Ὁδηγὸς πρώτων βοηθειῶν


1. Εἰσαγωγή

«Ὅσα φέρνει ἡ ὥρα ...» λέει ἡ λαϊκὴ σοφία καὶ πολλὲς φορὲς βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ ἀπρόσμενες καταστάσεις ποὺ μᾶς κάνουν νὰ νιώθουμε ἀνήμποροι. Συχνά, οἱ δυσάρεστες αὐτὲς καταστάσεις ἀφοροῦν σὲ κάποιο πρόβλημα ὑγείας ποὺ ἀντιμετωπίζει ἕνας συνάνθρωπός μας. Κι ὅμως ἀκόμη καὶ στὴν πιὸ δύσκολη τῶν περιστάσεων μερικὲς ἁπλὲς γνώσεις πρώτων βοηθειῶν μποροῦν κυριολεκτικὰ νὰ σώσουν ζωές. Στὰ κεφάλαια ποὺ παρατίθενται μπορεῖτε νὰ μάθετε ὁρισμένους βασικοὺς κανόνες ἄμεσης συμπαράστασης σὲ κάποιον ποὺ ὑποφέρει.

2. Φαρμακεῖο πρώτων βοηθειῶν

Τὸ φαρμακεῖο πρέπει νὰ βρίσκεται σὲ εἰδικὸ κουτί, τὸ ὁποῖο διαθέτει εἰδικὴ σήμανση, καὶ νὰ τοποθετεῖται μακριὰ ἀπὸ χώρους μὲ ὑψηλὴ θερμοκρασία, ὑγρασία καὶ ἔντονες ὀσμές.

Ἀπαραίτητα φάρμακα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ἐπειγόντων περιστατικῶν


ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ὑπηρεσία «Ἀγωγὴ Ὑγείας»

Προστάτεψε μιὰ ζωή...
Μάθε Πρῶτες Βοήθειες

αρ.τηλ. 210 8227438

Γιὰ νὰ δώσεις πρῶτες βοήθειες πρέπει:

Αἱμορραγία

Δηλητηρίαση ἀπὸ οἰνόπνευμα (μέθη)

Ξένο σώμα στὸν λάρυγγα. Πνιγμονή

Λιποθυμία

Καρδιοπνευμονικὴ ἀνάνηψη (ΚΑΡ.Π.Α.)

Διάστρεμμα

Διάσειση

Ἡλίαση

Ἔγκαυμα

Τσίμπημα σφήκας / μέλισσας

Ρινορραγία

Τραῦμα

Μαθήματα Πρώτων Βοηθειῶν

Τὸ ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα τῶν Πρώτων Βοηθειῶν τῆς «Ἀγωγῆς Ὑγείας»Ε.Ε.Σ. μπορεῖ νὰ τὸ παρακολουθήσει ὁποιοσδήποτε ἐνδιαφερόμενος, χωρὶς οἰκονομικὴ ἐπιβάρυνση. Ὁλοκληρώνεται σὲ ἑπτὰ διώρα μαθήματα καὶ ἀναπτύσσει τὰ ἀκόλουθα θέματα:


+
Ε.Ε.Σ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ»

Διεύθυνση: Ἀλκιβιάδου 4, 104 39 Ἀθήνα
Ἀρ.Τηλ. 210-8227438, 210-8227822
Ἀρ.Φαξ. 210-8227822
e-mail: healtheducation@redcross.gr