παπα Χρῖστος Κυριακόπουλος


Ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Χρῖστος Κυριακόπουλος, ἀθορύβως καὶ συστηματικῶς, συνεχίζει τὴν παράδοση τῶν ἀνθρώπων τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ συντρέχουν στὴν διάσωση κι ἐνίσχυση τῶν ἁγνῶν πατρώων θεσμῶν· πέραν τῶν λειτουργικῶν καὶ ποιμαντικῶν καθηκόντων του ὡς ἐφημέριος στὸν Ἅγιο Δημήτριο Κηφισιᾶς, ὡς γενικὸς ἀρχιερατικὸς ἐπίτροπος τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ. Ἐπίσης, διευθύνει τὴν Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς αὐτῆς μητροπόλεως καθὼς καὶ τὴν τῆς Θηβῶν καὶ Λεβαδείας. Ἵδρυσε τὸ 1984 καὶ συνεχίζει νὰ διευθύνει τὴν χορωδία «Βυζαντινὴ Κυψέλη».

Ἐργάζεται δὲ εἰς τὴν καταγραφή, ἑρμηνεία τῆς παραδοσιακῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς· ἂς μὴν ξεχνοῦμε ἄλλωστε ὅτι ἁγιορεῖτες μοναχοὶ κατέγραψαν γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 1562 δημοτικὰ τραγούδια, ὅπως μαρτυρεῖ ὁ κώδικας 1189 τῆς Μονῆς Ἰβήρων.

Ἀφιερώνεται λοιπόν, τούτη ἡ σελίδα, στοὺς εἰλικρινεῖς κι ἀνιδιοτελεῖς ἐργάτες τῶν παραδόσεων τοῦ γένους μας, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ἀληθῶς ταπεινόφρων καὶ πάντοτε προσηνὴς παπα-Χρῖστος ἀποτελεῖ ἐπιφανὲς πρότυπο.


Νεκτάριος ἐλάχιστος® ἐποίει. ©2004.