ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ & ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ «ΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ»

Νεκτάριος ἐλάχιστος® ἐποίει. ©2006.