Οι παραβολές του Κυρίου

Παραβολή Βιβλίο Κεφ Από Έως
άδικος Κριτής Λκ 18 1 8
άκαρπος Συκή Λκ 13 6 9
απολεσθείσα Δραχμή Λκ 15 8 10
απολωλός Πρόβατο Μτ 18 12 14
» Λκ 15 3 7
Ασώτου Λκ 15 11 32
άφρονος Πλουσίου Λκ 12 13 21
βασιλικός Γάμος Μτ 22 1 14
δέκα Παρθένων Μτ 25 1 13
Δούλοι γρηγορούντες Λκ 12 36 48
Εργάτες 11ης ώρας Μτ 20 1 16
Ζιζάνια Μτ 13 24 43
Ζύμη Μτ 13 33 33
» Λκ 13 20 21
Καινά-Παλαιά Μτ 13 52 53
κακοί Γεωργοί Μτ 21 33 46
» Μρ 12 1 12
» Λκ 20 9 19
Καλός Σαμαρείτης Λκ 10 25 37
Κόκκος Σινάπεως Μτ 13 31 32
» Μρ 4 30 32
» Λκ 13 18 19
κρυμμένος Θησαυρός Μτ 13 44 44
Λύχνος Μρ 4 21 25
» Λκ 8 16 18
Μαργαρίτης Μτ 13 45 46
μέγα Δείπνο Λκ 14 15 24
Μνες Λκ 19 11 27
Οικονόμος αδικίας Λκ 16 1 13
Οφειλέτης μυρίων ταλάντων Μτ 18 21 35
Παραβολές Μτ 13 34 35
» Μρ 4 33 34
πιστός Δούλος Μτ 24 45 51
Προσευχή Λκ 11 5 10
πτωχός Λάζαρος Λκ 16 19 31
Σαγήνη Μτ 13 47 51
Σπορέας Μτ 13 1 23
» Μρ 4 1 20
» Λκ 8 4 15
Σπόρος Μρ 4 26 29
Τάλαντα Μτ 25 14 30
Τελώνου και Φαρισαίου Λκ 18 9 14