Ἡ χαρά μου

ὑπὸ Ἀρχιμ. Ἰωακεὶμ Καραχρήστου, Δικαίου τῆς
Ἱ. Κοινοβ. Σκήτεως Προφ. Ἠλιοὺ Ἁγίου Ὄρους

Χαρά μου εἶναι ὁ Χριστός,
ἡ συντροφιά του μοῦ χαρίζει δύναμη καὶ φῶς.

Χαρά μου εἶναι ἡ προσευχή,
ποὺ μὲ ἀνεβάζει πάνω στὰ οὐράνια ἐκεῖ.

Χαρά μου εἶναι ἡ Γραφή,
τὸ μάννα ποὺ μοῦ τρέφει τὴν ψυχή.

Χαρά μου εἶναι ἡ Ἐκκλησία,
ὅπου ἀξιώνομαι τὴν Θεία Λειτουργία.

Χαρά μου εἶναι ἡ νηστεία,
ποὺ δαμάζει κάθε σαρκικὴ ἐπιθυμία.

Χαρά μου εἶναι ἡ φιλανθρωπία,
τῆς ἀγάπης μου ἡ ἀκτινοβολία.

Χαρά μου εἶναι ἡ μετάνοια,
ποὺ μοῦ ἐλευθερώνει τὴν καρδιὰ καὶ τὴν διάνοια.

Χαρά μου εἶναι ἡ Θεία Κοινωνία,
νοιώθω μέσα μου τὴν Θεία Παρουσία.

Χαρά μου εἶναι ἡ ταπείνωση,
ἔχω τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἑαυτοῦ μου τὴν ἐπίγνωση.

Χαρά μου εἶναι ὁ κάθε ἄνθρωπος,
αὐτὸς ὁ ἀδελφός μου ὁ γνώριμος καὶ ὁ ἄγνωστος.

Χαρά μου εἶναι ἡ ἐργασία,
μοῦ χαρίζει τὴν πολύτιμη ψυχοσωματικὴ ἰσορροπία.

Χαρά μου εἶναι ὅλη ἡ ὡραία πλάση,
μ᾿ ἀγκαλιάζει, μὲ θωπεύει, μ᾿ ὁδηγεῖ στὸν Πλάστη.

Χαρά μου εἶναι ὅλες οἱ δοκιμασίες,
τὶς δέχομαι σὰν θεῖες εὐλογίες.

Χαρά μου εἶναι ἡ αἰώνια ζωή,
ἐκεῖ στρέφονται ὅλοι μου οἱ κόποι καὶ οἱ στοχασμοί.

Χαίρομαι μὲ ὅλους καὶ μὲ ὅλα,
μὲ τὸ χθες, τὸ σήμερα, τὸ τώρα.

Δὲν φοβᾶμαι τὸν διωγμὸ καὶ τὴν δύσκολη τὴν ὥρα.
Ἡ χαρά μου ἂς εἶναι καὶ χαρά σας.

Ἀρχ. Ἰωακεὶμ Καραχρῆστος