Ὅσιος Λεόντιος ἐκ Μονεμβασίας καὶ Ἱερὰ Μονὴ Ταξιαρχῶν Αἰγιαλείας


Παρουσιάζεται ἡ ἵδρυση καὶ ἡ ἱστορικὴ διαδρομὴ τῆς Ἱερᾶς καὶ Σεβασμίας, Βασιλικῆς τε καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Αἰγιαλείας καὶ πρωτίστως ὁ ἱδρυτὴς αὐτῆς, ὁ Ὅσιος καὶ Θεοφόρος Πατὴρ ἡμῶν Λεόντιος ὁ ἐκ Μονεμβασίας καὶ ἐν Ἀχαΐᾳ ἀσκήσας.

Στόχος εἶναι νὰ συστηθοῦν σὲ εὐρύτερο κύκλο ἀνθρώπων ὁ Ὅσιος Λεόντιος καὶ ἡ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἱδρυθεῖσα Ἱερὰ Μονή, ὥστε τὸ περιεχόμενο τῆς παρούσης ἐργασίας νὰ καταστήσει κοινωνοὺς τῆς χάριτος καὶ τῆς εὐλογίας τοῦ Ὁσίου περισσότερες εὐλαβεῖς καὶ θεοφιλεῖς ψυχές.


Ἡ εἰκόνα παραπλεύρως (1972), ἐλαιογραφία ἐπὶ ξύλου, διαστάσεων 80x140cm, εὑρίσκεται ἄνωθεν τῆς λάρνακας τοῦ Ὁσίου στὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς, καὶ εἶναι εὐλαβείας ἀνάθημα Κωνσταντίνου ἱερέως καὶ τῆς μακαριστῆς πρεσβυτέρας Ἀσπασίας.


Νεκτάριος ἐλάχιστος® ἐποίει. ©2004.