Μέγας Βασίλειος - Μὴ ζητεῖν τινα φύσιν ἔρημον ποιοτήτων

Προέλευση: http://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/fathers/basil-substance.asp

Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας: Μὴ ζητεῖν τινα φύσιν ἔρημον ποιοτήτων
ἐκ τῶν ὁμιλιῶν εἰς τὴν Ἑξαήμερον

Περὶ τῆς γῆς συμβουλεύωμεν ἑαυτοῖς, μὴ πολυπραγμονεῖν αὐτῆς τὴν οὐσίαν ἥτις ποτέ ἐστι, μηδὲ κατατρίβεσθαι τοῖς λογισμοῖς αὐτὸ τὸ ὑποκείμενον ἐκζητοῦντας, μηδὲ ζητεῖν τινα φύσιν ἔρημον ποιοτήτων, ἄποιον ὑπάρχουσαν τῷ ἑαυτῆς λόγῳ, ἀλλ᾿ εὖ εἰδέναι ὅτι πάντα τὰ περὶ αὐτὴν θεωρούμενα εἰς τὸν τοῦ εἶναι κατατέτακται λόγον, συμπληρωτικὰ τῆς οὐσίας ὑπάρχοντα. Εἰς οὐδὲν γὰρ καταλήξεις, ἑκάστην τῶν ἐνυπαρχουσῶν αὐτῇ ποιοτήτων ὑπεξαιρεῖσθαι τῷ λόγῳ πειρώμενος. Ἐὰν γὰρ ἀποστήσῃς τὸ μέλαν, τὸ ψυχρόν, τὸ βαρύ, τὸ πυκνόν, τὰς κατὰ γεῦσιν ἐνυπαρχούσας αὐτῇ ποιότητας, ἢ εἴ τινες ἄλλαι περὶ αὐτὴν θεωροῦνται, οὐδὲν ἔσται τὸ ὑποκείμενον.

St. Basil the Great : Do not search for a substance without qualities
from the Speeches on Hexaemeron.
* 1.8. Translated by B. Jackson

As concerns the earth, let us resolve not to torment ourselves by trying to find out its essence, not to tire our reason by seeking for the substance which it conceals. Do not let us seek for any nature devoid of qualities by the conditions of its existence, but let us know that all the phenomena with which we see it clothed regard the conditions of its existence and complete its essence. Try to take away by reason each of the qualities it possesses, and you will arrive at nothing. Take away black, cold, weight, density, the qualities which concern taste, in one word all these which we see in it, and the substance vanishes.