ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

 

Ένα πρόγραμμα το οποίο υπολογίζει τις τροχιές μέσα στο ελκτικό δυναμικό V(r)=k/rb για διάφορες τιμές του εκθέτη b. Πρόκειται για ένα αρχείο .exe. Κατεβάστε το στον υπολογιστή σας και τρέξτε το. Χρειάζεται να εισάγετε την τιμή του b και στη συνέχεια διαγράφει την αντίστοιχη τροχιά. Σταματά πατώντας F10. (Μην φοβάστε για τυχούσα ύπαρξη κάποιου ιού. Το πρόγραμμα είναι καθαρό.)

 

 

 

 

Πίσω στην κεντρική σελίδα της Μηχανικής 1.