ΤΑΜΙΕΙΟΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ

(Δεν περιλαμβάνει μόνο το όνομα "Ιησούς" το οποίο βρίσκεται 615 φορές)

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Όνομα Βιβλίο Κεφάλαιο Στίχος Θέμα
ΑΑΡΩΝ Λκ 1 5 Ιω Πρόδρομος-Γέννηση Ιωάννη
ΑΒΕΛ Μτ 23 35 Διδασκαλία-Φαρισαίοι
» Λκ 11 51 Διδασκαλία-Φαρισαίοι
ΑΒΙΑ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 7 Γενεαλογία
ΑΒΙΑ ΙΕΡΕΑΣ Λκ 1 5 Ιω Πρόδρομος-Γέννηση Ιωάννη
ΑΒΙΑΘΑΡ ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ Μρ 2 26 Διδασκαλία
ΑΒΙΛΗΝΗ (ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ) Λκ 3 1 Ιω Πρόδρομος
ΑΒΙΟΥΔ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 13 Γενεαλογία
ΑΒΡΑΑΜ (ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ) Μτ 1 1 Γενεαλογία
» Μτ 1 2 Γενεαλογία
» Μτ 1 17 Γενεαλογία
» Μτ 3 9 Ιω Πρόδρομος
» Μτ 8 11 Σημεία-Εκατόνταρχος
» Μτ 22 32 Διδασκαλία-Ερώτηση Σαδουκαίων
» Μρ 12 26 Διδασκαλία-Ερώτηση Σαδουκαίων
» Λκ 1 55 Ελισάβετ Μαρία-Ωδή (9) Μαρίας
» Λκ 1 73 Ιω Πρόδρομος-Ωδή Ζαχαρία
» Λκ 3 8 Ιω Πρόδρομος
» Λκ 3 34 Γενεαλογία
» Λκ 13 16 Σημεία-Συγκύπτουσα
» Λκ 13 28 Διδασκαλία
» Λκ 16 22 Παραβολές-Πτωχός Λάζαρος
» Λκ 16 23 Παραβολές-Πτωχός Λάζαρος
» Λκ 16 24 Παραβολές-Πτωχός Λάζαρος
» Λκ 16 25 Παραβολές-Πτωχός Λάζαρος
» Λκ 16 29 Παραβολές-Πτωχός Λάζαρος
» Λκ 16 30 Παραβολές-Πτωχός Λάζαρος
» Λκ 19 9 Ζακχαίος
» Λκ 20 37 Διδασκαλία-Ερώτηση Σαδουκαίων
» Ιω 8 33 Διδασκαλία
» Ιω 8 37 Διδασκαλία
» Ιω 8 39 Διδασκαλία
» Ιω 8 40 Διδασκαλία
» Ιω 8 52 Διδασκαλία
» Ιω 8 53 Διδασκαλία
» Ιω 8 56 Διδασκαλία
» Ιω 8 57 Διδασκαλία
» Ιω 8 58 Διδασκαλία
ΑΔΑΜ Λκ 3 38 Γενεαλογία
ΑΔΔΙ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 28 Γενεαλογία
ΑΖΩΡ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 13 Γενεαλογία
» Μτ 1 14 Γενεαλογία
ΑΙΓΥΠΤΟΣ Μτ 2 13 Γέννηση Κυρίου-Τρεις Μάγοι
» Μτ 2 14 Γέννηση Κυρίου-Φυγή σε Αίγυπτο
» Μτ 2 15 Γέννηση Κυρίου-Φυγή σε Αίγυπτο
» Μτ 2 19 Γέννηση Κυρίου-Επιστροφή από Αίγυπτο
ΑΙΝΩΝ ΠΗΓΗ Ιω 3 23 Ιω Πρόδρομος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΜΩΝΟΣ Μρ 15 21 Σταύρωση
ΑΛΦΑΙΟΣ ΠΑΤΗΡ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Μρ 2 14 Απόστολοι-Κλήση Ματθαίου
ΑΜΙΝΑΔΑΒ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 4 Γενεαλογία
» Λκ 3 33 Γενεαλογία
ΑΜΩΝ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 10 Γενεαλογία
ΑΜΩΣ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 25 Γενεαλογία
ΑΝΔΡΕΑΣ Μτ 4 18 Απόστολοι-Κλήση
» Μτ 10 2 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Μρ 1 16 Απόστολοι-Κλήση
» Μρ 1 29 Σημεία-Πεθερά Πέτρου
» Μρ 3 18 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Μρ 13 3 Προφητεία-Μέλλουσα Κρίση
» Λκ 6 14 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Ιω 1 41 Απόστολοι-Ευρήκαμε τον Μεσσία
» Ιω 1 45 Απόστολοι-Ευρήκαμε τον Μεσσία
» Ιω 6 8 Σημεία-Πολ/σμός άρτων α
» Ιω 12 22 Βαΐων
ΑΝΝΑ Η ΠΡΟΦΗΤΙΣ Λκ 2 36 Υπαπαντή-Αννα (προφήτις)
ΑΝΝΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ Λκ 3 2 Ιω Πρόδρομος
» Ιω 18 13 Δίκη-Συμβούλιο
» Ιω 18 24 Δίκη-Συμβούλιο
ΑΡΑΜ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 3 Γενεαλογία
» Μτ 1 4 Γενεαλογία
» Λκ 3 33 Γενεαλογία
ΑΡΙΜΑΘΑΙΑ (ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ) Μτ 27 57 Ταφή
» Μρ 15 43 Ταφή
» Λκ 23 51 Ταφή
» Ιω 19 38 Ταφή
ΑΡΦΑΞΑΔ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 36 Γενεαλογία
ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ Μτ 2 22 Γέννηση Κυρίου-Επιστροφή από Αίγυπτο
ΑΣΑ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 7 Γενεαλογία
» Μτ 1 8 Γενεαλογία
ΑΣΗΡ (ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ) Λκ 2 36 Υπαπαντή-Αννα (προφήτις)
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΚΑΙΣΑΡ Λκ 2 1 Γέννηση Κυρίου-Απογραφή
ΑΧΑΖ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 9 Γενεαλογία
ΑΧΕΙΜ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 14 Γενεαλογία
ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ Μτ 1 11 Γενεαλογία
» Μτ 1 12 Γενεαλογία
» Μτ 1 17 Γενεαλογία
ΒΑΡΑΒΒΑΣ Μτ 27 16 Δίκη-Πιλάτος
» Μτ 27 17 Δίκη-Πιλάτος
» Μτ 27 20 Δίκη-Πιλάτος
» Μτ 27 21 Δίκη-Πιλάτος
» Μτ 27 26 Δίκη-Πιλάτος
» Μρ 15 7 Δίκη-Πιλάτος
» Μρ 15 11 Δίκη-Πιλάτος
» Μρ 15 15 Δίκη-Πιλάτος
» Λκ 23 18 Δίκη-Πιλάτος
» Ιω 18 40 Δίκη-Πιλάτος
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ Μτ 10 3 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Μρ 3 18 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Λκ 6 14 Απόστολοι-Ονόματα των 12
ΒΑΡΤΙΜΑΙΟΣ ΤΙΜΑΙΟΥ (ΤΥΦΛΟΣ) Μρ 10 46 Σημεία-Τύφλωση
ΒΕΕΛΖΕΒΟΥΛ Μτ 10 25 Απόστολοι-Αποστολή
» Μτ 12 24 Διδασκαλία-"εκβάλλει εν Βεελζεβούλ"
» Μτ 12 27 Διδασκαλία-"εκβάλλει εν Βεελζεβούλ"
» Μρ 3 22 Διδασκαλία-"εκβάλλει εν Βεελζεβούλ"
» Λκ 11 15 Διδασκαλία-"εκβάλλει εν Βεελζεβούλ"
» Λκ 11 18 Διδασκαλία-"εκβάλλει εν Βεελζεβούλ"
» Λκ 11 19 Διδασκαλία-"εκβάλλει εν Βεελζεβούλ"
ΒΗΘΑΝΙΑ (ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ) Μτ 21 17 Βαΐων
» Μτ 26 6 Μύρο Γυναίκας
» Μρ 11 1 Βαΐων
» Μρ 11 11 Βαΐων
» Μρ 11 12 Διδασκαλία
» Μρ 14 3 Μύρο Γυναίκας
» Λκ 19 29 Βαΐων
» Λκ 24 50 Ανάσταση
» Ιω 1 28 Ιω Πρόδρομος
» Ιω 11 1 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 11 18 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 12 1 Συμβούλιο Αρχιερέων
ΒΗΘΕΣΔΑ Ιω 5 2 Σημεία-Παράλυτος Προβατικής
ΒΗΘΛΕΕΜ Μτ 2 1 Γέννηση Κυρίου-Τρεις Μάγοι
» Μτ 2 5 Γέννηση Κυρίου-Τρεις Μάγοι
» Μτ 2 6 Γέννηση Κυρίου-Τρεις Μάγοι
» Μτ 2 8 Γέννηση Κυρίου-Τρεις Μάγοι
» Μτ 2 16 Γέννηση Κυρίου-Φυγή σε Αίγυπτο
» Λκ 2 4 Γέννηση Κυρίου-Απογραφή
» Λκ 2 15 Γέννηση Κυρίου-Ποιμένες
» Ιω 7 42 Σημείο αντιλεγόμενο
ΒΗΘΣΑΙΔΑ Μτ 11 21 Διδασκαλία
» Μρ 6 45 Σημεία-Θάλασσα Περιπατών
» Μρ 8 22 Σημεία-Τύφλωση
» Λκ 9 10 Απόστολοι-Αποστολή
» Λκ 10 13 Εβδομήκοντα
» Ιω 1 45 Απόστολοι-Ευρήκαμε τον Μεσσία
» Ιω 12 21 Βαΐων
ΒΗΘΣΦΑΓΗ (ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ) Μτ 21 1 Βαΐων
» Μρ 11 1 Βαΐων
» Λκ 19 29 Βαΐων
ΒΟΑΝΕΡΓΕΣ (ΥΙΟΙ ΒΡΟΝΤΗΣ) Μρ 3 17 Απόστολοι-Ονόματα των 12
ΒΟΟΖ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 5 Γενεαλογία
» Λκ 3 32 Γενεαλογία
ΓΑΒΒΑΘΑ Ιω 19 13 Δίκη-Πιλάτος
ΓΑΒΡΙΗΛ Λκ 1 19 Ιω Πρόδρομος-Γέννηση Ιωάννη
» Λκ 1 26 Ευαγγελισμός Μαρίας-εκ Πνεύματος Αγίου
ΓΑΔΑΡΗΝΩΝ ΧΩΡΑ Μρ 5 1 Σημεία-Λεγεών Δαιμονίων
» Λκ 8 26 Σημεία-Λεγεών Δαιμονίων
» Λκ 8 37 Σημεία-Λεγεών Δαιμονίων
ΓΑΛΙΛΑΙΑ Μτ 2 22 Γέννηση Κυρίου-Επιστροφή από Αίγυπτο
» Μτ 3 13 Βάπτιση Κυρίου
» Μτ 4 12 Αρχή δράσης
» Μτ 4 15 Αρχή δράσης
» Μτ 4 23 Σημεία-Πάσαν νόσον
» Μτ 4 25 Επί του όρους
» Μτ 17 22 Προφητεία-Πάθος
» Μτ 19 1 Σημεία-Πάσαν νόσον
» Μτ 21 11 Βαΐων
» Μτ 26 32 Μυστικός Δείπνος
» Μτ 27 55 Σταύρωση
» Μτ 28 7 Ανάσταση
» Μτ 28 10 Ανάσταση
» Μτ 28 16 Ανάσταση
» Μρ 1 9 Βάπτιση Κυρίου
» Μρ 1 14 Αρχή δράσης
» Μρ 1 28 Σημεία-Δαιμονισμένος
» Μρ 1 39 Σημεία-Πάσαν νόσον
» Μρ 3 7 Σημεία-Πάσαν νόσον
» Μρ 6 21 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Μρ 9 30 Προφητεία-Πάθος
» Μρ 14 28 Μυστικός Δείπνος
» Μρ 15 41 Σταύρωση
» Μρ 16 7 Ανάσταση
» Λκ 1 26 Ευαγγελισμός Μαρίας-εκ Πνεύματος Αγίου
» Λκ 2 4 Γέννηση Κυρίου-Απογραφή
» Λκ 2 39 Υπαπαντή
» Λκ 3 1 Ιω Πρόδρομος
» Λκ 4 14 Αρχή δράσης
» Λκ 4 31 Διδασκαλία
» Λκ 4 44 Διδασκαλία
» Λκ 5 17 Σημεία-Πάσαν νόσον
» Λκ 8 26 Σημεία-Λεγεών Δαιμονίων
» Λκ 17 11 Σημεία-Δέκα Λεπροί
» Λκ 23 5 Δίκη-Πιλάτος
» Λκ 23 6 Δίκη-Πιλάτος
» Λκ 23 49 Σταύρωση
» Λκ 23 55 Ταφή
» Λκ 24 6 Ανάσταση
» Ιω 1 44 Απόστολοι-Ευρήκαμε τον Μεσσία
» Ιω 2 1 Σημεία-Γάμος Κανά
» Ιω 2 11 Σημεία-Γάμος Κανά
» Ιω 4 3 Διδασκαλία-Σαμαρείτισα
» Ιω 4 43 Σημεία-Υιός Βασιλικού
» Ιω 4 45 Σημεία-Υιός Βασιλικού
» Ιω 4 46 Σημεία-Υιός Βασιλικού
» Ιω 4 47 Σημεία-Υιός Βασιλικού
» Ιω 4 54 Σημεία-Υιός Βασιλικού
» Ιω 7 1 Διδασκαλία
» Ιω 7 9 Διδασκαλία
» Ιω 7 41 Σημείο αντιλεγόμενο
» Ιω 7 52 Σημείο αντιλεγόμενο
» Ιω 12 21 Βαΐων
» Ιω 21 2 Ανάσταση-Τιβεριάδα
ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑ Μτ 4 18 Απόστολοι-Κλήση
» Μτ 15 29 Σημεία-Πολ/σμός άρτων β
» Μρ 1 16 Απόστολοι-Κλήση
» Μρ 7 31 Σημεία-Μογγίλαλος
» Ιω 6 1 Σημεία-Πολ/σμός άρτων α
ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ Μτ 26 36 Γεθσημανή
» Μρ 14 32 Γεθσημανή
ΓΕΝΝΗΣΑΡΕΤ (ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ) Μτ 14 34 Σημεία-Θάλασσα Περιπατών
» Μρ 6 53 Σημεία-Θάλασσα Περιπατών
ΓΕΝΝΗΣΑΡΕΤ ΛΙΜΝΗ Λκ 5 1 Απόστολοι-Κλήση
ΓΕΡΓΕΣΗΝΩΝ ΧΩΡΑ Μτ 8 28 Σημεία-Λεγεών Δαιμονίων
ΓΟΛΓΟΘΑΣ-ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΠΟΣ Μτ 27 33 Σταύρωση
» Μρ 15 22 Σταύρωση
» Λκ 23 33 Σταύρωση
» Ιω 19 17 Σταύρωση
ΓΟΜΟΡΡΑ Μτ 10 15 Απόστολοι-Αποστολή
» Μρ 6 11 Απόστολοι-Αποστολή
ΔΑΛΜΑΝΟΥΘΑ (ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ) Μρ 8 10 Σημεία-Πολ/σμός άρτων β
ΔΑΝΙΗΛ ΠΡΟΦΗΤΗΣ Μτ 24 15 Προφητεία-Μέλλουσα Κρίση
» Μρ 13 14 Προφητεία-Μέλλουσα Κρίση
ΔΑΥΙΔ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 1 Γενεαλογία
» Μτ 1 6 Γενεαλογία
» Μτ 1 17 Γενεαλογία
» Μτ 1 20 Γέννηση Κυρίου-εκ Πνεύματος Αγίου
» Μτ 12 3 Διδασκαλία-Ερωτήσεις Φαρισαίων
» Μτ 22 42 Διδασκαλία
» Μτ 22 43 Διδασκαλία
» Μτ 22 45 Διδασκαλία
» Μρ 2 25 Διδασκαλία
» Μρ 11 10 Βαΐων
» Μρ 12 35 Διδασκαλία
» Μρ 12 36 Διδασκαλία
» Μρ 12 37 Διδασκαλία
» Λκ 1 27 Ευαγγελισμός Μαρίας-εκ Πνεύματος Αγίου
» Λκ 1 32 Ευαγγελισμός Μαρίας-εκ Πνεύματος Αγίου
» Λκ 1 69 Ιω Πρόδρομος-Ωδή Ζαχαρία
» Λκ 2 4 Γέννηση Κυρίου-Απογραφή
» Λκ 2 11 Γέννηση Κυρίου-Ποιμένες
» Λκ 3 31 Γενεαλογία
» Λκ 6 3 Διδασκαλία-Ερωτήσεις Φαρισαίων
» Λκ 20 41 Διδασκαλία
» Λκ 20 42 Διδασκαλία
» Λκ 20 44 Διδασκαλία
» Ιω 7 42 Σημείο αντιλεγόμενο
ΔΕΚΑΠΟΛΙΣ Μτ 4 25 Επί του όρους
» Μρ 5 20 Σημεία-Λεγεών Δαιμονίων
» Μρ 7 31 Σημεία-Μογγίλαλος
ΕΒΕΡ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 35 Γενεαλογία
ΕΖΕΚΙΑΣ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 9 Γενεαλογία
» Μτ 1 10 Γενεαλογία
ΕΛΕΑΖΑΡ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 15 Γενεαλογία
ΕΛΙΑΚΕΙΜ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 13 Γενεαλογία
» Λκ 3 30 Γενεαλογία
ΕΛΙΕΖΕΡ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 29 Γενεαλογία
ΕΛΙΟΥΔ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 14 Γενεαλογία
» Μτ 1 15 Γενεαλογία
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΗΤΗΡ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ Λκ 1 5 Ιω Πρόδρομος-Γέννηση Ιωάννη
» Λκ 1 7 Ιω Πρόδρομος-Γέννηση Ιωάννη
» Λκ 1 13 Ιω Πρόδρομος-Γέννηση Ιωάννη
» Λκ 1 24 Ιω Πρόδρομος-Γέννηση Ιωάννη
» Λκ 1 36 Ευαγγελισμός Μαρίας-εκ Πνεύματος Αγίου
» Λκ 1 40 Ελισάβετ Μαρία
» Λκ 1 41 Ελισάβετ Μαρία
» Λκ 1 57 Ιω Πρόδρομος-Γέννηση Ιωάννη
ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ Λκ 4 27 Ιδία Πατρίδα
ΕΛΜΩΔΑΜ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 28 Γενεαλογία
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μτ 1 23 Γέννηση Κυρίου-εκ Πνεύματος Αγίου
ΕΜΜΑΟΥΣ Λκ 24 13 Ανάσταση-Εμμαούς
ΕΝΩΣ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 38 Γενεαλογία
ΕΝΩΧ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 37 Γενεαλογία
ΕΣΛΙ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 25 Γενεαλογία
ΕΣΡΩΜ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 3 Γενεαλογία
» Λκ 3 33 Γενεαλογία
ΕΦΡΑΙΜ (ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ) Ιω 11 54 Συμβούλιο Αρχιερέων
ΖΑΒΟΥΛΩΝ Μτ 4 13 Αρχή δράσης
» Μτ 4 15 Αρχή δράσης
ΖΑΚΧΑΙΟΣ Λκ 19 2 Ζακχαίος
» Λκ 19 5 Ζακχαίος
» Λκ 19 8 Ζακχαίος
ΖΑΡΑ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 3 Γενεαλογία
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΑΡΑΧΙΟΥ Μτ 23 35 Διδασκαλία-Φαρισαίοι
» Λκ 11 51 Διδασκαλία
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΗΡ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ Λκ 1 5 Ιω Πρόδρομος-Γέννηση Ιωάννη
» Λκ 1 12 Ιω Πρόδρομος-Γέννηση Ιωάννη
» Λκ 1 13 Ιω Πρόδρομος-Γέννηση Ιωάννη
» Λκ 1 18 Ιω Πρόδρομος-Γέννηση Ιωάννη
» Λκ 1 21 Ιω Πρόδρομος-Γέννηση Ιωάννη
» Λκ 1 40 Ελισάβετ Μαρία
» Λκ 1 59 Ιω Πρόδρομος-Γέννηση Ιωάννη
» Λκ 1 67 Ιω Πρόδρομος-Ωδή Ζαχαρία
» Λκ 3 2 Ιω Πρόδρομος
ΖΕΒΕΔΑΙΟΣ Μτ 4 21 Απόστολοι-Κλήση
» Μτ 10 2 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Μρ 1 19 Απόστολοι-Κλήση
» Μρ 1 20 Απόστολοι-Κλήση
ΖΟΡΟΒΑΒΕΛ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 12 Γενεαλογία
» Μτ 1 13 Γενεαλογία
» Λκ 3 27 Γενεαλογία
ΗΛΙ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 23 Γενεαλογία
ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ Μτ 11 14 Ιω Πρόδρομος-Πρόδρομος - Ηλίας
» Μτ 16 14 Ομολογία Πέτρου
» Μτ 17 3 Μεταμόρφωση
» Μτ 17 4 Μεταμόρφωση
» Μτ 17 10 Μεταμόρφωση-Πρόδρομος - Ηλίας
» Μτ 17 11 Μεταμόρφωση-Πρόδρομος - Ηλίας
» Μτ 17 12 Μεταμόρφωση-Πρόδρομος - Ηλίας
» Μτ 27 47 Σταύρωση
» Μτ 27 49 Σταύρωση
» Μρ 6 15 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Μρ 8 28 Ομολογία Πέτρου
» Μρ 9 4 Μεταμόρφωση
» Μρ 9 5 Μεταμόρφωση
» Μρ 9 11 Μεταμόρφωση-Πρόδρομος - Ηλίας
» Μρ 9 12 Μεταμόρφωση-Πρόδρομος - Ηλίας
» Μρ 9 13 Μεταμόρφωση-Πρόδρομος - Ηλίας
» Μρ 15 35 Σταύρωση
» Μρ 15 36 Σταύρωση
» Λκ 1 17 Ιω Πρόδρομος-Πρόδρομος - Ηλίας
» Λκ 4 25 Ιδία Πατρίδα
» Λκ 4 26 Ιδία Πατρίδα
» Λκ 9 8 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Λκ 9 19 Ομολογία Πέτρου
» Λκ 9 30 Μεταμόρφωση
» Λκ 9 33 Μεταμόρφωση
» Λκ 9 54 Διδασκαλία
» Ιω 1 21 Ιω Πρόδρομος
» Ιω 1 25 Ιω Πρόδρομος
ΗΡ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 28 Γενεαλογία
ΗΡΩΔΗΣ ΜΕΓΑΣ Μτ 2 1 Γέννηση Κυρίου-Τρεις Μάγοι
» Μτ 2 3 Γέννηση Κυρίου-Τρεις Μάγοι
» Μτ 2 7 Γέννηση Κυρίου-Τρεις Μάγοι
» Μτ 2 12 Γέννηση Κυρίου-Τρεις Μάγοι
» Μτ 2 13 Γέννηση Κυρίου-Τρεις Μάγοι
» Μτ 2 15 Γέννηση Κυρίου-Φυγή σε Αίγυπτο
» Μτ 2 16 Γέννηση Κυρίου-Φυγή σε Αίγυπτο
» Μτ 2 19 Γέννηση Κυρίου-Επιστροφή από Αίγυπτο
» Μτ 2 22 Γέννηση Κυρίου-Επιστροφή από Αίγυπτο
» Λκ 1 5 Ιω Πρόδρομος-Γέννηση Ιωάννη
ΗΡΩΔΗΣ ΤΕΤΡΑΡΧΗΣ Μτ 14 1 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Μτ 14 3 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Μτ 14 6 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Μρ 6 14 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Μρ 6 16 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Μρ 6 17 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Μρ 6 18 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Μρ 6 20 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Μρ 6 21 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Μρ 6 22 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Μρ 8 15 Διδασκαλία-Φαρισαίοι
» Λκ 3 1 Ιω Πρόδρομος
» Λκ 3 19 Ιω Πρόδρομος
» Λκ 8 3 Σημεία-Γυναίκες
» Λκ 9 7 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Λκ 9 9 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Λκ 13 31 Διδασκαλία
» Λκ 23 7 Δίκη-Πιλάτος
» Λκ 23 8 Δίκη-Πιλάτος
» Λκ 23 11 Δίκη-Πιλάτος
» Λκ 23 12 Δίκη-Πιλάτος
» Λκ 23 15 Δίκη-Πιλάτος
ΗΡΩΔΙΑΣ Μτ 14 3 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Μτ 14 6 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Μρ 6 17 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Μρ 6 19 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Μρ 6 22 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Λκ 3 19 Ιω Πρόδρομος
ΗΣΑΪΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ Μτ 3 3 Ιω Πρόδρομος
» Μτ 4 14 Αρχή δράσης
» Μτ 8 17 Σημεία-Πάσαν νόσον
» Μτ 12 17 Ησαίας
» Μτ 13 14 Παραβολές-Σπορέας
» Μτ 15 7 Διδασκαλία
» Μρ 7 6 Διδασκαλία-Ερωτήσεις Φαρισαίων
» Λκ 3 4 Ιω Πρόδρομος
» Λκ 4 17 Ιδία Πατρίδα
» Ιω 1 23 Ιω Πρόδρομος
» Ιω 12 38 Διδασκαλία
» Ιω 12 39 Διδασκαλία
» Ιω 12 41 Διδασκαλία
ΘΑΜΑΡ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 3 Γενεαλογία
ΘΑΡΑΣ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 34 Γενεαλογία
ΘΕΟΦΙΛΟΣ Λκ 1 3 Εισαγωγή
ΘΩΜΑΣ-ΔΙΔΥΜΟΣ Μτ 10 3 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Μρ 3 18 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Λκ 6 15 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Ιω 11 16 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 14 5 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 20 24 Ανάσταση
» Ιω 20 26 Ανάσταση
» Ιω 20 27 Ανάσταση
» Ιω 20 28 Ανάσταση
» Ιω 21 2 Ανάσταση-Τιβεριάδα
ΙΑΕΙΡΟΣ Μρ 5 22 Σημεία-Κόρη Ιαείρου
» Λκ 8 41 Σημεία-Κόρη Ιαείρου
ΙΑΚΩΒ (ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ) Μτ 1 2 Γενεαλογία
» Μτ 8 11 Σημεία-Εκατόνταρχος
» Μτ 22 32 Διδασκαλία-Ερώτηση Σαδουκαίων
» Μρ 12 26 Διδασκαλία-Ερώτηση Σαδουκαίων
» Λκ 1 33 Ευαγγελισμός Μαρίας-εκ Πνεύματος Αγίου
» Λκ 3 34 Γενεαλογία
» Λκ 13 28 Διδασκαλία
» Λκ 20 37 Διδασκαλία-Ερώτηση Σαδουκαίων
» Ιω 4 5 Διδασκαλία-Σαμαρείτισα
» Ιω 4 6 Διδασκαλία-Σαμαρείτισα
» Ιω 4 12 Διδασκαλία-Σαμαρείτισα
ΙΑΚΩΒ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 15 Γενεαλογία
» Μτ 1 16 Γενεαλογία
ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΣ Μτ 13 55 Ιδία Πατρίδα
» Μτ 27 56 Σταύρωση
» Μρ 6 3 Ιδία Πατρίδα
» Μρ 15 40 Σταύρωση
» Μρ 16 1 Ανάσταση
» Λκ 24 10 Ανάσταση
ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΦΑΙΟΥ Μτ 10 3 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Μρ 3 18 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Λκ 6 15 Απόστολοι-Ονόματα των 12
ΙΑΚΩΒΟΣ ΖΕΒΕΔΑΙΟΥ Μτ 4 21 Απόστολοι-Κλήση
» Μτ 10 2 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Μτ 17 1 Μεταμόρφωση
» Μρ 1 19 Απόστολοι-Κλήση
» Μρ 1 29 Σημεία-Πεθερά Πέτρου
» Μρ 3 17 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Μρ 5 37 Σημεία-Κόρη Ιαείρου
» Μρ 9 2 Μεταμόρφωση
» Μρ 10 35 Διδασκαλία-Αίτημα υιών Ζεβεδαίου
» Μρ 10 41 Διδασκαλία-Αίτημα υιών Ζεβεδαίου
» Μρ 13 3 Προφητεία-Μέλλουσα Κρίση
» Μρ 14 33 Γεθσημανή
» Λκ 5 10 Απόστολοι-Κλήση
» Λκ 6 14 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Λκ 8 51 Σημεία-Κόρη Ιαείρου
» Λκ 9 28 Μεταμόρφωση
» Λκ 9 54 Διδασκαλία
ΙΑΡΕΔ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 37 Γενεαλογία
ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ Μτ 2 17 Γέννηση Κυρίου-Σφαγή Παίδων
» Μτ 16 14 Ομολογία Πέτρου
» Μτ 27 9 Δίκη-θάνατος Ιούδα
ΙΕΡΙΧΩ Μτ 20 29 Σημεία-Τύφλωση
» Μρ 10 46 Σημεία-Τύφλωση
» Λκ 10 30 Παραβολές-Καλός Σαμαρείτης
» Λκ 18 35 Σημεία-Τύφλωση
» Λκ 19 1 Ζακχαίος
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ Μτ 2 1 Γέννηση Κυρίου-Τρεις Μάγοι
» Μτ 2 3 Γέννηση Κυρίου-Τρεις Μάγοι
» Μτ 3 5 Ιω Πρόδρομος
» Μτ 4 25 Επί του όρους
» Μτ 5 35 Επί του όρους-Πληρώσαι Νόμον
» Μτ 15 1 Διδασκαλία
» Μτ 16 21 Προφητεία-Πάθος
» Μτ 20 17 Προφητεία-Πάθος
» Μτ 20 18 Προφητεία-Πάθος
» Μτ 21 1 Βαΐων
» Μτ 21 10 Βαΐων
» Μτ 23 37 Διδασκαλία-Φαρισαίοι
» Μρ 3 8 Σημεία-Πάσαν νόσον
» Μρ 3 22 Διδασκαλία-"εκβάλλει εν Βεελζεβούλ"
» Μρ 7 1 Διδασκαλία-Ερωτήσεις Φαρισαίων
» Μρ 10 32 Προφητεία-Πάθος
» Μρ 10 33 Προφητεία-Πάθος
» Μρ 11 1 Βαΐων
» Μρ 11 11 Βαΐων
» Μρ 11 15 Διδασκαλία
» Μρ 11 27 Διδασκαλία-Ερωτήσεις Φαρισαίων
» Μρ 15 41 Σταύρωση
» Λκ 2 22 Υπαπαντή
» Λκ 2 25 Υπαπαντή-Συμεών
» Λκ 2 38 Υπαπαντή-Αννα (προφήτις)
» Λκ 2 41 Δωδεκαετής
» Λκ 2 42 Δωδεκαετής
» Λκ 2 43 Δωδεκαετής
» Λκ 2 45 Δωδεκαετής
» Λκ 4 9 Έρημος Πειρασμοί-2ος Πειρασμός
» Λκ 5 17 Σημεία-Πάσαν νόσον
» Λκ 6 17 Σημεία-Πάσαν νόσον
» Λκ 9 31 Μεταμόρφωση
» Λκ 9 51 Διδασκαλία
» Λκ 9 53 Διδασκαλία
» Λκ 10 30 Παραβολές-Καλός Σαμαρείτης
» Λκ 13 4 Διδασκαλία-Μετάνοια
» Λκ 13 22 Διδασκαλία
» Λκ 13 33 Διδασκαλία
» Λκ 13 34 Διδασκαλία
» Λκ 17 11 Σημεία-Δέκα Λεπροί
» Λκ 18 31 Προφητεία-Πάθος
» Λκ 19 11 Παραβολές-Μνες
» Λκ 19 28 Βαΐων
» Λκ 21 20 Προφητεία-Μέλλουσα Κρίση
» Λκ 21 24 Προφητεία-Μέλλουσα Κρίση
» Λκ 23 7 Δίκη-Πιλάτος
» Λκ 23 28 Σταύρωση
» Λκ 24 13 Ανάσταση-Εμμαούς
» Λκ 24 18 Ανάσταση-Εμμαούς
» Λκ 24 33 Ανάσταση-Εμμαούς
» Λκ 24 47 Ανάσταση
» Λκ 24 49 Ανάσταση
» Λκ 24 52 Ανάληψη
» Ιω 1 19 Ιω Πρόδρομος
» Ιω 2 13 Διδασκαλία
» Ιω 2 23 Διδασκαλία
» Ιω 4 20 Διδασκαλία-Σαμαρείτισα
» Ιω 4 21 Διδασκαλία-Σαμαρείτισα
» Ιω 4 45 Σημεία-Υιός Βασιλικού
» Ιω 5 1 Σημεία-Παράλυτος Προβατικής
» Ιω 5 2 Σημεία-Παράλυτος Προβατικής
» Ιω 7 25 Διδασκαλία
» Ιω 10 22 Διδασκαλία
» Ιω 11 18 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 11 55 Συμβούλιο Αρχιερέων
» Ιω 12 12 Βαΐων
ΙΕΣΣΑΙ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 5 Γενεαλογία
» Μτ 1 6 Γενεαλογία
» Λκ 3 32 Γενεαλογία
ΙΕΧΟΝΙΑΣ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 11 Γενεαλογία
» Μτ 1 12 Γενεαλογία
ΙΟΡΔΑΝΗΣ Μτ 3 5 Ιω Πρόδρομος
» Μτ 3 6 Ιω Πρόδρομος
» Μτ 3 13 Βάπτιση Κυρίου
» Μτ 4 15 Αρχή δράσης
» Μτ 4 25 Επί του όρους
» Μτ 19 1 Σημεία-Πάσαν νόσον
» Μρ 1 5 Ιω Πρόδρομος
» Μρ 1 9 Βάπτιση Κυρίου
» Μρ 3 8 Σημεία-Πάσαν νόσον
» Μρ 10 1 Διδασκαλία-Ερωτήσεις Φαρισαίων
» Λκ 3 3 Ιω Πρόδρομος
» Λκ 4 1 Έρημος Πειρασμοί
» Ιω 1 28 Ιω Πρόδρομος
» Ιω 3 26 Ιω Πρόδρομος
» Ιω 10 40 Διδασκαλία
ΙΟΥΔΑΙΑ (ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ) Μτ 2 1 Γέννηση Κυρίου-Τρεις Μάγοι
» Μτ 2 5 Γέννηση Κυρίου-Τρεις Μάγοι
» Μτ 2 22 Γέννηση Κυρίου-Επιστροφή από Αίγυπτο
» Μτ 3 1 Ιω Πρόδρομος
» Μτ 3 5 Ιω Πρόδρομος
» Μτ 4 25 Επί του όρους
» Μτ 19 1 Σημεία-Πάσαν νόσον
» Μτ 24 16 Προφητεία-Μέλλουσα Κρίση
» Μρ 1 5 Ιω Πρόδρομος
» Μρ 3 7 Σημεία-Πάσαν νόσον
» Μρ 10 1 Διδασκαλία-Ερωτήσεις Φαρισαίων
» Μρ 13 14 Προφητεία-Μέλλουσα Κρίση
» Λκ 1 5 Ιω Πρόδρομος-Γέννηση Ιωάννη
» Λκ 1 65 Ιω Πρόδρομος-Γέννηση Ιωάννη
» Λκ 2 4 Γέννηση Κυρίου-Απογραφή
» Λκ 3 1 Ιω Πρόδρομος
» Λκ 5 17 Σημεία-Πάσαν νόσον
» Λκ 6 17 Σημεία-Πάσαν νόσον
» Λκ 7 17 Σημεία-Υιός Χήρας της Ναϊν
» Λκ 21 21 Προφητεία-Μέλλουσα Κρίση
» Λκ 23 5 Δίκη-Πιλάτος
» Ιω 3 22 Ιω Πρόδρομος
» Ιω 4 3 Διδασκαλία-Σαμαρείτισα
» Ιω 4 47 Σημεία-Υιός Βασιλικού
» Ιω 4 54 Σημεία-Υιός Βασιλικού
» Ιω 7 1 Διδασκαλία
» Ιω 7 3 Διδασκαλία
» Ιω 11 7 Σημεία-Λάζαρος
ΙΟΥΔΑΣ (ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ) Μτ 1 2 Γενεαλογία
» Μτ 1 3 Γενεαλογία
» Μτ 2 6 Γέννηση Κυρίου-Τρεις Μάγοι
» Λκ 1 39 Ελισάβετ Μαρία
» Λκ 3 33 Γενεαλογία
ΙΟΥΔΑΣ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ Α) Λκ 3 26 Γενεαλογία
ΙΟΥΔΑΣ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ Β) Λκ 3 30 Γενεαλογία
ΙΟΥΔΑΣ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΣ Μτ 13 55 Ιδία Πατρίδα
» Μρ 6 3 Ιδία Πατρίδα
ΙΟΥΔΑΣ ΙΑΚΩΒΟΥ Λκ 6 16 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Ιω 14 22 Μυστικός Δείπνος
ΙΟΥΔΑΣ ΙΣΚΑΡΙΩΤΗΣ Μτ 10 4 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Μτ 26 14 Προδοσία
» Μτ 26 25 Μυστικός Δείπνος
» Μτ 26 47 Σύλληψη
» Μτ 27 3 Δίκη-θάνατος Ιούδα
» Μρ 3 19 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Μρ 14 10 Προδοσία
» Μρ 14 43 Σύλληψη
» Λκ 6 16 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Λκ 22 3 Προδοσία
» Λκ 22 47 Σύλληψη
» Λκ 22 48 Σύλληψη
» Ιω 6 71 Διδασκαλία-Αρτος Ζωής
» Ιω 12 4 Δείπνο Βηθανίας
» Ιω 13 2 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 13 26 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 13 29 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 18 2 Γεθσημανή
» Ιω 18 3 Σύλληψη
» Ιω 18 5 Σύλληψη
ΙΣΑΑΚ (ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ) Μτ 1 2 Γενεαλογία
» Μτ 8 11 Σημεία-Εκατόνταρχος
» Μτ 22 32 Διδασκαλία-Ερώτηση Σαδουκαίων
» Μρ 12 26 Διδασκαλία-Ερώτηση Σαδουκαίων
» Λκ 3 34 Γενεαλογία
» Λκ 13 28 Διδασκαλία
» Λκ 20 37 Διδασκαλία-Ερώτηση Σαδουκαίων
ΙΣΡΑΗΛ Μτ 2 20 Γέννηση Κυρίου-Επιστροφή από Αίγυπτο
» Μτ 2 21 Γέννηση Κυρίου-Επιστροφή από Αίγυπτο
» Μτ 8 10 Σημεία-Εκατόνταρχος
» Μτ 10 23 Απόστολοι-Αποστολή
» Μτ 27 42 Σταύρωση
» Μρ 12 29 Διδασκαλία
» Μρ 15 32 Σταύρωση
» Λκ 1 16 Ιω Πρόδρομος-Γέννηση Ιωάννη
» Λκ 1 54 Ελισάβετ Μαρία-Ωδή (9) Μαρίας
» Λκ 1 68 Ιω Πρόδρομος-Ωδή Ζαχαρία
» Λκ 1 80 Ιω Πρόδρομος
» Λκ 2 25 Υπαπαντή-Συμεών
» Λκ 2 34 Υπαπαντή-Συμεών
» Λκ 4 25 Ιδία Πατρίδα
» Λκ 4 27 Ιδία Πατρίδα
» Λκ 7 9 Σημεία-Εκατόνταρχος
» Λκ 22 30 Μυστικός Δείπνος
» Λκ 24 21 Ανάσταση-Εμμαούς
» Ιω 1 31 Βάπτιση Κυρίου
» Ιω 3 10 Διδασκαλία-Νικόδημος
ΙΤΟΥΡΑΙΑ (ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ) Λκ 3 1 Ιω Πρόδρομος
ΙΩΑΘΑΜ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 9 Γενεαλογία
ΙΩΑΝΑΝ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 27 Γενεαλογία
ΙΩΑΝΝΑ ΧΟΥΖΑ Λκ 8 3 Σημεία-Γυναίκες
» Λκ 24 10 Ανάσταση
ΙΩΑΝΝΑΣ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 24 Γενεαλογία
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ Μτ 3 1 Ιω Πρόδρομος
» Μτ 3 4 Ιω Πρόδρομος
» Μτ 3 13 Βάπτιση Κυρίου
» Μτ 3 14 Βάπτιση Κυρίου
» Μτ 4 12 Αρχή δράσης
» Μτ 9 14 Διδασκαλία-Ερωτήσεις Φαρισαίων
» Μτ 11 2 Ιω Πρόδρομος
» Μτ 11 4 Ιω Πρόδρομος
» Μτ 11 7 Ιω Πρόδρομος
» Μτ 11 11 Ιω Πρόδρομος
» Μτ 11 12 Ιω Πρόδρομος
» Μτ 11 13 Ιω Πρόδρομος
» Μτ 11 18 Διδασκαλία
» Μτ 14 2 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Μτ 14 3 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Μτ 14 4 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Μτ 14 8 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Μτ 14 10 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Μτ 16 14 Ομολογία Πέτρου
» Μτ 17 13 Μεταμόρφωση-Πρόδρομος - Ηλίας
» Μτ 21 25 Διδασκαλία-Ερωτήσεις Φαρισαίων
» Μτ 21 26 Διδασκαλία-Ερωτήσεις Φαρισαίων
» Μτ 21 32 Διδασκαλία-Ερωτήσεις Φαρισαίων
» Μρ 1 4 Ιω Πρόδρομος
» Μρ 1 6 Ιω Πρόδρομος
» Μρ 1 9 Βάπτιση Κυρίου
» Μρ 1 14 Αρχή δράσης
» Μρ 2 18 Διδασκαλία
» Μρ 6 14 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Μρ 6 16 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Μρ 6 17 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Μρ 6 18 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Μρ 6 20 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Μρ 6 24 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Μρ 6 25 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Μρ 8 28 Ομολογία Πέτρου
» Μρ 11 30 Διδασκαλία-Ερωτήσεις Φαρισαίων
» Μρ 11 32 Διδασκαλία-Ερωτήσεις Φαρισαίων
» Λκ 1 13 Ιω Πρόδρομος-Γέννηση Ιωάννη
» Λκ 1 60 Ιω Πρόδρομος-Γέννηση Ιωάννη
» Λκ 1 63 Ιω Πρόδρομος-Γέννηση Ιωάννη
» Λκ 3 2 Ιω Πρόδρομος
» Λκ 3 15 Ιω Πρόδρομος
» Λκ 3 16 Ιω Πρόδρομος
» Λκ 3 20 Ιω Πρόδρομος
» Λκ 5 33 Διδασκαλία-Ερωτήσεις Φαρισαίων
» Λκ 7 18 Ιω Πρόδρομος
» Λκ 7 19 Ιω Πρόδρομος
» Λκ 7 20 Ιω Πρόδρομος
» Λκ 7 22 Ιω Πρόδρομος
» Λκ 7 24 Ιω Πρόδρομος
» Λκ 7 28 Ιω Πρόδρομος
» Λκ 7 29 Ιω Πρόδρομος
» Λκ 7 33 Διδασκαλία
» Λκ 9 7 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Λκ 9 9 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Λκ 9 19 Ομολογία Πέτρου
» Λκ 11 1 Διδασκαλία-Κυριακή Προσευχή
» Λκ 16 16 Διδασκαλία
» Λκ 20 4 Διδασκαλία-Ερωτήσεις Φαρισαίων
» Λκ 20 6 Διδασκαλία-Ερωτήσεις Φαρισαίων
» Ιω 1 6 Εισαγωγή-Ιω Πρόδρομος
» Ιω 1 15 Εισαγωγή-Λόγος
» Ιω 1 19 Ιω Πρόδρομος
» Ιω 1 26 Ιω Πρόδρομος
» Ιω 1 28 Ιω Πρόδρομος
» Ιω 1 29 Βάπτιση Κυρίου
» Ιω 1 32 Βάπτιση Κυρίου
» Ιω 1 35 Απόστολοι-Ευρήκαμε τον Μεσσία
» Ιω 1 41 Απόστολοι-Ευρήκαμε τον Μεσσία
» Ιω 3 23 Ιω Πρόδρομος
» Ιω 3 24 Ιω Πρόδρομος
» Ιω 3 25 Ιω Πρόδρομος
» Ιω 3 26 Ιω Πρόδρομος
» Ιω 3 27 Ιω Πρόδρομος
» Ιω 4 1 Διδασκαλία-Σαμαρείτισα
» Ιω 5 33 Διδασκαλία-Ιωάννης Λύχνος
» Ιω 5 36 Διδασκαλία-Ιωάννης Λύχνος
» Ιω 10 40 Διδασκαλία
» Ιω 10 41 Διδασκαλία
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΒΕΔΑΙΟΥ Μτ 4 21 Απόστολοι-Κλήση
» Μτ 10 2 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Μτ 17 1 Μεταμόρφωση
» Μρ 1 19 Απόστολοι-Κλήση
» Μρ 1 29 Σημεία-Πεθερά Πέτρου
» Μρ 3 17 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Μρ 5 37 Σημεία-Κόρη Ιαείρου
» Μρ 9 2 Μεταμόρφωση
» Μρ 9 38 Διδασκαλία
» Μρ 10 35 Διδασκαλία-Αίτημα υιών Ζεβεδαίου
» Μρ 10 41 Διδασκαλία-Αίτημα υιών Ζεβεδαίου
» Μρ 13 3 Προφητεία-Μέλλουσα Κρίση
» Μρ 14 33 Γεθσημανή
» Λκ 5 10 Απόστολοι-Κλήση
» Λκ 6 14 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Λκ 8 51 Σημεία-Κόρη Ιαείρου
» Λκ 9 28 Μεταμόρφωση
» Λκ 9 49 Διδασκαλία
» Λκ 9 54 Διδασκαλία
» Λκ 22 8 Μυστικός Δείπνος
ΙΩΝΑΝ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 30 Γενεαλογία
ΙΩΝΑΣ ΠΑΤΗΡ ΠΕΤΡΟΥ Μτ 16 17 Ομολογία Πέτρου
» Ιω 1 43 Απόστολοι-Ευρήκαμε τον Μεσσία
» Ιω 21 15 Ανάσταση-Τιβεριάδα
» Ιω 21 16 Ανάσταση-Τιβεριάδα
» Ιω 21 17 Ανάσταση-Τιβεριάδα
ΙΩΝΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ Μτ 12 39 Διδασκαλία-θελομεν απο σου σημειον
» Μτ 12 40 Διδασκαλία-θελομεν απο σου σημειον
» Μτ 12 41 Διδασκαλία-θελομεν απο σου σημειον
» Μτ 16 4 Διδασκαλία-θελομεν απο σου σημειον
» Λκ 11 29 Διδασκαλία
» Λκ 11 30 Διδασκαλία
» Λκ 11 32 Διδασκαλία
ΙΩΡΑΜ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 8 Γενεαλογία
ΙΩΡΕΙΜ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 29 Γενεαλογία
ΙΩΣΑΦΑΤ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 8 Γενεαλογία
ΙΩΣΗΣ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 29 Γενεαλογία
ΙΩΣΗΣ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΣ Μτ 13 55 Ιδία Πατρίδα
» Μτ 27 56 Σταύρωση
» Μρ 6 3 Ιδία Πατρίδα
» Μρ 15 40 Σταύρωση
» Μρ 15 47 Ταφή
ΙΩΣΗΦ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ Α) Λκ 3 24 Γενεαλογία
ΙΩΣΗΦ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ Β) Λκ 3 26 Γενεαλογία
ΙΩΣΗΦ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ Γ) Λκ 3 30 Γενεαλογία
ΙΩΣΗΦ ΑΡΙΜΑΘΑΙΑΣ Μτ 27 57 Ταφή
» Μτ 27 59 Ταφή
» Μρ 15 43 Ταφή
» Μρ 15 45 Ταφή
» Λκ 23 50 Ταφή
» Ιω 19 38 Ταφή
ΙΩΣΗΦ ΜΝΗΣΤΩΡ Μτ 1 16 Γενεαλογία
» Μτ 1 18 Γέννηση Κυρίου-εκ Πνεύματος Αγίου
» Μτ 1 19 Γέννηση Κυρίου-εκ Πνεύματος Αγίου
» Μτ 1 20 Γέννηση Κυρίου-εκ Πνεύματος Αγίου
» Μτ 1 24 Γέννηση Κυρίου-εκ Πνεύματος Αγίου
» Μτ 2 13 Γέννηση Κυρίου-Τρεις Μάγοι
» Μτ 2 19 Γέννηση Κυρίου-Επιστροφή από Αίγυπτο
» Λκ 1 27 Ευαγγελισμός Μαρίας-εκ Πνεύματος Αγίου
» Λκ 2 4 Γέννηση Κυρίου-Απογραφή
» Λκ 2 16 Γέννηση Κυρίου-Ποιμένες
» Λκ 2 33 Υπαπαντή-Συμεών
» Λκ 2 43 Δωδεκαετής
» Λκ 3 23 Γενεαλογία
» Λκ 4 22 Ιδία Πατρίδα
» Ιω 1 46 Απόστολοι-Ευρήκαμε τον Μεσσία
» Ιω 6 42 Διδασκαλία-Αρτος Ζωής
ΙΩΣΗΦ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ Ιω 4 5 Διδασκαλία-Σαμαρείτισα
ΙΩΣΙΑΣ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 10 Γενεαλογία
» Μτ 1 11 Γενεαλογία
ΚΑΪΑΦΑΣ Μτ 26 3 Συμβούλιο Αρχιερέων
» Μτ 26 57 Δίκη-Συμβούλιο
» Λκ 3 2 Ιω Πρόδρομος
» Ιω 11 49 Συμβούλιο Αρχιερέων
» Ιω 18 13 Δίκη-Συμβούλιο
» Ιω 18 14 Δίκη-Συμβούλιο
» Ιω 18 24 Δίκη-Συμβούλιο
» Ιω 18 28 Δίκη-Πιλάτος
ΚΑΙΝΑΝ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 36 Γενεαλογία
» Λκ 3 37 Γενεαλογία
ΚΑΙΣΑΡ Μτ 22 17 Διδασκαλία-Ερωτήσεις Φαρισαίων
» Μτ 22 21 Διδασκαλία-Ερωτήσεις Φαρισαίων
» Μρ 12 14 Διδασκαλία-Ερωτήσεις Φαρισαίων
» Μρ 12 16 Διδασκαλία-Ερωτήσεις Φαρισαίων
» Μρ 12 17 Διδασκαλία-Ερωτήσεις Φαρισαίων
» Λκ 20 22 Διδασκαλία-Ερωτήσεις Φαρισαίων
» Λκ 20 24 Διδασκαλία-Ερωτήσεις Φαρισαίων
» Λκ 20 25 Διδασκαλία-Ερωτήσεις Φαρισαίων
» Λκ 23 2 Δίκη-Πιλάτος
» Ιω 19 12 Δίκη-Πιλάτος
» Ιω 19 15 Δίκη-Πιλάτος
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ Μτ 16 13 Ομολογία Πέτρου
» Μρ 8 27 Ομολογία Πέτρου
ΚΑΝΑ Ιω 2 1 Σημεία-Γάμος Κανά
» Ιω 2 11 Σημεία-Γάμος Κανά
» Ιω 4 46 Σημεία-Υιός Βασιλικού
» Ιω 21 2 Ανάσταση-Τιβεριάδα
ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ Μτ 4 13 Αρχή δράσης
» Μτ 8 5 Σημεία-Εκατόνταρχος
» Μτ 11 23 Διδασκαλία
» Μτ 17 24 Σημεία-Δίδραχμα
» Μρ 1 21 Διδασκαλία
» Μρ 2 1 Σημεία-Παραλυτικός Καπερναούμ
» Μρ 9 33 Διδασκαλία-Πάθος
» Λκ 4 23 Ιδία Πατρίδα
» Λκ 4 31 Διδασκαλία
» Λκ 7 1 Επί του όρους-Πληρώσαι Νόμον
» Λκ 10 15 Εβδομήκοντα
» Ιω 2 12 Αρχή δράσης
» Ιω 4 46 Σημεία-Υιός Βασιλικού
» Ιω 6 17 Σημεία-Θάλασσα Περιπατών
» Ιω 6 24 Σημεία-Θάλασσα Περιπατών
» Ιω 6 59 Διδασκαλία-Αρτος Ζωής
ΚΗΦΑΣ (ΠΕΤΡΟΣ) Ιω 1 43 Απόστολοι-Ευρήκαμε τον Μεσσία
ΚΛΕΟΠΑΣ Λκ 24 18 Ανάσταση-Εμμαούς
ΚΥΡΗΝΙΟΣ ΗΓΕΜΩΝ Λκ 2 2 Γέννηση Κυρίου-Απογραφή
ΚΩΣΑΜ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 28 Γενεαλογία
ΛΑΖΑΡΟΣ Ιω 11 1 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 11 2 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 11 5 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 11 11 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 11 14 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 11 43 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 12 1 Συμβούλιο Αρχιερέων
» Ιω 12 2 Δείπνο Βηθανίας
» Ιω 12 9 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 12 10 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 12 17 Βαΐων
ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ Λκ 16 20 Παραβολές-Πτωχός Λάζαρος
» Λκ 16 23 Παραβολές-Πτωχός Λάζαρος
» Λκ 16 24 Παραβολές-Πτωχός Λάζαρος
» Λκ 16 25 Παραβολές-Πτωχός Λάζαρος
ΛΑΜΕΧ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 36 Γενεαλογία
ΛΕΒΒΑΙΟΣ-ΘΑΔΔΑΙΟΣ Μτ 10 3 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Μρ 3 18 Απόστολοι-Ονόματα των 12
ΛΕΥΙΣ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ Α) Λκ 3 24 Γενεαλογία
ΛΕΥΙΣ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ Β) Λκ 3 29 Γενεαλογία
ΛΟΓΟΣ Ιω 1 1 Εισαγωγή-Λόγος
» Ιω 1 14 Εισαγωγή-Λόγος
ΛΥΣΑΝΙΟΣ ΤΕΤΡΑΡΧΗΣ Λκ 3 1 Ιω Πρόδρομος
ΛΩΤ Λκ 17 28 Διδασκαλία
» Λκ 17 29 Διδασκαλία
» Λκ 17 32 Διδασκαλία
ΜΑΑΘ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 26 Γενεαλογία
ΜΑΓΔΑΛΑ (ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ) Μτ 15 39 Σημεία-Πολ/σμός άρτων β
ΜΑΘΟΥΣΑΛΑΣ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 37 Γενεαλογία
ΜΑΙΝΑΝ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 31 Γενεαλογία
ΜΑΛΕΛΕΗΛ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 37 Γενεαλογία
ΜΑΛΧΟΣ Ιω 18 10 Σύλληψη
ΜΑΝΑΣΣΗΣ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 10 Γενεαλογία
ΜΑΡΘΑ ΑΔΕΛΦΗ ΛΑΖΑΡΟΥ Λκ 10 38 Διδασκαλία-Μάρθα Μαρία
» Λκ 10 40 Διδασκαλία-Μάρθα Μαρία
» Λκ 10 41 Διδασκαλία-Μάρθα Μαρία
» Ιω 11 1 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 11 5 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 11 19 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 11 20 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 11 21 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 11 24 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 11 30 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 11 39 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 12 2 Δείπνο Βηθανίας
ΜΑΡΙΑ (ΘΕΟΤΟΚΟΣ) Μτ 1 16 Γενεαλογία
» Μτ 1 18 Γέννηση Κυρίου-εκ Πνεύματος Αγίου
» Μτ 1 20 Γέννηση Κυρίου-εκ Πνεύματος Αγίου
» Μτ 2 11 Γέννηση Κυρίου-Τρεις Μάγοι
» Μτ 13 55 Ιδία Πατρίδα
» Μτ 27 56 Σταύρωση
» Μτ 27 61 Ταφή
» Μτ 28 1 Ανάσταση
» Μρ 6 3 Ιδία Πατρίδα
» Μρ 15 40 Σταύρωση
» Μρ 15 47 Ταφή
» Μρ 16 1 Ανάσταση
» Λκ 1 27 Ευαγγελισμός Μαρίας-εκ Πνεύματος Αγίου
» Λκ 1 30 Ευαγγελισμός Μαρίας-εκ Πνεύματος Αγίου
» Λκ 1 34 Ευαγγελισμός Μαρίας-εκ Πνεύματος Αγίου
» Λκ 1 38 Ευαγγελισμός Μαρίας-εκ Πνεύματος Αγίου
» Λκ 1 39 Ελισάβετ Μαρία
» Λκ 1 41 Ελισάβετ Μαρία
» Λκ 1 46 Ελισάβετ Μαρία-Ωδή (9) Μαρίας
» Λκ 1 56 Ελισάβετ Μαρία
» Λκ 2 5 Γέννηση Κυρίου-Απογραφή
» Λκ 2 16 Γέννηση Κυρίου-Ποιμένες
» Λκ 2 19 Γέννηση Κυρίου-Ποιμένες
» Λκ 2 34 Υπαπαντή-Συμεών
» Λκ 24 10 Ανάσταση
ΜΑΡΙΑ ΑΔΕΛΦΗ ΛΑΖΑΡΟΥ Λκ 10 39 Διδασκαλία-Μάρθα Μαρία
» Λκ 10 42 Διδασκαλία-Μάρθα Μαρία
» Ιω 11 1 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 11 2 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 11 19 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 11 20 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 11 28 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 11 31 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 11 32 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 11 45 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 12 3 Δείπνο Βηθανίας
ΜΑΡΙΑ ΚΛΩΠΑ Ιω 19 25 Σταύρωση
ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Μτ 27 56 Σταύρωση
» Μτ 27 61 Ταφή
» Μτ 28 1 Ανάσταση
» Μρ 15 40 Σταύρωση
» Μρ 15 47 Ταφή
» Μρ 16 1 Ανάσταση
» Μρ 16 9 Ανάσταση
» Λκ 8 2 Σημεία-Γυναίκες
» Λκ 24 10 Ανάσταση
» Ιω 19 25 Σταύρωση
» Ιω 20 1 Ανάσταση
» Ιω 20 11 Ανάσταση
» Ιω 20 16 Ανάσταση
» Ιω 20 18 Ανάσταση
ΜΑΤΘΑΙΟΣ-ΛΕΥΙΣ Μτ 9 9 Απόστολοι-Κλήση Ματθαίου
» Μτ 10 3 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Μρ 2 14 Απόστολοι-Κλήση Ματθαίου
» Μρ 3 18 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Λκ 5 27 Απόστολοι-Κλήση Ματθαίου
» Λκ 5 29 Απόστολοι-Κλήση Ματθαίου
» Λκ 6 15 Απόστολοι-Ονόματα των 12
ΜΑΤΘΑΝ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 15 Γενεαλογία
» Λκ 3 24 Γενεαλογία
ΜΑΤΘΑΤ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 29 Γενεαλογία
ΜΑΤΤΑΘΑΣ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 31 Γενεαλογία
ΜΑΤΤΑΘΙΑΣ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ Α) Λκ 3 25 Γενεαλογία
ΜΑΤΤΑΘΙΑΣ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ Β) Λκ 3 26 Γενεαλογία
ΜΕΛΕΑΣ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 31 Γενεαλογία
ΜΕΛΧΙ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 24 Γενεαλογία
» Λκ 3 28 Γενεαλογία
ΜΕΣΙΑΣ Ιω 1 42 Απόστολοι-Ευρήκαμε τον Μεσσία
» Ιω 4 25 Διδασκαλία-Σαμαρείτισα
ΜΗΤΗΡ ΚΥΡΙΟΥ Μτ 1 18 Γέννηση Κυρίου-εκ Πνεύματος Αγίου
» Μτ 2 11 Γέννηση Κυρίου-Τρεις Μάγοι
» Μτ 2 13 Γέννηση Κυρίου-Τρεις Μάγοι
» Μτ 2 14 Γέννηση Κυρίου-Φυγή σε Αίγυπτο
» Μτ 2 20 Γέννηση Κυρίου-Επιστροφή από Αίγυπτο
» Μτ 2 21 Γέννηση Κυρίου-Επιστροφή από Αίγυπτο
» Μτ 12 46 Διδασκαλία
» Μτ 12 47 Διδασκαλία
» Μτ 13 55 Ιδία Πατρίδα
» Μρ 3 31 Διδασκαλία
» Μρ 3 32 Διδασκαλία
» Λκ 1 43 Ελισάβετ Μαρία-Ωδή Ελισάβετ
» Λκ 2 33 Υπαπαντή-Συμεών
» Λκ 2 34 Υπαπαντή-Συμεών
» Λκ 2 43 Δωδεκαετής
» Λκ 2 48 Δωδεκαετής
» Λκ 2 51 Δωδεκαετής
» Λκ 8 19 Διδασκαλία
» Λκ 8 20 Διδασκαλία
» Ιω 2 1 Σημεία-Γάμος Κανά
» Ιω 2 3 Σημεία-Γάμος Κανά
» Ιω 2 5 Σημεία-Γάμος Κανά
» Ιω 2 12 Αρχή δράσης
» Ιω 6 42 Διδασκαλία-Aρτος Ζωής
» Ιω 19 25 Σταύρωση
» Ιω 19 26 Σταύρωση
ΜΗΤΗΡ ΥΙΩΝ ΖΕΒΕΔΑΙΟΥ Μτ 20 20 Διδασκαλία-Αίτημα υιών Ζεβεδαίου
» Μτ 27 56 Σταύρωση
ΜΩΥΣΗΣ Μτ 8 4 Σημεία-Λεπρός
» Μτ 17 3 Μεταμόρφωση
» Μτ 17 4 Μεταμόρφωση
» Μτ 19 7 Διδασκαλία-Ερωτήσεις Φαρισαίων
» Μτ 19 8 Διδασκαλία-Ερωτήσεις Φαρισαίων
» Μτ 22 24 Διδασκαλία-Ερώτηση Σαδουκαίων
» Μτ 23 2 Διδασκαλία-Φαρισαίοι
» Μρ 1 44 Σημεία-Λεπρός
» Μρ 7 10 Διδασκαλία-Ερωτήσεις Φαρισαίων
» Μρ 9 4 Μεταμόρφωση
» Μρ 9 5 Μεταμόρφωση
» Μρ 10 3 Διδασκαλία-Ερωτήσεις Φαρισαίων
» Μρ 10 4 Διδασκαλία-Ερωτήσεις Φαρισαίων
» Μρ 12 19 Διδασκαλία-Ερώτηση Σαδουκαίων
» Μρ 12 26 Διδασκαλία-Ερώτηση Σαδουκαίων
» Λκ 2 22 Υπαπαντή
» Λκ 5 14 Σημεία-Λεπρός
» Λκ 9 30 Μεταμόρφωση
» Λκ 9 33 Μεταμόρφωση
» Λκ 16 29 Παραβολές-Πτωχός Λάζαρος
» Λκ 16 31 Παραβολές-Πτωχός Λάζαρος
» Λκ 20 28 Διδασκαλία-Ερώτηση Σαδουκαίων
» Λκ 20 37 Διδασκαλία-Ερώτηση Σαδουκαίων
» Λκ 24 27 Ανάσταση-Εμμαούς
» Λκ 24 44 Ανάσταση
» Ιω 1 17 Εισαγωγή-Λόγος
» Ιω 1 46 Απόστολοι-Ευρήκαμε τον Μεσσία
» Ιω 3 14 Διδασκαλία-Νικόδημος
» Ιω 5 45 Διδασκαλία
» Ιω 5 46 Διδασκαλία
» Ιω 6 32 Διδασκαλία-Αρτος Ζωής
» Ιω 7 19 Διδασκαλία
» Ιω 7 22 Διδασκαλία
» Ιω 7 23 Διδασκαλία
» Ιω 8 5 Διδασκαλία-μοιχευομένη επ' αυτοφόρω
» Ιω 9 28 Σημεία-Τυφλού εκ γεννετής
» Ιω 9 29 Σημεία-Τυφλού εκ γεννετής
ΝΑΑΣΣΩΝ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 4 Γενεαλογία
» Λκ 3 32 Γενεαλογία
ΝΑΓΓΑΙ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 25 Γενεαλογία
ΝΑΖΑΡΕΤ Μτ 2 23 Γέννηση Κυρίου-Επιστροφή από Αίγυπτο
» Μτ 4 13 Αρχή δράσης
» Μτ 21 11 Βαΐων
» Μρ 1 9 Βάπτιση Κυρίου
» Λκ 1 26 Ευαγγελισμός Μαρίας-εκ Πνεύματος Αγίου
» Λκ 2 4 Γέννηση Κυρίου-Απογραφή
» Λκ 2 39 Υπαπαντή
» Λκ 2 51 Δωδεκαετής
» Λκ 4 16 Ιδία Πατρίδα
» Ιω 1 46 Απόστολοι-Ευρήκαμε τον Μεσσία
» Ιω 1 47 Απόστολοι-Ευρήκαμε τον Μεσσία
ΝΑΘΑΝ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 31 Γενεαλογία
ΝΑΘΑΝΑΗΛ Ιω 1 46 Απόστολοι-Ευρήκαμε τον Μεσσία
» Ιω 1 47 Απόστολοι-Ευρήκαμε τον Μεσσία
» Ιω 1 48 Απόστολοι-Ευρήκαμε τον Μεσσία
» Ιω 1 49 Απόστολοι-Ευρήκαμε τον Μεσσία
» Ιω 1 50 Απόστολοι-Ευρήκαμε τον Μεσσία
» Ιω 21 2 Ανάσταση-Τιβεριάδα
ΝΑΪΝ Λκ 7 11 Σημεία-Υιός Χήρας της Ναϊν
ΝΑΟΥΜ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 25 Γενεαλογία
ΝΑΧΩΡ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 34 Γενεαλογία
ΝΕΕΜΑΝ Λκ 4 27 Ιδία Πατρίδα
ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ Μτ 4 13 Αρχή δράσης
» Μτ 4 15 Αρχή δράσης
ΝΗΡΙ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 27 Γενεαλογία
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ιω 3 1 Διδασκαλία-Νικόδημος
» Ιω 3 4 Διδασκαλία-Νικόδημος
» Ιω 3 9 Διδασκαλία-Νικόδημος
» Ιω 7 50 Σημείο αντιλεγόμενο
» Ιω 19 39 Ταφή
ΝΙΝΕΥΙ Λκ 11 32 Διδασκαλία
ΝΙΝΕΥΙΤΑΙ Μτ 12 41 Διδασκαλία-θελομεν απο σου σημειον
» Λκ 11 30 Διδασκαλία
ΝΩΕ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 24 37 Προφητεία-Μέλλουσα Κρίση
» Μτ 24 38 Προφητεία-Μέλλουσα Κρίση
» Λκ 3 36 Γενεαλογία
» Λκ 17 26 Διδασκαλία
» Λκ 17 27 Διδασκαλία
ΟΖΙΑΣ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 8 Γενεαλογία
» Μτ 1 9 Γενεαλογία
ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ Μτ 21 1 Βαΐων
» Μτ 24 3 Προφητεία-Μέλλουσα Κρίση
» Μτ 26 30 Μυστικός Δείπνος
» Μρ 11 1 Βαΐων
» Μρ 13 3 Προφητεία-Μέλλουσα Κρίση
» Μρ 14 26 Μυστικός Δείπνος
» Λκ 19 29 Βαΐων
» Λκ 19 37 Βαΐων
» Λκ 21 37 Προφητεία-Μέλλουσα Κρίση
» Λκ 22 39 Γεθσημανή
» Ιω 8 1 Διδασκαλία-μοιχευομένη επ' αυτοφόρω
ΟΥΡΙΟΥ ΓΥΝΗ Μτ 1 6 Γενεαλογία
ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ Ιω 14 16 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 14 26 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 15 26 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 16 7 Μυστικός Δείπνος
ΠΑΤΗΡ ΘΕΟΣ Μτ 5 16 Επί του όρους-Φώς
» Μτ 5 45 Επί του όρους-Πληρώσαι Νόμον
» Μτ 5 48 Επί του όρους-Πληρώσαι Νόμον
» Μτ 6 1 Επί του όρους-Πληρώσαι Νόμον
» Μτ 6 4 Επί του όρους-Πληρώσαι Νόμον
» Μτ 6 6 Επί του όρους-Πληρώσαι Νόμον
» Μτ 6 8 Επί του όρους-Πληρώσαι Νόμον
» Μτ 6 9 Επί του όρους-Κυριακή Προσευχή
» Μτ 6 14 Επί του όρους-Πληρώσαι Νόμον
» Μτ 6 15 Επί του όρους-Πληρώσαι Νόμον
» Μτ 6 18 Επί του όρους-Πληρώσαι Νόμον
» Μτ 6 26 Επί του όρους-Πληρώσαι Νόμον
» Μτ 6 32 Επί του όρους-Πληρώσαι Νόμον
» Μτ 7 11 Επί του όρους-Προσευχή
» Μτ 7 21 Επί του όρους-Πληρώσαι Νόμον
» Μτ 10 20 Απόστολοι-Αποστολή
» Μτ 10 29 Απόστολοι-Αποστολή
» Μτ 10 32 Απόστολοι-Αποστολή
» Μτ 10 33 Απόστολοι-Αποστολή
» Μτ 11 25 Διδασκαλία
» Μτ 11 26 Διδασκαλία
» Μτ 11 27 Διδασκαλία
» Μτ 12 50 Διδασκαλία
» Μτ 13 43 Παραβολές-Ζιζάνια
» Μτ 15 13 Διδασκαλία
» Μτ 16 17 Ομολογία Πέτρου
» Μτ 16 27 Προφητεία-Πάθος
» Μτ 18 10 Διδασκαλία-σκάνδαλα
» Μτ 18 14 Παραβολές-Απολωλός Πρόβατο
» Μτ 18 19 Διδασκαλία
» Μτ 18 35 Παραβολές-Οφειλέτης μυρίων ταλάντων
» Μτ 20 23 Διδασκαλία-Αίτημα υιών Ζεβεδαίου
» Μτ 23 9 Διδασκαλία-Φαρισαίοι
» Μτ 24 36 Προφητεία-Μέλλουσα Κρίση
» Μτ 25 34 Προφητεία-Μέλλουσα Κρίση
» Μτ 26 29 Μυστικός Δείπνος
» Μτ 26 39 Γεθσημανή
» Μτ 26 42 Γεθσημανή
» Μτ 26 53 Σύλληψη
» Μτ 28 19 Ανάσταση
» Μρ 8 38 Προφητεία-Πάθος
» Μρ 11 25 Διδασκαλία
» Μρ 11 26 Διδασκαλία
» Μρ 13 32 Προφητεία-Μέλλουσα Κρίση
» Μρ 14 36 Γεθσημανή
» Λκ 2 49 Δωδεκαετής
» Λκ 6 36 Επί του όρους-Πληρώσαι Νόμον
» Λκ 9 26 Προφητεία-Πάθος
» Λκ 10 21 Εβδομήκοντα
» Λκ 10 22 Εβδομήκοντα
» Λκ 11 2 Διδασκαλία-Κυριακή Προσευχή
» Λκ 11 13 Διδασκαλία-Προσευχή
» Λκ 12 30 Διδασκαλία
» Λκ 12 32 Διδασκαλία
» Λκ 22 29 Μυστικός Δείπνος
» Λκ 22 42 Γεθσημανή
» Λκ 23 34 Σταύρωση
» Λκ 23 46 Σταύρωση
» Λκ 24 49 Ανάσταση
» Ιω 1 14 Εισαγωγή-Λόγος
» Ιω 1 18 Εισαγωγή-Λόγος
» Ιω 2 16 Διδασκαλία
» Ιω 3 16 Διδασκαλία-Νικόδημος
» Ιω 3 17 Διδασκαλία-Νικόδημος
» Ιω 3 35 Ιω Πρόδρομος
» Ιω 4 21 Διδασκαλία-Σαμαρείτισα
» Ιω 4 23 Διδασκαλία-Σαμαρείτισα
» Ιω 5 17 Διδασκαλία
» Ιω 5 18 Διδασκαλία
» Ιω 5 19 Διδασκαλία
» Ιω 5 20 Διδασκαλία
» Ιω 5 21 Διδασκαλία
» Ιω 5 22 Διδασκαλία
» Ιω 5 23 Διδασκαλία
» Ιω 5 26 Διδασκαλία
» Ιω 5 30 Διδασκαλία
» Ιω 5 36 Διδασκαλία-Ιωάννης Λύχνος
» Ιω 5 37 Διδασκαλία
» Ιω 5 43 Διδασκαλία
» Ιω 5 45 Διδασκαλία
» Ιω 6 27 Διδασκαλία-Aρτος Ζωής
» Ιω 6 32 Διδασκαλία-Aρτος Ζωής
» Ιω 6 37 Διδασκαλία-Aρτος Ζωής
» Ιω 6 39 Διδασκαλία-Aρτος Ζωής
» Ιω 6 44 Διδασκαλία-Aρτος Ζωής
» Ιω 6 45 Διδασκαλία-Aρτος Ζωής
» Ιω 6 46 Διδασκαλία-Aρτος Ζωής
» Ιω 6 57 Διδασκαλία-Aρτος Ζωής
» Ιω 6 65 Διδασκαλία-Aρτος Ζωής
» Ιω 8 16 Διδασκαλία
» Ιω 8 18 Διδασκαλία
» Ιω 8 19 Διδασκαλία
» Ιω 8 27 Διδασκαλία
» Ιω 8 28 Διδασκαλία
» Ιω 8 29 Διδασκαλία
» Ιω 8 38 Διδασκαλία
» Ιω 8 41 Διδασκαλία
» Ιω 8 42 Διδασκαλία
» Ιω 8 49 Διδασκαλία
» Ιω 8 54 Διδασκαλία
» Ιω 10 15 Διδασκαλία-Καλός Ποιμήν
» Ιω 10 17 Διδασκαλία-Καλός Ποιμήν
» Ιω 10 18 Διδασκαλία-Καλός Ποιμήν
» Ιω 10 25 Διδασκαλία
» Ιω 10 29 Διδασκαλία
» Ιω 10 30 Διδασκαλία
» Ιω 10 32 Διδασκαλία
» Ιω 10 36 Διδασκαλία
» Ιω 10 37 Διδασκαλία
» Ιω 10 38 Διδασκαλία
» Ιω 11 41 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 12 26 Διδασκαλία
» Ιω 12 27 Διδασκαλία
» Ιω 12 28 Διδασκαλία
» Ιω 12 49 Διδασκαλία
» Ιω 12 50 Διδασκαλία
» Ιω 13 1 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 13 3 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 14 2 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 14 6 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 14 7 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 14 8 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 14 9 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 14 10 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 14 11 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 14 12 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 14 13 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 14 16 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 14 20 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 14 21 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 14 23 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 14 24 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 14 26 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 14 28 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 14 31 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 15 1 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 15 8 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 15 9 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 15 10 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 15 15 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 15 16 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 15 23 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 15 24 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 15 26 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 16 3 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 16 10 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 16 15 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 16 16 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 16 17 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 16 23 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 16 25 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 16 26 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 16 27 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 16 28 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 16 32 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 17 1 Μυστικός Δείπνος-Αρχιερατική Προσευχή
» Ιω 17 5 Μυστικός Δείπνος-Αρχιερατική Προσευχή
» Ιω 17 11 Μυστικός Δείπνος-Αρχιερατική Προσευχή
» Ιω 17 21 Μυστικός Δείπνος-Αρχιερατική Προσευχή
» Ιω 17 24 Μυστικός Δείπνος-Αρχιερατική Προσευχή
» Ιω 17 25 Μυστικός Δείπνος-Αρχιερατική Προσευχή
» Ιω 18 11 Σύλληψη
» Ιω 20 17 Ανάσταση
» Ιω 20 21 Ανάσταση
ΠΕΤΡΟΣ-ΣΙΜΩΝ Μτ 4 18 Απόστολοι-Κλήση
» Μτ 8 14 Σημεία-Πεθερά Πέτρου
» Μτ 10 2 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Μτ 14 28 Σημεία-Θάλασσα Περιπατών
» Μτ 14 29 Σημεία-Θάλασσα Περιπατών
» Μτ 15 15 Διδασκαλία
» Μτ 16 16 Ομολογία Πέτρου
» Μτ 16 17 Ομολογία Πέτρου
» Μτ 16 18 Ομολογία Πέτρου
» Μτ 16 22 Προφητεία-Πάθος
» Μτ 16 23 Προφητεία-Πάθος
» Μτ 17 1 Μεταμόρφωση
» Μτ 17 4 Μεταμόρφωση
» Μτ 17 24 Σημεία-Δίδραχμα
» Μτ 17 25 Σημεία-Δίδραχμα
» Μτ 17 26 Σημεία-Δίδραχμα
» Μτ 18 21 Παραβολές-Οφειλέτης μυρίων ταλάντων
» Μτ 19 27 Διδασκαλία
» Μτ 26 33 Μυστικός Δείπνος
» Μτ 26 35 Μυστικός Δείπνος
» Μτ 26 37 Γεθσημανή
» Μτ 26 40 Γεθσημανή
» Μτ 26 58 Δίκη-Συμβούλιο
» Μτ 26 69 Aρνηση Πέτρου
» Μτ 26 73 Aρνηση Πέτρου
» Μτ 26 75 Aρνηση Πέτρου
» Μρ 1 16 Απόστολοι-Κλήση
» Μρ 1 29 Σημεία-Πεθερά Πέτρου
» Μρ 1 30 Σημεία-Πεθερά Πέτρου
» Μρ 1 36 Διδασκαλία
» Μρ 3 16 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Μρ 5 37 Σημεία-Κόρη Ιαείρου
» Μρ 8 29 Ομολογία Πέτρου
» Μρ 8 32 Προφητεία-Πάθος
» Μρ 8 33 Προφητεία-Πάθος
» Μρ 9 2 Μεταμόρφωση
» Μρ 9 5 Μεταμόρφωση
» Μρ 10 28 Διδασκαλία-πλούσιος νέος
» Μρ 11 21 Διδασκαλία
» Μρ 13 3 Προφητεία-Μέλλουσα Κρίση
» Μρ 14 29 Μυστικός Δείπνος
» Μρ 14 33 Γεθσημανή
» Μρ 14 37 Γεθσημανή
» Μρ 14 54 Δίκη-Συμβούλιο
» Μρ 14 66 Αρνηση Πέτρου
» Μρ 14 67 Αρνηση Πέτρου
» Μρ 14 70 Αρνηση Πέτρου
» Μρ 14 72 Αρνηση Πέτρου
» Μρ 16 7 Ανάσταση
» Λκ 4 38 Σημεία-Πεθερά Πέτρου
» Λκ 5 3 Απόστολοι-Κλήση
» Λκ 5 4 Απόστολοι-Κλήση
» Λκ 5 5 Απόστολοι-Κλήση
» Λκ 5 8 Απόστολοι-Κλήση
» Λκ 5 10 Απόστολοι-Κλήση
» Λκ 6 14 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Λκ 8 45 Σημεία-Αιμορροούσα
» Λκ 8 51 Σημεία-Κόρη Ιαείρου
» Λκ 9 20 Ομολογία Πέτρου
» Λκ 9 28 Μεταμόρφωση
» Λκ 9 32 Μεταμόρφωση
» Λκ 9 33 Μεταμόρφωση
» Λκ 12 41 Παραβολές-Δούλοι Γρηγορούντες
» Λκ 18 28 Διδασκαλία
» Λκ 22 8 Μυστικός Δείπνος
» Λκ 22 31 Μυστικός Δείπνος
» Λκ 22 34 Μυστικός Δείπνος
» Λκ 22 54 Αρνηση Πέτρου
» Λκ 22 55 Αρνηση Πέτρου
» Λκ 22 58 Αρνηση Πέτρου
» Λκ 22 60 Αρνηση Πέτρου
» Λκ 22 61 Αρνηση Πέτρου
» Λκ 22 62 Αρνηση Πέτρου
» Λκ 24 12 Ανάσταση
» Λκ 24 34 Ανάσταση-Εμμαούς
» Ιω 1 41 Απόστολοι-Ευρήκαμε τον Μεσσία
» Ιω 1 42 Απόστολοι-Ευρήκαμε τον Μεσσία
» Ιω 1 43 Απόστολοι-Ευρήκαμε τον Μεσσία
» Ιω 1 45 Απόστολοι-Ευρήκαμε τον Μεσσία
» Ιω 6 8 Σημεία-Πολ/σμός άρτων α
» Ιω 6 68 Διδασκαλία-Αρτος Ζωής
» Ιω 13 6 Μυστικός Δείπνος-Νιπτήρας
» Ιω 13 8 Μυστικός Δείπνος-Νιπτήρας
» Ιω 13 9 Μυστικός Δείπνος-Νιπτήρας
» Ιω 13 24 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 13 36 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 13 37 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 18 10 Σύλληψη
» Ιω 18 11 Σύλληψη
» Ιω 18 15 Αρνηση Πέτρου
» Ιω 18 16 Αρνηση Πέτρου
» Ιω 18 17 Αρνηση Πέτρου
» Ιω 18 18 Αρνηση Πέτρου
» Ιω 18 25 Αρνηση Πέτρου
» Ιω 18 26 Αρνηση Πέτρου
» Ιω 18 27 Αρνηση Πέτρου
» Ιω 20 2 Ανάσταση
» Ιω 20 3 Ανάσταση
» Ιω 20 4 Ανάσταση
» Ιω 20 6 Ανάσταση
» Ιω 21 2 Ανάσταση-Τιβεριάδα
» Ιω 21 3 Ανάσταση-Τιβεριάδα
» Ιω 21 7 Ανάσταση-Τιβεριάδα
» Ιω 21 11 Ανάσταση-Τιβεριάδα
» Ιω 21 15 Ανάσταση-Τιβεριάδα
» Ιω 21 16 Ανάσταση-Τιβεριάδα
» Ιω 21 17 Ανάσταση-Τιβεριάδα
» Ιω 21 20 Ανάσταση-Τιβεριάδα
» Ιω 21 21 Ανάσταση-Τιβεριάδα
ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ Μτ 1 18 Γέννηση Κυρίου-εκ Πνεύματος Αγίου
» Μτ 1 20 Γέννηση Κυρίου-εκ Πνεύματος Αγίου
» Μτ 3 11 Ιω Πρόδρομος
» Μτ 3 16 Βάπτιση Κυρίου
» Μτ 4 1 Έρημος Πειρασμοί-1ος Πειρασμός
» Μτ 10 20 Απόστολοι-Αποστολή
» Μτ 12 18 Ησαίας
» Μτ 12 28 Διδασκαλία-"εκβάλλει εν Βεελζεβούλ"
» Μτ 12 31 Διδασκαλία-"εκβάλλει εν Βεελζεβούλ"
» Μτ 12 32 Διδασκαλία-"εκβάλλει εν Βεελζεβούλ"
» Μτ 22 43 Διδασκαλία
» Μτ 28 19 Ανάσταση
» Μρ 1 8 Ιω Πρόδρομος
» Μρ 1 10 Βάπτιση Κυρίου
» Μρ 1 12 Έρημος Πειρασμοί
» Μρ 3 29 Διδασκαλία-"εκβάλλει εν Βεελζεβούλ"
» Μρ 12 36 Διδασκαλία
» Μρ 13 11 Προφητεία-Μέλλουσα Κρίση
» Λκ 1 15 Ιω Πρόδρομος-Γέννηση Ιωάννη
» Λκ 1 35 Ευαγγελισμός Μαρίας-εκ Πνεύματος Αγίου
» Λκ 1 41 Ελισάβετ Μαρία
» Λκ 1 67 Ιω Πρόδρομος-Ωδή Ζαχαρία
» Λκ 1 80 Ιω Πρόδρομος
» Λκ 2 25 Υπαπαντή-Συμεών
» Λκ 2 26 Υπαπαντή-Συμεών
» Λκ 2 27 Υπαπαντή-Συμεών
» Λκ 2 40 Δωδεκαετής
» Λκ 3 16 Ιω Πρόδρομος
» Λκ 3 22 Βάπτιση Κυρίου
» Λκ 4 1 Έρημος Πειρασμοί
» Λκ 4 14 Αρχή δράσης
» Λκ 4 18 Ιδία Πατρίδα
» Λκ 11 13 Διδασκαλία-Προσευχή
» Λκ 12 10 Διδασκαλία
» Λκ 12 12 Διδασκαλία
» Ιω 1 32 Βάπτιση Κυρίου
» Ιω 1 33 Βάπτιση Κυρίου
» Ιω 3 5 Διδασκαλία-Νικόδημος
» Ιω 3 6 Διδασκαλία-Νικόδημος
» Ιω 3 8 Διδασκαλία-Νικόδημος
» Ιω 3 34 Ιω Πρόδρομος
» Ιω 4 23 Διδασκαλία-Σαμαρείτισα
» Ιω 4 24 Διδασκαλία-Σαμαρείτισα
» Ιω 6 63 Διδασκαλία-Αρτος Ζωής
» Ιω 7 39 Διδασκαλία
» Ιω 14 17 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 14 26 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 15 26 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 16 13 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 20 22 Ανάσταση
ΠΟΝΤΙΟΣ ΠΙΛΑΤΟΣ Μτ 27 2 Δίκη-Συμβούλιο
» Μτ 27 13 Δίκη-Πιλάτος
» Μτ 27 17 Δίκη-Πιλάτος
» Μτ 27 22 Δίκη-Πιλάτος
» Μτ 27 24 Δίκη-Πιλάτος
» Μτ 27 58 Ταφή
» Μτ 27 62 Ταφή
» Μτ 27 65 Ταφή
» Μρ 15 1 Δίκη-Πιλάτος
» Μρ 15 2 Δίκη-Πιλάτος
» Μρ 15 4 Δίκη-Πιλάτος
» Μρ 15 5 Δίκη-Πιλάτος
» Μρ 15 9 Δίκη-Πιλάτος
» Μρ 15 12 Δίκη-Πιλάτος
» Μρ 15 14 Δίκη-Πιλάτος
» Μρ 15 15 Δίκη-Πιλάτος
» Μρ 15 43 Ταφή
» Μρ 15 44 Ταφή
» Λκ 3 1 Ιω Πρόδρομος
» Λκ 13 1 Διδασκαλία-Μετάνοια
» Λκ 23 1 Δίκη-Πιλάτος
» Λκ 23 3 Δίκη-Πιλάτος
» Λκ 23 4 Δίκη-Πιλάτος
» Λκ 23 6 Δίκη-Πιλάτος
» Λκ 23 11 Δίκη-Πιλάτος
» Λκ 23 12 Δίκη-Πιλάτος
» Λκ 23 13 Δίκη-Πιλάτος
» Λκ 23 20 Δίκη-Πιλάτος
» Λκ 23 24 Δίκη-Πιλάτος
» Λκ 23 52 Ταφή
» Ιω 18 29 Δίκη-Πιλάτος
» Ιω 18 31 Δίκη-Πιλάτος
» Ιω 18 33 Δίκη-Πιλάτος
» Ιω 18 35 Δίκη-Πιλάτος
» Ιω 18 37 Δίκη-Πιλάτος
» Ιω 18 38 Δίκη-Πιλάτος
» Ιω 19 1 Δίκη-Πιλάτος
» Ιω 19 4 Δίκη-Πιλάτος
» Ιω 19 6 Δίκη-Πιλάτος
» Ιω 19 8 Δίκη-Πιλάτος
» Ιω 19 10 Δίκη-Πιλάτος
» Ιω 19 12 Δίκη-Πιλάτος
» Ιω 19 13 Δίκη-Πιλάτος
» Ιω 19 15 Δίκη-Πιλάτος
» Ιω 19 19 Σταύρωση
» Ιω 19 21 Σταύρωση
» Ιω 19 22 Σταύρωση
» Ιω 19 31 Σταύρωση
» Ιω 19 38 Ταφή
ΡΑΓΑΥ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 35 Γενεαλογία
ΡΑΜΑ Μτ 2 18 Γέννηση Κυρίου-Σφαγή Παίδων
ΡΑΧΑΒ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 5 Γενεαλογία
ΡΑΧΗΛ Μτ 2 18 Γέννηση Κυρίου-Σφαγή Παίδων
ΡΗΣΑ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 27 Γενεαλογία
ΡΟΒΟΑΜ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 7 Γενεαλογία
ΡΟΥΘ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 5 Γενεαλογία
ΡΟΥΦΟΣ ΣΙΜΩΝΟΣ Μρ 15 21 Σταύρωση
ΣΑΔΩΚ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 14 Γενεαλογία
ΣΑΛΑΘΙΗΛ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 12 Γενεαλογία
» Λκ 3 27 Γενεαλογία
ΣΑΛΑΣ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 35 Γενεαλογία
ΣΑΛΕΙΜ (ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ) Ιω 3 23 Ιω Πρόδρομος
ΣΑΛΜΩΝ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 4 Γενεαλογία
» Μτ 1 5 Γενεαλογία
» Λκ 3 32 Γενεαλογία
ΣΑΛΩΜΗ Μρ 15 40 Σταύρωση
» Μρ 16 1 Ανάσταση
ΣΑΜΑΡΕΙΑ Λκ 17 11 Σημεία-Δέκα Λεπροί
» Ιω 4 4 Διδασκαλία-Σαμαρείτισα
» Ιω 4 5 Διδασκαλία-Σαμαρείτισα
» Ιω 4 7 Διδασκαλία-Σαμαρείτισα
ΣΑΡΕΠΤΑ (ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ) Λκ 4 26 Ιδία Πατρίδα
ΣΕΜΕΥ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 26 Γενεαλογία
ΣΕΡΟΥΧ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 35 Γενεαλογία
ΣΗΘ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 38 Γενεαλογία
ΣΗΜ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 36 Γενεαλογία
ΣΙΔΩΝ (ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ) Μτ 11 21 Διδασκαλία
» Μτ 11 22 Διδασκαλία
» Μτ 15 21 Σημεία-Χαναναία
» Μρ 3 8 Σημεία-Πάσαν νόσον
» Μρ 7 24 Σημεία-Χαναναία
» Μρ 7 31 Σημεία-Μογγίλαλος
» Λκ 4 26 Ιδία Πατρίδα
» Λκ 6 17 Σημεία-Πάσαν νόσον
» Λκ 10 13 Εβδομήκοντα
» Λκ 10 14 Εβδομήκοντα
ΣΙΛΩΑΜ ΚΟΛΥΜΒΗΘΡΑ Ιω 9 7 Σημεία-Τυφλού εκ γεννετής
» Ιω 9 11 Σημεία-Τυφλού εκ γεννετής
ΣΙΛΩΑΜ ΠΥΡΓΟΣ Λκ 13 4 Διδασκαλία-Μετάνοια
ΣΙΜΩΝ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΣ Μτ 13 55 Ιδία Πατρίδα
» Μρ 6 3 Ιδία Πατρίδα
ΣΙΜΩΝ ΚΑΝΑΝΙΤΗΣ Μτ 10 4 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Μρ 3 18 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Λκ 6 15 Απόστολοι-Ονόματα των 12
ΣΙΜΩΝ ΚΥΡΗΝΑΙΟΣ Μτ 27 32 Σταύρωση
» Μρ 15 21 Σταύρωση
» Λκ 23 26 Σταύρωση
ΣΙΜΩΝ ΛΕΠΡΟΣ Μτ 26 6 Μύρο Γυναίκας
» Μρ 14 3 Μύρο Γυναίκας
» Λκ 7 40 Μύρο Γυναίκας
» Λκ 7 43 Μύρο Γυναίκας
» Λκ 7 44 Μύρο Γυναίκας
ΣΙΜΩΝ ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΔΑ Ιω 6 71 Διδασκαλία-Αρτος Ζωής
» Ιω 12 4 Δείπνο Βηθανίας
» Ιω 13 2 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 13 26 Μυστικός Δείπνος
ΣΙΩΝ Μτ 21 5 Βαΐων
» Ιω 12 15 Βαΐων
ΣΚΗΝΟΠΗΓΙΑ (ΕΟΡΤΗ) Ιω 7 2 Διδασκαλία
ΣΟΔΟΜΑ Μτ 10 15 Απόστολοι-Αποστολή
» Μτ 11 23 Διδασκαλία
» Μτ 11 24 Διδασκαλία
» Μρ 6 11 Απόστολοι-Αποστολή
» Λκ 10 12 Εβδομήκοντα
» Λκ 17 29 Διδασκαλία
ΣΟΛΟΜΩΝ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 6 Γενεαλογία
» Μτ 1 7 Γενεαλογία
» Μτ 6 29 Επί του όρους-Πληρώσαι Νόμον
» Μτ 12 42 Διδασκαλία-θελομεν απο σου σημειον
» Λκ 11 31 Διδασκαλία
» Λκ 12 27 Διδασκαλία
» Ιω 10 23 Διδασκαλία
ΣΟΥΣΑΝΝΑ Λκ 8 3 Σημεία-Γυναίκες
ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΥ Λκ 11 49 Διδασκαλία
ΣΥΜΕΩΝ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 30 Γενεαλογία
ΣΥΜΕΩΝ ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ Λκ 2 25 Υπαπαντή-Συμεών
» Λκ 2 34 Υπαπαντή-Συμεών
ΣΥΡΙΑ Μτ 4 24 Σημεία-Πάσαν νόσον
» Λκ 2 2 Γέννηση Κυρίου-Απογραφή
ΣΥΧΑΡ (ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ) Ιω 4 5 Διδασκαλία-Σαμαρείτισα
ΤΙΒΕΡΙΑΔΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ Ιω 6 1 Σημεία-Πολ/σμός άρτων α
» Ιω 6 23 Σημεία-Θάλασσα Περιπατών
» Ιω 21 1 Ανάσταση-Τιβεριάδα
ΤΙΒΕΡΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ Λκ 3 1 Ιω Πρόδρομος
ΤΡΑΧΩΝΙΤΙΣ (ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ) Λκ 3 1 Ιω Πρόδρομος
ΤΥΡΟΣ (ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ) Μτ 11 21 Διδασκαλία
» Μτ 11 22 Διδασκαλία
» Μτ 15 21 Σημεία-Χαναναία
» Μρ 3 8 Σημεία-Πάσαν νόσον
» Μρ 7 24 Σημεία-Χαναναία
» Μρ 7 31 Σημεία-Μογγίλαλος
» Λκ 6 17 Σημεία-Πάσαν νόσον
» Λκ 10 13 Εβδομήκοντα
» Λκ 10 14 Εβδομήκοντα
ΥΙΟΙ ΖΕΒΕΔΑΙΟΥ Μτ 20 20 Διδασκαλία-Αίτημα υιών Ζεβεδαίου
» Μτ 26 37 Γεθσημανή
» Μρ 10 35 Διδασκαλία-Αίτημα υιών Ζεβεδαίου
» Λκ 5 10 Απόστολοι-Κλήση
» Ιω 21 2 Ανάσταση-Τιβεριάδα
ΥΙΟΣ ΔΑΥΙΔ Μτ 9 27 Σημεία-Τύφλωση
» Μτ 12 23 Διδασκαλία-"εκβάλλει εν Βεελζεβούλ"
» Μτ 15 22 Σημεία-Χαναναία
» Μτ 20 30 Σημεία-Τύφλωση
» Μτ 20 31 Σημεία-Τύφλωση
» Μτ 21 9 Βαΐων
» Μτ 21 15 Βαΐων
» Μρ 10 47 Σημεία-Τύφλωση
» Μρ 10 48 Σημεία-Τύφλωση
» Λκ 18 38 Σημεία-Τύφλωση
» Λκ 18 39 Σημεία-Τύφλωση
» Λκ 20 41 Διδασκαλία
ΥΙΟΣ ΘΕΟΥ Μτ 2 15 Γέννηση Κυρίου-Φυγή σε Αίγυπτο
» Μτ 3 17 Βάπτιση Κυρίου
» Μτ 4 3 Έρημος Πειρασμοί-1ος Πειρασμός
» Μτ 4 6 Έρημος Πειρασμοί-2ος Πειρασμός
» Μτ 8 29 Σημεία-Λεγεών Δαιμονίων
» Μτ 11 27 Διδασκαλία
» Μτ 14 33 Σημεία-Θάλασσα Περιπατών
» Μτ 17 5 Μεταμόρφωση
» Μτ 26 63 Δίκη-Συμβούλιο
» Μτ 27 40 Σταύρωση
» Μτ 27 43 Σταύρωση
» Μτ 28 19 Ανάσταση
» Μρ 1 1 Ιω Πρόδρομος
» Μρ 1 11 Βάπτιση Κυρίου
» Μρ 3 11 Σημεία-Πάσαν νόσον
» Μρ 5 7 Σημεία-Λεγεών Δαιμονίων
» Μρ 9 7 Μεταμόρφωση
» Μρ 14 61 Δίκη-Συμβούλιο
» Μρ 15 39 Σταύρωση
» Λκ 1 35 Ευαγγελισμός Μαρίας-εκ Πνεύματος Αγίου
» Λκ 3 22 Βάπτιση Κυρίου
» Λκ 4 3 Έρημος Πειρασμοί-1ος Πειρασμός
» Λκ 4 9 Έρημος Πειρασμοί-2ος Πειρασμός
» Λκ 4 41 Σημεία-Πάσαν νόσον
» Λκ 8 28 Σημεία-Λεγεών Δαιμονίων
» Λκ 9 35 Μεταμόρφωση
» Λκ 10 22 Εβδομήκοντα
» Λκ 22 70 Δίκη-Συμβούλιο
» Ιω 1 14 Εισαγωγή-Λόγος
» Ιω 1 34 Βάπτιση Κυρίου
» Ιω 1 50 Απόστολοι-Ευρήκαμε τον Μεσσία
» Ιω 3 16 Διδασκαλία-Νικόδημος
» Ιω 3 17 Διδασκαλία-Νικόδημος
» Ιω 3 18 Διδασκαλία-Νικόδημος
» Ιω 3 35 Ιω Πρόδρομος
» Ιω 3 36 Ιω Πρόδρομος
» Ιω 5 19 Διδασκαλία
» Ιω 5 20 Διδασκαλία
» Ιω 5 21 Διδασκαλία
» Ιω 5 22 Διδασκαλία
» Ιω 5 23 Διδασκαλία
» Ιω 5 25 Διδασκαλία
» Ιω 5 26 Διδασκαλία
» Ιω 6 40 Διδασκαλία-Αρτος Ζωής
» Ιω 6 69 Διδασκαλία-Αρτος Ζωής
» Ιω 8 35 Διδασκαλία
» Ιω 8 36 Διδασκαλία
» Ιω 9 35 Σημεία-Τυφλού εκ γεννετής
» Ιω 10 36 Διδασκαλία
» Ιω 11 4 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 11 27 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 14 13 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 17 1 Μυστικός Δείπνος-Αρχιερατική Προσευχή
» Ιω 19 7 Δίκη-Πιλάτος
» Ιω 20 31 Ανάσταση
ΦΑΛΕΓ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Λκ 3 35 Γενεαλογία
ΦΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΗΡ ΑΝΝΗΣ Λκ 2 36 Υπαπαντή-Αννα (προφήτις)
ΦΑΡΕΣ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 3 Γενεαλογία
» Λκ 3 33 Γενεαλογία
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μτ 10 3 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Μρ 3 18 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Λκ 6 14 Απόστολοι-Ονόματα των 12
» Ιω 1 44 Απόστολοι-Ευρήκαμε τον Μεσσία
» Ιω 1 45 Απόστολοι-Ευρήκαμε τον Μεσσία
» Ιω 1 46 Απόστολοι-Ευρήκαμε τον Μεσσία
» Ιω 1 47 Απόστολοι-Ευρήκαμε τον Μεσσία
» Ιω 1 49 Απόστολοι-Ευρήκαμε τον Μεσσία
» Ιω 6 5 Σημεία-Πολ/σμός άρτων α
» Ιω 6 7 Σημεία-Πολ/σμός άρτων α
» Ιω 12 21 Βαΐων
» Ιω 12 22 Βαΐων
» Ιω 14 8 Μυστικός Δείπνος
» Ιω 14 9 Μυστικός Δείπνος
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΗΡΩΔΗΣ Μτ 16 13 Ομολογία Πέτρου
» Μρ 8 27 Ομολογία Πέτρου
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΤΡΑΡΧΗΣ Μτ 14 3 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Μρ 6 17 Ιω Πρόδρομος-Θανάτωση Ιωάννου
» Λκ 3 1 Ιω Πρόδρομος
ΧΑΝΑΝΑΙΑ Μτ 15 22 Σημεία-Χαναναία
ΧΟΡΑΖΙΝ Μτ 11 21 Διδασκαλία
» Λκ 10 13 Εβδομήκοντα
ΧΡΙΣΤΟΣ Μτ 1 1 Γενεαλογία
» Μτ 1 16 Γενεαλογία
» Μτ 1 17 Γενεαλογία
» Μτ 1 18 Γέννηση Κυρίου-εκ Πνεύματος Αγίου
» Μτ 2 4 Γέννηση Κυρίου-Τρεις Μάγοι
» Μτ 11 2 Ιω Πρόδρομος
» Μτ 16 16 Ομολογία Πέτρου
» Μτ 16 20 Ομολογία Πέτρου
» Μτ 22 42 Διδασκαλία
» Μτ 23 8 Διδασκαλία-Φαρισαίοι
» Μτ 23 10 Διδασκαλία-Φαρισαίοι
» Μτ 24 5 Προφητεία-Μέλλουσα Κρίση
» Μτ 24 23 Προφητεία-Μέλλουσα Κρίση
» Μτ 26 63 Δίκη-Συμβούλιο
» Μτ 26 68 Δίκη-Συμβούλιο
» Μτ 27 17 Δίκη-Πιλάτος
» Μτ 27 22 Δίκη-Πιλάτος
» Μρ 1 1 Ιω Πρόδρομος
» Μρ 8 29 Ομολογία Πέτρου
» Μρ 9 41 Διδασκαλία
» Μρ 12 35 Διδασκαλία
» Μρ 13 21 Προφητεία-Μέλλουσα Κρίση
» Μρ 14 61 Δίκη-Συμβούλιο
» Μρ 15 32 Σταύρωση
» Λκ 2 11 Γέννηση Κυρίου-Ποιμένες
» Λκ 2 26 Υπαπαντή-Συμεών
» Λκ 3 15 Ιω Πρόδρομος
» Λκ 4 41 Σημεία-Πάσαν νόσον
» Λκ 9 20 Ομολογία Πέτρου
» Λκ 20 41 Διδασκαλία
» Λκ 22 67 Δίκη-Συμβούλιο
» Λκ 23 2 Δίκη-Πιλάτος
» Λκ 23 35 Σταύρωση
» Λκ 23 39 Σταύρωση-Ληστή Ομολογία
» Λκ 24 26 Ανάσταση-Εμμαούς
» Λκ 24 46 Ανάσταση
» Ιω 1 17 Εισαγωγή-Λόγος
» Ιω 1 20 Ιω Πρόδρομος
» Ιω 1 25 Ιω Πρόδρομος
» Ιω 1 42 Απόστολοι-Ευρήκαμε τον Μεσσία
» Ιω 3 28 Ιω Πρόδρομος
» Ιω 4 25 Διδασκαλία-Σαμαρείτισα
» Ιω 4 29 Διδασκαλία-Σαμαρείτισα
» Ιω 4 42 Διδασκαλία-Σαμαρείτισα
» Ιω 6 69 Διδασκαλία-Αρτος Ζωής
» Ιω 7 26 Διδασκαλία
» Ιω 7 27 Διδασκαλία
» Ιω 7 31 Διδασκαλία
» Ιω 7 41 Σημείο αντιλεγόμενο
» Ιω 7 42 Σημείο αντιλεγόμενο
» Ιω 9 22 Σημεία-Τυφλού εκ γεννετής
» Ιω 10 24 Διδασκαλία
» Ιω 11 27 Σημεία-Λάζαρος
» Ιω 12 34 Διδασκαλία
» Ιω 17 3 Μυστικός Δείπνος-Αρχιερατική Προσευχή
» Ιω 20 31 Ανάσταση
ΩΒΗΔ (ΠΡΟΠΑΤΩΡ) Μτ 1 5 Γενεαλογία
» Λκ 3 32 Γενεαλογία