Ἅγιος Νεκτάριος

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

 1. Ἀβιμέλεχ μοναχοῦ (Μπονάκη): Βιογραφία Μητροπολίτου Πενταπόλεως ἐν μακαρίᾳ τῇ λήξει Σεβασμιωτάτου Νεκταρίου. Βόλος 1921
 2. Ἀρχ. Βασιλόπουλος Χαράλαμπος: Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος. Ἀθῆναι 1975, ἔκδ. ζ´
 3. Βαρβάρα Γιαννακοπούλου: Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, ὁ Διευθυντὴς τῆς Ῥιζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς, ὁ Παιδαγωγός, ὁ Θεολόγος. Ἀθήνα 1995 (ἀνάτυπο ἀπὸ τὴν Κοινωνία)
 4. Βαρβάρα Γιαννακοπούλου (Ἐπιμέλεια): Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, ἀνέκδοται ἐπιστολαὶ πρὸς τὸν γέροντα Παχώμιο. Ἀθήνα 1992 (Ἀνάτυπο ἀπὸ τό περ. Ἐφημέριος)
 5. Ἐνισλείδης Χρῆστος: Ὁ Πενταπόλεως Ἅγιος Νεκτάριος. Ἀθήνα 1980
 6. Ἅγιος Νεκτάριος - Δανιὴλ Κατουνακιώτης. Δύο Μεγάλες Μορφὲς τοῦ αἰῶνος μας. (Ἐπιμέλεια) πρωτ. Θεοδώρου Ζήση. Ἅγιον Ὄρος 1997
 7. Θεοδωρήτου μοναχοῦ Ἁγιορείτου: Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, ὁ ἱεράρχης, ὁ λόγιος, ὁ ἀσκητής. Ἀθήνα 1970
 8. Θεοκλήτου μοναχοῦ Διονυσιάτου: Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ὁ Θαυματουργός. Ὁ βίος καὶ τὸ ἔργο τοῦ 1846-1920. Θεσσαλονίκη 1979
 9. Θεοκλήτου μοναχοῦ Διονυσιάτου (Ἐπιμέλεια): Ἁγίου Νεκταρίου ἐπισκόπου Πενταπόλεως 35 ποιμαντικὲς ἐπιστολές. Ἀθήνα 1993
 10. Ματθαιάκη Τίτου (Ἐπιμέλεια): Ὁ Ὅσιος Νεκτάριος Κεφαλάς. Μητροπολίτης Πενταπόλεως (1846-1920). Ἀθῆναι 1955
 11. Ματθαιάκη Τίτου: Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος Κεφαλάς. Μητροπολίτης Πενταπόλεως (1846-1920). Ἔκδοσις δευτέρα, ἐπηυξημένη, Ἀθῆναι 1985
 12. Ματθαιάκη Τίτου: Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως κατηχητικαὶ ἐπιστολαὶ πρὸς τὰς μοναχὰς Ἱερὰς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Αἰγίνης. Ἀθήνα 1984
 13. Μελινός Μανώλης: Μίλησα με τὸν Ἅγιο Νεκτάριο. Συνεντεύξεις με 30+1 ἀνθρώπους που τὸν γνώρισαν. Α´ τόμος. Ἀθήνα 1987. Β´ τόμος. Ἀθήνα 1989
 14. Παναγόπουλου Δ.: Οὐδὲν ἀνίατον διὰ τὸν Ἅγιον Νεκτάριον. Ἀθήνα 1987, ἔκδ. θ´
 15. Ἀρχ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου (κατόπιν Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν): Ὁ Πενταπόλεως Νεκτάριος. Στο πέρ. «Πάνταινος», τόμος ιβ´, φ.48/27-11-1920
 16. Παπακωνσταντίνου Θεοδοσίου: Ἀκολουθία, Βίος καὶ Θαύματα τοῦ ἐν ὁσίοις πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, κτήτορος τῆς ἐν Αἰγίνῃ κοινοβιακῆς μονῆς γυναικῶν τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἀθῆναι 1937, ἀνατύπωση 1961
 17. Παπακωνσταντίνου Θεμιστοκλέους: Βιογραφικὴ σκιαγραφία καὶ θαύματα τοῦ ἐν ὁσίοις πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου. Ἀθῆναι 1952
 18. Σπετσιέρη Ἰωακείμ: Βιογραφικὴ σκιαγραφία τοῦ ἐν Ὁσίοις Ἀειμνήστου Πατρὸς καὶ Ποιμενάρχου Νεκταρίου, Μητροπολίτου πρ. Πενταπόλεως. Ἀθήνα 1929
 19. Ἀρχ. Κλεόπα Στρογγύλη: Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος καὶ τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας. Διατριβὴ ἐπὶ διδακτορίᾳ στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 1994
 20. Χαλδαιάκη Ἀχιλλέα: Ἡ μουσικότης τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. Ἀθήνα 1995 (ἀνάτυπο ἀπὸ τό περ. Ἐφημέριος)
 21. Χαλδαιάκη Ἀχιλλέα: Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος καὶ ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴν ποίηση καὶ τὴ μουσική. Ἀθήνα 1998
 22. Χατζηγεωργίου Μιχαήλ: Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως- Ἡ ἐπισκέψή του στὴ Σύρο. Ἀθήνα 1996
 23. Χατζηγεωργίου Μιχαὴλ (Ἐπιμέλεια): Οἱ πρῶτες βιογραφίες τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. 1998
 24. Χονδρόπουλος Σῶτος: Ὁ Ἅγιος τοῦ αἰῶνα μας (Ὁ Ὅσιος Νεκτάριος Κεφαλᾶς) Ἀφηγηματικὴ Βιογραφία. Ἀθήνα, νέα ἔκδοση 1995
 25. Ἀρχ. Χόντου Δαμασκηνοῦ: Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος (Παιδικὸ Συναξάρι). Ἔκδοσις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεκταρίου Αἰγίνης. 1996
 26. Ὁ γυναικεῖος μοναχισμὸς καὶ ὁ Ἅγιος Νεκτάριος: Πρακτικὰ Διορθοδόξου μοναστικοῦ συνεδρίου ἐπὶ τῇ ἑκατονπεντηκονταετηρίδι ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. Ἀθῆναι 1998