Σταυρόλεξο Πληροφορικής

Με πάνω από 60 όρους της Πληροφορικής, στα αγγλικά και ελληνικά. Σχεδίαση και επιμέλεια: Αντιγόνη Καμπουρέλη.

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
01                                        
02                                        
03                                        
04                                        
05                                        
06                                        
07                                        
08                                        
09                                        
10                                        
11                                        
12                                        
13                                        
14                                        
15                                        
16                                        
17                                        
18                                        
19                                        
20                                        
21                                        
22                                        
23                                        
24                                        
                                       

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

1: [αγγλικά] Φυλλομετρητής, δηλ. ειδικό πρόγραμμα για πλοήγηση στο INTERNET. --- [αγγλικά, με παύλα στη μέση] Πριν από την εμφάνιση των πρώτων WINDOWS, ήταν το πιο γνωστό λειτουργικό σύστημα για PC’s που επικράτησε στην δεκαετία του 80.

3: [αγγλικά] Παροχέας, δηλ. η εταιρία που μας προσφέρει την υλικοτεχνική υποδομή της για να συνδεθούμε στο INTERNET. --- [αγγλικά] Κουκίδες ανά ίντσα. Με αυτές τις μονάδες μετράμε την ποιότητα της εκτύπωσης στους εκτυπωτές. --- [αγγλικά] Καινούργια γλώσσα προγραμματισμού, σχεδιασμένη για να χρησιμοποιηθεί στο INTERNET. Ένα μικρό πρόγραμμα γραμμένο σ’ αυτήν την γλώσσα ονομάζεται applet.

5: [αγγλικά] Το πιο γνωστό και το πιο φιλικό σήμερα πρόγραμμα στην κατηγορία του ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ. --- [αγγλικά] Μνήμη.

6: [αγγλικά] Το πιο γνωστό και το πιο φιλικό σήμερα πρόγραμμα στην κατηγορία του ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

7: [αγγλικά] Το πιο βασικό πλήκτρο στο πληκτρολόγιο.

8: [ελληνικά] Οδηγίες γραμμένες από τον άνθρωπο (σε ειδική γλώσσα), υπό μορφή εντολών, τις οποίες ο υπολογιστής τις εκτελεί πιστά.

9: [αγγλικά] Τα 2 πρώτα γράμματα από τη λέξη «τσιπ», γραμμένης στα αγγλικά. --- [αγγλικά, με μια παύλα ενδιάμεσα] Το πιο διαδεδομένο σήμερα μέσο αποθήκευσης πληροφοριών (κειμένου, εικόνας, video, ήχου) ειδικά στα πολυμέσα.

10: [ελληνικά, με κάθετο στη μέση] Γνωστή συντομογραφία για τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή --- [αγγλικά] Γνωστή συντομογραφία για τον Προσωπικό Υπολογιστή --- [αγγλικά] Μονάδα μέτρησης χωρητικότητας της μνήμης, που σημαίνει περίπου 1 εκατομμύριο χαρακτήρες.

11: [ελληνικά] 1000 γραμμάρια. Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται όμως και στην Πληροφορική, στις μονάδες μέτρησης της μνήμης. --- [ελληνικά] Σύνολο των προγραμμάτων ενός υπολογιστή.

12: [αγγλικά] Τα 2 πρώτα γράμματα από το γνωστό όνομα συσκευής αδιάκοπης παροχής ρεύματος για τον υπολογιστή.

13: [αγγλικά] Σύνολο των προγραμμάτων ενός υπολογιστή --- [αγγλικά] Συντομογραφία για το Λειτουργικό Σύστημα

14: [ελληνικά] Η πιο βασική μονάδα εξόδου, στην οποία βλέπουμε αυτά που γράφουμε.

15: [αγγλικά] Δίσκος

16: [ελληνικά] Μπορεί να είναι κεντρική η περιφερειακή --- [αγγλικά] Το πιο γνωστό σήμερα Παγκόσμιο ΔΙΚΤΥΟ.

17: [ελληνικά] Συντομογραφία για το Λειτουργικό Σύστημα --- [αγγλικά] Ο χαρακτήρας @ .

18: [ελληνικά] Από εκεί «εισάγονται » τα δεδομένα στον Η/Υ. --- [αγγλικά] Όνομα πλήκτρου, το οποίο μας βοηθάει να δημιουργούμε εσοχές, όταν γράφουμε μια νέα παράγραφο.

19: [αγγλικά, με μια παύλα ενδιάμεσα] Συντομογραφία για το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

20: [αγγλικά] «ζωντανή κουβέντα » στο INTERNET.

21: [αγγλικά] Γενική ονομασία για το πρόγραμμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ.

22: [αγγλικά] Γνωστή εταιρία Προσωπικών Υπολογιστών, με σήμα το «μήλο» .

23: [ελληνικά] Όταν αγοράζουμε μια οθόνη, αυτό το χαρακτηριστικό της μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Σημαίνει πόσα pixels θα εμφανίζονται οριζόντια και πόσα κάθετα.

24: [αγγλικά] Γνωστό πλήκτρο ακύρωσης ή διαφυγής.--- [αγγλικά] Δίκτυο (χωρίς το μόριο -work).

ΚΑΘΕΤΑ:

1: [αγγλικά] Μονάδα μέτρησης χωρητικότητας της μνήμης και σημαίνει 1024 χαρακτήρες, δηλ. 1024 bytes. --- [αγγλικά] Όλα τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη του υπολογιστή (συσκευές). --- [αγγλικά] Γνωστή κατηγορία φορητών υπολογιστών.

2: [αγγλικά] Η πιο μικρή κουκίδα (τελίτσα) η οποία εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή.

3: [αγγλικά] Ράβδος, μπάρα του ραβδωτού κώδικα. Σημαίνει και κυλικείο ή ποτοπωλείο. ---[ελληνικά] Η πιο γνωστή μονάδα εισόδου, με την βοήθεια της οποίας εισάγουμε τις πληροφορίες στον υπολογιστή.. --- [αγγλικά] Έτσι ονομάζεται η διεύθυνση κάποιας σελίδας στο INTERNET, την οποία μπορούμε να επισκεφτούμε.

4: [αγγλικά, σε αντίστροφη γραφή] Τα 2 πρώτα γράμματα του ιστού του Διαδικτύου.

5: [αγγλικά] Γνωστή γλώσσα προγραμματισμού, όπου οδηγούμε στην οθόνη μια «χελώνα» η `οποία κινείται και ζωγραφίζει σύμφωνα με τις εντολές που της δίνουμε. --- [ελληνικά] Όλα τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη του υπολογιστή (συσκευές).

6: [ελληνικά] Εισάγονται στον Η/Υ για να επεξεργαστούν.

7: [αγγλικά, σε αντίστροφη γραφή] Γνωστό Λειτουργικό Σύστημα (χωρίς το μόριο MS) ---[αγγλικά, σε αντίστροφη γραφή] «Χαλάκι» για το ποντίκι.

8: [αγγλικά] Προσπέλαση (π.χ. στη μνήμη). Είναι ταυτόχρονα και όνομα μιας πολύ γνωστής Βάσης Δεδομένων, που υπάρχει στο πακέτο MS-OFFICE 97’. --- [ελληνικά] Συντομογραφία για το Λειτουργικό Σύστημα. --- [αγγλικά] Ονομασία του συμβόλου @ που χρησιμοποιείται στις διευθύνσεις του e-mail.

9: [ελληνικά] Γνωστά είδη της είναι η RAM και η ROM. --- [ελληνικά] Μικρό «πονηρό» προγραμματάκι, που εισβάλλει στον υπολογιστή μας για να του προκαλέσει μικρή ή μεγάλη ζημιά. Σημαίνει και έναν εχθρό της υγείας μας.

10: [ελληνικά, με κάθετο στη μέση] Γνωστή συντομογραφία για τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

11: [αγγλικά] Ειδική συσκευή (εξωτερική ή εσωτερική), χάρη στην οποία μπορούμε να συνδέσουμε τον υπολογιστή μας με έναν άλλο απομακρυσμένο υπολογιστή, μέσω τηλεφωνικής γραμμής. --- [ελληνικά] Με αυτό το «τρωκτικό» κάνουμε τα απλά και διπλά «κλικ».

12: [αγγλικά] Ένδειξη που υπάρχει πάνω σε πολλούς από τους διακόπτες του υπολογιστή (και άλλων συσκευών) και η οποία δηλώνει «σβήσιμο» ή «κλείσιμο» της συσκευής. --- :[αγγλικά, σε αντίστροφη γραφή] Η ένδειξη του διακόπτη αντίθετη προς την προηγούμενη .

14: [αγγλικά] Μονάδα μέτρησης χωρητικότητας της μνήμης, η οποία υποδηλώνει το κομμάτι της μνήμης που χωράει μόνο 1 χαρακτήρα (ή 8 δυαδικά ψηφία). --- [αγγλικά] ο Ιστός του INTERNET. --- [αγγλικά] Μονάδα μέτρησης χωρητικότητας της μνήμης και σημαίνει περίπου 1 δισεκατομμύριο χαρακτήρες (= 1024 Megabytes)

15: [αγγλικά] Γνωστή ως «προσωρινή» μνήμη του υπολογιστή, της οποίας το περιεχόμενο χάνεται μόλις κλείσουμε τον υπολογιστή.

16: [αγγλικά] Δυαδικό ψηφίο. Η τιμή του μπορεί να είναι είτε 1 είτε 0. --- [αγγλικά] Ένα από τα γνωστά προγράμματα πλοήγησης στο INTERNET.

18: [αγγλικά] Σαρωτής --- [αγγλικά] Το «ποντίκι» -- [αγγλικά] Με αυτό το πλήκτρο δημιουργούμε εσοχές στο κείμενό μας.

19: [αγγλικά] Έτσι ονομάζεται μια «διεργασία» στην ορολογία των Λειτουργικών Συστημάτων. Σημαίνει και δουλειά (εργασία) στα απλά αγγλικά.


Λύση: Μανόλης Φουλεδάκης