Παναγία Τριποδιώτισσα

Ἐμμανουὴλ Δημητροκάλλης (†2003),
Τρίποδες, Νάξος, 5 Αὐγούστου 2002

Κυρία Τριποδιώτισσα,
γλυκειά μας Παναγία,
διὰ Ὑιοῦ Σου πρεσβειῶν,
μᾶς χάρισες ὑγεία,
καὶ τὴν ἁγίαν χάριν Σου
ξανὰ νὰ ἐπισκευθοῦμε,
μ᾿ ἱκανοποίησιν ὅλοι μας
μετὰ ν᾿ ἀναχωροῦμεν.

Τριπόδων ἡ προστάτιδα
εἶσαι καὶ ἡ τιμή μας,
τὸ θάρρος, ἡ ἐλπίδα μας
γιὰ τοῦτο οἱ χωριανοί μας
ὅλοι τους τόσο σὲ τιμοῦν
καὶ τόσο σ᾿ εὐλαβοῦνται,
παντοιοτρόπως προσπαθοῦν
γιὰ σὲ καὶ ἐκδηλοῦνται
νὰ δείξουν τὴν εὐλάβεια
ποὺ τρέφουν εἰς ἐσένα
κι εἰς κάθε ἐποχῆς γιορτὴ
εἶναι συμπληρωμένα
τοῦ οἴκου σου τὰ καθίσματα,
κι ἀμέτρητοι ὀρθίοι,
καθένας στὸ Μυστήριο
τὴ χάριν σου νὰ πίει·
γεμάτος ἀγαλλίασιν
εἰς οἶκον νὰ γυρίσει
καὶ μὲ ψυχὴ καὶ σῶμα του
τόσο νὰ σὲ τιμήσει.

Ἔχεις κι ἀξίους διάκονους
νὰ σὲ ὑπηρετοῦνε,
μὲ κάθε τρόπο, πάντοτε,
μὲ δέος προσπαθοῦνε
τὸ χρέος εἰς τὴν χάριν σου
πλήρως νὰ ἐκτελοῦνε
μὲ ψυχικὴν ἀνάτασιν
νὰ σὲ ὑμνολογοῦνε.

Δόξα ἀεί, Πανάχραντε,
ἀπ᾿ ὅλους μας νὰ ἔχεις,
κι ἑμᾶς τοὺς ξενητέρηδες,
ἂν θὲς, ἂς μᾶς προσέχεις,
νὰ ‘ρχόμαστε ἀπ᾿ τὰ μακρινά,
πάντα με ὑγεία, τὰ ξένα,
στὸν ἁγιασμένο οἶκον σου
νὰ προσκυνοῦμε ‘σένα!