Group Members
Current

Dr. Grigorios Raptopoulos
Faidra Leontaridou, M.Sc.
Eleni Effraimopoulou, B.Sc.
Stella Kontopoulou, B.Sc.
Thanassis Chryssis, B.Sc.
Alexandra Kallitsi
Past

Post-Docs
Dr. Maria Papastergiou (2017-2019)
Dr. George C. Anyfantis (2014-2015)
Dr. Alexios Grigoropoulos (2012-2013)

PhD Theses
Despoina Chriti (2019)
Grigorios Raptopoulos (2016)

MSc Theses
Faidra Leontaridou (2020)
Aspasia Kanellou (2017)
Katerina Kyriakou (2015)
Despoina Chriti (2015)
Grigorios Raptopoulos (2013)

Undergraduate Theses
Eleni Effraimopoulou (2020)
Georgia Christopoulou (2019)
Athanassia Christopoulou (2019)
Stamatiki Miliakou (2017)
Maria Bairaktari (2016)
Leda Bitsi (2013)
Panagiotis Konstantouzos (2013)
Despoina Chriti (2013)
Konstantinos Panoulas (2013)
Maria Anais Gritzali (2012)
Vassileios Droggaris (2011)
Georgios Daremas (2011)
Sotirios Christodoulou (2011)