Τα γεγονότα των Παθών του Κυρίου

Γεγονός Βιβλίο Κεφ. Από Έως
Μυστικός Δείπνος Μτ 26 17 35
. Μρ 14 12 31
. Λκ 22 7 38
. Ιω 13 1 38
. . 14 1 31
. . 15 1 27
. . 16 1 33
θεία Ευχαριστία Μτ 26 26 28
. Μρ 14 22 24
. Λκ 22 19 20
Νιπτήρας Ιω 13 4 11
Αρχιερατική Προσευχή Ιω 17 1 26
Γεθσημανή Μτ 26 36 46
. Μρ 14 32 41
. Λκ 22 39 46
. Ιω 18 1 2
Σύλληψη Μτ 26 47 56
. Μρ 14 42 52
. Λκ 22 47 53
. Ιω 18 3 12
Συνέδριο Μτ 26 57 68
. . 27 1 2
. Μρ 14 53 65
. Λκ 22 63 71
. Ιω 18 13 24
Άρνηση Πέτρου Μτ 26 69 75
. Μρ 14 66 72
. Λκ 22 54 62
. Ιω 18 15 27
θάνατος Ιούδα Μτ 27 3 10
Πιλάτος Μτ 27 11 26
. Μρ 15 1 15
. Λκ 23 1 25
. Ιω 18 28 40
. . 19 1 16
Σταύρωση Μτ 27 27 56
. Μρ 15 16 41
. Λκ 23 26 49
. Ιω 19 16 37
Ληστή Ομολογία Λκ 23 39 43
Ταφή Μτ 27 57 66
. Μρ 15 42 47
. Λκ 23 50 56
. Ιω 19 38 42