Ἰωακεὶμ Μοναχὸς Ἁγιορείτης - Ἡ «ἐξομολόγησις» τοῦ Δοχειάρη

σημ.: Δοχεῖον (ἢ Δοχειό) ὀνομάζεται ἡ μοναστηριακὴ ἀποθήκη, ὁ δὲ ὑπεύθυνος διακονητὴς μοναχὸς καλεῖται Δοχειάριος (ἢ Δοχειάρης).

Προέλευση κειμένου: Ἱερὰ Μονὴ Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὄρους


Γέρων τις ἐξομολόγος,
καὶ ἐσθίων μόνον χόρτα,
βγῆκε ἀπὸ τὸ κελλί του
γιὰ νὰ κάνει μία βόλτα.

Στὸ Δοχειὸ λέει νὰ πάῃ,
θέλει νὰ τὸ εὐλογήσῃ,
τὸν καλόν μας δοχειάρη
νὰ τὸν «ἐξομολογήσῃ»!

- Τέκνον ἔχεις ἔλαιον νὰ φέρεις,
τρία - τέσσερα κιλά;
- Ἔχω Γέροντα, παρθένο
ἀπὸ πράσινη ἐλιά.

- Μήπως ἔχεις νὰ μοῦ φέρεις
μερικὰ φρέσκα ᾠά;
- Νὰ σοῦ φέρω Γέροντά μου,
φτάνουν καμμιὰ ...δεκαριά;

- Ἐὰν ἔχεις καὶ κασέρι,
φέρε μου ἕνα κομμάτι.
- Ἔχω, ἔχω, Γέροντά μου,
ἀπὸ τὴν Φάρμα στὸ Γομάτι!

- Ἀπὸ ὀψάρια πῶς πᾶμε,
ἔχεις τσιποῦρες καὶ ροφό;
- Μόλις τώρα τἄχω φέρει
ἀπὸ τὸ Πόρτο τὸ Κουφό.

Μὲ χαρὰ ὁ δοχειάρης,
τοῦ τὰ φέρνει ὅλα μπροστά του.
... Ξέρετε; τοῦ ἔχει φύγει
βάρος μέγα ἀπ᾿ τὴν καρδιά του.

Καὶ ὁ Γέρων μὲ ἀγάπη
τόνε λέει ὁ καημένος
- Κι᾿ ἂν μοῦ εἶπες ἕνα ψέμα
νὰ εἶσαι .... συγχωρεμένος.

Φεύγει ὁ Γέρων λυπημένος
κι᾿ ἕνα δάκρυ ἔχει στὸ μάτι
μὲ τὶς «ἁμαρτίες» ὅλες,
φορτωμένος εἰς τὴν ...πλάτη.