ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2008

[Ἰανουάριος] [Φεβρουάριος] [Μάρτιος] [Ἀπρίλιος] [Μάϊος] [Ἰούνιος]
[Ἰούλιος] [Αὔγουστος] [Σεπτέμβριος] [Ὀκτώβριος] [Νοέμβριος] [Δεκέμβριος]
[Ὑπόμνημα]


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008

1 Τ +ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Βασιλείου τοῦ Μεγ., Θεοδότου μ., Γρηγορίου Ἐπισκ. Ναζιανζοῦ, Θεοδοσίου Ὁσ., τῶν Νεομ. Πέτρου Πελοποννησίου & Κυράννης, Πλάτωνος & τῶν σὺν αὐτῷ Μιχαὴλ καὶ Νικολάου.
2 Τ Σιλβέστρου Ῥώμης, Βασιλείου ἐξ Ἀγκύρας μ., Θεοδότης Ὁσ., Θεαγένους Ἱερομ., Σεργίου μ., Θεοπίστου μ., Ἰσιδώρου Ἱερομ., Θεοπέμπτου μ., Μάρκου Κωφοῦ Ὁσ., Νείλου Ὁσ., Σειριόλου Δικαίου, Κοσμᾶ Ἀρχιεπισκ., Σιλβέστρου Ὁσ., Ἰουλιανῆς Δικαίας, Γεωργίου Νεομ. Ἴβηρος, Σεραφεὶμ Σάρωφ.
3 Π Μαλαχίου προφ., Γορδίου, Πέτρου Σημειοφόρου Ὁσ., Ἀκακίου Ὁσ., Θωμαΐδος Ὁσ. ἐκ Λέσβου, Γενεβιέβης ἐκ Παρισίων, Πέτρου μ., Μελίτωνος ἐκ Βηρυττοῦ, Παντελεήμονος Ὁσ.
4 Π Σύναξις Ἁγ. 70 Ἀποστόλων, Ζωσίμου & Ἀθανασίου, Θεοκτίστου, Ἀπολλιναρίας συγκλητικῆς, τῶν Ἁγ. ἓξ Μαρτύρων, Εὐθυμίου τοῦ Νεομ., Χρυσάνθου & Εὐφημίας μ., Εὐθυμίου Βατοπεδινοῦ Ὁσιομ. & τῶν σὺν αὐτῷ 12 Μοναχῶν, Ὀνουφρίου Ὁσιομ. ἐκ Βουλγάρων, Θεοπρόβου Ἐπισκ., Εὐσταθίου Ἀρχιεπισκ., Ἀχιλλίου Διακόνου, τῶν Ὁσ. Εὐαγρίου & Σίου, Τιμοθέου Στυλίτου, Συμεών ἐκ Ῥωσσίας, Εὕρεσις Τιμίων Λειψ. τοῦ Νεομ. Ἰωάννου ἐκ Κονίστης, Μιχαὴλ τοῦ Συγκέλλου.
5 Σ Θεοπέμπτου & Θεωνᾶ, Συγκλητικῆς, Γρηγορίου τοῦ ἐν Ἀκρίτᾳ, Φωστηρίου, Σάϊς, Θεοείδου, Δομνίνης Ὁσ., Τατιανῆς Ὁσ., Δωροθέου Ὁσ., Ῥωμανοῦ Ὁσιομ., Θεοφάνους Ἐγκλείστου (νηστεία).
6 Κ +Ἅγια Θεοφάνεια, Εὐαγρίου Ὁσ., Γεωργίου Πέρσου, Ἄσσαντ Ῥάπτου, Ῥωμανοῦ Ἱερομ., Νικολάου Ὁσ., Σεργίου Ῥώς, Ἀνδρέου Ἱερομ. & τῶν σὺν αὐτῷ.
7 Δ + Σύν. Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ & ἡ μετένεξις τῆς ἁγίας αὐτοῦ χειρὸς εἰς Κων/λιν, Ἰουλιανοῦ μ. ἐξ Αἰγίνης, Σὲντ Ἐπισκ. Σκωτίας, Θεοδώρου Πρίγκιπος, Ἀθανασίου ἐξ Ἀτταλείας.
8 Τ Δομνίκης Ὁσ., Γεωργίου Χοζεβίτου, Σαμέα Προφήτου, Ἰουλιανοῦ, Βασιλίσσης, Κελεσίου & Ἀντωνίου μ., Καρτερίου Ἱερομ. Θεοφίλου & Ἑλλαδίου, Ἀττικοῦ Πατρ., Κύρου Ἀρχιεπ., Ἀγάθωνος Ὁσ., Σεβερίνου, Θεοδώρου Ὁσ., Ἀβὼ μ., Γρηγορίου Ἐπισκ., Γρηγορίου, Μακαρίου Μακρῆ, Ἰσιδώρου & τῶν σὺν αὐτῷ μ., Γρηγορίου Ἐγκλείστου, Παϊσίου Ῥωσσίας, Ἡσαΐου Ὁσ.
9 Τ Πολυεύκτου μ., Εὐστρατίου Ὁσ., Βασιλείου & Γρηγορίου, Πέτρου Ἐπισκ., Ἀντωνίνης μ., Λαυρεντίου μ., Ἀδριανοῦ ἐξ Ἀγγλίας, Brithwald, Παρθένας Ἐδεσσαίας, Φιλίππου Μόσχας, Ἰωνᾶ τοῦ Γέροντος.
10 Π Γρηγορίου Ἐπισκ. Νύσσης, Θεοσεβίας Διακονίσσης, Δομετιανοῦ Ἐπισκ. Μελιτηνῆς, Μαρκιανοῦ Πρεσβυτέρου, Ἀμμωνίου Ὁσ., Παύλου ἐκ Ῥωσσίας, Μακαρίου ἐκ Ῥωσσίας, Ἀντίπα Ἀθωνίτου, Θεοφάνους Ἐρημίτου.
11 Π Θεοδοσίου Κοινοβιάρχ., Θεοδώρου & Ἀγαπίου Ὁσ., Μαΐρου, Βιταλίου Ὁσ., Ὑγίνου Ἐπισκ., Πέτρου, Σεβερίου & Λευκίου, Σύν. τῶν Μυρίων Ἀγγέλων, Θεοδοσίου Ἐπισκ., Μιχαήλ, Νικηφόρου Νεομ., Εὐπραξίας ἐκ Ῥωσσίας.
12 Σ Τατιανῆς μ., Πέτρου Ἀβεσαλαμίτου, Μερτίου μ., τῶν Ἁγ. 8 μ., Εὐθασίας μ., Τιγρίου Πρεσβυτέρου & Εὐτροπίου, Ζωτικοῦ, Ῥογάτου, Μοδεστοῦ & Καστουλίου, Ἀρκαδίου μ., Φιλοθέου μ., Ἐϊλιανοῦ ἐκ Ῥώμης, Ἠλιού, Εὐπραξίας Ὁσ., Ἀλεξάνδρου Νεομ., Βενεδίκτου, Μαρτινιανοῦ Ὁσ., Γαλακτίωνος Ὁσ., Θεοδοσίου Ῥωσσίας, Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Μεσοπαντητίσσης ἐν Κρήτῃ, τῆς Γαλακτοτροφούσης, καὶ τοῦ Ἀκαθίστου, Βασιλείου Ἱερομ.
13 Κ +Μετὰ τὰ Φῶτα, Ἑρμύλου & Στρατονίκου μ., Ἰακώβου Ὁσ., Ἀθανασίου μ., Παχωμίου & Παπυρίνου μ., Ἱλαρίου Ἐπισκ., Ῥεμιγίου Ἐπισκ., Κεντιγκέρνου Ἐπισκ., Μαξίμου Καυσοκαλύβη, Εἰρηνάρχου Ἐγκλείστου, Ἐλεαζάρου Ὁσ.
14 Δ 38 Ἀββάδων ἐν Σινᾷ ἀναιρεθέντων, 33 Ἀββάδων τῶν ἐν Ῥαϊθῶ ἀναιρεθέντων, Θεοδούλου Ὁσ., Στεφάνου Ὁσ., Νίνας Ἰσαπ., Ἁγνῆς μ., Ἀδὰμ Ὁσ., Σάββα Ἀρχιεπ. Σερβίας, Ἰωαννικίου Ἀρχιεπ., Ἀκακίου ἐκ Ῥωσσίας.
15 Τ Παύλου τοῦ Θηβαίου, Ἰωάννου Καλυβίτου ὁσ., Πανσοφίου μ., τῶν Ἁγ. ἓξ Πατέρων, Ἀλεξάνδρου Ἀκοιμήτου, Ἐλπιδίου, Δάνακτος & Ἑλένης, Σεκουνδίνης μ., Ἰτας Ἰρλανδίας, Προχόρου Ὁσ., Γαβριὴλ Ὁσ., Βαρλαὰμ Ῥωσσίας.
16 Τ Προσκύνησις Τιμίας Ἁλυσίδος τοῦ Ἁγ. Ἀπ. Πέτρου, τῶν Ἁγ. Μαρτύρων Πευσίππου, Ἐλασίππου, Μεσίππου & Νεονίλλης, Δάνακτος Ἀναγνώστου, Ῥωμύλου Ὁσ. & τῶν σὺν αὐτῷ, Ὀνωράτου Ἀρχιεπ., Μαξίμου τῆς Τόμτα, Δαμασκηνοῦ Ἱερομ., Νικολάου ἐν Μυτιλήνῃ, Γερασίμου Παλλαδᾶ.
17 Π +Ἀντωνίου τοῦ Μεγ., Ἀντωνίου Νεομ. Βεροίας., Ἰουνίλλας & Τουρβῶνος μ., Ἀχιλλᾶ Ὁσ., Θεοδοσίου Μεγάλου, Ἀντωνίου Ἀρχιεπισκ., Ἀντωνίου ἐκ Ῥωσσίας, Ἀντωνίου Ὁσ., Φιλοθέου Ὁσ., Ἀντωνίου Ἐπισκ., Γεωργίου ἐξ Ἰωαννίνων.
18 Π +Αθανασίου τοῦ Μεγ., Κυρίλλου Πατρ. Ἀλεξανδρείας, Θεοδούλης μ., τῶν μ. Ἑλλαδίου κομενταρησίου, Θεοδούλου, Βοηθοῦ, Εὐαγρίου & Μακαρίου, Ξένης μ., Μαρκιανοῦ Ὁσ., Ἐφραιμίου Ἐπισκ., Σιλβάνου Ὁσ., Ἰωακεὶμ Βουλγαρίας, Μαξίμου Ἐπ., Ἀθανασίου διὰ Χριστ. Σαλοῦ, Ἀθανασίου Ῥωσ.
19 Σ +Μάρκου Εὐγενικοῦ, Μακαρίου ἐξ Αἰγύπτου, Μακαρίου Ἀλεξανδρέως, Εὐφρασίας μ., Ἀνάμνησις Θαύματος Μεγ. Βασιλείου, Ἀνακ. Λειψ. Ἁγ. Γρηγορίου, Μελετίου Γαλησιώτου, Κοσμᾶ Χρυσοστόματου, Ἀρσενίου Ἀρχιεπ., Μακαρίου Ἐπισκ. Ἱερισσοῦ, τῶν μ. Παύλου, Γεροντίου, Ἰανουαρίου, Σατουρνίνου, Σακεσσίου, Ἰουλίου, Κατίου, Πίου & Γερμανοῦ, Θεοδότου Ἐπισκ., Μακαρίου τοῦ Νηστευτοῦ, Μακαρίου Διακόνου, Θεοδώρου διὰ Χριστὸν Σαλοῦ, Μακαρίου Ῥωμαίου.
20 Κ ΙΒ´ ΛΟΥΚΑ, Εὐθυμίου τοῦ Μεγ., τῶν μ. Βάσσου, Εὐσεβίου, Εὐτυχίου & Βασιλείδου, τῶν μ. Ἰννᾶ, Πιννᾶ & Ῥιμμᾶ, Πέτρου τοῦ Τελώνου, Θύρσου & Ἁγνῆς, Εὐσεβίου μ., Ἄννης μ., Λέοντος τοῦ Μεγ., τῶν Ὁσ. Εὐθυμίου Ἡσυχαστοῦ & Λαυρεντίου Ἐγκλείστου, Εὐθυμίου Ἀρχιεπ., Εὐθυμίου ἐκ Ῥωσσίας, Ζαχαρίου Νεομ., Θεοδώρου Δικαίου, Ἰωάννου Ἱερομ.
21 Δ Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Ἀναστασίου μ., Νεοφύτου μ., Ζωσίμου Ἐπισκ., τῶν μ. Εὐγενίου, Οὐαλλεριανοῦ, Κανδίδου & Ἀκύλα, Ἁγνῆς μ., τῶν Ἁγ. Τεσσάρων Ἁγίων, Πατρόκλου μ., τῶν Ἁγ. Πάντων Μαρτύρων, Ἀπολλωνίου Ὁσ., Νεοφύτου Ὁσ., Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Παραμυθίας, Γαβριὴλ & Σιωνίου μ., Μαξίμου Γραικοῦ, Τίμωνος Ὁσ.
22 Τ +Τιμοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου, Βικεντίου Διακόνου, τῶν μ. Μανουὴλ Ἐπισκ., Γεωργίου Ἐπισκ., Πέτρου, Λέοντος Ἐπισκ., Σιωνίου, Γαβριήλ, Ἰωάννου, Λέοντος, Παρόδου πρεσβυτέρου & τῶν λοιπῶν 377, Ἀναστασίου Διακόνου, Ἰωσὴφ Ἡγιασμένου, Μακαρίου ἐκ Ῥωσσίας, Ἰωάσαφ Φωτιστοῦ, Ἀνάμνησις εὑρέσεως εἰκόνος Παναγίας Ἐλεηστρίας.
23 Τ Κλήμεντος & Ἀγαθαγγέλου, Μαϋσιμᾶ τοῦ Σύρου, Σαλαμάνη τοῦ ἡσυχαστοῦ, Εὐσεβίου, τῶν Ἁγ. 2 μ., Ἀχολίου Ἐπισκ., Γενναδίου ἐκ Λιθουανίας, Ἀλεξάνδρου ἐκ Ῥωσσίας, Ἀνατολίου Ἐπισκ., Σύναξις πάντων τῶν ἐν Κοστρομᾷ, Ἁγ. Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ.
24 Π Ξένης Ὁσ., τῶν Ἁγ. Παύλου, Παυσιρίου & Θεοδοτίωνος αὐταδέλφων, Βαβύλα ἱερομ. & τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Τιμοθέου καὶ Ἀγαπίου, Μακεδονίου Ὁσ., Ἑρμογένους & Μηνᾶ, Βαρσίμου μ. & τῶν σὺν αὐτῷ, Χρυσοπλόκης, Φίλωνος Ὁσ. & Θαυματουργοῦ, Φιλιππικοῦ πρεσβυτέρου, Ἑλλαδίου τοῦ Κομενταρησίου, Ἑρμογένους & Φιλήμονος, Ἀνακ. Λειψ. Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου, Ζωσιμᾶ Ὁσ., Κάντοκ Ὁσιομ., Ἰωάννου ἐκ Καζᾶν, Νεοφύτου Ἐγκλείστου.
25 Π +Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Πουπλίου Ὁσ., Θεοδότου Ὁσ., Μάρη Ὁσ., Καστίνου Ἐπισκ., Μεδούλης, Ἀπολλῶ Ὁσ., Βρεταννίου, Δημητρίου Σκευοφύλακος, Μωυσέως, Βασσιανοῦ Ἀρχιεπ., Αὐξεντίου Νεομ., Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Παραμυθίας ἐν Ῥωσσίᾳ, Ἀνατολίου τῆς Ὄπτινα, Γαβριὴλ ἐκ Γεωργίας, Βλαδιμήρου Μητροπ., Ἐλισάβετ Ὁσιομ.
26 Σ Ξενοφῶντος & τῆς συμβίας αὐτοῦ Μαρίας & τῶν τέκνων αὐτῶν Ἀρκαδίου & Ἰωάννου, Συμεὼν Παλαιοῦ, Ἀνανίου Πρεσβυτέρου, Πέτρου δεσμοφύλακος & 7 στρατιωτῶν, τῶν Ἁγ. 2 μ., Ἀμμωνᾶ Ὁσ., Γαβριὴλ Ὁσ., Ἀνακ. Λειψ. Ὁσ. Θεοδώρου Στουδίτου, Κλήμεντος Ὁσ., Δαυὶδ Βασιλέως, Ἀρκαδίου Ὁσ., Γαβριὴλ Μητροπ., Κυρίλλου Μητροπ.
27 Κ ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ, Ἀνακ. Λειψ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Μαρκιανῆς Βασιλίσσης, Κλαυδίνου Ὁσ., Δημητριανοῦ, Ἄσκιοτ Βασιλέως, Τίτου Ὁσ., Δημητρίου Νεομ., Πέτρου Ζβέρεφ.
28 Δ Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, Παλλαδίου Ὁσ., Ἰακώβου Ἀσκητοῦ, Χάριτος, Γεωργίου μ., Ἐφραὶμ ἐκ Ῥωσσίας, Ἐφραὶμ ἐκ Κιέβου, Θεοδοσίου τῆς Τότμα, Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, Μνήμη ὅλων τῶν Ἐρημιτῶν.
29 Τ Ἀνακ. Λειψ. Ἰγνατίου Θεοφόρου, τῶν Ἁγ. 7 μ., Σιλουανοῦ Ἐπισκ., Λουκᾶ Διακόνου & Μωκίου Ἀναγνώστου, Σαρβήλου & Βεβαίας, Ἐμέσης & Βαρσιμαίου, Ἀφραάτου, Χρυσῆς, Κωνσταντίου Ἱερομ., Παπίου & Μαύρου μ., Σαβινιανοῦ μ., Ἀκυλίνου Πρεσβυτέρου, Ἀκεψιμᾶ Ὁσ., Γκίλντας, Ἰγνατίου Σιναΐτου, Λαυρεντίου Ὁσ., Γερασίμου, Ἰωνᾶ & Πιτιρὶμ τῶν ἐκ Ῥωσσίας, Δημητρίου Νεομ. Χιοπολίτου.
30 Τ +Τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, Ἱππολύτου Ἱερομ. & τῶν σὺν αὐτῷ, Θεοφίλου τοῦ Νεομ., Ἱππολύτου Πρεσβυτέρου, Φελισιανοῦ & Φιλιππιανοῦ μ., Κυριακοῦ Ὁσ., Πέτρου Βασιλέως, Ζήνωνος Νηστευτοῦ, Θεοδώρου Χατζή Μυτιληναίου, Ἀνάμν. θαύμ. Μεγαλομ. Γεωργίου, Ἀνάμν. εὑρέσεως εἰκόνος Εὐαγγελίστριας.
31 Π Κύρου & Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων & τῶν σὺν αὐτῷν μ., τῶν Ἁγ. μ. Οὐικτωρίνου, Οὐίκτωρος, Νικηφόρου, Κλαυδίου, Διοδώρου, Σαραπίνου & Παππία τῶν ἐν Κορίνθῳ, Τρυφαίνης μ., τῶν μ. Ταρσιζίου, Ζωτικοῦ, Κυριακοῦ & Σωκίου, τῶν μ. Σατουρνίνου, Θύρσου & Βίκτωρος, Ἰουλίου ἐξ Αἰγίνης, Νικήτα ἐκ Κιέβου, Ἠλιοὺ τοῦ ἐν Καλαμάτα, Ὁσιομ., Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Δακρυρροούσης, Ἀρσενίου τοῦ ἐν Πάρῳ.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008

1 Π Τρύφωνος μ., Πέτρου ἐν Γαλατίᾳ, Βενδιμιανοῦ Ὁσ., Βασιλείου Ὁμολογητοῦ, Βασιλείου τοῦ Συναξαριστοῦ, Τιμοθέου Ὁσ., Θεΐωνος μετὰ 2 παίδων, Καρίωνος μ., Περπετούας, Σατίρου, Ῥοβεκάτου, Φιλικητάτης, Σατορνίνου & Σεκούνδου, Μπριντζίτας Ὁσ., Ἀντωνίου Ἐρημίτου, Ἠλιοὺ Μεγαλομ., τῶν Ὁσ. Δαβίδ, Συμεὼν & Γεωργίου τῶν αὐταδέλφων, τῶν Ἁγ. Ἀδριανοῦ, Πολυεύκτου, Πλάτωνος & Γεωργίου ἐν Μεγάροις, Ἀναστασίου τοῦ Ναυπλίου, Πέτρου Ἱερομ.
2 Σ +Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου, Ἀγαθοδώρου μ., Ἰορδάνου Νεομ., Γαβριὴλ Ὁσιομ., Εὐθυμίου Ὁσ., Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ἀπεκοῆς, Γουμενίσσης, Κακιᾶς Μέλισσας, Ὑπαπαντῆς, Φλεβαριωτίσσης Σαλαμῖνος καὶ Χρυσαλινιωτίσσης.
3 Κ ΙΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Συμεὼν Δικαίου, Ἄννης Προφήτιδος, Ἀζαρίου Προφήτου, Ἀδριανοῦ & Εὐβούλου μ., Βλασίου τοῦ βουκόλου, Παύλου & Σίμωνος μ., Κελερίνου μ., Κλαυδίου Ὁσ., Λαυρεντίου Ἀρχιεπ., Ἀνσερίου Ἀπ., Ῥωμανοῦ Πρίγκηπος, Ἰακώβου Ἀρχιεπ., Συμεὼν ἐκ Ῥωσσίας, Σάββα Πνευματικοῦ, Σταματίου & Ἰωάννου αὐταδέλφων, Νικολάου Νεομ., Παύλου Ὁσ., Νικολάου Ἰσαπ..
4 Δ Ἰσιδώρου Ὁσ., Ἰωάννου Ὁσ., Εὐαγρίου & Σίου Ὁσ., Ἀβρααμίου Ἱερομ., Θεοκτίστου μ., Νικολάου Στουδίτου, Ἰασίμου, Νικήτα Ὁσ., Γεωργίου Πρίγκηπος, Ἀβραὰμ & Κόπριδος Ὁσ., Κυρίλλου, Ἰωσὴφ τοῦ Χαλεπλῆ, Δοσιθέας βασιλίσσης.
5 Τ Ἀγάθης μ., Θεοδοσίου Ἀντιοχείας, Πολυεύκτου Πατρ., Σάββα ἐκ Σικελίας, Θεοδοσίου Ῥωσσίας, Ἀντωνίου Ἀθηναίου, Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῶν ἀπολωλότων, Σικελιωτίσσης καὶ Ἐλεούσης Ῥωσσίας.
6 Τ + Φωτίου Κων/λεως, Βουκόλου Ἐπισκ., Ἰουλιανοῦ μ., τῶν Ἁγ. Φαύστης, Εὐϊλασίου & Μαξίμου μ., τῶν Ἁγ. Θεοφίλου, Σατουρνίνου & Ῥεβοκάτσου μ., τῶν Ἁγ. Φαύστου, Βασιλείου & Λουκιανοῦ μ., Δωροθέας & Θεοφίλου μ., Ἰωάννου τοῦ ἐν Λυκῷ, Βαρσανουφίου & Ἰωάννου Ὁσ., Ἀμάνδου, Ἀρσενίου ἐκ Γεωργίας, Δαμασκηνοῦ Σιναΐτου, Ἀρτεμίου Σιναΐτου.
7 Π Παρθενίου Ἐπισκ., Ἁγ. 1003 Μαρτύρων, Ἀγαθαγγέλου μ., τῶν Ἁγ. Ἕξ Μαρτύρων, Θεοπέμπτου μ., Αὐδάττου μ., Πέτρου ἀγωνισαμένου, Λουκᾶ τοῦ ἐν Στειρίῳ, Ἀπρίωνος Ἐπισκ., Σαραπίωνος Ὁσ., Γεωργίου τοῦ Κρητικοῦ.
8 Π + Θεοδώρου Στρατηλάτου, Ζαχαρίου Προφήτου, Μάρθας & Μαρίας αὐταδέλφων, Λυκαρίωνος Ὁσιομ., Νικηφόρου καὶ Στεφάνου μ., Περγέτου μ., Ἀγαθαγγέλου, Φιλαδέλφου & Πολυκάρπου, Σάββα Ἀρχιεπ., Μακαρίου Ἐπισκ.
9 Σ Νικηφόρου μ., Μαρκέλλου καὶ Παγκρατίου, Φιλαγρίου Ἐπ., Ἄμμωνος & Ἀλεξάνδρου ἐκ Κύπρου, Ῥωμανοῦ τοῦ Κίλικος, Πέτρου Δαμασκηνοῦ, Νικηφόρου & Γενναδίου Ὁσ., Ἀνακ. Λειψ. Ἰννοκεντίου ἐκ Ῥωσσίας.
10 Κ + ΙΖ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Χαραλάμπους Ἱερομ., τῶν Ἁγ. Βάπτου, Πορφυρίου & τῶν τριῶν γυναικῶν μ., τῶν Ἁγ. Παρθένων Ἐνναθᾶ, Οὐαλεντίνης & Παύλου μ., Ζήνωνος τοῦ Ταχυδρόμου, Ἀναστασίου Πατρ., μνήμη Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τοῖς Ἀρεοβίνδου, Ἄννης Πριγκιπίσσης, Προχόρου Ὁσ., Βασιλείου Ἀρχιεπ., Ἰωάννου τοῦ Φιλοσόφου, Λογγίνου τοῦ Ἐρημίτου, Ἁγ. Πάντων Ἱεραρχῶν Νόβγκοροντ Ῥωσσίας.
11 Δ Βλασίου Ἱερομ., τῶν Ἁγίων 2 παίδων καὶ τῶν 7 γυναικῶν, εὕρεσις λειψ. Ἁγ. Ζαχαρίου, Θεοδώρας Βασιλίσσης, Βλασίου ἐξ Ἀκαρνανίας, Γαβριὴλ Βασιλέως, Δημητρίου Ὁσ., Γεωργίου Νεομ., Κασσιανοῦ Ὁσ.
12 Τ Μελετίου Ἀρχιεπ., Μαρίας Ὁσ., Εὐγενίου Ὁσ., τῶν Ἁγ. μ. Πρίμας, Ἀμπλία, Δατίβου, Πλωτίνου, Σατορνίνου, Φαβίου, Φήλικος & τῶν σὺν αὐτῷ, Ἰουλιανοῦ & Μοδεστοῦ μ., Σισινίου Ἐπισκ. Θεοῦ, Ἀντωνίου Ἀρχιεπισ., Προχόρου Ὁσ., Ἰωάννου Σιναΐτου, Ἀλεξίου Θαυματουργοῦ, Βασιανοῦ τοῦ Οὔγκλιχ, Χρήστου τοῦ Κηπουροῦ, Μελετίου Ἐπισκ., Ἀλεξίου Ἐπισκ., Μητροφάνους Ἱερομ., Σύν. Ὑπερ. Θεοτόκου τῆς Ἰβηριτίσσης.
13 Τ Μαρτινιανοῦ Ὁσ., Ἀκύλλα & Πρισκίλλης Ἀπ. & μ., Ἁγ. μ. Πατρ. & Υἱοῦ, Εὐλογίου Ἀρχιεπισκ., Συμεὼν Μυροβλύτου, Γεωργίου Ἀρχιεπισκ., Σεραφείμας Ὁσ.
14 Π Αὐξεντίου τοῦ ἐν τῷ Ὄρει, Οὐαλεντίνου Ἱερομ., Πρόκλου Ἀππολωνίου & Ἐφηβίου μ., Οὐαλεντίνου Ἐπισκ., τῶν μ. Βασσίου, Ἀντωνίου & Πρωτολίκου, Ἀγάθωνος Ἱερομ., Μάρωνος Ὁσ., Ἀβραάμου Ὁσ., Φιλήμονος Ἐπισκ., Αὐξεντίου Ὁσ., Ἰσαακίου τοῦ Ἐγκλείστου, Νικολάου Νεομ., Δαμιανοῦ Ὁσιομ., Γεωργίου ἐκ Μυτιλήνης, Νικολάου Ἱερομ.
15 Π Ὀνησίμου Ἀπ., Μαΐωρος μ., Εὐσεβίου Ὁσ., Σύν. Ἀπ. & Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου ἐν τοῖς Διακονίσσης, Ἰωάννου Νεομ., Ἀνθίμου Χίου, Δαλματίου Ὁσ., Σύναξις Ὑπερ. Θεοτ. ἐν Βιλένκ, ἐν Δαλματίᾳ & ἐν Βένκ.
16 Σ Παμφίλου & τῶν σὺν αὐτῷ μ., Μαρουθᾶ σὺν τῶν Ἁγ. μ. ἐν Μαρτυροπόλει, Φλαβιανοῦ Ὁσ., Φλαβιανοῦ Πατρ., Ἠλιοὺ Ἱερομ., Τάνκο Ἐπισκ., Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Κύπρῳ.
17 Κ + ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Ἄρχὴ Τρίῳδίου). Θεοδώρου Τήρωνος, Μαριάμνης, Αὐξιβίου Ἐπισκ., τῶν Ἁγ. Ῥωμύλου, Σεκουνδιανοῦ, Δονάτου & τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτυρησάντων, Θεοδούλου μ., Θεοστηρίκτου Ὁσ., εὕρεσις Λειψ. Ἁγ. Μηνᾶ Καλλικελάδου, Μαρκιανοῦ & Πουλχερίας βασιλέων, Θεοδώρου ἐκ Ῥωσσίας, Θεοδώρου Βυζαντινοῦ, Μιχαὴλ Νεομ., Ῥωμανοῦ ἐκ Τυρνόβου, Ἑρμογένους Πατρ., Βαρνάβα Ὁσ.
18 Δ Λέοντος πάπα Ῥώμης, τῶν Ἅγ. Λέοντος & Παρηγορίου μ., Ἀγαπητοῦ Ὁμολογητοῦ, τῶν μ. Ἀγρίππα, Βικτωρίνου, Δωροθέου & Θεοδούλου, Πιουλίου μ., τῶν μ. Λουκίου, Σιλβανοῦ, Ῥουτουλίου, Κλασσικοῦ, Σεκουνδίνου, Φρουκτουλίου & Μαξίμου, Κοσμᾶ Ὁσ., Νικολάου Πατρ.
19 Τ +Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, τῶν Ἁγ. Ἀρχίππου, Φιλήμονος & Ἀπφίας Ἀποστόλων, τῶν μ. Μαξίμου, Θεοδότου, Ἡσυχίου & Ἀσκληπιοδότης, Εὐγενίου & Μακαρίου Ὁσ., Ῥαβουλᾶ Ὁσ., Κόνωνος Ὁσ., Σωφρονίου Ὁσ., Ἰαροσλάβου τοῦ Σοφοῦ, Νικήτα Ἱερομ., Μαρίας τοῦ Ὅλονετς.
20 Τ Λέοντος Ἐπισκ., Σαδὼκ Ἱερομ. & τῶν σὺν αὐτῷ 128 μ, Διδύμου, Νεμεσίου & Ποταμίου Κύπρου, Ἀνιανοῦ, Εὐτροπίου, Πλωτίνου Ὁσ., Βησσαρίωνος, Ἀγάθωνος Πάπα Ῥώμης, Κινδέου Ἐπισκ., Μιλδρέδης Ὁσ., Ἀγάθωνος, Κορνηλίου Ἱερομ., Μακαρίου & τῶν σὺν αὐτῷ ἀναιρεθέντων.
21 Π Τιμοθέου ἐν Συμβόλοις, Εὐσταθίου Πατρ, Βερουλίου, Σεκουνδίνου, Σιρικίου, Φελισίου, Σερβούλου, Σατουρνίνου, Φορτουνάτου & τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτυρησάντων, Μαξιμιανοῦ Ἀρχιεπισκ., Ἀνδρέου καὶ Ἀνατολίου, Ἰωάννου Πατρ., Ζαχαρίου Πατρ., Γεωργίου Ἐπισκ.
22 Π Εὕρεσις Ἱερῶν Λειψ. Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας Ἀποστόλων, Τελεσφόρου Ἱερομ., Ἀνθούσης & τῶν σὺν αὐτῇ 12 μ., Συνετοῦ μ., Ἀρίστωνος, τῶν Ἁγ. 9 μ. τῆς Κόλα, Βααρδάτου Ὁσ., Θαλασσίου & Λιμναίου Ὁσ., Βλασίου, Ἀθανασίου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Θεοκτίστης Νεομ, Γερμανοῦ ἐκ Ῥωσσίας.
23 Σ +Πολυκάρπου Σμύρνης, τῶν Ἁγ. 73 μ., Κλήμεντος μ., Θεῆς μ., Γοργονίας, τῶν Ὁσ. Ἰωάννου, Ἀντιόχου, Ἀντωνίνου & Μωυσέως, τῶν Ὁσ. Ζεβινᾶ, Πολυχρονίου, Δαμιανοῦ & Μωυσέως, Δαμιανοῦ Ἐσφιγμενίτου, Μωυσέως Ῥωσσίας.
24 Κ + ΑΣΩΤΟΥ, εὕρεσις Τιμίας Κεφαλῆς Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, Ἰωάννου τοῦ Θεριστοῦ, Μποϊζὶλ Ὁσ., Ἀθελμπέρτου βασιλέως, Ἑράσμου Ὁσ.
25 Δ Ταρασίου Ἀρχιεπ., Ἀλεξάνδρου μ., Ἀντωνίου μ., Ῥηγίνου, Μαρκέλλου Ἱερομ.
26 Τ Πορφυρίου Ἐπισκ., Φωτεινῆς Σαμαρείτιδος, τῶν Ἁγ. Φωτοῦς, Φωτίδος, Παρασκευῆς, Κυριακῆς & Ἀνατολῆς μ., Βίκτωρος μ., Σεβαστιανοῦ δουκός, Θεοκλήτου Φάρμακου, Βίκτωρος & Χριστοδούλου μ., Νικολάου Κατοπινοῦ, Σεβαστιανοῦ Ὁσ., Ἰωάννου Κάλφα, Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου Κιέβου.
27 Τ Προκοπίου Δεκαπολίτου, Νησίου μ., τῶν Ἁγ. μ. Ἀβουνδαντίου, Ἀλεξάνδρου, Ἀντιγόνου, Καλανοῦ, Ἰανουαρίου, Μακαρίου, Σεβηριανοῦ, Τιτιανοῦ, Φορτουνίωνος & τῶν σὺν αὐτῷν, Γελασίου μ., Ἀσκληπιοῦ & Ἰακώβου Ὁσ., Θαλλελαίου Ὁσ., Στεφάνου Ὁσ., Τιμοθέου ἐν Καισαρείᾳ, Λεάνδρου Ἐπισκ., Τίτου Ὁσ., Ἠλιοὺ Νεομ., Φωτίου Ὁσ., Ῥαφαὴλ Ἐπισκ.
28 Π Βασιλείου Ὁμολογητοῦ, Νέστορος μ., τῶν Ἁγ. ἓξ μ. ἐξ Αἰγύπτου, Ἀβιρκίου μ., τῶν Ἁγ. μ. Μακαρίου, Ῥουφίνου, Ἰούστου & Θεοφίλου, τῶν Ἁγ. μ. Καιραλίου, Πουπουλίου, Γαΐου & Σεραπίωνος, Προτερίου Ἱερομ., Κύρας & Μαράνας, Βάρσου Ὁσ., Νυμφᾶ & Εὐβούλου Ἀποστόλων, Γερμανοῦ Ὁσ., τῶν Ἁγ. 40.000 μ., Κυράννας Νεομ., Νικολάου τοῦ Πσκὼφ.
29 Π Κασσιανοῦ Ὁσ., Γερμανοῦ Ὁσ., Γεωργίου Ὁμολογητοῦ, Ἀρσενίου Μητροπ.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

1 Σ +ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ, Εὐδοκίας μ., Ἀντωνίνης μ., Δομνίνης Νεομ., μ. Ἀντωνίου, Μαρκέλλου, Σιλβέστρου & Σωφρονίου, Νεστοριανοῦ μ., τῶν Ἁγ. μ. Ἀγαπίου, Νικηφόρου & Χαρισίου, Γερβασίου & Λέοντος αὐταδέλφων, Σιλβέστρου, Ἀγαπίου Ὁσ., Συνεσίου Ὁσ., Δαβὶδ Ἀρχιεπ., Λουκᾶ Ὁσ., Μαρτυρίου Ὁσ., Παρασκευᾶ Νεομ., Μεθοδίου Ἱερομ., Ἀντωνίνης Ὁσιομ., Ἀναστασίας Νεομ.
2 Κ +ΑΠΟΚΡΕΩ, Ἡσυχίου Συγκλητικοῦ, Νέστορος & Τριβινίου μ., Τρωαδίου & τῶν σὺν αὐτῷ, Εὐθαλίας Παρθενομ., Κοΐντου Ὁμολογητοῦ, Θεοδότου Ἱερομ., Ἀνδρονίκου & Ἀθανασίας, Τσὰντ ἐκ Σκωτίας, Ἀρσενίου Ὁσ., Ἀβραμίου Ὁσ., Ἀρέθα Ἐγκλείστου, Ἀρσενίου Ἐπισκ., τῶν Ὁσ. Βαρσανουφίου, Σάββα, Σαββατίου & Εὐφροσύνου, Ἰωακεὶμ Ἰθακησίου, Ἀμβροσίου Πατρ., Νικολάου ἱερέως τοῦ Πλανᾶ, Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ἐνθρόνου.
3 Δ Τῶν Ἁγ. μ. Βασιλίσκου, Θεοδωρήτου Ἐπισκ., Εὐτροπίου & Κλεονίκου, Ζήνωνος & Ζωΐλου Ὁσ., Πιαμοῦντος Ὁσ., Ἀλεξάνδρας Ὁσ., Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Βολοκολάμκ, Ἰωάννου Πατρ., τῶν Ἁγ. 9 μ.
4 Τ Γερασίμου Ἰορδανίτου, Παύλου & Ἰουλιανῆς μ., τῶν Ἁγ. μ. Ἀκακίου, Κοδράτου & Στρατονίκου, Γρηγορίου Ἐπισκ., Ἀδριανοῦ, Γρηγορίου Ἐπισκ. Ἄσσου, Γερασίμου ἐκ Ῥωσσίας, Βασιλείου βασιλέως, Βασιλείου & Ἰωάσαφ Ὁσιομ., Δανιὴλ Πρίγκηπος, Μετακομιδὴ λειψάνων Ἁγ. Βιασεσλάβου Πρίγκηπος.
5 Τ Κόνωνος τοῦ Ἰσαύρου, Νέστορος μ., Θεοφίλου Ἱερομ., Κόνωνος τοῦ Κηπουροῦ, τῶν Ἁγ. μ. Ἀρχελάου, Κυρίλλου, Φωτίου & τῶν σὺν αὐτοῖς, Εὐλαμπίου μ., Εὐλογίου μ., Κόνωνος ἐκ Κύπρου, Μάρκου τοῦ Ἀθηναίου, τῶν Ὁσιομ. Ἀδριανοῦ & Λεωνίδου ἐκ Ῥωσσίας, Ἰωάννου Νεομ., Γεωργίου Ῥαψάνης, Ἀνακ. Λειψ. Ἁγ. Θεοδώρου, Νικολάου Ἐπισκ.
6 Π Εὕρεσις Τιμίου Σταυροῦ μετὰ τῶν Τιμίων Ἥλων, τῶν Ἁγ. 42 μ., Θεοδώρου Κρατεροῦ, Μελισσηνοῦ μ., Εὐφροσύνου μ., Ἀρκαδίου Ὁσ., Ἰουλιανοῦ & Εὐβούλου μ., Μαξίμου Ὁσιομ., Ἀρκαδίου Ἀρχιεπισκ., Ἡσυχίου, Ἀνακ. Λειψάνων Νεομ. Ἀβραμίου, Ἰὼβ τοῦ Ἐρημίτου, Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Τσζεστόκοβα, Ὑπερ. Θεοτ. τῆς Καρδίας καὶ τῆς Οὐρανίου Χαρᾶς.
7 Π Τῶν Ἱερομ. Ἀγαθοδώρου, Αἰθερίου, Βασιλέως, Ἐλπιδίου, Εὐγενίου, Ἐφραὶμ & Καπίτωνος, τῶν Ἁγ. μ. Αἰμιλιανοῦ, Ἰακώβου & Μαριανοῦ, Ἀρκαδίου & Νέστορος Ἐπισκ., Παύλου τοῦ Ἁπλοῦ, Ἐφραὶμ Πατρ., Λαυρεντίου ἐκ Μεγάρων, Ἰωάννου Ἐπισκ., Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου «τῆς τῶν Ἁμαρτωλῶν Ἐγγυήσεως».
8 Σ Θεοφυλάκτου Ἐπισκ., Ἑρμοῦ Ἀποστόλου, Κυρίλλου Ἱερομ., τῶν Ἁγ. μ. Φηλικίτης, Ἐρενίας, Ῥογάτου, Φήλικος, ἑτέρου Ῥογάτου, Βεάτου, Οὐρβανοῦ, Σιλβανοῦ & Μαμμίλου, Δίωνος μ., Δομετίου Ὁσ., Παύλου Ὁμολογητοῦ, Λαζάρου & Ἀθανασίου Ὁσ., Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Σημείου.
9 Κ + ΤΥΡΙΝΗΣ, τῶν ἐν Σεβαστείᾳ 40 Μαρτύρων, Οὐρπασιανοῦ μ., Καισαρίου, τῶν Ἁγ. μ. παπποῦ, μάμμης, πατρός, μητρὸς καὶ τῶν δυὸ τέκνων, Πασιανοῦ Ἐπισκ., Κωνσταντίνου Κορνουάλλης, Βιταλίου Ὁσ., Κλεόπα Ὁσ., Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Ἐνσάρκου Λόγου.
10 Δ + ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, Κοδράτου & τῶν σὺν αὐτῷ μ.: Ἀνέκτου, Διονυσίου, Κρήσκου, Κυπριανοῦ & Παύλου, Ἀναστασίας Πατρικίας, Μαρκιανοῦ Μάρτυρος, Ἀγάθωνος Ὁσ., Ἰωάννου Ὁσ.
11 Τ Σωφρονίου Πατρ., Πιονίου & Σαβίνας μ., Θαλοῦ & Τροφίμου μ., Ἡρακλέους & Ζωσιμᾶ μ., τῶν Ἁγ. μ. ἐν Συρίᾳ, Γεωργίου Σιναΐτου, Κωνσταντίνου βασιλέως, Εὐλογίου Ἱερομ. & τῶν σὺν αὐτῷ Λουκριτίας & δυὸ Παρθένων ἀνωνύμων μ., Γεωργίου Νεοφανοῦς, Ἀνακ. Λειψ. Ἁγ. Ἐπιμάχου, Θεοδώρας βασιλίσσης Ἄρτας, Εὐθυμίου, Παύλου τσάρου, Σωφρονίου Ἐγκλείστου, Σωφρονίου Διδασκάλου, Ἀλεξίου Ὁσ.
12 Τ Θεοφάνους Ὁμολογητοῦ, Γρηγορίου τοῦ Διαλόγου, Φινεὲς δικαίου, Ἀαρὼν Πρεσβυτέρου, τῶν Ἁγ. 9 μ. ἐν Περσίδι, Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου, Συμεὼν τοῦ Εὐλαβοῦς, Λαυρεντίου μ., Δημητρίου βασιλέως.
13 Π Ἀνακ. ἱερῶν Λειψ. τοῦ Ἁγ. Νικηφόρου τοῦ Ὁμολογητοῦ, τῶν Ἁγ. μ. Ἀλεξάνδρου, Διονυσίου & Φρόντωνος, Πουπλίου Ἱερομ., τῶν Ἁγ. μ. Ἀφρικανοῦ, Πουπλίου & Τερεντίου, Ἀβίβου μ., Χριστίνης μ., Εὐφρασίας Ὁσ., Μαρίου Ἐπισκ., Θεοκτίστου Ὁσιομ.
14 Π + Α´ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Βενεδίκτου Ὁσ., Βασιλείου & Εὐφρασίου μ., Φλωρεντίου μ., Εὐτυχίου & τῶν σὺν αὐτῷ μ., Εὐσχήμονος Ὁμολογητοῦ, Ἀλεξάνδρου μ., Βονιφατίου Ἐπισκ., Πέτρου & Ἀφροδισίου μ., Ῥοστισλάβου Πρίγκηπος, Θεογνώστου τοῦ Ἕλληνος, Ἰωάννου διὰ Χριστὸν Σαλοῦ, Ἀνδρέου Ὁσ., Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Θεοδώρου.
15 Σ Τοῦ διὰ κολύβων θαύματος, Ἀγαπίου & τῶν σὺν αὐτῷ μ., Ἀριστοβούλου Ἀποστόλου, Νικάνδρου μ., Μανουὴλ Νεομ., Παρθενίου Ἱερομ., Ἀνάμνησις σωτηρίας τῆς Λευκάδος.
16 Κ + Α´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) Σαβίνου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ, Πάπα μ., τῶν Ἁγ. 10 μ., Ἰουλιανοῦ μ., Ῥωμανοῦ Ἱερομ., Ἀλεξάνδρου Ἱερομ., Ἐβεντίου & Θεοδούλου Ἱερομ., Ἀνίνου, Ἰωάννου Ὁσ., Χριστοδούλου Ὁσ., Ἀντωνίου ἐκ Γεωργίας, Ποιμένος Ὁσ.
17 Δ Ἀλεξίου Ὁσ. ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, Λαζάρου Δικαίου, Μαρίνου μ., Πατρικίου Ἀποστόλου, Θεοστηρίκτου Ὁμολογητοῦ, Παύλου Ὁσιομ., Παύλου Ὁσιομ., Μακαρίου Ὁσ., Γαβριὴλ τοῦ Μικροῦ, Θεοδούλου Σιναΐτου.
18 Τ Ἰωάννου «Κλίμακος», Κυρίλλου Πατρ., τῶν Ἁγ. μυρίων Μαρτύρων, τῶν Ἁγ. Εὐκαρπίωνος, Τροφίμου & τῶν σὺν αὐτῷ μαρτυρησάντων, Ἀνανίου, Ἐδουάρδου βασιλέως, Κυρίλλου Ὁσ.
19 Τ Χρυσάνθου & Δαρείας μ., τῶν Ἁγ. μ. Κλαυδίου, Ἱλαρίας, Ἰάσονος, Μαύρου & τῶν σὺν αὐτῷν, Παγχαρίου μ., Διοδώρου & Μαριανοῦ Ἱερομ., Μαρίας πριγκιπίσσης, Ἰννοκεντίου, Δημητρίου Νεομ., Νικολάου Νεομ., Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Τρυφερῆς.
20 Π Τῶν Ἁγ. μ. γυναικῶν Ἀλεξανδρίας, Εὐφημίας, Εὐφρασίας, Ἰουλιανῆς, Θεοδοσίας, Κλαυδίας & Ματρώνης, τῶν Ἁγ. Ἀββάδων Μαύρων ἐν Μονῇ Ἁγ. Σάββα μαρτυρήσαντες, Ἀκύλα τοῦ Ἐπάρχου, Ἐμμανουὴλ μ., Λολλίωνος μ., Ῥοδιανοῦ μ., Κουθβέρτου Ὁσ., Νικήτα Ὁμολογητοῦ, Λουαρσάβου μ., Εὐφροσύνου Ἱερομ., Μύρωνος Νεομ.
21 Π Β´ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Ἰακώβου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Θωμᾶ Πατρ., Βηρύλλου Ἐπισκ., Δομνίνου & Φιλήμονος μ., Μαρίας μ., Σεραπίωνος Ὁσ., Μιχαὴλ Νεομ., Θεοδώρου Ἱερομ., Σεραφεὶμ Ὁσ.
22 Σ Βασιλείου Ἱερομ., Δροσίδος & τῶν σὺν αὐτῇ 5 Κανονικῶν, Βασιλίσσης & Καλλινίκης μ., Βασιλείου, Εὐθυμίου Ὁσιομ., Δημητρίου Ἱερομ., Σοφίας Ὁσιομ.
23 Κ + Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ) Νίκωνος Ἱερομ. & τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Δομετίου μ., Ἐφραὶμ Ὁσ., Θεοδοσίου, Νίκωνος Ὁσ., Παχωμίου Ὁσ., Βασιανοῦ Ἐπισκ., Λουκᾶ Ὁσιομ.
24 Δ Προεόρτια τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Ἀρτέμονος Ἐπισκ. Σελευκείας, Ῥωμύλου & Σεκούνδου αὐταδέλφων μ., Ἀρτέμονος Ἱερομ., Τιμολάου μ. & τῶν σὺν αὐτῷ 7 μ., Ζαχαρίου Ὁσ. ἐν Χαρσικίῳ, Μαρτίνου Θηβαίου, Ἀβραὰμ Ὁσ., Ζαχαρίου Ὁσ., Πέτρου & Στεφάνου μ. Παρθενίου Ἱερομ., Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Ὄρους τοῦ Συννέφου, Ἀνάμνησις Θαύματος ἐν τῇ Λαύρᾳ τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου.
25 Τ + Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ) Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Βάτου, τῆς Εὐαγγελίστριας, τῶν Κηπουρέων, Σεννουφίου τοῦ Σημειοφόρου, Θεοδοσίας & Πελαγίας μ., Δημίου μ., Τίμωνος τοῦ Ἐρημίτου, Παρθενίου Ὁσ., Τύχωνος Πατρ.
26 Τ Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Μοντανοῦ Ἱερομ. & Μαξίμης, Εἰρηναίου Ἱερομ., Δομνίνου & Φιλήμονος μ., τῶν Ἁγ. Θεοδώρου Ἱερομ., Εἰρηναίου διακόνου, Σεραπίωνος & Ἀμμωνίου τῶν ἀναγνωστῶν, τῶν Ἁγ. μ. Πέτρου, Μαρκιανοῦ, Ἰωάννου, Θέκλας, Κασσιανοῦ & τῶν σὺν αὐτῷ, Κοδράτου Ἱερομ., Ἐμμανουὴλ & Θεοδοσίου μ. & τῶν σὺν αὐτῷ, Εὐτυχίου τοῦ ὑποδιακόνου, τῶν Ἁγ. 26 μ. ἐν Γοτθίᾳ, Στεφάνου τοῦ Ξυλινίτου, Βασιλείου τοῦ Νεομ., Γεωργίου Νεομ., διήγησις ὠφέλιμος Μάλχου μοναχοῦ αἰχμαλωτισθέντος.
27 Π Ματρώνης Ὁμολογητρίας, Ἀνανὶ Προφήτου, τῶν Ἁγ. μ. Φιλητοῦ, Λυδίας, Θεοπρεπίου, Μακεδόνος, Ἀμφιλοχίου & Κρονίδου, Βαρουχίου & Ἰωάννου μ., Εὐτυχίου Ὁσ., Κηρύκου Ὁσ., Παύλου Σημειοφόρου, Ἐφραὶμ Ἀρχιεπ., Ἀμβροσίου Πατρ.
28 Π + Γ´ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Ἱλαρίωνος τοῦ Νεομ., Ἡρῳδίωνος Ἀποστόλου, Ἡσυχίου Ἱεροσολυμίτου, Μποϋὰν πρίγκιπος, Εὐστρατίου Νηστευτοῦ, Στεφάνου, Φαύστου, Μστισλάβου πρίγκιπος, Ἱλαρίωνος Ὁσ., Ἰωνᾶ Ὁσ., Διονυσίου Ἐλεήμονος, Ἰωάννου ἐκ Γεωργίας.
29 Σ Μάρκου Ἐπισκ., Κυρίλλου διακόνου, τῶν Ἁγ. μ. Ἰωνᾶ, Βαραχησίου, Ἀβίβου, Ζανιθᾶ, Ἠλιού, Λαζάρου, Μάρη, Μαρουθᾶ, Ναρσῆ, Σάββα & Σιμιάθου, Εὐσταθίου Ὁμολογητοῦ, Διαδόχου Ἐπισκ., Ἡσυχίου Σιναΐτου, τῶν Ὁσ. Μάρκου, Ἰωνᾶ & Βάσσου, Ἐφραὶμ Ἀρχιεπ.
30 Κ Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) Ἰωάννου Κλίμακος, Ἰωὴλ Προφήτου, Ἰωάννου Ὁσ., Ἰωάννου Πατρ., Εὐβούλης Ὁσ., Ζαχαρίου Ἱερομ., Σωφρονίου Ἐπισκ.
31 Δ Ὑπατίου Ἱερομ., Ἀκακίου Ὁμολογητοῦ, Θεοφίλου & τῶν σὺν αὐτῷ μαρτυρησάντων, Μενάνδρου & Σαβίνου μ., Βλασίου Ὁσ., Στεφάνου Θαυματουργοῦ, Ἰωάννου πρίγκιπος, Ἰωνᾶ Μητροπ., Ἰννοκεντίου Μητροπ.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

1 Τ + Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, Ἀχὰζ Δικαίου, Ἁγ. μ. Ἀλεξάνδρου, Διονυσίου, Ἰνγενιανῆς, Παντέρου ἢ Πανταίνου, Παρθενίου & Σατουρνίνου, Βασιλείδου & Γεροντίου μ. Πολυνίκου μ., Ἑρμοῦ & Θεοδώρας μ. Μακαρίου Ὁσ. Ἀβρααμίου Νεομ., Εὐθυμίου τοῦ Θαυματουργοῦ, Γεροντίου Κανονάρχου, Ἰωάννου τοῦ Φιλοσόφου, Εὐλογίου Ὁσ. Βαρσανουφίου Ὁσ. Μακαρίου τοῦ Νεομ.
2 Τ Τίτου, Αἰδεσίου & Ἀμφιανοῦ μ. Θεοδώρας Παρθενομ., Πολυκάρπου μ., Νικητίου Ἐπισκ., Στεφάνου, Εὔας Ὁσιοπαρθενομ., Γρηγορίου Ὁσ., Γεωργίου Ἐπισκ., Σάββα Ἀρχιεπισκ.
3 Π Νικήτα Ὁμολογητοῦ, Ἰωσὴφ τοῦ Ὑμνογράφου, Ἐλπιδοφόρου μ., τῶν Ἁγ. μ. Βιθυνίου, Γαλύκου & Δίου, Ἰλλυρίου Ὁσ., Νεκταρίου Ὁσ., Παύλου τοῦ Ἀπελευθερωτοῦ, Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Ἀμαράντου Ῥόδου.
4 Π + Δ´ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Γεωργίου ἐν Μαλεῷ, Θεοδούλου & Ἀγαθόποδος μ. τῶν Ἁγ. μ. Φερβούθης, τῆς ἀδελφῆς της & τῆς παιδίσκης αὐτῆς, Ποπλίου τοῦ Αἰγυπτίου, Ζωσιμᾶ Ὁσ., τῶν Ὁσ. Θεωνᾶ, Συμεὼν & Φερβίνου, Ἰσιδώρου Ἐπισκ., Πλάτωνος Ὁσ., Ἰωσὴφ Πολυάθλου, Ζωσιμᾶ ἐκ Ῥωσσίας, Θεωνᾶ Ἀρχιεπισκ., Νικήτα Ἱερομ., Ἰωσὴφ Ἀσκητοῦ, Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γεροντίσσης.
5 Σ Τῶν Ἁγ. μ. Οὐικτωρίνου, Οὐίκτωρος, Νικηφόρου, Κλαυδίου, Διοδώρου, Σαραπίνου & Παπία, Διδύμου & Θεοδώρας μ. Θεοδώρας Ὁσ., Ζήνωνος μ., Θέρμου μ., τῶν Ἁγ. μ. κυρίας & δούλης, Μαξίμου & Τερεντίου μ., τῶν Ἁγ. 5 μ., Πομπηΐου μ., Ὑπομονῆς μ., Μπέκαν ἐξ Ἰρλανδίας, Ἀνακ. Λειψ. Ἁγ. Ἰώβ, Γεωργίου Νεομ., Ἀργυρῆς Νεομ., Παναγιώτου Νεομ.
6 Κ + Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣ) Εὐτυχίου Πατρ., Πλατωνίδος Ὁσ. τῶν ἐν Περσίδι 120 μ., Πλατωνίδος μ. & τῶν σὺν αὐτῇ 2 μ., Εἰρηναίου Ἱερομ., Τιμοθέου & Διογένους μ., Τερβιλλίου πρίγκιπος, Γρηγορίου Ὁσ., Γρηγορίου Σιναΐτου, Ῥούφου Ὁσ., Ἀφωνίου Ἐπισκ., Γενναδίου Ὁσιομ., τῶν Ἁγ. Νεομ. Νανουήλ, Θεοδώρου, Γεωργίου, Μιχαὴλ & ἑτέρου Γεωργίου.
7 Δ Καλλιοπίου μ., Ἁγ. μ. Ἐπιφανίου, Ῥουφίνου & Δονάτου & τῶν σὺν αὐτῷ μαρτυρησάντων, τῶν Ἁγ. μ. Ῥουφίνου, Ἀκυλίνης & τῶν σὺν αὐτοῖς 200 μαρτυρησάντων, Γεωργίου Ἐπισκ. Μυτιλήνης, Λευκίου Ὁσ., Δανιὴλ Ὁσ., Γερασίμου Βυζαντίου, Ἀγαπητοῦ τοῦ τυφλοῦ, Σάββα τοῦ Νέου ἐκ Καλύμνου.
8 Τ Τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων ἐκ τῶν 70: Ἀγάβου Προφήτου, Ἀσυγκρίτου, Ἑρμοῦ, Ἡρῳδίωνος Ἐπισκ., Ῥούφου & Γλέγοντος, Παυσιλύπου μ., τῶν Ἁγ. μ. Ἰανουαρίου, Μαξίμης & Μακαρίας, Κελεστίνου Πάπα Ῥώμης, Ἀμάνδου, Περπετούου, Νήφωνος, Ἰωάννου Ναυκλήρου.
9 Τ Εὐψυχίου μ., Αὐδιησοῦ μ. & τῶν σὺν αὐτῷ 300 μ., Ἀκατίου Ὁσ., Βαδίμου Ὁσιομ., μετακομιδὴ ἱερῶν λειψ. Ἁγ. Μόνικας, τῶν Ἁγ. Ῥαφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης μ., ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ.
10 Π + Γρηγορίου Ε´ Πατριάρχου Κων/λεως, τῶν Ἁγ. μ. Ἀφρικανοῦ, Θεοδώρου, Μαξίμου, Πομπηΐου, Τερεντίου & τῶν σὺν αὐτῷ 39 μ., Ὀλδᾶς Προφήτιδος, Ἰακώβου & Ἀζὰ Ἱερομ., Μιλτιάδου πάπα Ῥώμης, τῶν Ἁγ.ἐν Καμπτακούιᾳ μαρτυρησάντων, τῶν ὁσιομ. ἐν τῇ Ἱ. Μ. Νταοῦ Πεντέλης, Δημητρίου Νεομ., Χρυσάνθου Ξενοφωντινοῦ, Ἀναστασίας Ὁσ.
11 Π + ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ, Ἀντίπα Ἐπισκ. Περγάμου, Τρυφαίνης & Ματρώνας Ὁσ., Φαρμουθίου Ἀναχωρητοῦ, Μαρτυνιανοῦ μ., Βάκχου Ὁσιομ., Εὐθυμίου & Χαρίτωνος Ὁσ., Ἰακώβου Ὁσ., Ἰακώβου Ὁσ. ἐκ Ῥωσσίας, Βαρσανουφίου Ἐπισκ., Καλλινίκου Ὁσ.
12 Σ Βασιλείου Ὁμολογητοῦ, Σάββα μ., Δαμιανοῦ Ἐπισκ., Ἀνθούσης Ὁσ., Δήμη & Πρωτίωνος μ., Ἀρτέμονος Ἱερομ., τῶν Ἁγ. Ὁσιομ. Δαβίδ, Ἰωάννου & Μηνᾶ, μετακομιδὴ Τιμίας Ζώνης Θεοτόκου, Σεργίου Β´ Πατρ., Νεοφύτου Ἐγκλείστου, Βασιλείου Ἐπισκ., Ἀκακίου Καυσοκαλυβίτου, Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Μούρωμ καὶ ἐν Μπελινίτς.
13 Κ + Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ) Μαρτίνου πάπα Ῥώμης, μνήμη τῶν δυὸ ἐξορισθέντων Ἐπ. Ὁμολογητῶν, Θεοδοσίας βασιλίδος & τοῦ Γεροντίου τοῦ εὐνούχου, τῶν Ἁγ. Μαρτύρων Δάδα, Κυντιλλιανοῦ & Μαξίμου τῶν ἀναγνωστῶν, Ἐλευθερίου & Ζωίλου μ. Θεοδοσίου μ., Χριστοφόρου Ὁσιομ., Ἀρσενίου Ἀρχιεπισκ. Ἐλασσῶνος, Στεφάνου τοῦ Ν. Ἱερομ., Ἀνακ. ἱερῶν λειψ. Ἁγ. Νεομ. Γεωργίου τοῦ Κυπρίου. Σάββα ἐν Καλύμνῳ.
14 Δ Ἀριστάρχου, Πούδη & Τροφίμου τῶν Ἀπ. ἐκ τῶν 70, Ἀρδαλίωνος Μίμου, Θωμαΐδος μ., τῶν Ἁγ. μ. Ἀντωνίου, Ἰωάννου & Εὐσταθίου ἐκ Λιθουανίας, Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Βιλένκ, Δημητρίου Νεομ.
15 Τ Κρήσκου μ., Λεωνίδου Ἐπισκ., Ἀναστασίας & Βασιλίσσης, Θεοδώρου & Παυσολυπίου μ. Σουκίου & τῶν σὺν αὐτῷ 19 μ., Μαξίμου & Ὀλυμπιάδος μ., Πατέρνου, ΜστισλάβουΘεοδώρου πρίγκιπος, Βασιλείου, Διονυσίου Ὁσ. Ἀνανίου Ἱερομ.
16 Τ Τῶν Ἁγ. μ. Ἀγάπης, Εἰρήνης καὶ Χιονίας, τῶν Ἁγ. μ. Φήλικος Ἐπισκ., Ἰανουαρίου πρεσβυτέρου, Σεπτεμίνου & Φουρτουνάτου, τῶν Ἁγ. μ. ἐν Κορίνθῳ Λεωνίδου, Βασιλίσσης, Γαλήνης, Θεοδώρας, Καλλίδος, Νίκης, Νουνεχίας & Χαριέσης, Εἰρήνης Παρθενομ., τῶν Ἁγ. Ὁμολογητῶν Ἀγάθωνος, Εὐτυχίας, Κασίας & Φιλίππας, Ἰωάννου τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ, Μιχαὴλ Βουρλιώτου Νεομ., Χριστοφόρου Ὁσιομ., Χριστοδούλου & Ἀναστασίας Νεομ., ΘεοδώραςΒάσσης Ὁσ., Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γεθσημανῆ καὶ τοῦ Ταμπώφ, Ἀμβροσίου Ὁμολογητοῦ.
17 Π Συμεὼν Ἐπισκ. & τῶν σὺν αὐτῷ, Ἀνικήτου Ἱερομ., Ἀδριανοῦ τοῦ Ν., Φουσὶκ & τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ, Ἀζὰτ Εὐνούχου, Ἀγαπητοῦ πάπα Ῥώμης, Ἀποστόλου & Θεοχάρους αὐταδέλφων, Μετακομιδὴ τιμίων λειψάνων Ἀλεξάνδρου Ὁσ. Μακαρίου Ἀρχιεπισκ. Κορίνθου, Ζωσιμᾶ Ὁσ., Παϊσίου διὰ Χριστὸν σαλοῦ, Ἐφραὶμ τοῦ Μεγ.
18 Π Ἰωάννου Ἡσυχαστοῦ, Σάββα Στρατηλάτου, Ἀκακίου Ἐπισκ., Ἀθανασίας Ὁσ., Ματθαίου Ὁσ., Κοσμᾶ Ὁμολογητοῦ, Ναυκρατίου Ὁμολογητοῦ, Εὐθυμίου, Εὐθυμίου Φωτιστοῦ, Ἀντωνίου & Φήλικος Ὁσ., Ἰωάννου τοῦ Ῥάπτου, Ἰωάννου τοῦ Κουλικᾶ, Κυρίλλου Ἱερομ., Βασιλείου, Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Βλαντιμὶρ.
19 Σ + ΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, Παφνουτίου Ἱεροσολυμίτου, Θεοδώρου μ. & τῶν σὺν αὐτῷ μαρτυρησάντων Φιλίππης, Διοσκούρου, Σωκράτους & Διονυσίου, Ἁγ. μ. Ἑρμογένους, Γαΐου, Ἐξπεδίτου, Ἀριστονίκου, Ῥούφου & Γαλατᾶ, Γεωργίου Ὁμολογητοῦ, Τρύφωνος Πατρ., Ἀλπεγίου Ἱερομ., Συμέων Ὁσ., Ἀγαθαγγέλου τοῦ ν. Ὁσιομ., Ἀσυνὲθ διὰ Χριστὸν σαλοῦ, Ἀνακ. ἱερῶν λειψ. Ἁγ. Μωυσέως τοῦ Θαυματουργοῦ, Βόκτωρος Ἱερομ., Σεβαστιανοῦ Ὁσ.
20 Κ + ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, Θεοδώρου τοῦ Τριχινᾶ, Ζακχαίου Ἀποστόλου, τῶν Ἁγ. μ. Ἀκινδύνου, Ἀντωνίνου, Βίτωρος, Ζήνωνος, Ζωτικοῦ, Θεωνᾶ, Καισαρίου, Σεβηριανοῦ & Χριστοφόρου, Θεοτίμου Ἐπισκ., Ἀναστασίου Σιναΐτου, Ἰωάννου Παλαιολαυρίτου, Ἀθανασίου Μετεωρίτου, Ἰωάσαφ Μετεωρίτου, Ἀλεξάνδρου Ὁσ., Γαβριὴλ Πολωνίας, Μετακομιδὴ ἱερῶν λειψ. Ἁγ. Νικολάου Ἐπισκ. Ἀχρίδος.
21 Δ + Μεγάλη Δευτέρα, Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου, τῶν Ἁγ. μ. Ἰανουαρίου Ἐπισκ., Πρόκλου, Σώσσου & Φαύστου διακόνων, Δισιδερίου ἀναγνώστου, Ἀκουτίου & Εὐτυχίου, Ἀλεξάνδρας βασιλίσσης & τῶν θεραπόντων αὐτῆς Ἀπολλώ, Ἰσαακίου & Κοδράτου μ. Μαξιμιανοῦ Πατρ., Ἀναστασίου Σιναΐτου, Θεοδώρου Φιλοσόφου, Ἰακώβου Ὁσ., Σύναξις Ὑπερ. Θεοτ. ἐν Μοζντὸκ Ῥωσσίας.
22 Τ + Μεγάλη Τρίτη, τῶν Δέκα Παρθένων, Θεοδώρου τοῦ Συκεώτου, Ναθαναὴλ Ἀποστόλου, Νεάρχου μ., Γαΐου Ἐπισκ., Πλάτωνος Ἱερομ.
23 Τ + Μεγάλη Τετάρτη, τῆς ἀλειψάσης τὸν Κύριον μύρῳ, Πολυχρονίας μ., Ἀθανασίου τοῦ ἀπὸ μάγων, Ἀνατολίου & Πρωτολέοντος τῶν στρατηλατῶν, Γλυκερίου τοῦ γεωργοῦ, Δονάτου & Θερινοῦ μ, . Οὐαλερίου μ., Γεωργίου Ὁσ. ἐκ Ῥωσσίας, Γεωργίου τοῦ Κυπρίου Νεομ.., Λαζάρου Νεομ.
24 Π + Μεγάλη Πέμπτη, ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος, Ἐλισάβετ Ὁσ., τῶν Ἁγ. Ἱερομ. Ἀχιλλέως, Φήλικος & Φουρτουνάτου, Σάββα Στρατηλάτου, τῶν Ἁγ. 70 μ. Στρατιωτῶν, Πασικράτους & Βαλεντίωνος μ., τῶν Ἁγ. μ. Δανάβου, Δημητρίου, Εὐσεβίου, Λεοντίου, Λογγίνου, Νεστάβου, Νέωνος & Χριστοφόρου, Εὐτεξίου μ., Θαυμαστοῦ Ὁσ., Θωμᾶ Ὁσ., Μελίτωνος Ἀρχιεπ., Ξενοφῶντος Ὁσ., Ἀλεξίου Ἐγκλείστου, Σάββα, Δούκα Μυτιληναίου Νεομ., Ἠλιοὺ Ὁμολογητοῦ, Σάββα Ὁμολογητοῦ ἐκ Ῥουμανίας, Ἰωσὴφ Ὁσ., Νικολάου Νεομ., Σύναξις Ὑπερ. Θεοτ. ἐν Μόλχᾳ.
25 Π + Μεγάλη Παρασκευή, τὰ Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου, Ἀννιανοῦ Ἐπισκ, Νίκης μ., Μαουγαλδίου Ἐπισκ., Μακεδονίου Πατρ., τῶν Ἁγ. 8 Ὁσιομ. & ἀναχωρητῶν, Σιλβέστρου Ὁσ., Βασιλείου Ὁσ. τοῦ Ἡσυχαστοῦ.
26 Σ + Μέγα Σάββατον, ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος τοῦ Κυρίου, Βασιλέως Ἱερομ., Γλαφυρῆς, Ἰούστας Ὁσ., Νέστορος Ὁσ., Ἀνατολίου Σιναΐτου, Λέοντος Ἐπισκ., Γεωργίου Ὁσ., Καλανδίωνος Ὁσ., Στεφάνου Ἐπισκ., Ἀνακ. λειψ. τοῦ Ὁσ. Ἰωαννικίου τοῦ Ἀναχωρητοῦ.
27 Κ + ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου, Συμεὼν ἀδελφοθέου, Ποπλίωνος μ., Λολλίωνος τοῦ Νέου, Θεοφίλου Ἐπισκ., Ἰωάννου Ὁσ. & Ὁμολογητοῦ, Συμεὼν τοῦ Νέου Στυλίτου & Γεωργίου Ὁσ., Εὐλογίου τοῦ λατόμου, Στεφάνου Ἐπισκ.
28 Δ + Δευτέρα Διακαινησίμου, Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, τῶν Ἁγ. 9 μ., Μέμνονος, Αὐξιβίου Β´ Ἐπισκ., Κυρίλλου Ἐπισκ.
29 Τ + Μάρκου Εὐαγγελιστοῦ, Ῥαφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης, Ἰάσονος & Σωσιπάτρου Ἀποστόλων, Κερκύρας μ., τῶν Ἁγ. μ. Ἰακισχόλου, Ἰανουαρίου, Εὐφρασίου, Μαμμίνου, Μαρσαλίου, Σατορνίνου & Φαυστιανοῦ, Βιταλίου & Βαλερίας μ., Ζήνωνος μ., Νέωνος μ., Ἀττικοῦ & Κυντιανοῦ μ., τῶν Ἁγ. Ἱερομ., Ἀγαπίου, Σεκουνδίνου, Τερτούλης, Ἀντωνίας & ἀνωνύμου μετὰ τῶν τέκνων του, Ἰωάννου τοῦ Καλοκτένους, Βασιλείου ἐκ Σερβίας.
30 Τ + Ἰακώβου Ἀποστόλου, Μαξίμου μ., τῶν Ἁγ. μ. Ἰσιδώρου, Ἠλιοὺ & Παύλου, Ἀφροδισίου Ἱερομ. & τῶν σὺν αὐτῷ 30 μ., Δονάτου Ἐπισκ. Εὐβοίας, Λαυρεντίου Ἱερομ. & τῶν σὺν αὐτῷ, Ἐρκονγουάλδου Ἐπισκ. Λονδίνου, Κλήμεντος Ὑμνογράφου & Ὁμολογητοῦ, Ἀνακ. ἱερῶν λειψ. Βασιλέως Ἱερομ., Σίμωνος Μητροπ. Μόσχας, Ἰγνατίου Ἐπισκ., Ἀνακ. ἱερῶν λειψ. Ἁγ. Νικήτα, Ἀνακ. ἱερῶν λειψ. Ἀργυρῆς Νεομ.

ΜΑΪΟΣ 2008

1 Π Ἱερεμίου Προφ., Βατᾶ Ἱερομ., Φιλοσόφου μ., Σάββα μ., Ἀκακίου Ἱερομ., Ἀκέλου μ., Ἰσιδώρας Ὁσ., Μιχαὴλ, Ἀγαπητοῦ Ἐπισκ., Ἀσαφίου Ἐπισκ., Συμεὼν τοῦ Πενταγλώσσου, Ταμάρας βασιλίσσης, Νικήτα Ὁσ. ἐκ Ῥωσσίας, Παφνουτίου, Μακαρίου Ἱερομ., Ζωσιμᾶ ἐκ Γεωργίας, Γερασίμου Ὁσ. ἐκ Ῥωσσίας, Παναρέτου Ἐπισκ., Εὐθυμίου & Ἰγνατίου Ὁσιομ., Ἀκακίου Ὁσιομ., Νικηφόρου Ὁσ. ἐκ Χίου, Μαρίας Νεομ., Σύν. Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Ἀνδρονίκου, τῆς Ἀπροσδοκήτου Χαρᾶς καὶ τῆς ἐν Τσαρεβοκοκσάισκ.
2 Π + ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ Ἀνακ. ἱερῶν λειψ. Ἁγ. Ἀθανασίου τοῦ Μεγ., τῶν Ἁγ. μ. Ἑσπέρου, Ζωῆς & τῶν τέκνων αὐτῶν Κυριακοῦ & Θεοδούλου, Ἰορδάνου, Σάββα Ἐπισκ. Δαφνουσίας, Βόριδος Μιχαὴλ τοῦ πρίγκιπος, Ἀθανασίου Πατελλαρίου, Ἀθανασίου ἐκ Ῥωσσίας, Βασιλείου διὰ Χριστὸν Σαλοῦ, Ματρώνηας Ὁσ., Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Πουτὶβλ Ῥωσσίας.
3 Σ Τιμοθέου & Μαύρας μ., Διοδώρου μ., & Ῥοδοπιανοῦ Ἱερομ., Ξενίας Μεγαλομ. τῶν Ἁγ. 27 μ., Ἰουβεναλίου Ἐπισκ, Μάμαντος Ὁσ., Φιλίππου Ὁσ., Μιχαὴλ & Ἀρσενίου Ὁσ., Πέτρου Ἐπισκ. Ἄργους, ἀνακ. ἱερῶν λειψ. Ὁσ. Λουκᾶ, Οἰκουμενίου Ἐπισκ., Θεοδοσίου Ὁσ., Γρηγορίου Ἀρχιεπισκ., Γαβριὴλ μ., Ἀχμὲτ Νεομ., Παύλου μ., Ἀναστασία & Χριστοδούλου Νεομ., Πάμβου Πατρ., Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῶν Σπηλαίων.
4 Κ + ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Πελαγίας μ., Φλωριανοῦ μ., Μόνικας, Νεποτιανοῦ Πρεσβυτέρου, Ἱλαρίου, τῶν Ἁγ. μ. Ἀντωνίνου, Ἀφροδισίου, Βαλεριανοῦ, Λεοντίου, Μακροβίου & Μίδα & τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτυρησάντων, ἀνακ. Λειψ. Ἁγ. & Δικαίου Λαζάρου & Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς, Νικηφόρου Ὁσ., Ἀθανασίου Ἐπισκ., Νικηφόρου τοῦ ἐν Ἄθῳ, Θεοδοσίας πριγκιπίσσης, τῶν Ὁσ. Ἰσαάκ, Κλήμεντος, Κυρίλλου, Νικήτα & Νικηφόρου, Σύν. Ὑπερ. Θεοτ. Παλαιᾶς.
5 Δ + Εἰρήνης Μεγαλομ., τῶν Ἁγ. μ. Εἰρηναίου, Περεγρίνου & Εἰρήνης, τῶν μ. Γαϊανοῦ, Γαΐου & Νεοφύτου, Ἱλαρίου Ἐπισκ., Γεροντίου Ἐπισκ., Εὐθυμίου Ὁσ. τοῦ Μυροβλύτου, Βαρλαὰμ & Γεδεῶν Ὁσ., Μιχαίου Ὁσ., Ἐφραὶμ Ἱερομ., Ἐφραὶμ Νεομ., Προφητικοῦ, Ἀδριανοῦ Ὁσ., Πλάτωνος Ἱερομ., Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Σιέρπουχωφ.
6 Τ Ἰὼβ Προφήτου, Βαρβάρου μ., τῶν Ἁγ. μ. Δάνακτος, Μεσίρου & Θερίνου, Δημητρίωνος μ., Δονάτου μ., τῶν Ἁγ. μ. Ἡλιοδώρου, Βενούστου & τῶν σὺν αὐτῷ, Βενδίκτης Ὁσ., Ἐαντβέρτου Σκωτίας, τῶν Ὁσ. Ἱλαρίωνος, Μάμαντος & Παχωμίου, Σεραφεὶμ Ὁσ., Ἰὼβ Ὁσ.
7 Τ Ἀνάμνησις τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος σημείου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐπὶ Κωνσταντίου, Κοδράτου μ., & τῶν σὺν αὐτῷ, Ῥουφίνου & Σατορνίνου μ., Μαξίμου μ., Ἰουβεναλίου μ., Ἀκακίου τοῦ Κεντυρίωνος, Φλαβίου Ἱερομ. & τῶν σὺν αὐτῷ Ἁγ. Μαρτύρων Αὐγούστου & Αὐγουστίνου αὐταδέλφων, Ἰωάννου Ὁσ. & τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἰωάννου τοῦ Ψυχαΐτου, Ταρασίου τοῦ Ἐρημίτου & Θαυματουργοῦ, Μετάθεσις τῶν ἱερῶν λειψ. τοῦ Ὁσ. Εὐθυμίου τοῦ Μεγ., Νείλου Ὁσ., Νείλου Ὁσ. (ἕτερος), Ἀλεξίου τοῦ Ὑπερασπιστοῦ, Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Λιοῦμπεχ καὶ ἐν Ζίροβιτς.
8 Π + Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, τῶν Ἁγ. μ. – σπείρας στρατιωτῶν, Διονυσίου Ἱερομ., Ἑλλαδίου Ἐπισκ., Αὐγουστίνης μ., Ἀρσενίου τοῦ Μεγ., Μήλου τοῦ Ὑμνωδοῦ, Κασσιανοῦ τοῦ Ἐγκλείστου, Ἀρσενίου Ὁσ., Ἀρσενίου τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ, Ζωσιμᾶ & Ἀνδριανοῡ Ὁσ.
9 Π Ἡσαΐου Προφήτου, Χριστοφόρου Μεγαλομ., Ἀκυλίνης & Καλλινίκης μ., Ἐπιμάχου & Γορδιανοῡ μ., Μαξίμου Πατρ., Σίου Ὁσ., Κωνσταντίνου μ., Νικολάου τοῦ Ν. Ὁσιομ., Δημητρίου Πρίγκιπος, Ἰωσὴφ τῆς Ὄπτινα, τῶν Ἁγ. Νεομ. τῆς Σλομπόντσκαγια.
10 Σ Σίμωνος Ἀπ., τῶν Ἁγ. αὐταδέλφων μ. Ἀλφειοῦ, Κυπρίνου & Φιλαδέφλου, Ἐράσμου & Ὀνησίμου & τῶν σὺν αὐτῷ 14 μ., Ἡσυχίου Ὁμολογητοῦ, Ἰσιδώρου τοῦ «μωροῦ», τῶν Ὁσ. Πασσαρίωνος, Ἀγαπίου & Φιλήμονος, Κομγαλλίου Ὁσ., πάροδος ἱεροῦ λειψ. τοῦ Ἁγ. Νικολάου, Σίμωνος Ἐπισκ., Λαυρεντίου Ὁσ., Εὐσταθίου μ., ἀνακ. ἱερῶν λειψ. Βασιλείου Ἐπισκ., Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «τῶν ἀδελφῶν τοῦ Κιέβου».
11 Κ + ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ. Μωκίου Ἱερομ., Ἐβελλίου μ., Ἀνθίμου & Σισινίου Ἱερομ., τῶν Ἁγ. μ. Μαξίμου, Βάσσου & Φαβίου, Ἁρμοδίου μ., Διοσκούρου τοῦ Ν., Ἐγκ. Κων/λεως, Κυρίλλου & Μεθοδίου Ἰσαπ., Κλήμεντος, Σάββα, Ἀγγελαρίου, Γοράσδου & Ναούμ, Ὀλυμπίας & Εὐφροσύνης Ὁσιομ., Σωφρονίου Ἐγκλείστου, Νικοδήμου Ἀρχιεπισκ., Ἰωσὴφ Ἱερομ., Ἀργυρίου Ἐπανομίτου, Χριστοφόρου ἐκ Γεωργίας, Θεοφυλάκτου Ἐπισκ., Ἀλεξάνδρου Ἱερομ.
12 Δ Ἐπιφανίου Ἀρχιεπισκ., Καλλιτρόπου Ὁσ., Δομιτίλλης μ., Ἀχιλλέως & Νερέου μ., Παγκρατίου μ., Δρακοντίου Ἐπισκ., Φιλίππου Ἀργυρίου, Γερμανοῦ Πατρ., Θεοδώρου Ὁσ., Θεοφάνους Ἀρχιεπισκ., Ἰωάννου Νεομ., Θεοφάνους Ἐπισκ, Εὐθυμίου Πατρ., Νικήτα Σιναΐτου, Ἑρμογένους Ἱερομ., Διονυσίου Ῥαντονέζ, Ἰωάννου Νεομ., Ἀντωνίου Ὁσ., Νεκταρίου τῆς Ὄπτινα, τῶν Ἁγ. μ. εἰς Μπούτοβο Ῥωσίας, εὕρεσις ἱερῶν λειψ. Ἁγ. Εἰρήνης Παρθενομ.
13 Τ Γλυκερίας μ., Λαοδικίου δεσμοφύλακα, Ἀββανοῦ, Οὐαλεριανοῦ Ἐπισκ., Ὀνησίμου ἐκ Γαλλίας, Σαρβάτου Ἐπισκ., Παυσικάκου Ἐπισκ., Ἀλεξάνδρου Τιβεριανῶν, Νικηφόρου Ὁσ., Σεργίου Ὁμολογητοῦ, Γαβριὴλ Ἴβηρος, Ἰωάννου Ἴβηρος, Εὐθυμίου Ἀθωνίτου, Γεωργίου Ὁσ., Θεοκτίστου Ὁσ., Ἰβηριτῶν Ὁσιομ., Γλυκερίας ἐκ Ῥωσσίας, Μακαρίου τῆς Γλουσίτσα, Μετακομιδὴ ἱερῶν λειψ.Μακαρίου Ἱερομ.
14 Τ Ἰσιδώρου τοῦ ἐν Χίῳ, τῶν Ἁγ. μ. Ἀλεξάνδρου, Βαρβάρου & Ἀκολούθου, Καρτεγίου Ἐπισκ., Θεράποντος Ἐπισκ. Κύπρου, Λεοντίου Πατρ. Ἱεροσολύμων, Ἰσιδώρου διὰ Χριστὸν σαλοῦ, Ἀντωνίου Ἱερομ. & τῶν σὺν αὐτῷ μ., Δανιὴλ Ἱερομ. & τῶν σὺν αὐτῷ μ., Μάρκου Νεομ., Ἰωάννου τοῦ Βουλγάρεως Νεομ., Νικήτα τοῦ Ἐγκλείστου, Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Ἱεροσλάβλ.
15 Π Παχωμίου τοῦ Μεγ., τῶν Ἁγ. μ. Τορκουάτου, Κτησιφῶντος, Σεκούνδου, Ἰνδαλετίου, Καικιλίου, Ἡσυχίου & Εὐφρασίου, Σιμπλικίου μ., Ἀχιλλίου Ἐπισκ. Λαρίσσης, Σιλβανοῦ τοῦ Ταβεννησιώτου, Ἱλαρίου Ὁσ., Βαρβάρου τοῦ Μυροβλύτου, Πανηγυρίου Ὁσ., Ἡσαΐου Ὁσ. Ἀνδρέου Ἐρημίτου, Παχωμίου Ἀναχωρητοῦ, Εὐφροσύνου, Σεραπίωνος Ὁσ. Δημητρίου Πρίγκιπος, Παχωμίου τοῦ Κένο, Ἀνακ. ἱερῶν λειψ. Ἁγ. Τύχωνος, Νικολάου Ἱερομ., Ἀβερκίου Ἱερομ., Παχωμίου Ἱερομ., Ἀνακ. τιμίας κάρας Ἀπ. Τίτου εἰς Ἡράκλειον Κρήτης.
16 Π Θεοδώρου τοῦ Ἡγιασμένου, Ἀλεξάνδρου Ἱερομ., Περεγρίνου Ἐπισκ., Περαγρίνου τῆς Ὠξέρρης, τῶν Ἁγ. μ. Αὐδᾶ, Αὐδιησοῦ Ἐπισκ., Βενιαμὶν Διακόνου & τῶν σὺν αὐτοῖς 38 μ., τῶν Ἁγ. μ. Βαχθσιόου, Ἰσαακίου & Συμεών, Καραντοκίου πρίγκιπος, Δομνόλου, Φιδωλοῦ Ὁσ., Βρενδανοῦ Ὁσ., Καραντοκίου Ὁσ., Ὀνωράτου Ἐπισκ., τῶν Ἁγ. Ἀββάδων μ., Παπυλίνου μ., Φήλικος & Γενναδίου μ., Πέτρου Ὁσιομ., Νεαδίου Ὁσ., Νικολάου Α´ Μυστικοῦ, Γεωργίου Ὁμολογητοῦ, Ἐφραὶμ Ὁσ., Κασσιανοῦ & Λαυρεντίου Ὁσ., Θεοδώρου Ἱερομ., Βουκασίνου Ὁσιομ., Μακαρίου τοῦ Νοταρᾶ.
17 Σ Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας Ἀπ., τῶν Ἁγ. μ. Παμφαμῆρος, Παμφυλῶνος & Σολόχωνος, Εὐδοκίας Ὁσ., Ῥεστιτούτης μ., τῶν Ἁγ. μ. Ἀνδρίου, Βίκτωρος & Βασίλλας, τῶν Ἁγ. μ. Ἐραδίου, Παύλου, Ἀκυλίνου & τῶν σὺν αὐτοῖς, Θεοδωρήτου Ἱερομ., Ματρώνου Ὁσ., Μαϊδούλφου Ὁσ., Νεκταρίου & Θεοφάνους Ὁσ., Νικολάου Μεγαλομ. ἐκ Σόφιας, Νικολάου Νεομ. ἐκ Μετσόβου, Ἀθανασίου Ἀρχιεπισκ., Ἐλεαζάρου μ., Ἰωνᾶ Ὁσ., Εὐφροσύνης Ὁσ., μετακομιδὴ ἱερῶν λειψ. Ὁσ. Ἀδριανοῦ.
18 Κ + ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ, τῶν Ἁγ. μ. Πέτρου, Διονυσίου, Ἀνδρέου, Παύλου, Χριστίνης, Ἡρακλείου, Παυλίνου & Βενεδίμου, Βεναντίου μ., τῶν Ἁγ. Παρθενομ. Ἀλεξάνδρας, Εὐφρασίας, Θεοδότης, Ἰουλίας, Κλαυδίας, Ματρώνης, Τεκούσης & Φαεινῆς, Θεοδότου μ., Φήλικος Ἱερομ., Διοσκόρου μ., Ποταμῶνος Ἱερομ., Γαλακτίας μ., Εὐφρασίας μ., Ἰουλιανοῦ μ., τῶν Ἁγ. μ. τῶν ἀναιρεθέντων ὑπὸ Οὐάλλη, Θεοδώρου Ἱερομ., Δαβὶδ & Ταριχάνη μ., Στεφάνου Πατρ., Ἀναστασῶς Ὁσ., Μαρτινιανοῦ Ὁσ., Στεφάνου Χωρηβίτου, Μακαρίου Ὁσ.
19 Δ Πατρικίου Ἱερομ. & τῶν σὺν αὐτῷ μ. Ἀκακίου, Μενάνδρου & Πολυαίνου, Πούδη μ., Πουδενδιάνδης μ., Καλοκερίου & Παρθενίου μ., Φιλοτέρου μ., Ἀκολούθου μ., Κυριακῆς μ., & τῶν σὺν αὐτῇ, Θεοτίμης μ., Κυριακῆς μ., Ἀνακ. ἁγίων λειψ. Ἁγ. Ἰουλίου Πρεσβυτέρου & Ἰουλιανοῦ Διακόνου, Κυρίλλου Ἐπισκ., Ἀδύλφου, Δουστάνου Ἀρχιεπισκ., τῶν Ἁγ. Ὁσιομ. Βαρνάβα, Γενναδίου, Γερασίμου, Γερμανοῦ, Θεογνώστου, Θεοκτίστου, Ἱερεμίου, Ἰωάννου, Ἰωσήφ, Κόνωνος, Κυρίλλου, Μαξίμου & Μάρκου, Δημητρίου πρίγκιπος, τῶν Ὁσ. Σιναϊτῶν Ῥωμύλου, Ῥωμανοῦ, Νέστορος, Σισώη, Γρηγορίου, Νικοδήμου & Κυρίλλου, Κορνηλίου Ὁσ., Ἰγνατίου Ὁσ., Κορνηλίου, Σεργίου Ὁσ., τῶν Ἁγ. Νεομ. ἐν Σλομπόντσκαγιᾳ, Ὀνουφρίου Ἱερομ., Νίνας Ἰσαποστόλου.
20 Τ Θαλελαίου τοῦ ἰατροῦ & τῶν σὺν αὐτῷ Ἀλεξάνδρου καὶ Ἀστερίου, Λυδίας τῆς Φιλιππησίας, Πλατίλλας τῆς Ῥωμαίας, Ἀσκλᾶ μ., Βαυδελίου Ἱερομ., Ζαωουλῶν & Σωσσάνης, Ἱλαρίου Ἐπισκ., Ἀναστασίου Ἐπισκ., τῶν Ἁγ. μ. ἐν Μεμέλᾳ, Οὐτρίλλου Ἐπισκ., Θαλασσίου Ὁσ., Μάρκου Ἐρημίτου, Θεοδώρου Ἐπισκ., τῶν Ὁσ. Ἰωάννου, Ἰωσὴφ & Νικήτα, Ἀνακ. & Μετακομιδὴ ἱεροῦ Λειψ. Νικολάου Μύρων, Τιμοθέου ἡγεμόνος, Ἀνακ. ἱερῶν λειψ. Ὁσ. Ἀλεξίου, Στεφάνου Ὀσ.
21 Τ + ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Ἱσαποστόλων, τῶν Ἁγ. Ἱερομ. Τιμοθέου, Πολίου & Εὐτυχίου, Ἀδελφίου, τῶν Ἁγ. μ. Πολυεύκτου, Βίκτωρος & Δονάτου, Βόρου Ὁσ., Ὀσπιτίου τοῦ Ἐρημίτου, Χριστοφόρου Α´ Πατρ., Κωνσταντίνου & τῶν υἱῶν αὐτοῦ Μιχαὴλ & Θεοδώρου, Κυρίλλου Β´ Ἐπισκ., Ἑλένης πριγκιπίσσης, Κασσιανοῦ τοῦ Ἕλληνος, Βασιλείου Ἐπισκ., Ἀγαπητοῦ Ὁσιομ., Παχωμίου τοῦ Νέου Ὁσιομ., Κωνσταντίνου πρίγκιπος Βλαχίας, Κωνσταντίνου τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ, Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Βλαδιμήρου καὶ ἐν Πσκὼφ.
22 Π + Νέου Ὁσιομ. Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας, Μνήμη Β´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Βασιλίσκου μ., Αὐσονίου Ἐπισκ., Μαρκιανοῦ Ἐπισκ., Αἰμιλίου & Κάστου μ., Δονάτου Ἱερομ., τῶν Ἁγ. Τιμοθέου, Φαυστίνου & Βενούστου μ., Κόδρου μ., Μαρκέλλου μ., Σοφίας τῆς Ἰατροῦ, Ἑλένης πριγκιπίσσης, Ἑλένης τῆς Ὠξέρρης, Ἰουλίας μ., Κουϊτερίας μ., Ῥωμανοῦ Ὁσ., Βοηθιανοῦ Ἱερομ., Κονάλδου Ὁσ., Καλῆς Ὁσ., μνήμη Θεοτόκου ἐν Σοφιανοῖς, Ἰωάννου τοῦ Βλαδιμήρου, Ἰακώβου τοῦ Δικαίου, Ζαχαρίου Ἱερομ., Δημητρίου Νεομ.,
23 Π Μιχαὴλ Ὁμολογητοῦ, Μανὴν Προφήτου, Μαρίας τοῦ Κλωπᾶ, Σαλωνᾶ τοῦ Ῥωμαίου, Σελεύκου μ., Ἐπιτακίου & Βασιλείου, Δονατιανοῦ & Ῥογατιανοῦ μ., Μερκουλιαλίου Ἐπισκ., Δεσιδερίου Ἐπισκ., τῶν Ἁγ. μ. Κουϊντιανοῦ, Λουκίου & Ἰουλιανοῦ, Πατρικίου Ἐπισκ., Εὐτυχίου & Φλωρεντίου Ὁσ., Δεσιδερίου Ἱερομ., Συαγρίου Ὁσ., Μνήμη εὑρέσεως τιμίων λειψ. Ἁγ. Λεοντίου, Δαμιανοῦ Ὁσ., Σίμωνος Ἐπισκ., Εὐφροσύνης Ὁσ., Ἀβραμίου Ὁσ., Ἀντωνίου Ἐπισκ., Κυρίλλου Ἐπισκ., Παϊσίου Ὁσ., Ἀθανασίου διὰ Χριστὸν σαλοῦ, Ἀδριανοῦ & Βογολεπίου Ὁσ., Ἀντωνίου & Ἰωαννικίου Ὁσ., Δανιὴλ Ὁσιομ., Ἀλεξάνδρου, Δωροθέου & Ἱλαρίωνος Ὁσ., Ἰωακεὶμ Ὁσ., Σύναξις παντῶν τῶν ἐν Ῥοστὼβ – Γιαροσλάβλ Ἁγ., Ἀνακ. ἱερῶν λειψ. Ὁσ. Ἰωακείμ.
24 Σ Συμεὼν Ὁσ., τῶν Ἁγ. μ. Μελετίου τοῦ Στρατηλάτου, Σεραπίωνος Ἐπισκ., Ἰωάννου, Στεφάνου, Καλλινίκου, Φήστου, Φαύστου, Αἰδεσίου, Μαρκέλλου, Θεοδώρου, Μελετίωνος, Σεργίου, Μαρκελλίνου, Φήλικος, Φωτεινοῦ, Θεοδωρίσκου, Μερκουρίου, Διδύμου, Χριστίνου, Κυριακοῦ, Καρτερίου, Σωσάννης, Μαρκιανῆς, Παλλαδίας, Γρηγορίας & τῶν σὺν αὐτοῖς μυρίων χιλίων μ., Ἐλπιδίου Ἐπισκ., Βικεντίου Ὁσ., Κυριακοῦ Ὁσ., Νικήτα τοῦ Στυλίτου τοῦ Ὁσιομ., Γρηγορίου Ἀρχιεπισκ.
25 Κ + ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, μνήμη τῆς τρίτης εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, Κελεστίνου μ., Ὀλβιανοῦ Ὁσ., Διονυσίου Ἐπισκ., Ζηνοβίου Ἐπισκ., Μαξίμου & Βικτωρίνου Ἱερομ. Ἀλδέλμου Ἐπισκ., Σκιότα ἐκ Γεωργίας, Δημητρίου πρίγκιπος, Θέκλας Ὁσ., Ἰννοκεντίου Ἐπισκ., σύναξις τῶν Ἁγ. τῆς Βολυνίας, μνήμη εὑρέσεως ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ Ἁγ. Μεγαλομ. Δημητρίου.
26 Δ Ἀλφαίου & Κάρπου Ἀποστόλων, Ἀβερκίου μ., Ἑλένης μ., Σιμιτρίου μ., Ζαχαρίου Ἱερομ., Ἐλευθερίου Ἐπισκ., Φουγατίου & Δαμιανοῦ Ὁσ., Πρίσκου μ., Ἰουλίου μ., τῶν Ἁγ. μ. Φηλικισσίμου, Ἡρακλέους & Παυλίνου, Αὐγουστίνου Ἀρχιεπισκ., Συνεσίου Καρπασίας, Γεωργίου Νεομ., μνήμη εὑρέσεως λειψάνων Ὁσ. Μακαρίου, Ἀλεξάνδρου τοῦ Δερβίση.
27 Τ Ἰωάννου τοῦ Ῥώσσου, Ἑλλαδίου Ἱερομ., Θεράποντος Ἱερομ., Ῥεστιτούτης μ. & τῆς συνοδείας αὐτῆς, Ἰουλίου τοῦ Στρατηλάτου, Εὐσεβιώτου μ., Ἀλυπίου μ., Ἰουλιανῆς μ., Εὐτροπίου Ὁσ., Μελανίας Ὁσ., Ῥανούλφου μ., Βεδέα τοῦ Ὁμολογητοῦ, Βασιλείου Ὁσ., Μιχαὴλ Ὁσ., ἀνακομιδὴ ἱερῶν λειψ. τῶν Ἁγ. Ἰωνᾶ, Φωτίου & Κυπριανοῦ Μητροπολιτῶν, Φιλίππου Α´ Μητροπ., ἀνακ. ἱερῶν λειψ. Ὁσ. Νείλου, Λαζάρου Ὁσ., Θεράποντος Ὁσ. τῆς Λευκῆς Λίμνης, Θεράποντος Ὁσ. Μόνζας, Ἠλιοὺ Ὁσ., Ματθαίου Ὁσ.
28 Τ Μνήμη τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Εὐτυχίου Ἐπισκ., Ἐλικωνίδος μ., τῶν Ἁγ. μ. Κρήσκεντος, Παύλου & Διοσκορίδου, Ἀλεξάνδρου Ἀρχιεπισκ., Σενατόρου Ἐπισκ. Παβίας, Σενατόρου Ἐπισκ. Μιλάνου, Χέρωνος Ἱερομ., Ἰούστου Ἐπισκ., Γερμανοῦ Ἐπισκ., Νικήτα Ὁμολογητοῦ, Ἀνδρέου διὰ Χριστὸν σαλοῦ, Φιλοθέας Παρθενομ., Ἰγνατίου Ἐπισκ., Γεροντίου Μόσχας, Σωφρονίου Ὁσ., Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Γκαλίτς, τῆς Κυρίας τῆς εἰρήνης καὶ τοῦ «νοητοῦ τείχους».
29 Π Θεοδοσίας Παρθενομ., Θεοδοσίας Ὁσιομ., Ἀλεξάνδρου Ἀρχιεπισκ., Ἀνδρὸς μετὰ τῆς συζύγου του, Ὀλβιανοῦ & τῶν σὺν αὐτῷ, Ἰωάννου Νάννου, Ἀνδρέου Ἀργέντη, Ἰωάννου, Ὑπομονῆς Ὁσ., Ethelbert, Ἀνάμνησις Ἁλώσεως Κωνσταντινουπόλεως.
30 Π Ἰσαακίου Ὁμολογητοῦ, Ναταλίου, Βαρλαὰμ Ὁσ., Ῥωμανοῦ, Τελετίου & Χριστίνης, Εὔπλου μ., Ἐμμελείας.
31 Σ Ἑρμείου μ., Μάγου, τῶν 5 μ., Εὐσεβείου, Χαραλάμπη & Χριστίνης, Πετρονίλας, Εὐσταθίου.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

1 Κ + ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ. Ἰουστίνου Φιλόσοφου, τῶν 8 Μαρτύρων Νέων, Πύρρου Ἐπισκ., Φίρμου, Γερασίμου, Θεσπεσίου, τῶν 10.000 μ., Διονυσίου & Ἀγαπητοῦ Ὁσ., Wistan.
2 Δ Νικηφόρου, τῶν 38 μ., Ἐράσμου Ὁσ., τῶν Ἁγ. 20.000 μ., Μαρίνου Βαάνη, Ἰωάννου Νεομ., Δημητρίου Νεομ., Κωνσταντίνου ἐξ Ἀγαρηνῶν, Ἰωάννου Μεγαλομ., Ἀλκιβιάδου ἐν Λουγδούνῳ, Λεάνδρου μ.
3 Τ Λουκιλλιανοῦ, Παύλης & τῶν σὺν αὐτῷ νηπίων, Ἀθανασίου Θαυματουργοῦ, Ἱερίας Ὁσ., Πάππου Ὁσ., Ἰωσὴφ Ἱερομ., Δωροθέου Μητροπ., Γρηγορίου Ἐπισκ. Kevin.
4 Τ + ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΠΑΣΧΑ, Μητροφάνους Ἀρχιεπισκ., Σοφίας Ὁσ., Μάρθας & Μαρίας, Ἰωάννου Ὁσιομ., Ἁλωνίου Ὁσ.
5 Π + ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, Δωροθέου Ἐπισκ., τῶν 10 μ., Πλούταρχου Ἀρχιεπισκ., Χριστοφόρου ἐκ Ῥώμης, Κόνωνος ἐκ Ῥώμης, Νοννοῦ, Μάρκου ἐκ Χίου, Θεοδώρου Δούκα, Θεοδώρου Ἐπισκ. Boniface.
6 Π Ἱλαρίωνος Ὁσ., Ἀττάλου Ὁσ., τῶν Ἁγ. 5 Παρθένων, Γελασίου, Ἀνοὺβ Ὁσ., Φῶτα Ὁσ., Ἰωνᾶ Ὁσ., Gudwall.
7 Σ Θεοδότου ἐν Ἀγκύρᾳ, Ζηναΐδος, Αἰσίας & Σωσάννας, Ποταμιαίνης, Λυκαρίωνα, Ταρασίου & Ἰωάννου, Στεφάνου Πρεσβυτέρου, Ἀνθίμου Ὁσ., Σεβαστιανῆς, Παναγῆ Μπασιά, Βασιλείδη μ. & Ἰωάννου ὁσιομ., Ἀντωνίου ἐν Βαρλαάμ. Willibald.
8 Κ + ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 318 ΠΑΤΕΡΩΝ (Α´ Οἰκουμ. Σύνοδος), Ἀνακ. Λειψ. Ἁγ. Θεοδώρου Στρατηλάτου, Νικάνδρου & Μαρκιανοῦ, Καλλιόπης, Μελανείας Ὁσ., Ἄθρε Ὁσ., Νίκανδρου, Μάρκου, Ναυκρατίου, Παύλου Ὁμολογητοῦ, Θεοφάνους μ., Θεοδώρου Ἐπισκ., Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου & Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ ἐν Σωσθένειᾳ.
9 Δ Κυρίλλου Ἀρχιεπισκ., τῶν Ἁγ. Θέκλης, Μαριάμνης, Μάρθας, Μαρίας & Ἐνναθᾶ, Ἀλεξάνδρου Ἐπισκ., Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου, Ἀνανία, Κύρου Ὁσ., τῶν τριῶν Παρθενομάρτυρων ἐκ Χίου, Ὀρέστου, Διομήδους, Ῥοδίου, Κυρίλλου Ὁσ., Columba.
10 Τ Ἀλεξάνδρου & Ἀντωνίνας, Νεανίσκου μ., Τιμοθέου Ἐπισκ., Κανίδη Ὁσ., Θεοφάνους & Πανσέμνης, Ἀπόλλωνος, Ἀλεξίου Ἐπισκ., Σιλουανοῦ Ὁσ.
11 Τ + Βαρθολομαίου & Βαρνάβα Ἀποστόλων, Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τῷ «Ἀδειν», Θεοπέμπτου, Βαρνάβα Ὁσ., Μητροφάνους ΤσίΣοὺνκ.
12 Π Ὀνουφρίου Αἰγυπτίου, Πέτρου Ὁσ., Ἀντωνίνας, Ἰουλιανοῦ Δογάζου, Ζήνωνος Ὁσ., Τριφυλλίου Ἐπισκ., Ἰωάννου Στρατιώτου, Ἀρσενίου Ὁσ., Ἰωάννου ἐν Ἀσπροκάστρῳ, Συνεσίου Ὁσιομ., Βενεδίκτου, Τιμοθέου & Παύλου τῶν Νεομ.
13 Π Ἀκυλίνας, Ἄννης Ὁσ. & Ἰωάννου, Ἰακώβου Ὁσ., Ἀντίπατρου, Εὐλογίου, Μυρίων Μαρτύρων, Διοδώρου, Τριφυλλίου.
14 Σ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ Ἐλισσαίου Προφήτου, Μεθοδίου Ὁμολογητοῦ, Κυρίλλου Ἱερομ., Ἰουλίττας Ὁσ., Νήφωνος Ἀθωνίτου.
15 Κ + ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Ἀμῶνος Προφήτου, Δούλα, Φουρτουνάτου, Ἀχαϊκοῦ & Στεφανᾶ, Ὀρτισίου Ὁσ., Ἱερωνύμου Ὁσ., Αὐγουστίνου & Μόνικας, Γραύς, Νέρση, Ἰωνᾶ, Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Μαρανακίου.
16 Δ + ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Τύχωνος, Μάρκου Ἱερομ., τῶν Ἁγ. 5 μ., τῶν Ἁγ. 40 μ., Ἀνακ. Λειψ. Ἁγ. Θεοδώρου Συκεώτου, Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Διακοναῖς, Μνημονίου Ἐπισκ., Ἐλαππᾶ.
17 Τ Μανουήλ, Σαβὲλ & Ἰσμαήλ, Ἰσαύρου & τῶν σὺν αὐτῷ, Ὑπατίου Ὁσ., Φιλονείδου Ἱερομ., Ἰωσὴφ Ὁσ., Πιὼρ Ὁσ., Αlban.
18 Τ Λεοντίου & τῶν σὺν αὐτῷ, Αἰθερίου, Ἐράσμου Ὁσ., Λεοντίου Ποιμένος, Λεοντίου Ἀθωνίτου, ἡ Σύναξις τοῦ Ἀρχιστράτηγου Μιχαήλ, τῶν 18 μ.
19 Π + Ἰούδα Ἀποστόλου Θαδδαίου, Παϊσίου τοῦ Μεγ., Ζωσίμου, Ζήνωνος, Ἀσυγκρίτου Ἱερομ., Βαρλαὰμ..
20 Π Μεθοδίου Ἱερομ., Νικολάου Καβάσιλα, Καλλίστου Πατρ., Ἀθανασίου Ὁσ., Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ὁδηγητρίας.
21 Σ Ἰουλιανοῦ ἐκ Κιλικίας, Ἰουλιανοῦ Αἰγυπτίου & τῶν σὺν αὐτῷ μ., Ἀφροδισίου, Νικήτα τοῦ Νισυρίου, Τερεντίου Ἐπισκ.
22 Κ + ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Εὐσεβίου Ἱερομ., Ζήνωνος & Ζηνᾶ, Πομπιανοῦ, Γαλατίωνος, Ἰουλιανῆς & Σατορνίνου, Βασιλείου Ἐπισκ.
23 Δ Ἀγριππίνης, Ἀριστοκλέους & τῶν σὺν αὐτῷ, Εὐστοχίου & τῶν σὺν αὐτῷ, Βαρβάρου Πενταπολίτου, Κοίμησις Ἁγ. Μάρκου Εὐγενικοῦ, Etheldreda.
24 Τ Τὸ Γενέθλιον τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου, σύναξις τῶν Δικαίων Ζαχαρία & Ἐλισάβετ, Παναγιώτου Καισαρεύος, Ἀθανασίου τοῦ Παρίου.
25 Τ Φεβρωνίας, Ὀρεντίου, Φαρνακίου, Ἔρωτα, Φίρμου, Φιρμίνου, Κυριάκου & Λογγίνου, Λεωνίδης, Λιβύης & Εὐτροπίας, Μαρτυρίου Ἐπισκ., Σίμωνος Ὁσ., Διονυσίου Ὁσ., Δομετίου, Προκοπίου μ., Γεωργίου Ἀτταλείας, Θεοδοσίου μ., Μεθοδίου Ὁσ.
26 Π Δαβὶδ ἐκ Θεσσαλονίκης, Ἰωάννου Ὁσ., Ἀνθίων Ὁσ., Δαβὶδ τοῦ Νέου Ὁσιομ., Θεράποντος, Μακαρίου, Μαρκίου & Μαρκίας.
27 Π Σαμψὼν Ὁσ., Ἀνθούσης Ὁσ., Ἀνεκτοῦ, Ἰωάννας Μυροφόρου, Λουκᾶ Ἐρημίτου, Μαρκίου & Μαρκίας, Πιερίου Ἱερομ.
28 Σ Εὕρεσις Τιμίων Λειψ. Ἁγ. Ἀναργύρων Κύρου & Ἰωάννου, Παππία, Σεργίου Μάγιστρου, Μακεδονίου, Οὐλκιανοῦ Ὁσ., Παύλου Ἰατροῦ, Μωυσέως Ἀναχωρητοῦ, Δοναγοῦ Ἐπισκ., τῶν 70 μ., τῶν 3 μ. ἀπὸ τὴν Γαλατία, Μάγνου Ὁσ., Σεργίου & Γερμανοῦ Ὁσ., Συμεὼν Ὁσ.
29 Κ + Β´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Πρωταποστόλων Πέτρου & Παύλου, μνήμη πάντων τῶν ἐν Λέσβῳ, Ἁγ., Κυρίλλου μ.
30 Δ + Σύναξις τῶν 12 Ἀποστόλων, Φυγελλοῦ Ἀπ. ἐκ τῶν 70, Μελίτωνος, Πέτρου ἐκ Σινώπης, τῶν 1040 μ., Μιχαὴλ Πακνανᾶ.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2008

1 Τ + Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων, Πέτρου Ὁσ., τῶν Ἁγ. 2000 μ. Μαυρικίου, τῶν Ἁγ. 25 μ. ἐν Νικομηδείᾳ, Βασιλείου Ὁσ., Κωνσταντίνου, Λέοντος Ἐρημίτου, Leonorus.
2 Τ Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος Θεοτόκου, Ἰουβεναλίου Πατρ., Κοϊντοῦ, Λάμπρου Νεομ., Ἀνθίμου Γέροντος & τῶν σὺν αὐτῷ, Εὐτυχιανοῦ μ.
3 Π Ὑακίνθου Καβικουλαρίου, Ἀνατολίου Πατρ., Ἁγ. Θεοδότου, Θεοδότης, Δολινδούχ, Διομήδους, Εὐλαμπίου & Ἀσκληπιάδη, Ἁγ. Μάρκου & Μοκιανοῦ, Γερασίμου Καρπενησιώτου, Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου Γαλακτοτροφούσης, Ἰωακεὶμ Ὁσ., Φιλίππου, Ἀνατολίου Ὁσ., Θεοδότης μ., Ἰωάννου Μόσχας.
4 Π Ἀνδρέου Ἱεροσολυμίτου, Θεοδώρου Ἐπισκ., Κυπρίλλας, Ἀρόας & Λούκιας, Ἀσκληπίας, Θεοφίλου Ἱερομ., Μενίγνου Ὁσ., Μάρθας μητρὸς Συμεὼν Ὁσ., Θεοδότου, Κορίλλας, Δονάτου Ἐπ., Μιχαὴλ Χωνιάτη.
5 Σ Ἀθανασίου Ἀθωνίτου, Λαμπαδοῦ Ὁσ., Στεφάνου Μητροπ., Κυπριανοῦ Νέου Ὁσιομ., Εὕρεσις Λειψάνων Ὁσ. Σεργίου, Modwena, Palladius.
6 Κ + Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Σισώη Μεγ., Λουκίας Παρθενομ. & τῶν σὺν αὐτῇ μ., Ἁγ. 24 μ., Ἀστείου Ὁσ., τῶν Ἁγ. Φιλήμωνος, Ἄρχιππου & Ὀνήσιμου, Ἀπολλωνίου, Μετακομιδὴ Λειψ. Ὁσ. Εὐδοκίμου, Ἀλεξανδρίωνα, Ἐπιμάχου, Σισινίου, Κυρίλλου Ὁσιομ., Εὕρεσις Λειψ. Ἁγ. Ἰουλιανῆς, Βασιλείου μ., Σισώη Ὁσ.
7 Δ + Κυριακῆς Μεγαλομ., Θωμᾶ τοῦ ἐν Μαλεῷ, Εὐσταθίου Ἱερομ., Πολυκάρπου τοῦ Νέου, Εὐαγγέλου, τῶν Ἁγ. Περεγρίνου, Πομπηίου, Ἡσυχίου, Παππία, Σατορνίνου & Γερμανοῦ, Ἀπολλωνίου.
8 Τ + Προκοπίου Μεγαλομ., Θεοδοσίας, τῶν Ἁγ. 12 Γυναικῶν Συγκλητικῶν, Ἀντιόχου & Νικοστράτου, Αὐδᾶ & Σάββα, Θεοφίλου Ἁγιορείτου, Ἀναστασίου τοῦ Νέου Ἱερομ., Προκοπίου διὰ Χριστὸν Σαλοῦ, Προκοπίου Ἐφορκιστοῦ, Προκοπίου τοῦ Οὔσια.
9 Τ Παγκρατίου Ἱερομ., Ἀνδρέου & Πρόβου, Φωτίου Ὁσ., Διονυσίου & Μητροφάνους, Μεθοδίου τοῦ Νέου Ἱερομ., Μιχαὴλ Πακνανᾶ, Πατερμουθίου, Κόπριδος & Ἀλεξάνδρου.
10 Π 45 Μαρτύρων, Βιάνωρ & Σιλουανοῦ, Ἀνακ. Λειψ. Ἁγ. Γρηγορίου Ἐπισκ. Ἄσσου, Τιθόη μ., Ἀπολλωνίου ἐκ Σάρδεων, τῶν Ἁγ. Μυρίων τῆς Νιτρίας, Σύναξις Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ἀντωνίου Ὁσ.
11 Π + Εὐφημίας Μεγαλομ., Ὄλγας Ἰσαπ., Κινδέου Πρεσβυτέρου, Λέοντος Ὁσ., Μαρκιανοῦ, Μαρτυροκλῆ, Νικολάου Ὁσιομ., Νικοδήμου, Νικοδήμου ἀπὸ τὸ Ἐλβασάν, Νεκταρίου τοῦ Νέου Ὁσιομ., Ἀρσενίου Πατρ.
12 Σ Πρόκλου & Ἱλαρίου, Βερονίκης τῆς αἱμορροούσης, Σεραπίωνος τοῦ Νέου, Ἀνδρέου Στρατηλάτου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Μάμα ἐν τῷ Σίγματι, Μιχαὴλ Μαλείνου, Ἀρσενίου, Ἀνακ. Λειψ. Γεωργίου Ἐπισκ.
13 Κ + ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, Δ´ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου Σαβαΐτου, Σάρρας Ὁσ., Γολινδοὺχ Περσίδος, τῶν Ὁσ. Ἠλιοφώτων, Ὀνισηφόρου.
14 Δ Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Ἀκύλα Ἀπ., Ἰούστου, Ὀμνησίμου, Ἰωσὴφ Ὁμολογητοῦ, Ἀκύλα & Ἱλαρίου, Πέτρου τοῦ Νέου, Ἡρακλείου.
15 Τ Κηρύκου & Ἰουλίττης, Βλαδιμήρου Ἰσαπ. Ῥώσσου, Λολλιανοῦ, Ἀβούδιμου, Εὕρεσις Τιμίας κάρας Ὁσ. Ματρώνας, μνήμη Βασιλέως Ἰουστινιανοῦ τοῦ Β´, Swithn.
16 Τ Ἀθηνογένους Ἐπισκ. & τῶν σὺν αὐτῷ, Φαύστου, Ἀντιόχου & Κυριάκου, 15.000 μ. ἐν Πισιδίᾳ, Ἀθηνογένους, Ἀναστασίου & Εὐξιθίου.
17 Π + Μαρίνης Μεγαλομ., Σπεράτου & Βερονίκης, Εὐφρασίου Ἐπισκ., τῶν Ὁσ. Κυρίλλου, Μεθοδίου, Κλήμη, Σάββα, Ἀγγελαρίου, Γορασδῶν & Ναοὺμ.
18 Π Αἰμιλιανοῦ, Παύλου, Οὐαλεντίνης & Θέης, Ὑακίνθου τοῦ ἐν Ἀμάστριδας, Μαρκέλλου, Δασίου & Μάρωνα, Παμβὼ Ὁσ., Ἀθανασίου τοῦ Ῥωμαίου Συγκλητικοῦ, Βαρλαὰμ Ὁσ., Στεφάνου Ἀρχιεπισκ. & Ἰωάννου Μητροπ., Ἰωάννου τοῦ Πολύτλα, τῶν Ἁγ. Ὀνησιφόρου, Παμμεγίστου, Παμφοδίτης, Παφνουτίου, Πηγῶν, Πολεμίου, Σωζομένου, Σωτήρχου & Φωτίου, Ἀνακ. Λειψ. Ὁσ. Λαζάρου τοῦ Γαλησιώτου.
19 Σ Μακρίνης Ὁσ., Δίου Ὁσ., τῶν 4 Ὁσ. συνασκητῶν, Θεοδώρου Σαβαΐτου, Διοκλῆ Ἀββᾶ, Γρηγορίου Ἐπισκ., Πανήδου, Μιχαὴλ Ὁσ.
20 Κ + Ε´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου.
21 Δ Συμεὼν & Ἰωάννου, τῶν Ἁγ. 3 μ. ἐν Μελιτινῇ, Ἰούστου & Ματθαίου, Εὐγενίου, Θεοδώρου & Γεωργίου, Θεοφίλου & Τροφίμου καὶ τῶν 13 σὺν αὐτῷ μ., σύναξις τῶν Ἁγ. Ἀκακίου, Ἐλευθερίου & τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Ἁρματίῳ, Παρθενίου Ἐπισκ., Ὀνουφρίου τοῦ Σιωπηλοῦ, Μανουὴλ Αὐτοκράτορος, Βίκτωρος Στρατιώτου, Μελετίου.
22 Τ

+ Μαρίας Μαγδαληνῆς, Μαρκέλλας Παρθενομ., Πομπιανοῦ.

23 Τ Φωκᾶ τοῦ Νέου, Ἰεζεκιὴλ Προφήτου, Ἀπολλιναρίου, Βιταλίου, Ἀπολλωνίου Ἱερομ., τῶν Ἁγ. Μαρτύρων θανατωθέντων ἀπὸ Βουλγάρους, τῶν Ἁγ. 7 μ. ἐν Καρθαγένῃ, Σύναξις Ἰωάννου Βαπτιστοῦ, Ἄννας Ὁσ., Συμεὼν τῆς Ἐμέσσας, Πελαγίας Ὁσ., Θύρσου.
24 Π

+ Χριστίνης Μεγαλομ., Καπίτων, Ὑμεναίου, Ἑρμογένους, Σαλομπτίνου, Θεοφίλου Νεομ., Ἀθανασίου ἐκ Κίου, τῶν Ἁγ. μ. Μπορίσου & Γλιέβου, Συμεὼν Ὁσ., Ἀθηναγόρα Ἀθηναίου.

25 Π Κοίμησις Ἁγ. Ἄννης, τῶν 165 Πατέρων τῆς Ε´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Ὀλυμπιάδος Διακόνισσας, Εὐπραξίας Ὁσ., τῶν Ἁγ. Σάκτου, Ματούρου, Ἀττάλου & Βλανδίνας, Μακαρίου, Ἠλιοὺ Ἀρχιεπ. Θεσ/νίκης.
26 Σ + Παρασκευῆς Ὁσιομ., τῶν Ἁγ. Ἑρμολάου, Ἑρμήππου & Ἑρμοκράτη, Ὡραιοζήλης, Ἰγνατίου Στειρωνίτη, Ἀππίωνος, Ἱερουσαλήμ. Γεροντίου Ἁγιορείτου, Συμεὼν Ὁσ., Ἰακώβου ἐν Ἀλάσκᾳ, Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Πηγαδίῳ.
27 Κ + ΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Παντελεήμονος Μεγαλομ., Τυφλοῦ, Ἀνθούσας Ὁμολογήτριας, τῶν 153 Ἁγ. ἐν Θράκῃ, Μανουὴλ Ὁσ., Νικολάου τοῦ Νοβγκόροντ.
28 Δ Προχόρου, Νικάνωρ, Τίμων & Παρμένα, Εὐσταθίου μ., Ἀκακίου, Δροσίδος, Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, Παύλου Ξηροποταμινοῦ, Χριστοδούλου μ., Αὐξεντίου ἐν Λαοδικίᾳ.
29 Τ Καλλινίκου, Θεοδότης, Μάμα, Ἰωάννου μ., Βασιλίσκου, Κωνσταντίνου Πατρ., Ἰωάννου Στρατιώτου, Βενιαμὶν & Βηρίου, Θεοδοσίου Βασιλέως.
30 Τ Μνήμη τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος, Ἐπαινετοῦ & Ἀνδρονίκου, Ἰουλίττης ἐκ Καισαρείας.
31 Π Εὐδοκίμου Δικαίου, Ἰωσὴφ ἐξ Ἀριμαθαίας, Ἁγ. 12 Ῥωμαίων μ., Ἀνωνύμου Κρητικοῦ Νεομ., Ἀνακ. Λειψ. Ἀπ. Φιλίππου.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

1 Π Τῶν Ἁγ. 7 Μακαβαίων, τῶν Ἁγ. 9 μ., Πάπα τοῦ Νέου, Ἐλεαζάρου, Κηρύκου, Θεοδώρου, Πολύευκτου, Μήνη & Μηναίου, Ἐλέσης Ὁσιομ., Τιμοθέου Ἐπισκ. Προκοννήσου, Ethelwald (ἀρχὴ νηστείας).
2 Σ Ἀνακ. Λειψ. Πρωτομ. Στεφάνου, Εὕρεσις Λειψ. Μαξίμου, Δάδα & Κυντιλλιανοῦ μ., Φωκᾶ, Θεοδώρου Νεομ., Βασιλείου διὰ Χριστὸν Σαλοῦ, Φωτεινῆς Ὁσ. Κυπρίας.
3 Κ + Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, τῶν Ὁσ. Δαλματίου, Φαύστου & Ἰσαακίου, Στεφάνου Ἱερομ., Ἰωάννου Ὁμολογητοῦ, Σαλώμης Μυροφόρου, Θεοκλήτης Ὁσ., Ἰωάννου & Ἰωάννου τοῦ Νέου Ἐπισκ., Ἀντωνίου, Ὀλυμπίου Ἐπάρχου, Θεοδώρας καὶ Θεοπίστης Ὁσ.
4 Δ Μνήμη τῶν Ἁγ. 7 Παίδων ἐν Ἐφέσῳ, Εὐδοκίας Ὁσ., Θαθουήλ.
5 Τ Προεόρτια τῆς Μεταμόρφωσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, Εὐσιγνίου, Καττιδίου & Καττιδιανοῦ, Νόννας, Σόλεβ Αἰγυπτίου, Φαβίου Ἱερομ., Θερισσοῦ Ἐπισκ., Εὐθυμίου Πατρ., Χρήστου ἐκ Πρεβέζης, Εὐγενίου Αἰτωλοῦ.
6 Τ + Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ἀββακοὺμ Νεομ.
7 Π Δομετίου τοῦ Πέρση, Ἀστερίου Ὁσιομ., Ὢρ Ὁσ., τῶν Μυρίων Ἀσκητῶν Θηβαίων, Ποταμιᾶς, Ναρκίσσου Ἱερομ., Ὑπερεχίου Ὁσ., Σώζοντος ἐκ Νικομηδείας, Θεοδοσίου Ἱαματικοῦ, Δομετίου Σημειοφόρου, Νικάνορος, Βάρταν ἐξ Ἀρμενίας, Ποιμένος ἐν τῷ Σπηλαίῳ, Ποιμένος Νηστευτοῦ, Κανδίδας Ὁσ., Ἰωσὴφ Ὁσ., Μίκαλλου.
8 Π Αἰμιλιανοῦ Ὁμολογητοῦ, Μύρωνος, Θεοδοσίου Ὁσ., Ἐλευθερίου, Λεωνίδη & Νηπίων, Τῶν Ἁγ. 10 Ὁσ. Ἀσκητῶν, Τῶν Ἁγ. 2 Μαρτύρων ἐκ Τύρου, Σταυρακίου, Τριανταφύλλου ἐκ Ζαγορᾶς, Ἀναστασίου ἐκ Βουλγαρίας, Γρηγορίου Ζωγράφου.
9 Σ + Ματθία Ἀποστόλου, τῶν Ἁγ. 10 μ., Ἀντωνίνου, Ψόη Ὁσ., Κωνσταντίνου Πατρ., Oswald, Γερμανοῦ Ὁσ.
10 Κ + Η´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Λαυρεντίου Ἀρχιδιακόνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Ἤρων Φιλοσόφου, τῶν Ἁγ. 6 Μαρτύρων ἐν Βιζύῃ, Ἀγαθονίκης Παρθενομ., Λαυρεντίου Σαλοῦ.
11 Δ Εὔπλου Διακόνου, τῶν Ἁγ. Νεοφύτου, Ζήνωνος, Γαΐου, Μάρκου Μακαρίου καὶ Γαϊανοῦ, Πασσαρίωνος, Νήφωνος, Ἀνάμνησις Θαύματος Ἁγ. Σπυρίδωνος εἰς Κέρκυραν, Ἀναστασίου Πανερᾶ & Δημητρίου Μπεγιαζῆ, Βασιλείου & Θεοδώρου Ἱερομ.
12 Τ Φωτίου & Ἀνικήτου, Παλάμων Ὁσ., τῶν 12 Στρατιωτῶν μ. ἐν Κρήτῃ, Κάστορος Ὁσ., Παμφίλου & Καπίτωνος, Σεργίου & Στεφάνου.
13 Τ Ἀνακ. & Μετάθεσις Λειψ. Ὁσ. Μαξίμου, Εὐδοκίας Βασιλίσσης, Σέριδου Ὁσ., Δωροθέου & Δοσιθέου, Μνήμη Βασιλίσσης Εἰρήνης, Κορωνάτου, Μαξίμου Μόσχας.
14 Π Προεόρτια Κοιμήσεως Θεοτόκου, Μιχαίου Προφήτου, Μάρκελλου Ἱερομ., Ἀνακομιδὴ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τὸ Μ. Παλάτιον, Οὐρσικίου, Λουκίου Στρατιώτου, Συμεὼν Τραπεζουντίου, Ἀνακ. Λειψ. Ὁσ. Θεοδοσίου.
15 Π + Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Ταρσιζίου.
16 Σ Διομήδους, Χαιρήμονος Ὁσ., Ἀλκιβιάδους μ., τῶν Ἁγ. 33 μ. ἐκ Παλαιστίνης, Ἀνάμνησις εἰσόδου Ἁγ. Μανδηλίου τοῦ Κυρίου, Μακαρίου Ἀρχιεπισκ., Νείλου Ὁσ., Νικοδήμου Μοναχοῦ, Γερασίμου τοῦ Νέου, Σταματίου ἐκ Βόλου, Ἀποστόλου τοῦ Νέου, τῶν Ἁγ. Σεραφείμ. Δωροθέου, Ἰακώβου, Δημητρίου Σαμαρίνης Νεομ., Βασιλείου & Σαράντη, Τιμοθέου Εὐρίπου, Δανιὴλ Ὁσ.
17 Κ + Θ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Μύρωνος, τῶν Ἁγ. Στράτωνος, Φιλίππου, Εὐτυχιανοῦ & Κυπριανοῦ, τῶν Ἁγ. Παύλου &Ἰουλιανῆς & τῶν σὺν αὐτῷ, τῶν Ἁγ. Θύρσου, Λευκίου & Κορωνάτου, Αἴγλων Ὁσ., Ἠλιοὺ τοῦ Νέου, Σύναξις Θεοτόκου ἐν τῇ Ἁρματίου, Μακαρίου Ὁσιομ., Δημητρίου Μοναχοῦ, Ἀλυπίου Ζωγράφου.
18 Δ Φλώρου & Λαύρου, Ἕρμου, Σεραπίων & Πολυαίνου, Ἰουλιανῆς, Λέοντος, τῶν Ἁγ.4 Ὁσ. Ἀσκητῶν, Γεωργίου & Ἰωάννου Πατρ., τῶν Ὁσ. Βαρνάβα, Σωφρονίου & Χριστοφόρου, Σωφρονίου Ἁγιορείτου.
19 Τ Ἀνδρέου Στρατηλάτου, τῶν Ἁγ. Τιμοθέου, Ἀγαπίου & Θέκλας, Εὐτυχιανοῦ Στρατιώτου & Στρατηγίου, Θεοφάνους Ὁσ.
20 Τ Σαμουὴλ Προφήτου, τῶν Ἁγ. 37 μ. Σεβήρου & Μέμνωνος, Φωτεινῆς, Λουκίου Βουλευτοῦ, Ἠλιοδώρου & Δοσᾶ, Ῥηγίνου & Ὀρέστη, Θεοχάρη Νεαπολίτου, Ἀβραμίου Ἀρχιμανδρίτου, Ἰεροθέου Ἐπισκ., Στεφάνου Βασιλέα.
21 Π Θαδδαίου Ἀποστόλου, Βάσσας & τέκνων, Ἀλεξάνδρου Ὁσ.
22 Π Ἀγαθονίκου & τῶν σὺν αὐτῷ, Ἀνθούσας & Ἀθανασίου, Εἰρηναίου, Ὢρ & Ὀρόψις, Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τῷ Πυρσῷ, Ἀριάδνης Βασιλίσσης.
23 Σ + Ἀπόδοσις ἑορτῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου, Λούππου, Εἰρηναίου Ἐπισκ. Σιρμίου, Εἰρηναίου Ἐπισκ. Λουγδούνου, Πόθεινου Ἱερομ., Καλλινίκου Πατρ., τῶν Ἁγ. 38 μ., Ἀντωνίου Ἐπισκ., Νικολάου Σικελιώτη, Χαραλάμπους Νεοφανοῦς.
24 Κ + Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, Εὐτυχοῦς Ἱερομ., Τατίωνος, Γεωργίου Λιμνιώτη, Ἀνακ. Λειψ. Ἁγ. Διονυσίου ἐκ Ζακύνθου, Ἀρσενίου Ὁσ.
25 Δ + Βαρθολομαίου Ἀπ., Τίτου Ἀπ., Σάββα, Ἐπιφανίου, Ἰωάννου & Γενναδίου, Μηνᾶ Ἀρχιεπισκ., Ἰωάννου Καρπαθίου.
26 Τ Ἀδριανοῦ & Ναταλίας, τῶν Ἁγ. 23 μ., Ἀττικοῦ καὶ Σισινίου, Ἰβιστίωνος Ὁσ., Ἀδριανοῦ, Τιθόη Ὁσ., Ἰωάσαφ Ὁσ., Γελασίου.
27 Τ Ποιμένος Ὁσ., Λιβερίου Ὁμολογητοῦ, Ὁσ. Ἐπισκ. Καρδούης, Βάπτισις Αἰθίοπος Εὐνούχου, Ἀνθούσας τῆς Νέας, Φανουρίου Νεοφανοῦς, Ἀρκαδίου Βασιλέος, Θεοκλήτου Ὁσ.
28 Π Μωυσέως Αἰθίοπος, Διομήδους & Λαυρεντίου, Δικαίου Βασιλέως Ἐζεκία, Ἄννης θυγατρὸς τοῦ Φανουήλ, τῶν Ἁγ. 33 μ. ἀπὸ τὴν Ἡρακλεία, Δάμωνος Ἱερομ.
29 Π + Ἀποτομὴ Κεφαλῆς Ἰωάννου Προδρόμου, Θεοδώρας Ὁσ., Ἀρκαδίου, Βασιλείου Μακεδόνος Αὐτοκράτορος, Sebbi (νηστεία).
30 Σ Ἀλεξάνδρου Πατρ., Ἰωάννου Πατρ., Παύλου Νέου, Φαντίνου, τῶν Ἁγ. 6 μ., Σαρματᾶ Ὁσ., Βρυαίνης Ὁσ., τῶν Ἁγ. 16 Θηβαίων Μαρτύρων, Εὐλαλίου Ἱεράρχου, τῶν Ἁγ. Φήλικος, Φουρτουνάτου, Σεπτιμίνου & Ἰανουαρίου, Φύλακος Ὁσ., Ἀλεξάνδρου Ῥώσσου, Φιλωνίδη Ἱερομ.
31 Κ + ΙΑ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης Ὑπεραγίας Θεοτόκου, 4 μ. ἐκ Πέργης, Φιλεόρτου, Διαδόχου, τῶν Ἁγ. 7 Παρθένων, τῶν Ἁγ. 366 μ., Aidan, Cuthburge.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

1 Δ + Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, Συμεὼν τοῦ Στυλίτου, Μάρθας Ὁσ., Εὐανθίας Ὁσ., Ἰησοῦ Ναυῆ, Ἀμμοὺν καὶ τῶν σὺν αὺτῷ Ἁγ. 40 Παρθένων μ. (*), τῶν Ἁγ. Εὐόδου, Καλλίστης, Ἀγαθοκλείας & Ἑρμογένους, Μελετίου Ὁσ., Νικολάου Ὁσ., Ἀγγελῆ Νεομ., Συμεὼν τοῦ Λεσβίου, Ἀντωνίου Ὁσ.

(*) Ἀδαμαντίνης, Ἀθηνᾶς, Ἀκριβῆς, Ἀντιγόνης, Ἀριβοίας, Ἀσπασίας, Ἀφροδίτης, Διόνης, Δωδώνης, Ἐλπινίκης, Ἐρασμίας, Ἐρατοῦς, Ἑρμηνείας, Εὐτέρπης, Θάλειας, Θεανοῦς, Θεονόης, Θεονύμφης, Θεοφανοῦς, Καλλιρόης, Καλλίστης, Κλειοῦς, Κλεονίκης, Κλεοπάτρας, Κοραλίας, Λάμπρους, Μαργαρίτας, Μαριάνθης, Μελπομένης, Μόσχους, Οὐρανίας, Πανδώρας, Πηνελόπης, Πολύμνιας, Πολυνίκης, Σαπφοῦς, Τερψιχόρης, Τρωάδος, Χάϊδους καὶ Χαρίκλειας.

2 Τ Μάμαντος μ., Ἰωάννου τοῦ Νηστευτοῦ, Διομήδους, Ἰουλιανοῦ, Φιλίππου, Εὐτυχιανοῦ, Ἡσυχίου, Λεωνίδη, Εὐτυχίου, Φιλάδελφου, Μελανίππου, Παρθαγάπης, Ἐλεάζαρ & Φινεὲς τῶν Ἱερέων, Ἀειθαλᾶ & Ἄμμωνα.
3 Τ Ἀνθίμου Ἐπισκ., Θεοκτίστου Ὁσ., Ζήνωνος, Βασιλίσσης, Χαρίτωνος, Ἀρχοντίωνος, Κωνσταντίνου Βασιλέως, Ἀριστίων Ἱερομ., Φοίβης Διακονίσης, Πολυδώρου Νεομ., Ἰωάννου Ῥώστωφ, Πέτρου, Ἀνακ. Λειψ. Ἁγ. Νεκταρίου Αἰγίνης.
4 Π + Προφήτου & Θεόπτου Μωϋσέως, Βάβυλα καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, τῶν Ἁγ. Κέγουρου, Σεκενδίνου, Σεκένδου & τῆς μητρὸς αὐτῶν, Ἱερουσαλήμ, Βαβύλα διδασκάλου, Ἑρμιόνης, Θεοτίμου & Θεοδούλου, Πετρωνίου, Χαριτίνης, Σαρβήλου, Κεντυρίωνος, Θεοδώρου, Ἀμμιανοῦ, Ἰουλιανοῦ & Ὠκεανοῦ, Θαθουήλ & Βεβαίας, Ἀνθίμου τοῦ νέου Ἀσκητοῦ, τῶν Ἁγ. 3608 μ.
5 Π Ζαχαρίου καὶ Ἐλισάβετ, γονέων τοῦ Τιμίου Προδρόμου, Ἀβδαίου Ἱερομ. Περσίδος, Θεοδώρου Ἱερομ., Θεοδώρου, Μεδίμνου & Οὐρβανοῦ μ. καὶ 80 ἱερέων σὺν αὐτοῖς μ.
6 Σ Θαῦμα Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ ἐν Χώναις, Εὐδοξίου, Ῥωμύλου, Ζήνωνος, Μακαρίου & τῶν σὺν αὐτῷ 11.000 μ. & 1.104 στρατιωτῶν, Καλοδότης, Φαύστου Πρεσβυτέρου, Μακαρίου & Ἀνδρέου, Βίβου Ὁσιομ., Κυριάκου, Διονυσίου & Ἀνδρέου, Ἀνδροπελαγίας & Θέκλης, Θεοκτίστου Ναυκλήρου, Κυριάκου Δημότου, Σαραπάμβονος Βουλευτοῦ.
7 Κ + ΠΡΟ ΥΨΩΣΕΩΣ, Προεόρτια Γενέσεως Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Σώζοντος, Εὐόδου & Ὀνησιφόρου Ἀπ., Εὐψυχίου, Πέτρου Ὁσ., Λουκᾶ Ὁσ., Κασσιανῆς Ὁσ., Ἰωάννου.
8 Δ + Τὸ Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Ῥούφου & Ῥουφιανοῦ, Σεβήρου, Ἀρτεμιδώρου, Ἀθανασίου Νεομ., Σωφρονίου ὁσ.
9 Τ Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, Σεβηριανοῦ Μεγαλομ., Θεοφάνους Ὁμολογητοῦ, Μνήμη τῶν Πατέρων τῆς Γ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Χαρίτωνος, Ἰωσὴφ, Kiaran.
10 Τ Τῶν Ἁγ. Μηνοδώρα, Μητροδώρα & Νυμφοδώρα, Βαρυψάβα, Πέτρου Ἐπισκ., Πουλχερίας Βασιλίσσης, τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Ἀπελλῆ, Λουκᾶ & Κλήμη, Ἴας, Εὐδοκίας.
11 Π Θεοδώρας ἐξ Ἀλεξανδρείας, Εὐφροσύνου Μάγειρα, Διοδώρου, Διομήδους & Διδύμου, Ἴας, Δημητρίου, Εὐανθίας & Δημητριανοῦ, Θεοδώρας Βάστας, Ἀνακ. Λειψ. τῶν Ἁγ. Σεργίου & Γερμανοῦ, Ἀπόδοσις Ἑορτῆς Γενεθλίου Θεοτόκου.
12 Π Αὐτονόμου Ἱερομ., Κουρνούτου Ἱερομ., Θεοδώρου Ἐπισκ., Ἰουλιανοῦ Πρεσβυτέρου, Μακεδονίου, Θεοδούλου καὶ Τατιανοῦ, Δανιὴλ Θασίου, Ὠκεανοῦ, Ἀνδρονίκου, τῶν Ἁγ. Ἐθνοϊερομ. Albeus.
13 Σ Κορνηλίου Ἑκατόνταρχου, Στράτωνος, Κρονίδη, Λεοντίου, Σεραπίωνος, Γορδιανοῦ, Σελευκίου, Μακροβίου, Οὐαλερίου, Λουκιανοῦ, Ζωτικοῦ & Ἠλεί, Ἀριστείδου, Πέτρου Ὁσ., Ἰεροθέου Ὁσ., Μελετίου Πηγᾶ Πατρ. Ἀλεξανδρείας, Προεόρτια Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ.
14 Κ + Ὕψωσις τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ΣΤ´ Οἰκ. Συνόδ., Πλακίλλας Βασιλίσσης, Πάπα, Θεοκλέους, Βαλεριανοῦ νηπίου, Μακαρίου Ὁσιομ. (νηστεία).
15 Δ Νικήτα Μεγαλομάρτυρος τοῦ Γότθου καὶ τῶν μαρτυρησάντων μετ᾿ αὐτοῦ, Πορφυρίου Μίμου, Φιλοθέου Ὁσ., Εὕρεσις Λειψάνου Ἁγ. Ἀκακίου, Μαξίμου, Εὕρεσις Λειψάνου Πρωτομ. Στεφάνου, Μελετίου Ὁσ., Συμεὼν Ἀρχιεπισκ. Θεσσαλονίκης, Βησσαρίωνος Α´ καὶ Βησσαρίωνος Β´, Γερασίμου Ὁσ., Ἰωάννου Νεομ., Νικήτα Ὁσ.
16 Τ Εὐφημίας Μεγαλομ., Μελιτίνης, Λουντμίλας, Δωροθέου ἐν Αἰγύπτῳ, Κυπριανοῦ Ὁσ., Νινιάν, Editha.
17 Τ + Τῶν Ἁγ. Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος & Ἀγάπης μ., Ἀγαθοκλείας, Μαξίμου, Θεοδότου & Ἀσκληπιοδότου, Λουκίας & Γεμινιανοῦ, Θεοδότης τῆς ἐν Νικαίᾳ, Χαραλάμπους & Παντολέοντος, Πηλέως & Νείλου, Πατερμουθίου & Ἠλιού, Ἁγ. 100 μ., τῶν Ἁγ. 50 μ., Ἡρακλείδου & Μύρωνος, Ἀναστασίου Ὁσ., Εὐξιφίου.
18 Π Εὐμενίου Ὁσ., Σοφίας & Εἰρήνης, Ἀριάδνης, Κάστορος, Ῥωμύλου Ὁσ.
19 Π Τῶν Ἁγ. Τροφίμου, Σαββατίου & Δορυμέδοντος, Theothore.
20 Σ + Εὐσταθίου Μεγαλομ. & τῆς Συνοδείας του, Ὑπατίου & Ἀνδρέου Ὁμολογητῶν, Μαρτίνου Πάπα, τῶν Ἁγ. Ὁμολογητῶν Μαξίμου, Ἀναστασίου, Εὐπρεπίου, Ἀναστασίου Θεοδώρου, Ἀρτεμιδώρου & Θάλου, Μελετίου Ἐπισκ., Ἰωάννου Αἰγυπτίου, Ἰωάννου Θεοφόρου, Εὐσταθίου Κατάφλωρου, Ἱλαρίωνος τοῦ Νέου.
21 Κ + ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Κοδράτου Ἀπ., Ἰωνᾶ Προφήτου, Ἰωνᾶ Ὁσ., Εὐσεβίου, Νεστάβου, Ζήνωνος, Νέστορος & Βουσίριδος, Ἰσαακίου Ἐπισκ., Πρίσκου, τῶν Ἁγ. 6 μ. Βάσσης, Δημητρίου Μητροπ.
22 Δ Φωκᾶ, Φωκᾶ Κηπουροῦ, Ἰσαὰκ & Μαρτίνου, Κοσμᾶ Ὁσ., τῶν Ἁγ. 26 Ὁσιομ., Παρασκευῆς τοῦ Σάρωφ.
23 Τ + Σύλληψις τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, Ἀνδρέου, Ἰωάννου μὲ τὰ τέκνα του, Ῥάις Παρθένου, Ξανθίππης & Πολυξένης, Νικολάου Παντοπώλου, Ἰωάννου Νεομ., Γρηγορίου Μητροπ., Adamnan.
24 Τ Θέκλης Ἰσαποστόλου, Κόπριδος Ὁσ., Μνήμη Θαύματος Θεοτόκου Μυρτιδιωτίσσης, Πέρσης, Σιλουανοῦ Ἀθωνίτου Ὁσ.
25 Π Εὐφροσύνης Ὁσ., Πανφουτίου Ὁσ., Πανφουτίου Ὁσιομ., Παύλου, Ταττῆ & τῶν τέκνων των, Βυζατήνου, Σέρπου, Θεοφίλου Ἀρχιεπισκ.
26 Π Μετάστασις τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου, τῶν Ἁγ. 5 Παρθένων, Χήρας, Γεδεῶν Δικαίου, Ἀνακομιδὴ Τιμίας Κάρας Ἀπ. Ἀνδρέου.
27 Σ Καλλιστράτους & τῶν σὺν αὐτῷ, Ἐπίχαρις, Ἰγνατίου, Μάρκου, Ἀριστάρχου & Ζήνωνος, Φιλήμωνος καὶ Φουρτουνιανοῦ, Γαϊανῆς, τῶν Ἁγ. 15 μ., Ἀκυλίνας, Σαββατίου.
28 Κ + Α´ ΛΟΥΚΑ. Χαρίτωνος Ὁμολογητοῦ, Βαροὺχ Προφήτου, Μάρκου, Ἀλεξάνδρου, Ἀλφειοῦ, Ζωσίμου, Νίκωνος, Νέωνος, Ἡλιοδώρου κ.λπ. μ., Εὐσταθίου & Καλλινίκου, Ἀλεξάνδρου & τῶν σὺν αὐτῷ μ., Αὐξεντίου Μοναχοῦ, Εἰρήνης & Σοφίας, Εὕρεσις Λειψ. Ὁσ. Νεοφύτου.
29 Δ Κυριακοῦ Ἀναχωρητοῦ, τῶν Ἁγ. 150 μ., Τρύφωνος, Τροφίμου & Δορυμέδοντος, Πετρωνίας, Γουδελίας, Ἁγ. Γοβελαᾶ, Δάδα, Κασδόου & Καδόα, Μαλαχία τοῦ Νέου, τῶν Ἁγ. μ. ἐν Στροφάσιν ἀναιρεθέντων, τῶν Ἁγ. 3 Νεομ. Ἀντωνίου τοῦ Ζαντόσκ.
30 Τ Γρηγορίου Ἱερομ., τῶν Ἁγ. Ῥιψιμίας, Γαϊανῆς καὶ τῶν 32 Παρθενομ., τῶν Ἁγ. 70 μ., Στρατονίκου, Μαρδονίου, τῶν Ἁγ. 1.000 μ., Γρηγορίου Ὁσ., Honorius.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

1 Τ Ἀνανίου Ἀπ., Ῥωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ, Μιχαὴλ Ἡγουμένου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Δομνίνου, Ἰωάννου Ὁσ., Γρηγορίου Δομέστικου, Ἀνάμνησις Ἁγ. Σκέπης, Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου Γοργοϋπηκόου, Σάββα Ὁσ.
2 Π + Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, Δαμάριδος Ἀθηναίας, Θεοφίλου Ὁμολογητοῦ, Θεοδώρου Μεγαλομ., Γεωργίου Νεομ., Κυπριανοῦ τοῦ Σουντὰλ.
3 Π + Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, Ῥουστικοῦ & Ἐλευθερίου, Θεοκτίστου, Διονυσίου Ἱερομ. & τῶν σὺν αὐτῷ, Ἀδαύκτου, Θεαγένη, Θεοτέκνου, Ἰωάννου Χοζεβίτου.
4 Σ + Ἰεροθέου Ἐπισκ. Ἀθηνῶν, Πέτρου Ἱερομ., Δομνίνης & τῶν θυγατέρων της, Αὐδάκτου & Καλλισθένους, Ἀμμοῦν Αἰγυπτίου, Φαύστου, Γαΐου, Εὐσεβίου & Χαιρήμωνος, Ἰωάννου Λαμπαδιστῆ, Γουρία & Βαρσανουφίου, Θεοδώρου Ταμασοῦ, Edwin.
5 Κ + Β´ ΛΟΥΚΑ, Χαριτίνης, Μαμελχθᾶ, Ἑρμογένους Ἱερομ., Ἰωάννου Ἐπισκ., Εὐδοκίμου Νεοφανοῦς, Μεθοδίας Κιμώλου, Πέτρου, Ἀλεξίου & Ἰωνᾶ.
6 Δ + Θωμᾶ Ἀποστόλου, Ἐρωτηΐδος, Κενδέα Ὁσ., Μακαρίου τοῦ Νέου Ὁσιομ., Ἱλαρίωνος, Ἰωάννου, Ἰωσήφ, Καλαντίου, Κασσιανοῦ Γλύφας & Ἀξύλου.
7 Τ Σεργίου & Βάκχου, Ἰουλιανοῦ & Καισαρίου, Λεοντίου, Εὐσεβίου & Φήλιξ, Ἐνδεχίου & Θύρσου, Πολυχρονίου Ἱερομ., Ἰωάννου καὶ τῶν Ἁγ. 99 μ., Σεργίου ἐν τῷ Σπηλαίῳ, τῶν Ἁγ. 10 Συναθλητῶν τοῦ Ἁγ. Πολυχρονίου, Μνήμη Παναγίας Ναυπακτιωτίσσης.
8 Τ Πελαγίας Ὁσ., Πελαγίας Παρθένου, Ταϊσίας, Ἰγνατίου Ὁσιομ.
9 Π + Ἰακώβου Ἀλφαίου Ἀπ., Ἀνδρονίκου & Ἀθανασίας, Ποπλίας Ὁμολογητρίας, Πέτρου Ὁσ., Μνήμη τῶν Δικαίων Ἀβραὰμ & Λώτ, Δωροθέου Ὁσ.
10 Π Εὐλαμπίου & Εὐλαμπίας, τῶν Ἁγ. 200 μ., Βασιανοῦ Ὁσ., Θεοφίλου Ὁμολογητοῦ, Ἀμβροσίου τῆς Ὄπτινα, τῶν Ἁγ. 26 Ὁσιομ. Ἱ.Μ. Ζωγράφου, Διονυσίου Σκυλοσόφου, Ἀνδρέου τῆς Τότμα.
11 Σ Φιλίππου ἐκ τῶν ἑπτὰ διακόνων, Ζηναΐδος & Φιλονίλλης, Φιλοθέου Κόκκινου, Θεοφάνους Γραπτοῦ, Νεκταρίου, Ἀρσακίου & Σισινίου, Μνήμη Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Θεοφάνους & Ἰωνᾶ.
12 Κ + Δ´ ΛΟΥΚΑ, (Πατ. Ζ´ Οἰκ. Συν.), τῶν Ἁγ. Πρόβου, Ταράχου & Ἀνδρονίκου, Δομνίνης, Ἀναστασίας Παρθένου, τῶν Ἁγ. 70 Παρθένων, Θεοδότου Ἐπισκ., Μαλφεθᾶ, Ἀνθία, Ἰουβεντίνου & Μαξίμου, Ἰάσονος Ἐπισκ., Ἀνδρομάχου & Διοδόρου, Συμεὼν Θεολόγου, Θεοσεβίου, Σύναξις τῶν ἐν Ἀθήναις Ἁγ., Wilfrid, τῶν 12 ἐκ τῶν 300 Ἀλαμανῶν Ἁγ., Ἐπικτήτου.
13 Δ Τῶν Ἁγ. Κάρπου, Παπύλου, Ἀγαθόδωρου & Ἀγαθονίκης, Φλωρεντίου, Μαρτυρόχου, Διόσκουρου, Νικήτα Ὁμολογητοῦ, Βενιαμὶν Διακόνου, Ἀντίγονου, Διοκλητιανοῦ, Χρυσῆς.
14 Τ Ναζαρίου, Προτασίου, Γερβασίου & Κελσίου, Κοσμᾶ τοῦ Μελῳδοῦ, Σιλβανοῦ Ὁσ., τῶν Ἁγ. 40 μ. ἐξ Αἰγύπτου, Πέτρου Αὐσελάμου, Παρασκευῆς Ὁσ., Ἰγνατίου Ἀγαλλιανοῦ, Νικολάου Ἁπλοῦ.
15 Τ Λουκιανοῦ Ἱερομ., Βάρσου Ὁμολογητοῦ, Σαβίνου Ἐπισκ., Εὐθυμίου τοῦ Νέου.
16 Π Λογγίνου Ἑκατόνταρχου, Λεοντίου, Δομετίου, Τερεντίου & Δομνίνου, Μάλου Ὁσ., Gall.
17 Π Ὠσηὲ Προφήτου, Ἀνδρέα Ὁσιομ., Ἀνακ. & κατάθεσις Λειψ. Δικαίου Λαζάρου, τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων, Ἀντιγόνου, Λουκιανοῦ, Τερεντίου, Νικομήδους & Θεοφάνους, Ἰσιδώρας & Νεοφύτης, Κοσμᾶ ἐκ Γεωργίας, Μνήμη πάντων Πολιούχων Ὕδρας.
18 Σ + Λουκᾶ Εὐαγγελιστοῦ, Μαρίνου Γέροντος, Ἰουλιανοῦ Ὁσ., τῶν Ἁγ. 40 τέκνων, Μνάσωνος Ἐπισκ., Κυριάκου Ἱερομ., Γαβριὴλ & Κερμιδώλη Ἱερομ., τῶν Ὁσ. Συμεών, Θεοδώρου & Εὐφροσύνης.
19 Κ + Γ´ ΛΟΥΚΑ, Ἰωὴλ Προφήτου, Οὐάρου, τῶν Ἁγ. Ἕξ Ὁσιομ., Κλεοπάτρας Ὁσ., Σαδὼθ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 120 μ., Λεοντίου Φιλοσόφου, Φήλικος & Εὐσεβίου, Ἰωάννου Ἀσκητοῦ, Μνάσωνος, Frideswide..
20 Δ + Γερασίμου Ὁσ. Κεφαληνίας, Ἀρτεμίου Μεγαλομ., Ἐβόρη & Ἐνόη, Ματρώνας Χιιοπολίτιδος, Ζεβίνα, Γερμανοῦ, Νικηφόρου & Ἀντωνίου, Μαναθοῦς Παρθένου, Βασιλείου Ἐπισκ.
21 Τ Ἱλαρίωνος Ἐπισκ., Γαΐου, Δασίου & Ζωτικοῦ, Φιλόθεου Ἀσκητοῦ, Ἀνδρέου, Στεφάνου, Παύλου & Πέτρου, Ζαχαρία Ὁσιομ., Θεοδότης & Σωκράτους, Εὐκράτη Ὁσιομ., Βαρούχ, Ἀζῆ, Πλαντίνου, Ἰακώβου, Σωκράτους Ἱερομ., Ἰωάννου Νεομ., Φιλίππου Ὁσ., Βαρνάβα & Ἱλαρίωνος, Ursula, Finan.
22 Τ Ἀβερκίου Ὁσ., Ἀλεξάνδρου Ἐπισκ. καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Ζαχαρία, τῶν Ἁγ. 7 παίδων ἐν Ἐφέσῳ, Γρηγορίου Ἐπισκ., Ῥούφου Ὁσ., Λὼτ Ὁσ., Εὐλαλίου.
23 Π + Ἰακώβου Ἀδελφοθέου, Ἰγνατίου Ἀρχιεπ., Νικηφόρου Ὁσ., Μακαρίου Ῥωμαίου, Πετρωνίου Ὁσ., Ἀνακ. Λειψ. Ἰακώβου Βοροβίας.
24 Π Ἀρέθα Μεγαλομ., Σεβαστιανῆς, Πρόκλου Ἀρχιεπισκ., Μάρκου, Σωτηρίχου & Οὐαλεντίνου, Ἀκακίου Πρεσβυτέρου, Νέρδωνος, Ἀρεθᾶ ἐν τῷ σπηλαίῳ.
25 Σ Τῶν Ἁγ. Νοταρίων Μαρκιανοῦ & Μαρτυρίου, Ἀναστασίου, Οὐαλερίνου, Οὐαλερίου & Χρυσαφίου, Σαβίνου, Ταβιθᾶς, Οὐάρου ἐν Αἰγύπτῳ, Γεωργίου Ἐπισκ., Παππία, Διοδώρου & Κλαυδιανοῦ, Φαύστου, Βασιλείου & Λουκιανοῦ, Νικηφόρου & Στεφάνου, Φιλαδέλφου & Πολυκάρπου, Μακαρίου Ὁσ., τῶν Ἁγ. 2 μ. ἀπὸ τὴν Θράκη, Χρυσάνθης.
26 Κ + ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ, Δημητρίου Μεγαλομ., Ἀρτεμιδώρου & Βασιλείου, Λεπτίνας, Γλύκωνος, Ἰωάσαφ τοῦ Νέου Ὁσιομ., Λεωντίνης μ., τῶν Ὁσ. Λεοντίων, Ἀνακ. Λειψ. Νεομ. Γεωργίου.
27 Δ Νέστορος, Λούππου, Καπετωλίνας & Ἐρωτηΐδας, Κυριάκου Πατρ., Πρόκλας, Μαβριανοῦ & Βαλεντίνου, Νέστορος Χρονογράφου.
28 Τ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ (Ἐθνικὴ ἑορτή). Τερεντίου & Νεονίλλης & τέκνων αὐτῷν, Στεφάνου Σαββαΐτη, Τερεντίου, Ἀφρικανοῦ, Μαξίμου, Πομπηΐου, Φωκᾶ & τῶν 36 σὺν αὐτοῖς μ., Φιρμιλιανοῦ & Μελχιῶν, Φεβρωνίας, Κυριάκου Ἱερομ. & Ἄννης τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Ἀθανασίου Πατρ., τῶν Ἁγ. Νεομ. Ἀγγελῆ, Μανουήλ, Γεωργίου & Νικολάου, Ἀρσενίου Ἀρχιεπισκ., Ἀβραμίου Ἐπισκ., Θεοφίλου Ἱερομ., Abban, Lioba, Διομήδους.
29 Τ Ἀναστασίας Ῥωμαίας, Ἀβραμίου & Μαρίας, Κυρίλλου Μίνη & Μηναίου, Σάββα Στρατηλάτου, Ἄννης Ὁσ., Μελιτινῆς, Βάσσας, Διομήδους, Ἀθανασίου Ἱερομ., Τιμοθέου Ἐσφιγμενίτου, Ἀβραμίου Ἀρχιμανδρίτου.
30 Π Ζηνοβίου & Ζηνοβίας, Μαρκιανοῦ Ἱερομ., Κοϊντᾶ, Μήτρα, Νεμεσίωνος, Πτολεμαίου, Θεοφίλου, Ἰγένη, Ἰσιδώρου, Κλαυδίου, Ἐπιμάχου, Εὐτροπίου, Ζήνωνος, Ἤρωνος, Ἄμμωνος, Ἀτήρ, Βήσα, Διόσκουρου, Ἀλεξάνδρου, Κρονίωνος, Ἰουλιανοῦ, Μακαρίου & ἄλλων 13 μ., Εὐτροπίας, Κλεόπα & Ἰωσήφ, Ἀπολλωνίας Παρθένου, τῶν Ὁσ. Στεφάνου, Θεοκτίστου & Ἑλένης, Ἀστερίου, Κλαυδίου, Νέωνος & Νεονίλλης, Τερτίου, Μάρκου, Ἰούστου & Ἀρτεμᾶ, τῶν Ἁγ. 9 μ., Μανουήλ, Δομετίου, Δημίου.
31 Π Τῶν Ἁγ. Ἀπ. ἐκ τῶν 70, Στάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀμπλίου, Οὐρβανοῦ, Ναρκίσσου & Ἀριστοβούλου, Ἐπιμάχου Αἰγυπτίου, Μνήμη Ἀνώνυμου Ἀπολογητοῦ, Ἰακώβου Ἐπισκ., Στεφάνου, Βαρνάβα, Τροφίμου, Δορυμέδωντος, Κοσμᾶ, Δαμιανοῦ, Σάββα, Βάση & Ἀβραμίου, Σελεύκου & Στρατονίκης, Γορδιανοῦ, Ἐπιμάχου Ῥωμαίου, τῶν Ἁγ. 3 μ. ἐν Μελιτινῇ, Νικολάου Νεομ., Σπυρίδωνος & Νικοδήμου Ὁσ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

1 Σ + Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων, Κυριαίνης & Ἰουλιανῆς, Καισαρίου, Δασίου & 5 μ., Ἰωάννου & Ἰακώβου, Ἑρμηνιγγίλδου, Κυπριανοῦ & Ἰουλιανῆς, Θεολήπτης, Ἰακώβου Ὁσιομ. & τῶν σὺν αὐτῷ, Δαβὶδ Ὁσ., Ἑλένης Παρθενομ.
2 Κ + Ε´ ΛΟΥΚΑ. τῶν Ἁγ. Ἀκινδύνου, Ἀφθονίου, Πηγασίου, Ἐλπιδοφόρου καὶ Ἀνεμποδίστου, τῶν Ἁγ. Συγκλητικῶν, Εὐδοξίου, Ἀγαπίου καὶ τῶν 8 σὺν αὐτῷ μ., Κυριακῆς, Δομνίνης & Δόμνας, Μαρκιανοῦ Ὁσ., Ἰακώβου Ὁσ.
3 Δ Τῶν Ἁγ. Ἀκεψιμᾶ, Ἰωσὴφ & Ἀειθαλᾶ, Ἀνακ. Λειψ. Ἁγ. Γεωργίου, Ἀχεμενίδου Ὁμολογητοῦ, Θεοδώρου Ὁσ., Δασίου, Σεβήρου, Ἄνδρωνα, Θεοδότου & Θεοδότης, Ἠλιοὺ Ὁσ., τῶν Ἁγ. 9 μ., τῶν Ἁγ. 28 μ., Ἁγ. Γεωργίου τοῦ Νέου, Εὐθυμίου & Νεοφύτου Ὁσ.
4 Τ Ἰωαννικίου τοῦ Μεγ., Νικάνδρου & Ἑρμαίου, Πορφυρίου τοῦ μίμου μ., Ἰωάννου Βασιλέως τοῦ Βατάτζη, Βιταλίου τοῦ Δούλου, Ἀβιμέλεχ Δικαίου.
5 Τ Γαλακτίωνος & Ἐπιστήμης, τῶν Ἁγ. Ἑρμᾶ, Πατρόβα, Λινοῦ, Γαΐου, Θεοτίμου, Δωριθέου Πρεσβυτέρου, Εὐψυχίου, Καρτερίου, Σιλβάνου, Παμφίλου, Φιλοθέου, Νεάρχου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μ., Γρηγορίου Ὁμολογητοῦ, Κάστορος & Ἀγαθαγγέλου, Δομεντίου & Παύλου, Ἰωνᾶ.
6 Π Παύλου Ὁμολογητοῦ, Λουκᾶ Ὁσ., Νικάνδρου Ὁσ., Παύλου Ὁσ., Ἀγαπίου Πρεσβυτέρου, Δημητριανοῦ Ἐπισκ., Βαρλαὰμ & Λουκᾶ ἐν Σπηλαίῳ, Iltud.
7 Π Τῶν Ἁγ. 33 μ. ἐν Μελιτινῇ, Ματρωνιανοῦ & Ἀντωνίου, Μελασίππου, Κασσίνας, Ἀντωνίου, Αὔκτου, Ταυρίωνος & Θεσσαλονίκης, Ἀθηνοδώρου, Γρηγορίου, Ἀλεξάνδρου ἐκ Θεσσαλονίκης, Λαζάρου, Ἀμβροσίου Ὁσ., Willibrord.
8 Σ + Σύναξις τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων καὶ Οὐρανίων Ἀγγελικῶν Ταγμάτων.
9 Κ + Ζ´ ΛΟΥΚΑ, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Ὀνησιφόρου & Πορφυρίου, Ματρώνης Ὁσ., Θεοκτίστης Λεσβίας, Εὐστολίας & Σωπάτρας, Συμεὼν Μεταφραστοῦ, Ἀντωνίου, Χριστοφόρου & Μαύρας, Ναρσῆ & Ἀρτέμονος, Ἰωάννου Κολοβοῦ Ὁσ., Ἑλλαδίου Ὁσ., Εὐθυμίου & Νεοφύτου Ὁσ., Νικηφόρου Ὁσ.
10 Δ Τῶν Ἁγ. Ἀπ. Ὀλυμπᾶ, Ῥοδίωνος, Ἐράσμου, Σωσιπάτρου, Τερτίου & Κουάρτου, Ὀρέστου, Θεοστηρίκτου, Νόννου, Μαρτίνου Ὁσ., Μίλου, Γελίου Ἱερομ., Καλλιοπίου, Νίρου, Ὠρίωνος, Ἀρσενίου Ὁσ., Δημητριανοῦ Ἐπισκ., Justus.
11 Τ + Μηνᾶ Μεγαλομ., Βίκτωρος Μεγαλομ., Βικεντίου Διακόνου, Στεφανίδας, Δράκωνα, Θεοδώρου Ὁμολογητοῦ, Μαξίμου, Ἀβίβου Ἐπισκ.
12 Τ + Ἰωάννου Ἐλεήμονος, Νείλου τοῦ Ἀσκητοῦ, Νείλου ὁσ. τοῦ Μυροβλύτου, Μαρτίνου, Ἀχία προφ., Ἀρσακίου, Μαρτίνου Ἐπισκ., Ἀντωνίου, Ζεβίνα, Γερμανοῦ, Νικηφόρου & Μαραθοῦς, Λέοντος Πατρ., Σάββα Νεομ., Νικόλα Νεομ., Ἰωάσαφ Ἐπισκ.
13 Π + Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἀρχιεπ. Κων/λεως, Δαμασκηνοῦ τοῦ Νέου Ὁσιομ., Ἱλαρίωνος ὁσ.
14 Π + Φιλίππου Ἀποστόλου, Στάχυ, Γρηγορίου Παλαμᾶ, Θωμᾶ τοῦ Νέου, Κωνσταντίνου Ὑδραίου, Παντελεήμονος Νεομ., Εὐφημιανοῦ, Dubritius.
15 Σ Τῶν Ἁγ. Γουρίου, Σαμωνᾶ & Ἀβίβου Ὁμολογητῶν, Κυντίωνος Ἐπισκ., Ἰουστίνου & Θεοδώρας, Ἐλπιδίου, Μαρκέλλου & Εὐστοχίου, Δημητρίου, Εὐψυχίου, Νεάρχου & Καρτερίου, Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ.
16 Κ + Η´ ΛΟΥΚΑ., Ματθαίου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ, Ἰφιγενείας Παρθενομ.
17 Δ Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, Λαζάρου Ζωγράφου, Ζαχαρίου & Ἰωάννου, Λογγίνου, Γενναδίου & Μαξίμου, Γενναδίου Βατοπεδινοῦ, Ἰουστίνου Ὁσ., Σὰκ Πέρση, Ἰωάννου Δερμοκαΐτη, Νίκωνος Θαυματουργοῦ, Hilda.
18 Τ Πλάτωνος, Ῥωμανοῦ, τοῦ Ἁγ. Νηπίου, Ῥωμανοῦ ἐκ Παλαιστίνης, Ζακχαίου & Ἀλφαίου, Βασιλείου Ὁσ., Ἀναστασίου Νεομ.
19 Τ Ἀβδίου Προφήτου, Βαρλαάμ, Ἄζη, τῶν Ἁγ. 150 μ., τῆς Ἁγ. Μάνας καὶ τῆς θυγατρός της, τῶν Ἁγ. 12 μ. Στρατιωτῶν, Ἀγαπίου, Ἡλιοδώρου, Ἀνθίμου, Θαλλαλαίου, Χριστοφόρου, Εὐφημίας & Παγχαρίου, Βαρλαὰμ Ὁσ., Σίμωνος Ὁσ., Ἱλαρίωνος τοῦ Ἴβηρος.
20 Π Προεόρτια Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου Ἀρχιεπισκ., Δασίου, Νίρσα & Ἰωσήφ, Ἰσαακίου, Ἰωάννου, Σαβωρίου, Ὠνάμ., Παππία & Ἰσαακίου, Ἰωάννου Ὁσ., Γεϊδαζέτ, Σασάνη, Νοηλμάρη & Ζαρουαντίνη, τῶν Ἁγ. 10 Παρθένων, Εὐσταθίου, Θεσπεσίου & Ἀνατολίου, Θεοκτίστου Ὁμολογητοῦ, Σωζομένου, Βάσσου & τῶν σὺν αὐτῷ, Edmund.
21 Π + ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Σωζομένου Ὁσ., Προκοπίου Βιάτκα.
22 Σ Φιλήμονος Ἀπ. & τῶν σὺν αὐτῷ, Ἀρχίππου, Ὀνησίμου & Ἀπφίου, Κικιλίας, Βαλεριανοῦ & Τιβουρτίου, Μαξίμου Καπιτουλαρίου, Μάρκου Στεφάνου & Μάρκου, Προκοπίου Παλαιστινίου, Μενίγνου τοῦ Κναφέως, Ἀββᾶ Ὁσ., Καλλίστου Ὁσ., Χριστοφόρου & Εὐφημίας, Θαλαλαίου & Ἀνθίμου, Θαδδαίου, Ἀγαπίωνος Ῥωμαίου, Ἀγαπίου, Σισινίου Ἱερομ., Κλήμεντος, Γερμανοῦ Ὁσ.
23 Κ + Θ´ ΛΟΥΚΑ, Ἀμφιλοχίου Ἐπισκ. Ἰκονίου, Γρηγορίου Ἐπισκ. Νεοκαισαρείας, Σισινίου Ὁμολογητοῦ, Ἰσχυρίωνος Ἐπισκ., Ἑλένου Ἐπισκ., Διονυσίου Πατρ., Μερόπης μ., Deiniol.
24 Δ Κλήμεντος Ἱερομ., Πέτρου Ἱερομ., Μάλχου, Καρίωνος, Ἑρμογένους Ἐπισκ., Φιλουμένου & Χριστοφόρου, Ἀλέξανδρου, Γρηγορίου, Χρυσογόνου, Μάρκου Τριγλινοῦ, Θεοδώρου μ., Μερκουρίου Σμολένσκη.
25 Τ + Αἰκατερίνης Μεγαλομ., Μερκουρίου Μεγαλομ., τῶν Ἁγ. 150 Ῥητόρων, Πορφυρίου & τῶν σὺν αὐτῷ 200 Στρατιωτῶν, Πέτρου Ἡσυχαστοῦ, τῶν Ἁγ. 670 μ..
26 Τ Στυλιανοῦ, Ἀλυπίου Κιονίτη, Παφλαγόνα, Ἀκακίου, Νίκωνος τοῦ «μετανοεῖτε», Σίλου Ἐπισκ., Πέτρου Ἐπισκ., Χαιρέμονος Ὁσ., Γεωργίου Νεομ., Ἰννοκεντίου, Προκοπίου Πέρση.
27 Π Ἰακώβου Πέρσου Ὁσιομ., Πινουφρίου Ὁσ., Ναθαναὴλ Ὁσ., Μωυσέως Ὁσ., Ἰακώβου.
28 Π Στεφάνου Ὁμολογητοῦ, Ἀνδρέου, Πέτρου, Ἄννης Ὁσιομ., Βασιλείου, Στεφάνου, Ἰωάννου, Γρηγορίου & Γρηγορίου, Εἰρηνάρχου & τῶν σὺν αὐτῷ 7 γυναικῶν, Τιμοθέου & Θεοδώρου & τῶν σὺν αὐτῷ μ., Ῥωμανοῦ Ἐπισκ.
29 Σ Παραμόνου & τῶν σὺν αὐτῷ 370, Φιλουμένου, Νικολάου Ὁσ., Ἰωάννου Ἱερομ., Οὐρβανοῦ, Διονυσίου Ἐπισκ., Παγκοσμίου Ὁσ., Πιτυροῦν Ὁσ., Οὐαλερινοῦ, Φαιδροῦ, Μάρκου Ὁσ., Νεκταρίου Ὁσ., Φιλουμένου Ν. Ἱερομ., Brendan.
30 Κ + ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ. Ἀνδρέου ἈποστόλουΠρωτόκλητου, Φρουμεντίου Ἀρχιεπ., Ἀλεξάνδρου Μηθύμνης.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

1 Δ Ναοὺμ Προφήτου, Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος, Ἀνανία τοῦ Πέρση, Θεοκλήτου Ἀρχιεπισκ., Ἀντωνίου τοῦ Νέου, Ὀνησίμου Ἀρχιεπισκ., Ἀνανίου & Σολόχωνος.
2 Τ Ἀββακοὺμ Προφήτου, Ἰωάννου, Ἡρακλαίμονος, Ἀνδρέου & Θεοφίλου, Μυρόπης μ., Ἀβίβου τοῦ Νέου, Μωυσέως Ὁμολογητοῦ, Κυρίλλου Φιλεώτου, Ἀθανασίου Ἐγκλείστου, Ἀββακοὺμ Ὁσ., Ἰσιδώρου Ὁσ.
3 Τ Σοφονίου Προφ., Θεοδώρου Ἱερομονάχου, Θεοδούλου τοῦ Σαλοῦ, Θεοδούλου Ὁσ., Ἰωάννου τοῦ Ἡσυχαστοῦ, Ἀγαπίου, Σελεύκου, Μάμαντος, Ἴνδη, Δόμνας Γλυκερίου & τῶν σὺν αὐτῷ 40 μ., Γαβριὴλ Ἱερομ., Ἀγγελῆ Νεομ., Μωυσῆ Οἰκονόμου, Birinus.
4 Π + Βαρβάρας Μεγαλομ., Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Ἰωάννου Ἐπισκ., Ἰουλιανῆς, Χριστοδούλου & Χριστοδούλης, Μνήμη τῶν 12 Προφ., Σεραφεὶμ τοῦ νέου Ἱερομ., Κασσιανοῦ Ὁσ., Κρύσπου, Δαμάσου.
5 Π + Σάββα Ἡγιασμένου, Ἀναστασίου, Γράτου Ὁσ., Διογένους, Ἀβερκίου, Νόννου Ὁσ., Νεκταρίου Ἀθωνίτου, Φιλοθέου Καρεώτη, τῶν Ἁγ. Ὁσιομ. τοῦ Ἁγ. Ὄρους, Νιζερίου.
6 Σ + Νικολάου Ἀρχιεπ. Μύρων, Νίσερ μ., Ἀέρου Ἐπισκ., Νικολάου Νεομ., Ἀντωνίου τοῦ Νέου, Νείλου Ὁσ.
7 Κ +Ι´ ΛΟΥΚΑ. Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, Ἀθηνοδώρου, Νεοφύτου, Δομετίου, Ἰσιδώρου, Ἀκεψιμᾶ & Λέοντος, Ἀμμοὺν Ὁσ., Γαΐου & Γαϊανοῦ, τῶν Ἁγ. 300 μ., Ἰγνατίου Ὁσ., Παύλου Ὑποτακτικοῦ, Πρίσκου, Μαρτίνου, Νικολάου, Γρηγορίου Ἡσυχαστοῦ, Ἰωάννου Νηστευτοῦ, Γερασίμου ἐξ Εὐβοίας, Τυχικοῦ Ἀποστόλου.
8 Δ Παταπίου ὁσ., τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Σωσθένους, Κηφᾶ, Ἀπολλῶ, Τυχικοῦ, Καίσαρος & Ἐπαφροδίτου, Σωφρονίου & Δαμιανοῦ Ἐπισκόπων, Ἀέρου Ἀρχιεπισκ.
9 Τ Σύλληψις Ἁγ. Ἄννης, Ἄννης προφήτιδος, Στεφάνου ὁσ., Σωσιθέου, Ναρσῆ, Ἰσαάκ, Βάσσης, Ἐασίου, Wulhilda.
10 Τ Τῶν Ἁγ. Μηνᾶ, Ἑρμογένους & Εὐγράφου, Γεμέλου Πολυάθλου, Θωμᾶ Ὁσ., Θεοτέκνου, Μαριανοῦ, Εὐγενίου.
11 Π Δανιὴλ Στυλίτου, Λουκᾶ Στυλίτου, Ἀειθαλᾶ & Ἀκεψεῆ, Μείρακος, Βαρσαβᾶ, Τερεντίου, Βικεντίου, Αἰμιλιανοῦ & Βεβαίας, Πέτρου Ἀσκητοῦ, Νικηφόρου Φωκᾶ, Λεοντίου ὁσ., Νίκωνος Ξηροῦ, Δαμασκηνοῦ Ὁσ., Νόμονος Ὁσ.
12 Π + Σπυρίδωνος Ἐπισκ. Τριμυθοῦντος, Συνετοῦ, Ἀλεξάνδρου Ἱερομ., Ἀμωναθᾶ Ὁσ., Ἀνθοῦ Ὁσ., Αἰθερίου, Εὐφημιανῆς, Ἰωάννου ὁσ., Finian.
13 Σ Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου & Ὀρέστου μ., Λουκίας τῆς Παρθένου, Ἄρη Ὁσ., Ἀρσενίου τοῦ Ἀσκητοῦ, Γαβριὴλ Ἱερομ., Ἰουβεναλίου & Πέτρου τῶν Ἀλεούτιων, Νεοφύτου, Ἰγνατίου, Προκοπίου & Νείλου.
14 Κ + ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ (Προπ.) Θύρσου, Λευκίου & Καλλινίκου μ., Φιλήμονος, Ἀπολλωνίου & Ἀρριανοῦ μ., Ὑπατίου & τῶν σὺν αὐτῷ.
15 Δ + Ἐλευθερίου Ἱερομ. & Ἀνθίας μητρὸς αὐτοῦ, Κορέμονος Ἐπάρχου, τῶν δυὸ Δημίων, Ἐλευθερίου Κουβικουλαρίου, Σωσσάνης ὁσιομ., Βάκχου τοῦ ν., Παύλου τοῦ ν., Μνήμη χειροτονίας Ἁγ. Ἰωάν. Χρυσοστόμου, Στεφάνου Ἀρχιεπισκ.
16 Τ Ἀγγαίου προφήτου, Μαρίνου, Πρόμου & Ἱλαρίου, Μέμνωνος Ἀρχιεπισκ., Μοδέστου Ἀρχιεπισκ. Ἱεροσολύμων, Συμεὼν Ἀρχιεπισκ., Θεοφανοῦς, Νικολάου Χρυσοβέργη.
17 Τ + Διονυσίου Αἰγίνης, Δανιὴλ Προφ. & τῶν Τριῶν Παίδων, τῶν Ἁγ. Πατερμουθίου, Κόπριδος & Ἀλεξάνδρου, Στεφάνου Ὁμολογητοῦ, Ἰάκχου, Νικήτα τοῦ Νέου.
18 Π Σεβαστιανοῦ, Νικοστράτου, Ζωῆς, Τραγκυλινοῦ, Μαρκίας, Κλαυδίου, Τιβουρτίου, Κάστορος, Καστούλου, Μάρκου & Μαρκελλίνου, Εὐβίωτου, Φλώρου Ἐπισκ., Φωκᾶ & Ἑρμύλου, Ζακχαίου & Ἀλφειοῦ, Σοφίας, Μιχαὴλ ὁσ., Μοδεστοῦ Ἱερομ., Νόμων Ὁσ.
19 Π Βονιφατίου & Ἀγλαΐας τῆς Ῥωμαίας, τῶν Ἁγ. Ἡλία, Πρόβου & Ἄρεως, Τιμοθέου & Πολυεύκτου, Εὐτυχίου, Θεσσαλονίκης, 200 ἀνδρῶν καὶ 70 γυναικῶν, Γρηγεντίου Ἐπισκ., Τρύφωνος, Ἠλιοὺ Ὁσ.
20 Σ + Ἰγνατίου Θεοφόρου, Φιλογονίου Πατρ., Ἰωάννου Ῥάφτη, Ἰωάννου Κρονστάνδης.
21 Κ + ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΣ, Ἰουλιανῆς, τῶν Ἁγ. 500 Μαρτύρων, τῶν Ἁγ. 130 Γυναικῶν, Θεμιστοκλέους, Πέτρου.
22 Δ Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου, Θεοδότης & τέκνων της, Ζωΐλου.
23 Τ Τῶν ἐν Κρήτῃ 10 μ., Παύλου Ὁσ., Ναοὺμ Θεοφόρου, Μνήμη Ἐγκαινίων Ἁγ. Σοφίας, Σχίνωνος, Νήφωνος Ἐπισκ., Χρυσογόνου, Πομπίου.
24 Τ Εὐγενίας ὁσιομ., Βασίλας μ., Φιλίππου, Πρωτᾶ & Ὑακίνθου, Νικολάου Ὁσ., Ἀχαϊκοῦ, Ἀντιόχου Ὁσ., Βιτιμίωνος Ὁσ., Ἀφροδισίου Ὁσ., Σοσσίου & Θεοκλείου, Καστούλου, Ἀχμέδ, Ἀγαπίου Ὁσ.
25 Π + ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ἡ Προσκύνησις τῶν Μάγων καὶ τῶν Ποιμένων.
26 Π + Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ φυγὴ εἰς τὴν Αἴγυπτον, Εὐθυμίου Ὁμολογητοῦ, Κωνσταντίνου Ὁσ., Εὐαρέστου Ὁσ., Κωνσταντίου τοῦ Ῥώσσου.
27 Σ + Στεφάνου Πρωτομ., Θεοδώρου Γραπτοῦ, Θεοδώρου Α´ Ἀρχιεπισκ. Κων/πόλεως, Λουκᾶ Τριγλινοῦ, Μαυρικίου.
28 Κ + ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ, τῶν ἐν Νικομηδείᾳ Δισμυρίων μαρτύρων, Μνήμη τῶν Ἁγ. Συγκλητικῶν, Δόμνας, Σεκούνδου, Βαβύλα Ὁσ., Πλουτοδώρου, Σίμωνος τοῦ Μυροβλύτου, Στεφάνου.
29 Δ Τῶν ὑπὸ Ἡρώδου ἀναιρεθέντων νηπίων, Πάντων τῶν Χριστιανῶν, Μαρκέλλου ὁσ., Θαδδαίου Ὁμολογητοῦ, Βενιαμὶν Ὁσ., Ἀθηνοδώρου Ὁσ., Γεωργίου Ὁσ.
30 Τ Ἀνυσίας Ὁσιομ., Θεοδώρας Ὁσ., Φιλεταίρου μ., Λέοντος Ἀρχιμανδρίτου, Γεδεὼν τοῦ Νέου, Ἀνυσίου Ἐπισκ.
31 Τ Μελάνης Ὁσ., Ζωτικοῦ Ὀρφανοτρόφου, Γελασίου Ὁσ., Γαΐου Ὁσ., τῶν Ἁγ. Δέκα Παρθένων, Ὀλυμπιοδώρας, Βούσιρι, Νέμης, Γαυδεντίου, Γεωργίου.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ἅγ. Ἅγιος, Ἁγία
Ἀνακ. Λειψ. Ἀνακομιδὴ λειψάνων
Ἀπ. Ἀπόστολος
Ἀρχιεπίσκ. Ἀρχιεπίσκοπος
Ἐγκ. Ἐγκαίνια
Ἐπίσκ. Ἐπίσκοπος
Ἱερομ. Ἱερομάρτυς
Ἰσαπ. Ἰσαπόστολος
μ. Μάρτυς
Μεγ. Μέγας
Μεγαλομ. Μεγαλομάρτυς
Μητροπ. Μητροπολίτης
Ν. Νέος
Νεομ. Νεομάρτυς
Ὁσ. Ὅσιος
Ὁσιομ. Ὁσιομάρτυς
Παρθενομ. Παρθενομάρτυς
Πατρ. Πατριάρχης
Προφ. Προφήτης
Σύν. Σύναξις
Σύνοδ. Σύνοδος
Ὑπερ. Θεοτ. Ὑπεραγία Θεοτόκος

Παρεχωρήθη ὑπὸ Ἰωάννου καὶ Αἰκατερίνης Ἀναγνωστοπούλου, ἐκ τοῦ περιοδικοῦ «Φωτεινὴ Γραμμή», Πανηγυρικὴ ἔκδοσις 2008.