ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004


Τίτλος: Ανάπτυξη μετρικών στοιχείων για την αξιολόγηση των υπηρεσιών των ψηφιακών βιβλιοθηκών.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος
Εξεταστές: Ν. Αβούρης, Σ. Καπιδάκης
Ημερομηνία Εξέτασης: 6-6-2005

Τίτλος: Φιλική χρήση οντολογιών / θησαυρών από Πληροφοριακά Συστήματα / Ψηφιακές Βιβλιοθήκες.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Χαρά Μπρίντεζη
Εξεταστές: M. Doerr, Σ. Καπιδάκης
Ημερομηνία Εξέτασης: 8-4-2005

Τίτλος: Συγκριτική εξέταση προτύπων μεταδεδομένων για τη διαχείριση κυβερνητικής πληροφορίας.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Βασίλης Σουλικιάς
Εξεταστές: Π. Γεωργιάδης, Δ. Μοσχόπουλος
Ημερομηνία Εξέτασης: 22-4-2005

Τίτλος: Συγκριτική Επισκόπηση των προτύπων Θησαυρού και Topic Maps και υλοποιήσεις σε RDF ή/και γλώσσες οντολογιών.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Θεοδώρα Τσώλη
Εξεταστές: Εμμ. Γεργατσούλης, M. Doerr
Ημερομηνία Εξέτασης: 8-4-2005

Τίτλος: Επισκόπηση - πειραματική αξιολόγηση μετρικών στοιχείων για την χρηστοκεντρική αξιολόγηση της ανάκτησης πληροφοριών.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Γιώργος Χριστοδούλου
Εξεταστές: Ν. Αβούρης, Εμμ. Γεργατσούλης
Ημερομηνία Εξέτασης: 6-6-2005

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005


Τίτλος: Προσαρμογή του λογισμικού ψηφιακών βιβλιοθηκών Greenstone στο πρότυπο MODS.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Θανάσης Αρκουμάνης
Εξεταστές: Σ. Καπιδάκης, Εμμ. Γεργατσούλης
Ημερομηνία Εξέτασης: 15-6-2006

Τίτλος: Technology Acceptance Model: Μία Εφαρμογή σε Ιστοσελίδες Βιβλιοθηκών.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Χαρά Ζαρβαλά
Εξεταστές: Εμμ. Γεργατσούλης, Γ. Παπαδάκης
Ημερομηνία Εξέτασης: 28-6-2006

Τίτλος: Αξιολόγηση Records Management Systems.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Παναγιώτα Ιωαννίδη
Εξεταστές: Εμμ. Γεργατσούλης, Δ. Μοσχόπουλος
Ημερομηνία Εξέτασης: 02-10-2007

Τίτλος: Αντιστοίχιση προτύπων μεταδεδομένων με τη χρήση οντολογιών.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Κωνσταντία Κακάλη
Εξεταστές: Κ. Δάλλας, Εμμ. Γεργατσούλης
Ημερομηνία Εξέτασης: 16-6-2006

Τίτλος: Ανάπτυξη και περιγραφή πολιτιστικών συλλογών με το πρότυπο CIDOC/CRM και κωδικοποίηση της συλλογής στη γλώσσα οντολογιών OWL.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Γιώργος Κατέχης
Εξεταστές: Κ. Δάλλας, Εμμ. Γεργατσούλης
Ημερομηνία Εξέτασης: 2-6-2006

Τίτλος: Ανάλυση εργασιών σε ψηφιακές βιβλιοθήκες.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Νικολέττα Παρασκευοπούλου
Εξεταστές: Ν. Αβούρης, Σ. Καπιδάκης
Ημερομηνία Εξέτασης: 23-10-2006

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006


Τίτλος: Υπηρεσίεςπρόσβασης σε ετερογενείς πληροφορίες: Μελέτες περίπτωσης και αξιολόγηση.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Δημήτριος Αντωνάκης
Εξεταστές: Σ. Καπιδάκης, Εμμ. Γεργατσούλης
Ημερομηνία Εξέτασης: 19-6-2008

Τίτλος: Πληροφοριακό σύστημα για τις μετατάξεις στο δημόσιο τομέα.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Ευδοκία Βλισίδου
Εξεταστές: Σ. Καπιδάκης, Εμμ. Γεργατσούλης
Ημερομηνία Εξέτασης: 3-3-2008

Τίτλος: Αξιολόγηση σεναρίων χρήσης κινητών συσκευών σε περιβάλλον υβριδικής βιβλιοθήκης.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Κυριακή Ζούτσου
Εξεταστές: Ν. Αβούρης, Σ. Καπιδάκης
Ημερομηνία Εξέτασης: 21-9-2007

Τίτλος: Μετεξέλιξη θεματικών θησαυρών σε φασετικούς:Διερεύνηση αυτοματοποίησης
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Ευτυχία Καραγκούνη
Εξεταστές: Κ. Δάλλας, Σ. Καπιδάκης
Ημερομηνία Εξέτασης: 27-2-2008

Τίτλος: Αξιολόγηση εργαλείων συνεργατικής αναζήτησης της πληροφορίας.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Aγγελος Μητρέλης
Εξεταστές: Ν. Αβούρης, Σ. Καπιδάκης
Ημερομηνία Εξέτασης: 21-9-2007

Τίτλος: Αξιολόγηση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας των ψηφιακών βιβλιοθηκών.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος
Εξεταστές: Ν. Αβούρης, Σ. Καπιδάκης
Ημερομηνία Εξέτασης: 21-9-2007

Τίτλος: Κωδικοποίηση πληροφοριακών τεκμηρίων από εργαλεία διαχείρισης γνώσης.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Κωνσταντία Πελτέκη
Εξεταστές: Μ. Πεχλιβάνος, Εμμ. Γεργατσούλης
Ημερομηνία Εξέτασης: 16-7-2007

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007


Τίτλος: Περιγραφή μουσειακών συλλογών με το πρότυπο CIDOC/CRM και υλοποίηση στη γλώσσα οντολογιών OWL.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Μαρίνα Μαυρομιχάλη
Εξεταστές: Σ. Καπιδάκης, Εμμ. Γεργατσούλης
Ημερομηνία Εξέτασης: 30-9-2008

Τίτλος: Διαχείριση Καθιερωμενων Όρων σε Αρχειακά Βοηθήματα Έρευνας: Πρότυπα και Μελέτη Περίπτωσης.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Μαρία Καρδάμη
Εξεταστές: Σ. Καπιδάκης, Εμμ. Γεργατσούλης
Ημερομηνία Εξέτασης: 23-3-2009

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008


Τίτλος: Αξιολόγηση Υπηρεσιών Ψηφιακών Βιβλιοθηκών.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Αγγελική Χατζηβασιλείου
Εξεταστές: Σ. Καπιδάκης, Εμμ. Γεργατσούλης
Ημερομηνία Εξέτασης: 20-4-2010

Τίτλος: Μελέτη κριτηρίων ποιότητας μεταδεδομένων.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Ευθυμία Τσιφλίδου
Εξεταστές: Σ. Καπιδάκης, Εμμ. Γεργατσούλης
Ημερομηνία Εξέτασης:15 -10-2014

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009


Τίτλος: Σημασιολογική ανάλυση και υλοποίηση αλγορίθμων σημασιολογικής συνάφειας σε κοινωνικές ταξινομίες
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Χρυσοβαλάντης Ειρηναίος Νοβάκοβιτς
Εξεταστής: Γ. Κωτίδης
Ημερομηνία Εξέτασης: 19-3-2010

Τίτλος: Ανάλυση της Χρήσης Κοινωνικών Ταξινομιών για την Εξόρυξη Μοντέλων Χρηστών
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Φρίξος Τερζάκης
Εξεταστής: Γ. Κωτίδης
Ημερομηνία Εξέτασης: 19-3-2010

Τίτλος: Μετατροπή XPath επερωτήσεων προς VRA τεκμήρια σε ισοδύναμες επερωτήσεις της οντολογίας CIDOC/CRM.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Δημήτρης Μπαζακογιάννης
Εξεταστής: Γ. Κωτίδης
Ημερομηνία Εξέτασης: 6-7-2010

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010


Τίτλος: Οντολογία για την Αναπαράσταση Ροών Εργασίας Ψηφιακής Διατήρησης.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Μιχάλης Μικελάκης
Εξεταστής: Γ. Κωτίδης
Ημερομηνία Εξέτασης: 7-9-2011

Τίτλος: Μοντελοποίηση Ροών Εργασίας Ψηφιακής Διατήρησης και Πιλοτικό Σύστημα Καθοδήγησης του Σχεδιασμού τους.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Άρτεμις Φίλη
Εξεταστής: Γ. Κωτίδης
Ημερομηνία Εξέτασης: 7-9-2011

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011


Τίτλος: Ανάπτυξη συστήματος εμπλουτισμού αρχείου καθιερωμένων όρων με κοινωνικές επισημειώσεις.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Σπύρος Δάγλας
Εξεταστής: Γ. Κωτίδης
Ημερομηνία Εξέτασης: 28-2-2012

Τίτλος: Ανάπτυξη συστήματος εμπλουτισμού αρχείου καθιερωμένων εγγραφών με κοινωνικές επισημειώσεις.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Διονύσης Κακαβούλης
Εξεταστής: Γ. Κωτίδης
Ημερομηνία Εξέτασης: 28-2-2012

Τίτλος: Αξιοποίηση κοινωνικών επισημειώσεων σε αρχεία καθιερωμένων εγγραφών βιβλιοθηκών.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Μαρίνα Κουμάκη
Εξεταστής: Γ. Κωτίδης
Ημερομηνία Εξέτασης: 28-2-2012

Τίτλος: Χρηστοκεντρική αξιολόγηση συστημάτων κοινωνικών επισημειώσεων που λειτουργούν σε περιβάλλοντα βιβλιοθηκών: Η περίπτωση του LibraryThing.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Σταματούλα Μαρούλη
Εξεταστής: Εμ. Γεργατσούλης, Σ. Στάμου
Ημερομηνία Εξέτασης: 19-6-2013

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012


Τίτλος: Εμπλουτισμός ταξινομικού συστήματος JITA.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Ανθή Ατζαμιδάκη
Εξεταστές: Εμ. Γεργατσούλης, Ι. Παπαδάκης
Ημερομηνία Εξέτασης: 28-2-2013

Τίτλος: Αξιολόγηση εργαλείων σημασιολογικής επισημείωσης.
Μεταπτυχιακός φοιτητής:Ελένη Αφιοντζή
Εξεταστής:Ι. Ανδρουτσόπουλος
Ημερομηνία Εξέτασης: 11-2-2013

Τίτλος: Σημασιολογική επισημείωση βιβλιογραφίας για την αξιολόγηση ψηφιακών βιβλιοθηκών.
Μεταπτυχιακός φοιτητής:Γιάννης Καζαδέης
Εξεταστής:Ι. Ανδρουτσόπουλος
Ημερομηνία Εξέτασης: 11-2-2013

Τίτλος: Εργαλεία για ανάπτυξη Linked Open Data στις βιβλιοθήκες.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Ελεάνα Παθιακάκη
Εξεταστές: Εμ. Γεργατσούλης, Ι. Παπαδάκης
Ημερομηνία Εξέτασης: 25-11-2014

Τίτλος: Μελέτη ψηφιακού ηχητικού αρχείου – Συνεντεύξεις Ελλήνων και Κύπριων πολιτικών από το ψηφιακό ηχητικό αρχείο της ελληνικής εκπομπής του BBC 1939-2005.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Ασπασία Παπακωνσταντίνου
Εξεταστές: Εμ. Γεργατσούλης, Ι. Παπαδάκης
Ημερομηνία Εξέτασης: 28-2-2013

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013


Τίτλος: Μοντέλα και Εργαλεία Ολοκλήρωσης Βιβλιογραφικών Δεδομένων στο Σημασιολογικό Ιστό.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Βασιλική Κασκαμπά
Εξεταστής: Π. Κωνσταντόπουλος
Ημερομηνία Εξέτασης: 01-12-2014

Τίτλος: Εννοιολογική αναπαράσταση επιστημονικών άρθρων με μεθόδους εξόρυξης γνώσης.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Νίκος Κλειδής
Εξεταστής: Π. Κωνσταντόπουλος
Ημερομηνία Εξέτασης: 01-12-2014

Τίτλος: Μετατροπή βιβλιογραφικών MARCXML εγγραφών σε BIBFRAME.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Ανδρέας Κλίνης
Εξεταστής: Π. Κωνσταντόπουλος
Ημερομηνία Εξέτασης: 01-12-2014

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014


Τίτλος: Αναπαράσταση στοιχείων ανασκαφών με το CIDOC-CRM.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Ελένη Γιαγκούδη
Εξεταστές: Εμ. Γεργατσούλης, Δ. Τσιαφάκη
Ημερομηνία Εξέτασης: 05-06-2019

Τίτλος: Η έννοια του θέματος των τεκμηρίων (“aboutness”): μελέτη σε προσεγγίσεις και πρότυπα.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Σπύρος Νικολάου
Εξεταστές: Εμ. Γεργατσούλης, Ι. Παπαδάκης
Ημερομηνία Εξέτασης: 06-05-2015

Τίτλος: Σημασιολογική επισημείωση στην περιοχή της αξιολόγησης ψηφιακών βιβλιοθηκών.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Μαγκίντ Ελ Χαμζάουι
Εξεταστές: Εμ. Γεργατσούλης, Ι. Παπαδάκης
Ημερομηνία Εξέτασης: 10-11-2015

Τίτλος: Σχολικές Βιβλιοθήκες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Ευδοκία Τάπανα
Εξεταστές: Π. Κωσταγιόλας, Ι. Παπαδάκης
Ημερομηνία Εξέτασης: 23-05-2017

Τίτλος: Αξιολόγηση Ποιότητας Μεταδεδομένων.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Παρασκευή Τσατσανιά
Εξεταστής: Π. Κωνσταντόπουλος
Ημερομηνία Εξέτασης: 06-04-2015

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015


Τίτλος: Χρήση εναλλακτικών μετρικών για την αποτίμηση της διάδοσης της έρευνας σε επιστημονικά συνέδρια.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Ακριβή Αθανασοπούλου
Εξεταστές: Σ. Παπαβλασσόπουλος, Μ. Πούλος
Ημερομηνία Εξέτασης: 17-09-2017

Τίτλος: Ψηφιακές συλλογές και μεταδεδομένα μουσικής”: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και του Αρχείου του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Πολυξένη Τσιτσέ
Εξεταστές: Εμμ. Γεργατσούλης, Ελ. Καλόγερος
Ημερομηνία Εξέτασης: 19-12-2019

Τίτλος: Ζητήματα και προγράμματα πληροφοριακής παιδείας σε εφήβους: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Αλεξάνδρα Τσιχλάκη
Εξεταστές: Εμμ. Γεργατσούλης, Ελ. Καλόγερος
Ημερομηνία Εξέτασης: 17-09-2019

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016


Τίτλος: Ανάλυση βιβλιογραφίας για την Αξιολόγηση των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών με τεχνικές Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων και Μοντελοποίησης Θεμάτων.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Ζήσης-Βασίλειος Κιτσικούδης
Εξεταστές: Ι. Ανδρουτσόπουλος, Δ. Γκρίτζαλης
Ημερομηνία Εξέτασης: 10-03-2017

Τίτλος: Μεταφορά Ηχητικού Αρχείου του Τμήματος Μουσιών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Αποθετήριο DSPACE.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Αικατερίνη Μυτιληνού
Εξεταστές: Εμ. Γεργατσούλης, Ελ. Καλόγερος
Ημερομηνία Εξέτασης: 19-04-2018

Τίτλος: Επιμέλεια Περιγραφής σπάνιων βιβλίων και δημιουργία αντίστοιχης συλλογής σε ψηφιακό αποθετήριο βασισμένο στο DSPACE.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Πολυξένη Πλέσσα
Εξεταστές: Εμ. Γεργατσούλης, Ελ. Καλόγερος
Ημερομηνία Εξέτασης: 19-04-2018

Τίτλος: Αναλυτική παρουσίαση Μοντέλων Δεδομένων Βιβλιοθηκών.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Νικόλαος Τσικίνης
Εξεταστές: Ι. Ανδρουτσόπουλος, Δ. Γκρίτζαλης
Ημερομηνία Εξέτασης: 10-03-2017

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017


Τίτλος: Αντιστοιχίσεις αρχειακών και βιβλιογραφικών καθιερωμένων εγγραφών.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Αγγελική Δρακοπούλου
Εξεταστές: Εμ. Γεργατσούλης, Ελ. Καλόγερος
Ημερομηνία Εξέτασης: 10-09-2018

Τίτλος: Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας σε πολιτιστικά περιβάλλοντα.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Κωνσταντίνος Καρβέλας
Εξεταστές: Εμ. Γεργατσούλης, Ελ. Καλόγερος
Ημερομηνία Εξέτασης: 10-09-2018

Τίτλος: Εργαλεία μετασχηματισμού δεδομένων βιβλιοθηκών σε εννοιολογικά μοντέλα: Η περίπτωση του BIBFRAME.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Άγγελος Παπαϊωάννου
Εξεταστές: Ι. Ανδρουτσόπουλος, Δ. Γκρίτζαλης
Ημερομηνία Εξέτασης: 23-03-2018

Τίτλος: Εργαλεία μετασχηματισμού δεδομένων βιβλιοθηκών σε εννοιολογικά μοντέλα: Η περίπτωση του FRBR.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Βασίλειος Στάμος
Εξεταστές: Ι. Ανδρουτσόπουλος, Δ. Γκρίτζαλης
Ημερομηνία Εξέτασης: 23-03-2018

Τίτλος: Πλατφόρμα Διαχείρισης Συνδεδεμένων Δεδομένων Βιβλιοθηκών.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Αλέξανδρος Σταύρακας
Εξεταστές: Ι. Ανδρουτσόπουλος, Δ. Γκρίτζαλης
Ημερομηνία Εξέτασης: 23-03-2018

Τίτλος: Ανάπτυξη μοντέλων τεκμηρίωσης εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας σε περιβάλλον μουσείου.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Λεωνίδας Τράντος
Εξεταστές: Εμμ. Γεργατσούλης, Ελ. Καλόγερος
Ημερομηνία Εξέτασης: 13-01-2020

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018


Τίτλος: Εφαρμογή και διαλειτουργικότητα προτύπων μεταδεδομένων για την διαχείριση πληροφορίας από χειρόγραφα.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Μιχάλης Ρωμαίος
Εξεταστές: Εμ. Γεργατσούλης, Αλ. Καββαδία
Ημερομηνία Εξέτασης: 10-06-2019

Τίτλος: Μοντέλα ποιότητας μεταδεδομένων.
Μεταπτυχιακός φοιτητής: Μάρκος Ψαρράκης
Εξεταστές: Εμ. Γεργατσούλης, Ελ. Καλόγερος
Ημερομηνία Εξέτασης: 20-09-2019