Μαθήματα

 

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

 

Επιστήμη Πληροφορίας

Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες

Ιστορική Δημογραφία

Πληροφοριακά Συστήματα (ΟΠΑ)

Πολιτισμική Πληροφορική (ΕΚΠΑ)

Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Πληροφοριακά Συστήματα Υβριδισμός και Σύγκλιση Εργαλείων Οργάνωσης και Διαχείρισης Τεκμηρίων και Πληροφορίας Διαχείριση Πληροφορίας - Εισαγωγή Συστήματα Οργάνωσης Γνώσης Εισαγωγή - Μοντέλο οντοτήτων/συσχετίσεων
Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείριση Γνώσης   Ανάκτηση Πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό   Το Σχεσιακό Μοντέλο και η γλώσσα SQL
Ηλεκτρονική Συγγραφή και Πολυμέσα Μεταδεδομένα   Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα   XML και Μεταδεδομένα
Ανάκτηση Πληροφοριών Κυβερνητική Πληροφορία        
Διαχείριση Γνώσης          
Πρότυπα Κωδικοποίησης (2003-2004)          
Συστήματα θεματικής πρόσβασης          

 


Διαχείριση Γνώσης (Προπτυχιακό)


Πρότυπα Κωδικοποίησης


Συστήματα Θεματικής Πρόσβασης


Πληροφοριακά Συστήματα (μεταπτυχιακό)


Διαχείριση Γνώσης (Μεταπτυχιακό)


Μεταδεδομένα


Κυβερνητική Πληροφορία