D., Megalofonou, P., Moraitou-Apostolopoulou, M. (2007). Environmental, spatial, temporal and operational effects on swordfish (Xiphias gladius) catch rates of the Eastern Mediterranean Sea longline fisheries. Fisheries Research. 84(2): 233-246. PDF

34. Zabucas, N., P. Megalofonou. (2007). Age estimation of the Atlantic bonito in the eastern Mediterranean Sea using dorsal spines and validation of the method. Scientia Marina 71(4) : 691-698. PDF

35. G. Bardamaskos, K. Tsiamis, P. Panayotidis and P. Megalofonou (2009). New records and range expansion of alien fish and macroalgae in Greek waters (south-east Ionian Sea). Marine Biodiversity Records, 2, October 2009, e124:1-9. doi:10.1017/S1755267209001055, Published Online by Cambridge University Press 23 Jun 2009. PDF

36. Megalofonou, P., Damalas, D., De Metrio, G. (2009). Biological characteristics of blue shark, Prionace glauca, in the Mediterranean Sea. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 89(6): 1233-1242. PDF

37. Megalofonou, P., Damalas, D., Deflorio, M., De Metrio, G. (2009). Modelling environmental, spatial, temporal, and operational effects on blue shark by-catches in the Mediterranean long-line fishery. Journal of Applied Ichthyology 25: 47-55. PDF

38. Damalas, D., Megalofonou, P. (2010)., Environmental effects on blue shark (Prionace glauca) and oilfish (Ruvettus pretiosus) distribution based on fishery-dependent data from the eastern Mediterranean Sea. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 90(3): 467-480.

40. Kousteni, V., Kontopoulou, M., Megalofonou, P. (2010). Sexual maturity and fecundity of Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758) in the Aegean Sea. Marine Biology Research, 6: 390-398. PDF

41. Kousteni, V., Megalofonou, P. (2011). Reproductive biology and embryonic development of Squalus blainvillei in the eastern Mediterranean Sea. Scientia Marina, 75 (2): 237-249. PDF

42. Nicolaidou, A., Alongi, G., Aydogan, O., Catra, M., Cavas, L., Cevik, C., Dosi, A., Circosta, V., Giakoumi, S., Giménez-casalduero, F.,  Filiz, H., Izquierdo-muñoz, A., Kkalogirou, S., Konstantinidis, E., Kousteni, V., Kout, J., Legaki, A., Megalofonou, P., Ovalis, P.,  Paolillo, G., Paschos,I., Perdikaris, C., Poursanidis, D., Ramos-esplá, A.A., Reizopoulou, S., Sperone, E., Taskin, E., Tripepi, S., Vázquez-luis, M. (2012). New Mediterranean Biodiversity Records. Mediterranean Marine Science, 13 (1): 162-174. PDF

43. Damalas, D., Megalofonou, P. (2012). Occurrences of large sharks in the open waters of the southeastern Mediterranean Sea, Journal of Natural History 46: 2701–2723. PDF

44. Damalas, D., Megalofonou, P. (2012). Discovering where bluefin tuna, Thunnus thynnus, might go: using environmental and fishery data to map potential tuna habitat in the eastern Mediterranean Sea. Scientia Marina, 76(4):691-704. PDF

45.Milatou, N., Megalofonou, P.(2014). Age structure and growth of bluefin tuna (Thunnus thynnus, L.) in the capture-based aquaculture in the Mediterranean Sea. Aquaculture (424-425): 35-44. PDF

46. Damalas, D., Megalofonou, P. (2014). Age-Dependent Habitat Identification of Mediterranean Swordfish: Application on Commercial Fishery Data and Potential Use in Fisheries Management. Reviews in Fisheries Science & Aquaculture, 22 (4): 257-273. PDF

47. Kousteni, V., Kasapidis, P., Kotoulas, G., Megalofonou, P. (2014). Strong population genetic structure and contrasting demographic histories for the small-potted catshark (Scyliorhinus canicula) in the Mediterranean Sea. Heredity. In press (proofs).

 


Περιλήψεις εργασιών σε περιοδικά με IF

48. Bridges C., Susca V., Eicker J., Corriero A., De Metrio G., Megalofonou P., De La Serna M., Kime D. (2002) - Endocrine disruption in a top marine pelagic predator-evidence for endocrine disruption in the Mediterranean swordfish. Abstracts/ Comparative Biochemistry and Physiology Part A 132: S1-S2. PDF

49. Bridges C., Desantis S., De Metrio G., Corriero A., Zubani D., Cirillo F., Eicker J., Markgraf D., De la Serna J.M., Megalofonou P., Kime D., Brill R., Griffiths M.,Lopata A.L. (2004) - Endocrine disruption in large pelagic predators: the role of biomarkers and immunochemistry in rapid assessment monitoring. Abstracts/ Comparative Biochemistry and Physiology Part A 137: S124. PDF

 

Γ. Δημοσιεύσεις εργασιών σε βιβλία

1. De Metrio, G., Arnold, G.P., dela Serna, J.M., Yannopoulos, C., Megalofonou, P., Buckley A.A., Pappalepore M. (2001). First experiments on Bluefin Tuna tagging using “Pop-Up” satellite tags in the Mediterranean and eastern Atlantic. In K. Riede (Ed): New perspectives for monitoring Migratory Animals-Improving Knowledge for Conservation. Munster (Landwirtschaftsverlag), (ISBN 3-7843-3819-4), 166p: 107-114. PDF

2. De Metrio, G., Arnold, G.P., De La Serna, J M., Megalofonou, P., Sylos Labini, G., Deflorio M., Buckley A., Cort, J L., Yannopoulos, C., Pappalepore M. (2005). Movements and migrations of North Atlantic Bluefin tuna tagged with pop-up satellite tags. In Aquatic telemetry: advances and applications. Spedicato, M.T.; Lembo, G.; Marmulla G. (eds.). (ISBN 92-5-105301-4) Rome, FAO/COISPA. 295p: 161-168. PDF

3. Peristeraki, N. & Megalofonou, P. (2007). Sharks and rays. In State of Hellenic Fisheries. Papaconstantinou, C., Zanetos, A., Vassilopoulou, V., Tserpes, G. (eds). (ISBN 978-960-98054-1-4). HCMR Publ, 466 p: 433-439. PDF

4. Soldo, A., Megalofonou, P., Bianchi, I., Macias, D. (2007). Blue shark Prionace glauca (Linnaeus, 1758) In Cavanagh, R.D. and Gibson, C. Overview of the Conservation Status of Cartilaginus Fishes (Chondrichthyans) in the Mediterranean Sea. ( ISBN-978-2-8317-0997-0), ΙUCN, Gland, Switzerland and Malaga, Spain. 42p: 15. PDF

5. Μεγαλοφώνου, Π. (2009). Ψάρια της θάλασσας. Στο Λεγάκις, Α., Μαραγκού, Π. «Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας». (ISBN 978-960-85298-8-5), Ελληνική Ζωολογική Εταιρία, Αθήνα. 528 σελ. PDF

6. Goldman, K.J., Baum, J., Cailliet, G.M., Cortés, E., Kohin, S., Macías, D., Megalofonou, P., Perez, M., Soldo, A. & Trejo, T. (2009).  Thresher Shark Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788).   In Camhi, M.D., Valenti, S.V., Fordham, S.V., Fowler, S.L. and Gibson, C. 2009. The Conservation Status of Pelagic Sharks and Rays: Report of the IUCN Shark Specialist Group Pelagic Shark Red List Workshop. (ISBN: 978-0-9561063-1-5), IUCN Species Survival Commission Shark Specialist Group. Newbury, UK. 78p :48-49. PDF

 

Δ. Δημοσιεύσεις εργασιών σε επιστημονικές εκδόσεις διεθνών οργανισμών

1. De Metrio, G., Megalofonou, P. (1987). Catch, size distribution, growth and sex ratio of swordfish (Xiphias gladius L.) in the Gulf of Taranto. FAO Fisheries Report, 394: 91-102. PDF

2. De Metrio, G., Megalofonou, P., Tselas, S., Tsimenides, N. (1988).  Fishery and Biology of the Swordfish, Xiphias gladius, L. 1758 in Greek Waters. FAO Fisheries Report, 412: 135-145. PDF

3. De Metrio, G., Megalofonou, P., Tselas, S., Tsimenides, N. (1988). Fisheries for Large Scombrids in Greek Waters: Catches of Thunnus alalunga (Bonn. 1788).  FAO Fisheries Report, 412:146-152. PDF

4. Lefkaditou, E., Megalofonou, P., Tsimenides, N., De Metrio, G. (1988). Fisheries for Large Scombrids in Greek Waters: Catches of Bluefin Tuna (Thunnus thynnus L.). FAO Fisheries Report, 412: 153-­163. PDF

5. Megalofonou, P. (1990).  Size distribution, length-weight relationships, age and sex of albacore, Thunnus alalunga Bonn., in the Aegean Sea. ICCAT Collective Volume of Scientific Papers, 33: 154-162. PDF

6. Megalofonou, P., Dean, J.M., De Metrio, G. (1990) First results on the aging of juvenile swordfish, Xiphias gladius L., from the Mediterranean Sea, using otoliths. ICCAT Collective Volume of Scientific Papers, 33: 163-167. PDF

7. Megalofonou, P., De Metrio, G., Lenti M. (1990). Catch, size distribution, age and some population parameters of swordfish, Xiphias gladius L., in the Greek seas. ICCAT Collective Volume of Scientific Papers, 33: 168-178. PDF

8. De Metrio, G., Megalofonou, P., Marano, G., De Zio, V., Rositani, L., Vlora, A. (1994). Observations of a ten-year period on the biology and fishery of albacore, Thunnus alalunga (Bonn. 1788), carried out in the North Ionian and South Adriatic seas. FAO Fisheries Report, 533: 115-125. PDF

9. Megalofonou, P. (1995). Synthesis of the Albacore Research Program in the Frame of the Project “Characterization of Large Pelagic Stocks in the Mediterranean” ICCAT Collective Volume of Scientific Papers, 44 (1): 309-315. PDF

10. Ortiz De Zarate, V., Megalofonou, P., De Metrio, G., Rodriguez-Cabello, C. (1996). - Preliminary age validation results from tagged-recaptured fluorochrome label albacore in North East Atlantic. ICCAT Collective Volume of Scientific Papers, 43: 331-338. PDF

11. De Metrio, G., Megalofonou, P., Cacucci, M., Sion, L., Ortiz De Zarate, V., Acone, F. (1997).  Results of tagging experiments on albacore (Thunnus alalunga) in the Northern Ionian and Southern Adriatic Seas from 1990 to 1995. ICCAT Collective Volume of Scientific Papers, 46 (3):148-151. PDF

12. Filipousis, N., Megalofonou, P., Agiovlassiti, O. (1999). Revision of catch data for bluefin tuna in Greece. ICCAT Collective Volume of Scientific Papers, 49 (2): 437-443. PDF

13. De Metrio, G., Cacucci, M., Megalofonou, P., Santamaria, N., Sion, L. (1999). Trend of swordfish fishery in a northern Ionian port in the years between 1978 and 1997.  ICCAT Collective Volume of Scientific Papers, 49 (1): 94-99. PDF

14. De Metrio, G., Arnold, G.P., Cort, J.L., De La Serna, J.M., Yannopoulos, C., Megalofonou, P. & Sylos Labini, G. (1999). Bluefin tuna tagging using «Pop-Ups»: First experiments in the Mediterranean and Eastern Atlantic. ICCAT Collective Volume of Scientific Papers, 49 (1): 113-119. PDF

15. De Metrio G., G.P. Arnold, J.M. De La Serna, C. Yannopoulos, P. Megalofonou, A.A. Buckley, M. Pappalepore. (2001) - Further Results of Tagging Mediterranean Bluefin Tuna with Pop-up Satellite-Detected Tags. ICCAT Collective Volume of Scientific Papers 52: 776-783. PDF

16. De Metrio G., Arnold G.P., Block B., De La Serna J.M., Deflorio M., Cataldo M., Yannopoulos C., Megalofonou P, Beemer S., Farwell C., Seitz A. (2002) – Behavior of post-spawning Atlantic bluefin tuna tagged with pop-up satellite tags in the Mediterranean and eastern Atlantic. ICCAT Collective Volume of Scientific Papers 54: 415-424. PDF

17. De Metrio, G., Arnold G.P., de la Serna J.M., Block B.A., Megalofonou P., Lutcavage M., Oray I., Deflorio M. (2005). Movements of bluefin tuna (Thunnus thynnus L.) tagged in the Mediterranean Sea with pop-up satellite tags. ICCAT Collective Volume of Scientific Papers 58 (4): 1337-1340. PDF

18. Rodríguez-Marín, E., Clear, N., Cort, J.L.,  Megalofonou, P., Neilson, J.D., Neves dos Santos, M., Olafsdottir, D., Rodriguez-Cabello, C., Ruiz, M., Valeiras., J. (2007). Report of the 2006 ICCAT, workshop for bluefin tuna direct ageing ICCAT Collective Volume of Scientific Papers 60(4): 1349-1392. PDF

19. Davies, C., Brophy, D., Megalofonou, P., Gosling, E., Griffin, N., Leroy, B., Clear, N. (2008). Age estimation in calcified calcareous structures; preliminary findings of an inter-laboratory comparison. ICCAT Collective Volume of Scientific Papers 62(3): 899-910. PDF

 

Ε. Ανακοινώσεις και περιλήψεις εργασιών σε Πρακτικά Συνεδρίων

 

Σε Διεθνή Συνέδρια
 

1. Megalofonou, P., De Metrio, G., Filanti, T., Petrosino, G. (1985). Oservazione sulle dimensioni di prima maturità sessuale di Xiphias gladius L. (Nota preliminare). – Survey on the size of swordfish, Xiphias gladius L., in their first sexual maturity. Atti della S.I.S.VET., 39 (2) : 48-50. PDF

2. Megalofonou, P., De Metrio, G., Lenti, M.C. (1987). Età e dimensioni di prima maturità sessuale del pesce spada (Xiphias gladius L.). – Age and size of first sexual maturity of swordfish (Xiphias gladius L.). Atti della S.I.S.VET., 41 (1) : 234-237. PDF

3. De Metrio, G., Megalofonou, P. (1988).  Mortality of Marine Turtles (Caretta caretta L. and Dermochelys coriacea L.) consequent to accidental capture in the Gulf of Taranto. C.I.E.S.M. Rapp.Comm. int.Mer Medit., 31 (2) : 285.PDF

4. De Metrio, G., Ciruzzi, B., Megalofonou, P., Montemurro, O., Lauda-Dio, V. (1989). Primi risultati sulla composizione chimica di Spicara smaris L. (Osteichthyes -Centracanthidae) del Golfo di Taranto in funzione del sesso e della taglia. – Early results of chemical composition, according to sex and size of Spicara smaris L. (Osteichthyes - Centracanthidae) of the gulf of Taranto. Atti della S.I.S.VET, 43 : 669-674.PDF

5. Megalofonou, P. (1990). First age estimates of albacore, Thunnus alalunga Bonn., in the Aegean sea using scales. C.I.E.S.M.Rapp.Comm. int. Mer Medit., 32.PDF

6. De Metrio, G., Ditrich, H., Megalofonou, P., Giacchetta, F., Labate, M., De Santis, S. (1992).  Dati preliminari sull’ anatomia microscopica e l' ultrastruttura dell' "heater tissue" di Xiphias gladius L. (Osteichthyes-Xiphidae). – Preliminary data on the microscopic anatomy and ultrastructure of the swordfish (Xiphias gladius L.) “heater tissue” (Osteichthyes-Xiphidae).  Atti della S.I.S.VET, 46: 619-622.PDF

7. Palmieri, G., Asole, A., De Metrio, G., Santamaria, N., Megalofonou, P. (1992). Distribuzione e struttura di calici gustativi nella lingua di Conger conger (Linnaeus, 1758) (Osteichthyes-Congridae). – Distribution and structure of tongue taste buds in Conger conger (Linnaeus, 1758) (Osteichthyes-Congridae). Atti della S.I.S.VET , 46 : 613-617.PDF

8. Roberti, M., De Metrio, G., Ludovico, A., Milella, F., Megalofonou, P., Cantatore, P., Gadaleta, M.N.  (1992). Identity of Sarda sarda (Bloch) stocks from the Mediterranean Sea through mitochondrial DNA analysis. The Italian Journal of Biochemistry 41: 263-264.PDF

9. Roberti, M., Yannopoulos, C., De Metrio, G., Ludovico, A., Milella, F., Carone, A., Megalofonou, P., Cantatore, P., Gadaleta, M.N. (1993). Analysis of nucleotide sequence of the mitochondrial cytochrome B gene in three Sarda sarda (Bloch 1793) stocks from Mediterranean Sea. The Italian Journal of Biochemistry 42: 311-313.PDF

 10. De Metrio, G., Megalofonou, P., Acone, F., Sanna, L. (1995). Relazione tra gli incrementi delle strutture ossee ed il tempo in un’ alalunga (Thunnus alalunga, Bonn) marcata con oxitetraciclina nel Mediterraneo. – Relationship between bone structure increments and time in a Mediterranean albacore (Thunnus alalunga, Bonn) injected with oxytetracicline.  Atti della S.I.S.VET , 49: 177-178.PDF

11. Rorberti, M., Cantatore, P., Curatolo, A., de Metrio, G., Levi, D., Ludovico, A., Megalofonou, P., Milella, F., Gadaleta, MN. (1997). Intraspecific mitochondrial DNA variation in Mediterranean Sea samples of two perciformes species. 4th International Marine Biotechnology conference - Abstracts, p. 275.PDF

12. De Metrio, G., Arnold, G.P., Cort, J L., De La Serna, J M., Yannopoulos, C., Megalofonou, P., Sylos Labini, G. (1999). Bluefin tuna tagging in the Mediterranean: First results with Pop-up satellite detected tags. Third Conference on Fish Telemetry in Europe. Norwich, U.K., 20-25 June 1999.PDF

13. De Metrio, G,. Arnold,G. P., de la Serna, J. M., Yannopoulos, C., Megalofonou, P., Buckley, A.A,  Sylos Labini, G. 2000. Tagging Mediterranean Bluefin Tuna with Pop-Up Satellite-Detected Tags. Symposium on Tagging and Tracking Marine Fish with Electronic Devices. February 7-11, 2000. University of Hawaii, East-West Center. Honolulu, Hawaii. Abstracts p14. PDF

14. Megalofonou P., Yannopoulos C., Damalas D., De Metrio G., De Florio M., Dela Serna M., Macias D. (2001). Pelagic sharks associated with the swordfish and tuna fishery in the Mediterranean Sea. 36th European Marine Biology Symposium, Mao, 17-22 September. Abstract Book, 181. PDF

15. Zarkadi E., Megalofonou P. (2001). Age estimation and catch composition of bluefin tuna in the Eastern Mediterranean. 36th CIESM Congress. Monte-Carlo, Monaco, September 2001. C.I.E.S.M. Rapp.Comm. int.Mer Medit., 36:338.PDF

16. Bridges, C., Susca, V., Eicker, J., Corriero, A., De Metrio, G., Megalofonou, P., De La Serna, M., Kime, D. (2002). Endocrine disruption in a top marine pelagic predator-Evidence for endocrine disruption in the Mediterranean swordfish. Annual Meeting of the Society for Experimental Biology, Swansea (Ireland), 8-12 April 2002.PDF

17. Megalofonou, P. (2002). Hypothesis for the migratory pattern of albacore, Thunnus alalunga, in the Mediterranean Sea. 37th European Marine Biology Symposium, Reykjavik (Iceland), 5-9 Aug 2002. Abstract Book, 108. PDF

18. Panteri E., Megalofonou P. (2002). Food habits of swordfish, Xiphias gladius, in the Eastern Mediterranean. 37th European Marine Biology Symposium, Reykjavik (Iceland), 5-9 Aug 2002. Abstract Book, 123.PDF

19. Megalofonou P., Damalas, D., Yannopoulos, C. (2002). Distribution and abundance of pelagic sharks in the Eastern Mediterranean sea. 1st Scientific Conference on Oceanographic Aspects for a Sustainable Mediterranean, Athens (Greece), 27-29 Sep 2002. Book of Abstracts F-5.PDF

20. De Metrio, G., Arnold, G.P.,  dela Serna, J.M., Yannopoulos, C., Labini, G.S., Deflorio, M., Buckley, A. , Ortiz De Urbina, J.M., Megalofonou, P., Block, B.A. (2003). Where do Atlantic Bluefin Tuna (Thunnus thynnus) spread after spawning in the Mediterranean Sea? In Oray, I.K & Karakulak, F.S (Eds). “Workshop on Farming, Management and Conservation of Bluefin Tuna” Turkish Marine Research Foundation, Instanbul, Turkey, 2003. Publication Number:13, (ISBN -975-92389-0-X), 89-95.PDF

21. De Metrio, G., Corriero, A., Desantis, S., Zubani, D., Cirillo, F. Santamaria, N. Deflorio, M., dela Serna, J.M., Megalofonou, P.,  Bridges, C.R. (2003). Gonadal cycle of wild bluefin tuna in the western Mediterranean and central Mediterranean. In Oray, I.K and Karakulak, F.S (Eds). “Workshop on Farming, Management and Conservation of Bluefin Tuna” Turkish Marine Research Foundation, Istanbul, Turkey, 2003. Publication Number: 13, (ISBN -975-92389-0-X), 96-101.PDF

22. Ladakis, M., Sakelariadou, F., Megalofonou, P., Dassenakis, M., Rousis, V. (2003). Metal content in sediments and benthic organisms from the National Marine Park of N. Sporades, in the Aegean Sea. 38th European Marine Biology Symposium, Aveiro (Portugal), 8-12 September. Abstract Book, 184. PDF

23. Bridges, C., Desantis, S., De Metrio, G., Corriero, A., Zubani, D., Cirillo, F., Eicker, J., Markgraf, D., De la Serna, J.M., Megalofonou, P., Kime, D., Brill, R., Griffiths, M., Lopata, A.L. (2004). Endocrine disruption in large pelagic predators: the role of biomarkers and immunochemistry in rapid assessment monitoring. Annual Meeting of the Society for Experimental Biology, 2004.

24. Megalofonou, P., Tetorou, D.,  Damalas, D. (2004). Influence of environmental factors on swordfish catch rates in the Eastern Mediterranean Sea. Proceedings of the 37th CIESM congress, Barcelona, Spain, 7-11 June 2004. C.I.E.S.M. Rapp.Comm. int.Mer Medit., 37: 401.PDF

25. Megalofonou, P., De Metrio, G., Santamaria, N., Platis, K. (2004). Otolith morphological characteristics of juvenile bluefin tuna using Image Analysis Techniques. 3rd International Symposium on Fish Otolith Research and Application, Townsville, Queensland Australia, 11-16 July.  Handbook and Abstracts, 148. PDF

26. Chatzispyrou, Α., Megalofonou, P.  (2004). Reproductive biology of the spiny dogfish, Squalus acanthias, in the eastern Mediterranean Sea. 8th Annual Conference of the European Elasmobranch Association, London (U.K.), 21-23 October.PDF

27. Megalofonou, P.,  Damalas, D., De Metrio, G. (2004). Observations on age and sexual maturity of blue shark, Prionace glauca, in the Mediterranean Sea. 8th Annual Conference of the European Elasmobranch Association, London (U.K.), 21-23 October.PDF

28. Megalofonou, P., Damalas, D., De Metrio, G. (2005). Size, age and sexual maturity of blue shark, Prionace glauca, in the Mediterranean Sea. ICES Annual Science Conference, Aberdeen (U.K.), 20-24 September. PDF

29. Damalas, D., Apostolopoulou, M., Megalofonou, P. (2005). Environmental, spatio-temporal and operational effects on long-line swordfish catch rates in the Eastern Mediterranean Sea. ICES Annual Science Conference, Aberdeen (U.K.), 20-24 September.PDF

30. Megalofonou, P., Chatzispyrou, A. (2005). Observations on the biology and ecology of the deep-sea shark Centrophorus granulosus in the Eastern Mediterranean Sea. 40th European Marine Biology Symposium, Vienna (Austria), 21-25 August. PDF

31. Kousteni, V., Megalofonou, P., Dasenakis, M., Stathopoulou, E. (2006). Total mercury concentrations in two species of sharks (Squalus acanthias and Mustelus mustelus) from the Mediterranean Sea. 9th Annual Conference of the European Elasmobranch Association, Monaco, October 2005. PDF

32. Megalofonou, P., Metochis, C., Apostolopoulou, M.  (2006). Demersal gillnet fishery impact on the blackmouth catshark population in the Evoikos Gulf, Greece. 41st European Marine Biology Symposium, Cork (Ireland), 2-6 September. Abstract Book, 105.PDF

33. Davies, C.A., Brophy, D., Megalofonou, P., Griffin, N., Gosling, E. (2006). Comparative age Estimation in Albacore tuna (Thunnus alalunga). 41th European Marine Biology Symposium, Cork (Ireland), 2-6 September. Abstract Book, 100. PDF

34. Cousteni, V., Stathopoulou, E., Dasenakis, M., Megalofonou, P. (2006). Comparison of total mercury concentrations in various tissues from two commercial shark species in the eastern Mediterranean Sea. 1906-2006: One century of marine research in Europe. EFMS-UOF Congress. Paris, France. 13-15 September 2006. Abstract book.PDF

35. Megalofonou, P., Bardamaskos, G. (2007). New records of the sharpnose seven-gill shark, Heptranchias perlo, in the eastern Mediterranean Sea (Aegean Sea, Greece). 42nd European Marine Biology Symposium. Kiel, 2007. Abstract book. PDF

36. Megalofonou, P., Spanou, A. (2007). On the occurrence of the lessepsian emigrant Lagocephalus Suezensis in the Aegean Sea (Greece). 42nd European Marine Biology Symposium. Kiel, 2007. Abstract book. PDF

37. Kousteni, V., Kontopoulou, Μ., Amorginos, G., Megalofonou, P. (2007). Sexual maturity and fecundity of Scyliorhinus canicula (linnaeus, 1758) in the Aegean Sea. 11th Annual Science Conference of the European Elasmobranch Association, Brest, France. 23-26 November 2007. Abstract book. PDF

38. Sigunis, P., Dilintas, G.,  Megalofonou, P. (2007). Sharks of Greece: Data sources and design of a regional database. 11th Annual Science Conference of the European Elasmobranch Association, Brest, France. 23-26 November 2007. Abstract book. PDF

39. Megalofonou, P., De Metrio, G. (2008). Past, present and future of albacore tagging in the Mediterranean Sea. 43rd European Marine Biology Symposium. Azores, 2008. Abstract book.

40. Bardamaskos, G., Megalofonou, P. (2008). Observations on reproduction and behavior of the lessepsian fish Siganus luridus in the SE Ionian Sea. 43rd European Marine Biology Symposium. Azores, 2008. Abstract book.

41. Nicolaou, C., Milatou, N., Dean, J.M., Megalofonou, P. (2009). Comparison of bluefin tuna age estimations based on external and internal features in otoliths. 4th International Otolith Symposium. Monteray, California,USA, 24-28 August 2009. Abstract book, 146. PDF

42. Milatou, N., Papaevgeniou, Ν., Megalofonou, P. (2009). Comparison of the vertebra and dorsal fin spine methods for ageing bluefin tuna from the Mediterranean Sea. 13th European Congress of Ichthyology, Klaipeda, Lithuania, September 2009. Abstract book.PDF

43. Kousteni V., Stathopoulou E., Dassenakis M., Megalofonou P. (2009). Total mercury concentration in muscle tissue of five shark species from the Eastern Mediterranean Sea. 13th European Congress of Ichthyology Klaipeda 6-12 September, Lithouania. Abstract book. PDF

44.Tourapi, C., Megalofonou, P. (2009). Effects of industrial detergent for drilling purposes on cultured gilthead sea bream (Sparus aurata, L.) and goldfish (Carassius auratus, L.). 13th European Congress of Ichthyology, Klaipeda, Lithuania, September 2009. Abstract book.PDF

45. Gioutlakis, M., Megalofonou, P. (2009). Tagging European sea bass with implantable archival tags: an experimental trial in tank. 4th Annual Conference of the Hellenic Society for Computational Biology and Bioinformatics, Athens, Greece, 18-20 December. Abstract book. PDF

46. Milatou, N., Megalofonou, P. (2009). Age and growth of fattening bluefin tuna (Thunnus thynnus L., 1758) in the eastern Mediterranean Sea. 2nd Global COE Program Symposium of Kinki University, “Sustainable Aquaculture of the Bluefin and Yellowfin Tuna – Closing the Life Cycle for Commercial Production”, Proceedings: 82-84.PDF

47. Kousteni, V., Megalofonou, P. (2009). Distribution and biological characteristics of Squalus Blainvillei in the Aegean Sea and Levantine Basin. 11th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions (ICZEGAR) Iraklion, Crete, 21-25 September 2009. Abstract book.PDF

48. Damalas, D., Megalofonou, P. (2009). Questioning the effectiveness of a minimum landing size on Mediterranean swordfish and suggesting possible alternatives with implications on the population and the fishery. 11th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions (ICZEGAR) Iraklion, Crete, 21-25 September 2009. Abstract book.PDF

49. Megalofonou, P. (2009). New records of the basking shark, Cetorhinus maximus, in the Aegean Sea. 13th Annual Science Conference of the European Elasmobranch Association, Palma de Mallorca, Spain. 19-22 November 2009. Abstract book. PDF

50. Kousteni, V., Megalofonou, P. (2010). Record size of the rare shark Oxynotous centrina (Chondrichthyes: Oxynotidae), in the Greek seas. 2nd EFMS Conference. The significance of marine science and the role of marine scientists in present-day Europe. Athens, Greece. Abstract book. PDF

51. Kousteni, V., Megalofonou, P. (2010). Occurrence of the rare angular rough shark, Oxynotus centrina (Chondrichthyes: Oxynotidae) in the Greek Seas. Transversal Expert meeting on the status of Elasmobranches in the Mediterranean and Black Sea. General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM).  Sfax, Tunisia. Report of the first transversal expert meeting on the status of elasmobranches in the Mediterranean and black sea: 3. PDF

52. Kousteni, V., Megalofonou, P. (2010). Reproductive biology of Squalus blainvillei (Risso, 1826) in the Eastern Mediterranean Sea. 39th CIESM Congress. Venice, Italy. Rapport de la Commision Internationale pourl’Exploration Scientifique de la Méditerranée, 39: 562. PDF

53. Milatou, N., Megalofonou, P. (2010). Age and growth of fattening bluefin tuna (Thunnus thynnus l.)  in the eastern Mediterranean sea. 39th CIESM Congress. Venice, Italy. Rapport de la Commision Internationale pourl’Exploration Scientifique de la Méditerranée, 39: 587 PDF

54. Pattoura, P., Lefkaditou, E., Megalofonou, P. (2011). Age and growth of juvenile Merluccius merluccius in the Ionian Sea (Eastern Mediterranean), based on otolith microstructure. 46th European Marine Biology Symposium. Rovinj, Croatia. 12-16 September. Abstract book. PDF

55. Kallianou, K., Megalofonou, P. (2011). Otolith growth and morphometry of gilthead seabream from intensive rearing systems. 46th European Marine Biology Symposium. Rovinj, Croatia. 12-16 September. Abstract book.

56. Kousteni, V., Dassenakis, M., Megalofonou, P. (2011). Hg and Zn levels in the muscle, liver, gonads and gills of small-spotted catshark, Scyliorhinus canicula, from the Aegean Sea. 15th Annual Scientific Conference of the European Elasmobranch Association, Berlin. 29-30 October 2011. Abstract book. PDF

57. Christodoulou, M., Megalofonou P. (2012). Feeding habits of blackmouth catshark, Galeus melastomus, in the Eastern Mediterranean. 14th European Congress of Ichthyology. Liège, Belgium. 3-8 July. Abstract book.PDF

58. Kousteni, V., Megalofonou, P. (2013). Αssessing growth band counts from dorsal-fin spines for ageing the longnose spiny dogfish. 40th CIESM Congress. Marseille, France. Rapport de la Commision Internationale pourl'Exploration Scientifique de la Mediterranee, Abstract book.

59. Megalofonou P., Renieri E., Leondari C. (2013). Preliminary data on the population biology of Raja asterias in the Aegean Sea. 17th Annual Scientific Conference of the European Elasmobranch Association, Plymouth. 1-3 November 2013. Abstract book.

60. Kousteni, V., Kasapidis, P., Kotoulas, G., Megalofonou, P. (2013). Population genetic structure of the small-spotted catshark, Scyliorhinus canicula, inferred from mitochondrial and microsatellite DNA data analysis. 17th Annual Scientific Conference of the European Elasmobranch Association, Plymouth. 1-3 November 2013. Abstract book.

61. Megalofonou P. (2014). Otolith growth and shape changes during ontogeny in Atlantic bluefin tuna. 5th International Otolith Symposium. Casal de Peguera, Peguera, Mallorca, Spain, October 20-24, 2014.

62. Megalofonou P. & Dean, J.M. (2014). Age and growth of Atlantic bluefin tuna using otolith microstructure and macrostructure: The case study of the Mediterranean fish. 5th International Otolith Symposium. Casal de Peguera, Peguera, Mallorca, Spain, October 20-24, 2014.

63. Apostolopoulos G., Anastasopoulou A., Mytilineou Ch., Smith C.J., Megalofonou P. (2014). Preliminary study on the reproductive biology and length-weight relationships of Galeus melastomus in the eastern Ionian Sea. HydroMedit 2014. 1st International Congress of Applied Ichthyology & Aquatic Environment. November 13-15, Volos, Greece.

Σε Ελληνικά Συνέδρια
 

1. Μεγαλοφώνου, Π. (1987). Η αλιεία του Τόννου του Μακρόπτερου (Thunnus alalunga Bonn.) στο Αιγαίο Πέλαγος. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων , Βόλος, 22-24 Σεπτεμβρίου 1987.

2. Μεγαλοφώνου, Π., Ζαρκάδη, Ε. (2000). Κατανομή μηκών και εκτίμηση της ηλικίας νεαρών τόννων (Thunnus thynnus L.) στο Αιγαίο. 6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Χίος 23-26 Μαΐου 2000. Πρακτ. 6ου Πανελ. Συμπ. Ωκεανογρ. & Αλιείας Τομος ΙΙ : 124-128. PDF

3. Μεγαλοφώνου, Π., Δαμαλάς, Δ., Γιαννόπουλος, Κ. (2001). Αποτελεσματικότητα του κανονισμού για το ελάχιστο μέγεθος αλιείας του ξιφία στη Μεσόγειο. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Χανιά, 18-20 Οκτωβρίου. Πρακτ. 10ου Πανελ. Συν. Ιχθυολ. Τόμος Ι : 21-24 PDF

4. Μεγαλοφώνου, Π., Πλατής, Κ., Γιαννόπουλος, Κ. (2001). Μικροδομή ωτολίθων στην εκτίμηση της ηλικίας νεαρών σκομβροειδων, Αuxis rochei, από το Αιγαίο. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Χανιά, 18-20 Οκτωβρίου. Πρακτ. 10ου Πανελ. Συν. Ιχθυολόγων Τομος Ι : 117-120. PDF

5. Ζαμπούκας, Ν., Μεγαλοφώνου, Π., Τομαρά, Θ., Γιαννόπουλος, Κ. (2001). Προκαταρτικά στοιχεία διατροφής του είδους Εuthynνus alletteratus στο Αιγαίο.  10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Χανιά, 18-20 Οκτωβρίου. Πρακτ. 10ου Πανελ. Συν. Ιχθυολ. Τόμος Ι :113-116. PDF

6. Ζαμπούκας, Ν., Μήλιου, Μ., Μεγαλοφώνου, Π., Αποστολοπούλου Μ. (2003). Διακυμάνσεις της υγρασίας, της τέφρας και των λιπιδίων στο λευκό και στο κόκκινο μυ της παλαμίδας, Sarda sarda, σε σχέση με το φύλο και την εποχή στις ελληνικές θάλασσες. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Πρέβεζα, 10-13 Απριλίου. Πρακτ. 11ου Πανελ. Συν. Ιχθυολ. Τόμος Ι :139-142. PDF

7. Μεγαλοφώνου, Π., Δαμαλάς Δ. (2003). Μελέτη ενός σπάνιου κυοφορούντος θηλυκού του είδους Oxynotous centrina (Rafinesque, 1810) στο Αιγαίο Πέλαγος. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Πρέβεζα, 10-13 Απριλίου. Πρακτ. 11ου Πανελ. Συν. Ιχθυολ. Τόμος Ι :23-26. PDF

8. Ζαμπούκας, Ν., Μεγαλοφώνου, Π., Αποστολοπούλου Μ. (2003). Στοιχεία διατροφής της παλαμίδας (Sarda sarda) στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. 7ο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας. Χερσόνησος Κρήτης, 6-9 Μαΐου. Πρακτ. 7ου Πανελ. Συμπ. Ωκεανογρ. & Αλιείας Τομος Ι, 181. PDF

9. Δαμαλάς, Δ., Μεγαλοφώνου, Π. (2003). Κατά μήκος και βάρος σύνθεση του γλαυκού καρχαρία  (Prionace glauca) στην Ανατολική Μεσόγειο. 7ο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας. Χερσόνησος Κρήτης, 6-9 Μαΐου. Πρακτ. 7ου Πανελ. Συμπ. Ωκεανογρ. & Αλιείας Τομος Ι : 185. PDF

10. Κωνσταντογιάννη, M., Μεγαλοφώνου, Π, Σταθοπούλου, Ε., Δασενάκης, M. (2003). Προσδιορισμός μετάλλων σε τρία είδη ψαριών (Xiphiasgladius, Euthynnusallettteratus, Sardasarda) από την ανατολική Μεσόγειο. 7ο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας. Χερσόνησος Κρήτης, 6-9 Μαΐου. Πρακτ. 7ου Πανελ. Συμπ. Ωκεανογρ. & Αλιείας Τομος Ι: 308. PDF

11. Βούρτση, Α., Βεϊνή, Μ., Μεγαλοφώνου, Π. (2004). Γοναδοσωματικός δείκτης και ωοκυτταρική μορφομετρία του είδους Sarda sarda στο Αιγαίο. 26ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών, Βόλος 27-29 Μαΐου. Abstracts, 50-51. PDF

12. Δαμαλάς, Δ., Μεγαλοφώνου, Π. (2005). Επίδραση περιβαλλοντικών, χωρο-χρονικών, και επιχειρησιακών παραμέτρων στις συλλήψεις ερυθρού τόννου, Thunnus thynnus L., με ξιφοπαράγαδο στην Ανατολική Μεσόγειο. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Ξάνθη, 13-16 Οκτωβρίου. Πρακτ. 12ου Πανελ. Συν. Ιχθυολ. Τόμος Ι : 72-75. PDF

13. Κωνστάντιος Ι., Μεγαλοφώνου, Π., Ρούσσης, Β. (2005). Λίπη και λιπαρά οξέα στο μαγιάτικο, Seriola dumerili, στο Αιγαίο πέλαγος. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Ξάνθη, 13-16 Οκτωβρίου. Πρακτ. 12ου Πανελ. Συν. Ιχθυολ. Τόμος Ι : 226-229. PDF

14. Κουστένη, B., Μετόχης. Χ., Μεγαλοφώνου Π. (2006). Γεννητική ωριμότητα και γονιμότητα του είδους Galeus melastomus στον Ευβοϊκό κόλπο. 28ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών, Γιάννενα 17-19 Μαΐου. Πρακτικά, 173-174. PDF

15. Οικονομίδου Β.Α., Γεωργακά Μ.Β., Χρυσικός Γ., Γκιώνης Β., Μεγαλοφώνου Π., Χαμόδρακας Σ.Ι. (2006). Προκαταρτικές δομικές μελέτες της θήκης των αυγών του καρχαρία Galeus melastomus με φασματοσκοπία ATR FT-IR και RATAN. (Dogfish egg case structural studies by ATR FT-IR and FT-Raman spectroscopy). 28ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών, Γιάννενα 17-19 Μαΐου. Πρακτικά, 297-198. PDF

16. Οικονομίδου, Β.Α., Γεωργακά, Μ., Χρυσικός Γ.Δ., Γκιώνης, Β., Μεγαλοφώνου, Π., και Χαμόδρακας Σ.Ι. (2006). ‘Δομικές μελέτες της θήκης των αυγών του καρχαρία G. melastomus με φασματοσκοπία ATR FT-IR και FT-Raman’, 58ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας (Πρακτικά), Πάτρα 9-11 Νοεμβρίου. PDF

17. Μπαρδαμάσκος, Γ. ,  Μεγαλοφώνου, Π. (2007). Πρώτη καταγραφή του Λεσσεψιανού μετανάστη Siganus luridus (Ruppel 1829) σε παράκτια ενδιαιτήματα του Mεσσηνιακού κόλπου. 29ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών, Καβάλα, Μαΐος. Πρακτικά. PDF

18. Δαμαλάς, Δ. , Μεγαλοφώνου, Π. (2007). Συλλήψεις του Ruvettus pretiosus (Cocco 1829) στα ξιφοπαράγαδα της Ανατολικής Μεσογείου και η συσχέτισή τους με χωρικές, χρονικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Μυτιλήνη,, 27-29 Σεπτεμβρίου. Πρακτικά. PDF

19. Μπαρδαμάσκος, Γ.,  Μεγαλοφώνου, Π. (2008). Προκαταρκτικές παρατηρήσεις πάνω στη συμπεριφορά του Λεσσεψιανού μετανάστη Siganus luridus από την ευρύτερη περιοχή του Μεσσηνιακού κόλπου (ΝΑ Ιόνιο). 30ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, Μάιος. Πρακτικά. PDF

20. Μιλάτου, Ν., Παπαευγενίου, Ν., Γιουτλάκης, Μ., Μεγαλοφώνου, Π. (2009). Συγκριτική μελέτη των μεθόδων εκτίμησης ηλικίας του είδους Thunnus thynnus (Linnaeus 1758) με τη χρήση δύο σκελετικών δομών, των ακανθών και των σπονδύλων.31ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε, Πάτρα, 14-16 Μαΐου. Πρακτικά. PDF

21. Γιουτλάκης, Μ.,  Μεγαλοφώνου, Π. (2009). Προετοιμασία ενός πειράματος μαρκαρίσματος με ηλεκτρονικές αρχειακές μάρκες. 31ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε, Πάτρα, 14-16 Μαΐου. Πρακτικά. PDF

22. Τουραπή, Χ., Ηλιάδου, Χ., Χριστοδούλου, Μ., Πετράκης, Σ., Μεγαλοφώνου, Π. (2009). Επίδραση Απορρυπαντικού Διατρητικού Πολτού στο χρυσόψαρο, Carassius auratus, σε διαφορετικές θερμοκρασίες. 31ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε, Πάτρα, 14-16 Μαΐου. Πρακτικά. PDF

23. Τουραπή, Χ., Ηλιάδου, Χ., Χριστοδούλου, Μ., Πετράκης, Σ., Μεγαλοφώνου, Π. (2009). Επίδραση διατρητικών πολτών στο χρυσόψαρο Carassius  auratus. 9ο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας. Πάτρα, Μαΐος. Πρακτικά. PDF

24. Κουστένη, Β., Μεγαλοφώνου, Π. (2010). Βιολογικά χαρακτηριστικά Χονδριχθύων (Πλευροτρηματικοί) που αλιεύονται με μηχανότρατα στο Αιγαίο Πέλαγος. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων: Αλιεία-Υδατοκαλλιέργειες, Μια πολυδιάστατη προσέγγιση, Πειραιάς. Πρακτικά.

25. Μιλάτου, Ν., Μεγαλοφώνου, Π. (2010).   Ηλικία και αύξηση εκτρεφόμενων ατόμων ερυθρού τόννου, Thunnusthynnus  (Linnaeus, 1758) στην Ανατολική Μεσόγειο. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων: Αλιεία-Υδατοκαλλιέργειες, Μια πολυδιάστατη προσέγγιση, Πειραιάς. Πρακτικά. PDF

26. Οικονόμου, Γ., Ζαμπούνης, Α., Μεγαλοφώνου, Π., Μπατζάκας, Γ., Γκάφας, Γ.,  Μαλανδράκης, Ε., Κάβουρας, Μ., Μαρτσικάλης, Π., Ντανταλή, Ο.,  Παναγιωτάκη, Π., Βαφείδης, Δ., Εξαδάκτυλος, Α.(2010).  Μοριακές φυλογενετικές συσχετίσεις μεταξύ ειδών της υποκλάσης των Ελασμοβράγχιων. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων: Αλιεία-Υδατοκαλλιέργειες, Μια πολυδιάστατη προσέγγιση, Πειραιάς. Πρακτικά. PDF

27. Συμεών Ε., Μεγαλοφώνου Π. (2011). Διατροφική συμπεριφορά, ηλικία και αύξηση του ιχθύος Boops boops L. στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων. 33o Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., 'Έδεσσα. Μάιος. Πρακτικά. PDF

28. Καλλιανού, Κ., Μεγαλοφώνου, Π. (2012). Mορφομετρία ωτολίθων νεαρών ατόμων του είδους Sparus aurata από μονάδες εντατικής καλλιέργειας. 34o Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Τρίκαλα. Μάιος. Πρακτικά. PDF

29. Damalas, D., Megalofonou, P. (2012). Habitat mapping of blue shark in the eastern Mediterranean Sea: application of generalized additive models on commercial fishery by-catch. 10ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 7-11 Μαΐου 2012, Αθήνα. Πρακτικά. PDF

30. Kousteni V., Megalofonou, P. (2012). New records of the shark Oxynotus centrina (Chondrichthyes: Oxynotidae) in the Greek seas and notes on its embryonic development. 10ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 7-11 Μαΐου 2012, Αθήνα. Πρακτικά. PDF

31. Παττούρα, Φ., Λευκαδίτου, Ε., Μεγαλοφώνου, Π. (2012). Το πρότυπο αύξησης των ωτολίθων σε νεαρά άτομα μπακαλιάρου, Merluccius merluccius, από το Ιόνιο πέλαγος. 10ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 7-11 Μαΐου 2012, Αθήνα. Πρακτικά. PDF

32. Κοτσίρη, M., Μπατζάκας, Ι., Μεγαλοφώνου, Π. (2012). Ηλικία και αύξηση του είδους Sarda sarda από το Αιγαίο και το Ιόνιο  πέλαγος. 10ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 7-11 Μαΐου 2012, Αθήνα. Πρακτικά. PDF

33. Λάγγα Η., Μεγαλοφώνου Π. (2013). Τα ψάρια στην αδημοσίευτη έκδοση 'Fauna Graeca Sibthorpiana' από το ψηφιοποιημένο υλικό του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (2013). 35o Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Ναύπλιο. Μάιος. Πρακτικά.

34. Λεοντάρη, Χ., Μεγαλοφώνου, Π. (2013). Βιολογικά χαρακτηριστικά του καλκανόβατου Raja clavata Linnaeus,1758 στο Αιγαίο Πέλαγος. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων 15:129-132.

 

ΣΤ. Δημοσιεύσεις στον Διεθνή Περιοδικό Τύπο

1. Rubino, S., De Metrio, G., Oray, I., Megalofonou, P., Vella, A., Susca, V., Pais, A., Cappuccinelli, R., Bolorino, T., Diana , A. (1999). Proposte per la razionalizzazione della pesca professionale del tonno rosso (Thunnus thynnus) in Mediterraneo. Civiltà del Mare. 10 (2): 3-4. PDF

2. Megalofonou, P. (2009). More like mammals than fish: Blue sharks in the Mediterranean. JMBA Global Marine Environment ISSUE 10, AUGUST 2009: pp 4. PDF

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (IF) ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

 

Όνομα Περιοδικού

Αριθμός  Εργασιών

Πρώτος
Συγγραφέας

IF
2011

 

 

 

 

 Journal of Fish Biology

5

2

1,685

 Journal of Applied Ichthyology

4

2

0,869

 Journal of the Marine Biological Association of the UK

4

2

1,000

 Cybium

4

3

0,404

 Scientia Marina

3

 

1,278

 Histology and Histopathology

2

 

2,480

 Journal of Experimental Marine Biology and Ecology

1

1

1.875

 Marine Biology Research

1

 

1.055

 International Journal of Biological Macromolecules

1

 

2.453

 Fisheries Research

1

 

1.586

 Fishery Bulletin

1

1

1.098

Marine Pollution Bulletin

1

 

2,500

Mediterranean Marine Science

1

 

1,375

Journal of Natural History

1

 

0,953

Comparative Biochemistry and Physiology

2

 

2,235

 

 

 

 

 Biologia Marina

2

1

 

Nova Thalassia

3

1

 

 Biologia Marina Mediterranea

4

 

 

 Cahier Options Μediterranéenees

4

1

 

 Marine Biodiversity Records

1

 

 

 

 

 

 

 

46

14

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Αναφορές (ετεροαναφορές)

Εργασίες σε Επιστημονικά Περιοδικά

285

Εργασίες σε Βιβλία και σε άλλες Επιστημονικές εκδόσεις

  98

 

           383  (272)

 

h-index =12  (σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Scopus)

 

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
  ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διπλωματικές Εργασίες

Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών Φοιτητών ΑΕΙ


Επίβλεψη 32 διπλωματικών εργασιών, από τις οποίες οι 26 έχουν ολοκληρωθεί. (1-3) Τμήμα Εξειδικευμένης Εκπαίδευσης στον Τομέα των Υδατοκαλλιεργειών, Αλιείας και Μεταποίησης Προϊόντων, Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μπάρι, Ιταλία. (4-26) στο Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ και στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Τμήμα Εξειδικευμένης Εκπαίδευσης στον Τομέα των Υδατοκαλλιεργειών, Αλιείας και Μεταποίησης Προϊόντων της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μπάρι, Ιταλία.

 

1. Andrea Farese. 1992. Biologia e pesca dell' alalunga (Thunnus alalunga Bonn. 1788) nel golfo di Taranto.

2. Paolo Demetrio. 1992. Caratteri Morfometrici e Meristici di Sarda Sarda (Bloch) 1973 del Golfo di Taranto.

3. Paola Pizzigallo. 1992. Biologia e Pesca del pesce spada (Xiphias gladius L. 1758) nel canale di Otranto nell'anno 1991.

 

Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

1. Ξυδάκης Στέλιος, 2003. Μελέτη της αλιείας και βιολογίας του είδους Ruvettus pretiosus στο Αιγαίο και Λυβικό πέλαγος.

2. Βούρτση Αθηνά, 2004. Μελέτη της ωοκυτταρικής μορφομετρίας και του γοναδοσωματικού δείκτη του είδους Sarda sarda στο Αιγαίο.

3. Ελ Χαμιτιέ Αβραάμ, 2004. Μελέτη της βιολογίας αναπαραγωγής του ξιφία, Xiphias gladius, στην Ανατολική Μεσόγειο.

4. Ψαθά Κωνσταντίνα, 2005. Μελέτη των σταδίων γεννητικής ωριμότητας του ξιφία, Xiphias gladius, σε σχέση με την μορφομετρία των ωοκυττάρων.

5. Ευανθία Τζωρτζάκη, 2006. Συμβολή στη μελέτη της ηλικίας και της αύξησης του τόννου του μακρόπτερου, Thunnus alalunga, από ωτολίθους με χρήση συστήματος ανάλυσης εικόνας.

6. Αναστασία Σπανού, 2007. Μελέτη της ιχθυοπανίδας στη περιοχή της Ρόδου.

7. Φωτειάνα Πατούρα, 2007. Ηλικία και γεννητική ωριμότητα του μακρόπτερου τόννου, Thunnus alalunga, στην Ανατολική Μεσόγειο.

8. Σταθοπούλου Ευσταθία, 2007. Μελέτη της ωοκυτταρικής μορφομετρίας και του γοναδοσωματικού δείκτη του σκυλόψαρου, Squalus acantias, στο Αιγαίο.

9. Κοντοπούλου Μαρία, 2008. Στάδια γεννητικής ωριμότητας, ωοκυτταρική μορφομετρία και γοναδοσωματικός δείκτης στο είδος Scyliorhynus canicula.

10. Πετρίνα Χατζηγιαννακέρη. 2008. Σχέσεις μορφομετρίας ωτολίθων και ηλικίας στο είδος Sparus aurata.

11. Κωνσταντίνος Νικολάου. 2008. Μελέτη μορφομετρίας ωτολίθων και σύγκριση με μεσουραίο μήκος, ολικόβάρος και ηλικία στον ερυθρό τόννο (Thunnus thynnus, L.).

12. Κωνσταντίνος Δημόπουλος. 2008. Σχέσεις μορφομετρίας ωτολίθων και σωματικών παραμέτρων στα Σκομβροειδή Auxis rochei και Euthynnus alletteratus.

13. Ιωάννης Πουρής. 2008. Εκτίμηση ηλικίας και αύξησης στο είδος Auxis rochei από τομές σπονδύλων.

14. Χριστόφορος Μετόχης. 2008. Γεννητική ωριμότητα του βενθικού καρχαρία Galeus melastomus στο Αιγαίο πέλαγος.

15. Μπένος Στέφανος. 2009. Συγκριτική μελέτη της μορφομετρίας ωτολίθων πελαγικών και βενθικών ψαριών του Σαρωνικού κόλπου με τη χρήση συστήματος ανάλυσης εικόνας.

16. Γιουτλάκης Μιχάλης. 2009. Πειράματα και μέθοδοι μαρκαρίσματος του μακρόπτερου τόννου, Thunnus alalunga, στην Μεσόγειο.

17. Παπαευγενίου Νικολέττα. 2010. Σχέσεις μήκους, βάρους και ηλικίας στο είδος Τhunnus thynnus στην Ανατολική Μεσόγειο.

18. Καλλιανού Αικατερίνη. 2011. Συσχέτιση της μορφομετρίας των ωτολίθων με την ηλικία και το μέγεθος νεαρών ατόμων του είδους Sparusaurata από μονάδες εντατικής καλλιέργειας. Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ.

19. Αμοργινός Γεώργιος. 2011. Στάδια γεννητικής ωριμότητας, και γοναδοσωματικός δείκτης σε αρσενικά άτομα του είδους Scyliorhinus canicula.         Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ.

20. Ρενιέρη Έλλη. 2011. Κατανομή και στοιχεία βιολογίας αναπαραγωγής των ραγιόμορφων ιχθύων στον κόλπο του Ηρακλείου. Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ.

21. Νικολαίδης Διαγόρας. 2012. Υπολογισμός μεγέθους και ηλικίας κατά την πρώτη γεννητική ωριμότητα της γόπας (Boops boops). Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ.

22. Λάγγα Ιλιάνα. 2012. Ψάρια στην αδημοσίευτη έκδοση «Fauna Graeca Sibthorpiana» από το ψηφιοποιημένο υλικό του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

23. Κοτσίρη Μαντώ. 2010. Ηλικία και αύξηση της παλαμίδας, Sarda sarda  L., στο Αιγαίο πέλαγος. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 

Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών Σπουδαστών ΤΕΙ

ΤΕΙ Μεσολογγίου στη Σχολή Τεχνολογίας-Γεωπονίας, Τμήμα Ιχθυοκομίας -Αλιείας.

1. Μπιγιάκης Σταύρος (1997). Συμβολή του μαρκαρίσματος στην μελέτη των πληθυσμών των μεγάλων πελαγικών ψαριών.

2. Κόλι Αντώνης & Πλατής Κώστας. (1998). Βιολογία και αλιεία των Σκομβροειδών Auxis sp. στον Ελλαδικό χώρο.

 

Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών

στο ΠΜΣ " Ωκεανογραφία" και στο ΠΜΣ "Βιοπληροφορική" του Τμήματος Βιολογίας, ΕΚΠΑ.

1. Τοτάχ Χουσεϊν. 2001. Βιοχημική σύσταση και ηλικία στα Σκομβροειδή, Auxis rochei και Euthynnus alletteratus, της Μεσόγειου.

2. Δαμαλάς Δημήτρης. 2002. Μελέτη των πληθυσμών πελαγικών καρχαριών στην Ανατολική Μεσόγειο.

3. Τετώρου Δήμητρα. 2003. Επίδραση περιβαλλοντικών παραμέτρων στους δείκτες σχετικής αφθονίας του ξιφία στην Ανατολική Μεσόγειο.

4. Κωνσταντογιάννη Μαρία. 2003. Προσδιορισμός μετάλλων (Hg, Cu, Zn, Fe) σε ιστούς τριών ειδών ψαριών ( Xiphias gladius, Euthynnus alletteratus, Sarda sarda) της Ανατολικής Μεσογείου.

5. Παντέρη Ειρήνη. 2003. Συμβολή στη μελέτη της βιολογίας και οικολογίας του ξιφία (Xiphias gladius) στην Ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση στη διατροφή του.

6. Κωνστάντιος Ιωάννης. 2005. Ηλικία, αύξηση, διατροφή, λίπη και λιπαρά οξέα στο μαγιάτικο (Seriola dumerili) από το Αιγαίο πέλαγος.

7. Χατζησπύρου Αρχοντία. 2005. Βιολογία αναπαραγωγής και διατροφικές συνήθειες του σκυλόψαρου Squalus acanthias (Squalidae) στην Ανατολική Μεσόγειο.

8. Κουστένη Βασιλική. 2005. Βιολογικά χαρακτηριστικά των βενθοπελαγικών Χονδριχθύων Squalus acantias και Mustelus mustelus στην Ανατολική Μεσόγειο και προσδιορισμός του ολικού υδραργύρου στους ιστούς τους.

9. Ελένη Γεωργίου. 2007. Συσχέτιση συγκεντρώσεων τοξικών ρύπων σε ιστούς βενθοπελαγικών Χονδριχθύων με τη διατροφή και τη θέση τους στην τροφική αλυσίδα.

10. Παναγιώτης Σιγγούνης. 2007. Σχεδιασμός και δημιουργία βάσης δεδομένων για βενθικούς Χονδριχθύες των Ελληνικών θαλασσών.

11. Νίκη Μιλάτου, 2009. Συγκριτική μελέτη των μεθόδων εκτίμησης ηλικίας του ερυθρού τόννου, Thunnus thynnus L., με τη χρήση σκελετικών δομών.

12. Μαρία Χριστοδούλου. 2010. Βιολογία αναπαραγωγής και διατροφικές συνήθειες του σκυλόψαρου Galeus melastomus στην Ανατολική Μεσόγειο.

13. Τουραπή Χριστιάνα. 2010. Επίδραση των απορρυπαντικών στο είδος Sparus aurata.

14. Χριστίνα Ιωαννίδου. 2010. H μορφομετρίας των ωτολίθων ως μέθοδος εκτίμησης της ηλικίας του είδους Sparus aurata.

15. Κώστας Πετρίδης. 2011. Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων ωτολίθων Οστεϊχθύων των ελληνικών θαλασσών.

16. Φωτειάνα Πατούρα. 2011. Μελέτη της ηλικίας αύξησης και του προτύπου αύξησης των ωτολίθων σε νεαρά άτομα μπακαλιάρου, Merlucciusmerluccius, από το Ιόνιο πέλαγος.

17. Ελένη Συμεών. 2011. Η διατροφική συμπεριφορά της γόπας, Boopsboops L., και η θέση της στην τροφική αλυσίδα σε σχέση με τη ηλικία, το φύλο και την εποχή στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διδακτορικές Διατριβές

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών
(Συμμετοχή στην επίβλεψη 7 διδακτορικών διατριβών).


1. Αναστασοπούλου Αικατερίνη. 2005. Βιολογία του Chloropthalmus agassizi (Bonaparte,1840) στο Ιόνιο Πέλαγος. Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ.

2. Ζαμπούκας Νίκος. 2006. Συμβολή στη μελέτη της βιολογίας και της βιοχημικής σύστασης της παλαμίδας, Sarda sarda (Bloch, 1793), σε ελληνικές θαλάσσιες περιοχές. Διατμηματικό ΠΜΣ "Ωκεανογραφία", ΕΚΠΑ. Υποτροφία Ιδρύματος Προποντίς.

3. Δαμαλάς Δημήτρης. 2009. Συγκριτική μελέτη της επίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων στην κατανομή των ιχθύων Prionace glauca (γλαυκός καρχαρίας) και Xiphias gladius (ξιφίας) του πελαγικού οικοσυστήματος της Ανατολικής Μεσογείου. Διατμηματικό ΠΜΣ "Ωκεανογραφία", ΕΚΠΑ. Υποτροφία Ηράκλειτος. (Eπιβλέπουσα).

4. Μπαρδαμάσκος Γεώργιος 2006 - σε εξέλιξη. Βιολογικά χαρακτηριστικά και οικολογικές παράμετροι που επηρεάζουν τη χωρική κατανομή του Λεσσεψιανού μετανάστη Siganus luridus (Ruppell 1829) σε παράκτια ενδιαιτήματα του Μεσσηνιακού κόλπου. Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ. (Eπιβλέπουσα).

5. Κουστένη Βασιλική 2008- σε εξέλιξη. Πληθυσμιακά χαρακτηριστικά και συγκεντρώσεις βαρέων μετάλων σε βενθικούς καρχαρίες της Ανατολικής Μεσογείου. Διατμηματικό ΠΜΣ "Ωκεανογραφία", ΕΚΠΑ. (Eπιβλέπουσα).

6. Μιλάτου Νίκη 2009- σε εξέλιξη. Βιολογικά και Πληθυσμιακά χαρακτηριστικά και του είδους Thunnus thynnus L., στην Ανατολική Μεσογείο. Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ. (Eπιβλέπουσα).

7. Leila Bordbar 2009- σε εξέλιξη. Μελέτη επίδρασης λειτουργίας σιδηρονικελιούχου μεταλλουργίας στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Εφαρμογή στον όρμο της Λάρυμνας. Διατμηματικό ΠΜΣ "Ωκεανογραφία", ΕΚΠΑ.

 

Συμμετοχή σε εξεταστικές επιτροπές

 • 23 τριμελείς Εξεταστικές Επιτροπές διπλωματικών εργασιών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και
 • 5 επταμελείς Εξεταστικές Επιτροπές διδακτορικών.

 

Εκπαίδευση υποψηφίων διδακτόρων - ερευνητών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής

1. Matteo Gamberoni. (Μεταπτυχιακός φοιτητής, Phd, Dipartimanto di Scienze Biomediche Comparate, Universita di Teramo, Ιταλία). Εκπαιδεύτηκε σε "Τεχνικές μελέτης της μικροδομής ωτολίθων" στον Τομέα Ζωολογίας-Θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ (15 Οκτωβρίου - 25 Νοεμβρίου, 2003).

2. Dr. Saadet Karakulak. (επικ. Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, Τουρκία). Εκπαιδεύτηκε σε "Τεχνικές εκτίμησης ηλικίας του τόννου και μελέτη ωτολίθων στο σύστημα ανάλυσης εικόνας" στον Τομέα Ζωολογίας-Θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ (Φεβρουάριος και Ιούλιος 2005).

3. Carey Ann Devies (Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Phd., Department of Life Science GMIT, Galway, Ιρλανδία). Εκπαιδεύτηκε σε "Τεχνικές εκτίμησης ηλικίας του μακρόπτερου τόννου" στον Τομέα Ζωολογίας-Θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ (Φεβρουάριος, 2006).