Οἱ πέντε γλῶσσες τῆς Γερόντισσας Γαβριηλίας

Ἡ πρώτη εἶναι τὸ χαμόγελο...

Ἡ δεύτερη εἶναι τὰ δάκρυα...

Ἡ τρίτη εἶναι τὸ ἄγγιγμα...

Ἡ τέταρτη εἶναι ἡ προσευχή...

Ἡ πέμπτη εἶναι ἡ ἀγάπη...

Μὲ αὐτὲς τὶς πέντε γλῶσσες γυρίζεις ὅλη τὴ γῆ καὶ ὅλος ὁ κόσμος εἶναι δικός σου. Ὅλους τοὺς ἀγαπᾷς τὸ ἴδιο. Ἀσχέτως θρησκείας καὶ ἔθνους. Ἀσχέτως μὲ ὅλα. Παντοῦ ὑπάρχουν ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ. Καὶ δὲν ξέρεις αὐτὸς ποὺ βλέπεις σήμερα, ἂν αὔριο δὲ θὰ εἶναι ὁ Ἅγιος...