Κατάλογος Νεομαρτύρων

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α

Ὁσιομάρτυς Ἀββακούμ· ἐμαρτύρησε στὶς 6 Αὐγούστου 1628 στὴ Θεσσαλονίκη γιὰ τὴν πίστη.

Ὁσιομάρτυς Ἀγαθάγγελος ὁ Ἐσφιγμενίτης· ὑπέστη μαρτυρικὸ θάνατο σὲ ἡλικία 19 ἐτῶν στὴ Σμύρνη, στὶς 19 Ἀπριλίου 1818.

Ἅγιος Ἀγγελῆς ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη· ἀπεκεφαλίσθη στὴν Κωνσταντινούπολη, τὴν 1 Σεπτεμβρίου 1680.

Ἅγιος Ἀγγελῆς ἰατρὸς ἀπὸ τὸ Ἄργος· ἀπεκεφαλίσθη στὴ Χίο, στὶς 3 Δεκεμβρίου 1813.

Ἅγιος Ἀγγελῆς, ἐκ Μελάμπων Ρεθύμνης Κρήτης· ἀπεκεφαλίσθη στὶς 28 Ὀκτωβρίου 1824, πρό τῆς Μεγάλης Πόρτας Ρεθύμνης.

Ἅγιος Ἀθανάσιος ἀπὸ τὴν Κίο· ἐμαρτύρησε στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 24 Ἰουλίου 1670 (ἀποκεφαλισμός).

Ἅγιος Ἀθανάσιος ἀπὸ τὴν Ἀττάλεια· ἀπεκεφαλίσθη στὴν Σμύρνη, στὶς 7 Ἰανουαρίου 1700.

Ἅγιος Ἀθανάσιος ἱερομόναχος ἀπὸ τὴ Σπάρτη τῆς Ἀττάλειας· ἐμαρτύρησε στὶς 29 Ὀκτωβρίου 1653 «ἐν Μουντανίοις».

Ἅγιος Ἀκάκιος ἀπὸ τὴν Μακεδονία· ἀπεκεφαλίσθη στὴν Κωνσταντινούπολη, τὴν 1 Μαΐου 1815.

Ἅγιος Ἀλέξανδρος ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, ὁ Δερβίσης· ἐμαρτύρησε στὴν Σμύρνη, στὶς 26 Μαΐου 1794.

Ἅγιος Ἀναστάσιος Πανέρης ἀπὸ τὴν Μυτιλήνη· ἐμαρτύρησε γιὰ τὴν πίστη στόν Κασαμπᾶ τῆς Μ. Ἀσίας, στὶς 11 Αὐγούστου 1816.

Ἅγιος Ἀναστάσιος ἀπὸ τὸ Ροδοβίσιο τῆς Βουλγαρίας· ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο στὶς 8 Αὐγούστου 1794, στὴ Θεσσαλονίκη.

Ἅγιος Ἀναστάσιος ἀπὸ τὸ Ναύπλιο· ἐμαρτύρησε τὴν 1 Φεβρουαρίου 1655 στὸ Ναύπλιο.

Ἅγιος Ἀναστάσιος ἱερομάρτυς ἀπὸ τὸν Ἅγιο Βλάσιο Ἰωαννίνων· ἀπεκεφαλίσθη στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 8 Ἰουλίου 1743.

Ἅγιος Ἀνδρέας Ἀργέντης ἀπὸ τὴν Χίο· ἐμαρτύρησε στὶς 29 Μαΐου 1465 γιὰ τὴν πίστη στὴν Κωνσταντινούπολη.

Ἅγιοι Ἀνώνυμοι τρεῖς μάρτυρες ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο· ἀπαγχονίσθηκαν στὸ Βραχώρι τὸ 1786.

Ἅγιος Ἀπόστολος ἀπὸ τὸν Ἅγιο Λαυρέντιο Πηλίου· ἀπεκεφαλίσθη στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 16 Αὐγούστου 1686.

Ἅγιος Ἀργύρης ἢ Ἀργυρὸς ἀπὸ τὴν Ἀπανομὴ Μακεδονίας· ἀπαγχονίσθηκε στὴν Θεσσαλονίκη, στὶς 11 Μαΐου 1806.

Ἁγία Ἀργυρῆ ἀπὸ τὴν Προύσσα· παρέδωσε τὸ πνεῦμα, κατόπιν πολυχρονίων δεινῶν, στὸ Χάσκιόϊ Κωνσταντινουπόλεως, στὶς 5 Ἀπριλίου 1721.

Ἅγιος Ἀχμὲδ Κάλφας· ἀπαγχονίσθηκε στὶς 3 Μαΐου 1682, στὸ Κεάτχανε Μπαξὲ τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ἅγιος Αὐξέντιος ἀπὸ τὴν Βελλᾶ· ἀπεκεφαλίσθη στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 25 Ἰανουαρίου 1720.

Γ

Ἅγιος Γαβριὴλ ἐν Αἰγύπτῳ· ἐμαρτύρησε στὴν Αἴγυπτο, στὶς 18 Ὀκτωβρίου 1522.

Ἅγιος Γαβριήλ, Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης· ἀπαγχονίσθηκε στὴν Προύσσα, στὶς 3 Δεκεμβρίου 1659.

Ἅγιος Γαβριήλ, Ἀρχιεπίσκοπος Πεκίου· ἀπαγχονίσθηκε στὴν Προύσσα, στὶς 13 Δεκεμβρίου 1652.

Ἅγιος Γαβριὴλ ἐξ Ἀλλώνης τῆς Προκοννήσου· ἀπεκεφαλίσθη στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 2 Φεβρουαρίου 1676.

Ὁσιομάρτυς Γεδεὼν ἐκ Θεσσαλίας· ἐμαρτύρησε γιὰ τὴν πίστη στόν Τύρναβο, στὶς 30 Δεκεμβρίου 1818.

Ὁσιομάρτυς Γεννάδιος· ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 6 Ἀπριλίου 1818.

Ὁσιομάρτυς Γεράσιμος ὁ Καρπενησιώτης· ἀπεκεφαλίσθη γιὰ τὴν πίστη στὴν Κωνσταντινούπολη στὶς 3 Ἰουλίου 1812.

Ἅγιος Γεώργιος ἐκ Καράτοβα τῆς Σερβίας· ὑπέστη τὸν διὰ πυρὸς θάνατο, στὶς 11 Φεβρουαρίου 1515, στὴν Σόφια τῆς Βουλγαρίας.

Ἅγιος Γεώργιος ὁ Μυτιληνιαῖος, ὁ Παϊζάνος· ἐμαρτύρησε γιὰ τὴν εὐσέβεια στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 14 Φεβρουαρίου 1693.

Ἅγιος Γεώργιος (Χατζῆ Γεώργιος) ἐκ Φιλαδελφείας· ἀπεκεφαλίσθη ἐν Καρατζασοῦ, στὶς 2 Ὀκτωβρίου 1794.

Ἅγιος Γεώργιος ὁ Νεαπολίτης· ἀπεκεφαλίσθη στὶς 3 Νοεμβρίου 1797.

Ἅγιος Γεώργιος ἐξ Ἐφέσου· ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο δι᾿ ἀποκεφαλισμοῦ στὶς 5 Ἀπριλίου 1801, στὴν Ἔφεσο.

Ἅγιος Γεώργιος ἐκ Χίου· ἐσφαγιάσθη γιὰ τὴν πίστη στὶς Κυδωνίες, στὶς 26 Νοεμβρίου 1807.

Ἅγιος Γεώργιος ἐξ Ἀτταλείας· ἀπαγχονίσθηκε γιὰ τὴν πίστη στὶς 25 Ἰουνίου 1823.

Ἅγιος Γεώργιος ἐκ Γρεβενῶν· ἀπαγχονίσθηκε στὰ Ἰωάννινα, στὶς 17 Ἰανουαρίου 1838.

Ἅγιος Γεώργιος ἐκ Κρήτης· ἀπεκεφαλίσθη γιὰ τὴν πίστη στὶς 7 Φεβρουαρίου 1867.

Ἅγιος Γεώργιος ἐκ Ραψάνης· ἀπεκεφαλίσθη στόν Τόρναβο, στὶς 5 Μαρτίου 1818.

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ε´, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως· ἀπαγχονίσθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 10 Ἀπριλίου 1821.

Δ

Ὁσιομάρτυς Δαβίδ ἐκ Κυδωνιῶν· ἀπαγχονίσθηκε στὴ Θεσσαλονίκη, στὶς 26 Ἰουνίου 1813.

Ἅγιος Δαμασκηνὸς μοναχὸς ἐκ Κωνσταντινουπόλεως· ἀπεκεφαλίσθη στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 13 Νοεμβρίου 1681.

Ἅγιος Δαμιανός, μοναχὸς ἐκ Ριχόβου Ἀγράφων· ὑπέστη τὸν διὰ ἀπαγχονισμοῦ θάνατον στὴ Λάρισα, στὶς 14 Φεβρουαρίου 1568.

Ἅγιος Δημήτριος Τορναρᾶς· ἀπετμήθη τὴν κεφαλή γιὰ τὴν εὐσέβειά του, στὶς 19 Μαρτίου 1564.

Ἅγιος Δημήτριος ἐκ Φιλαδελφείας· ἐμαρτύρησε στὴ Φιλαδέλφεια, στὶς 2 Ἰουνίου 1657.

Ἅγιος Δημήτριος ἐκ Γαλατᾶ Κωνσταντινουπόλεως· ἀπεκεφαλίσθη στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 27 Ἰανουαρίου 1784.

Ἅγιος Δημήτριος ὁ Πελοποννήσιος· ἀπεκεφαλίσθη στὴν Τρίπολη, στὶς 28 Μαΐου 1794.

Ἅγιος Δημήτριος ὁ Χιοπολίτης· ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο δι᾿ ἀποκεφαλισμοῦ στὶς 29 Ἰανουαρίου 1802.

Ἅγιος Δημήτριος ὁ Πελοποννήσιος, ἐκ Τριφυλίας· ἐμαρτύρησε δι᾿ ἀποκεφαλισμοῦ στὴν Τρίπολη, στὶς 14 Ἀπριλίου 1803.

Ἅγιος Δημήτριος Μοναχός, ἐκ Σαμαρίνης τῆς Πίνδου· ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο στὰ Ἰωάννινα, στὶς 17 Αὐγούστου 1808.

Ἅγιος Δημήτριος ὁ Μπεγάζης, ἐκ Μυτιλήνης· ἐμαρτύρησε γιὰ τὴν πίστη, στὶς 11 Αὐγούστου 1816.

Ἅγιος Διονύσιος ὁ Φιλόσοφος, Μητροπολίτης Λαρίσης· ἐμαρτύρησε γιὰ τὴν πίστη στὰ Ἰωάννινα, τὸ 1611.

Ἅγιος Δούκας, ράπτης ἐκ Μυτιλήνης· ἐμαρτύρησε γιὰ τὴν πίστη στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 24 Ἀπριλίου 1564.

Ε

Παρθενομάρτυς Εἰρήνη· ἐμαρτύρησε γιὰ τὴν πίστη στὴ Λέσβο, στὶς 9 Ἀπριλίου 1463.

Ὁσιομάρτυς Εὐθύμιος ἀπὸ τὴν Δημητσάνα· ἀπεκεφαλίσθη στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 22 Μαρτίου 1814.

Ζ

Ἅγιος Ζαχαρίας, Μητροπολίτης Κορίνθου· ἀπεκεφαλίσθη στὴν Κόρινθο, στὶς 30 Μαρτίου 1684.

Ἅγιος Ζαχαρίας ἀπὸ τὴν Ἄρτα· ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο διὰ ραβδισμοῦ στὴν Πάτρα, στὶς 20 Ἰανουαρίου 1782.

Ἅγιος Ζαχαρίας ἀπὸ τὴν Προύσσα· ἀπεκεφαλίσθη στὴν Προύσσα, στὶς 28 Μαΐου 1802.

Η

Ἅγιος Ἠλίας Ἀρδούνης ἀπὸ τὴν Καλαμάτα· ὑπέστη τὸν διὰ πυρᾶς μαρτυρικό θάνατο στὴν Καλαμάτα, στὶς 31 Ἰανουαρίου 1686.

Θ

Ἅγιος Θεόδωρος· ἐμαρτύρησε γιὰ τὴν πίστη στὰ Δαρδανέλια, στὶς 2 Αὐγούστου 1690.

Ἅγιος Θεόδωρος ἀπὸ τὴν Μυτιλήνη· ἀπαγχονίσθηκε στὴ Μυτιλήνη, στὶς 30 Ἰανουαρίου 1784.

Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Βυζάντιος, ἐκ Νεοχωρίου· ἀπαγχονίσθηκε στὶς 17 Φεβρουαρίου 1795, στὴν Μυτιλήνη.

Ἅγιος Θεοφάνης· ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο στὴν Κωνσταντινούπολη γιὰ τὴν πίστη, στὶς 8 Ἰουνίου 1559.

Ἅγιος Θεόφιλος ἐκ Ζακύνθου· ἐμαρτύρησε στὴ Χίο, στὶς 24 Ἰουλίου 1635.

Ι

Ἅγιος Ἰάκωβος ἀπὸ τὴν Καστοριά· ἀπαγχονίσθηκε γιὰ τὴν πίστη στὴν Ἀνδριανούπολη, τὴν 1 Νοεμβρίου 1520.

Ἅγιος Ἰάκωβος, ἱεροδιάκονος· ἀπαγχονίσθηκε στὴν Ἀδριανούπολη τὴν 1 Νοεμβρίου 1520.

Ὁσιομάρτυς Ἰγνάτιος· ἀπαγχονίσθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 8 Ὀκτωβρίου 1814.

Ὁσιομάρτυς Ἱλαρίων ἀπὸ τὸ Ἡράκλειο Κρήτης· ἀπεκεφαλίσθη στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 20 Σεπτεμβρίου 1804.

Ἅγιος Ἰορδάνης ἀπὸ τὴν Τραπεζούντα· ἀπεκεφαλίσθη στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 2 Φεβρουαρίου 1650.

Ἅγιος Ἰωάννης ἀπὸ τὴν Τραπεζούντα· ἀπεκεφαλίσθη στὸ Ἀσπρόκαστρο, στὶς 2 Ἰουνίου 1492.

Ἅγιος Ἰωάννης ἀπὸ τὰ Ἰωάννινα· ἐμαρτύρησε γιὰ τὴν πίστη στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 18 Ἀπριλίου 1526.

Ὁσιομάρτυς Ἰωάννης Κουζικᾶς· ἐμαρτύρησε γιὰ τὴν εὐσέβεια, στὶς 18 Ἀπριλίου 1564.

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Κάλφας· ἀπεκεφαλίσθη στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 26 Φεβρουαρίου 1575.

Ἅγιος Ἰωάννης ἀπὸ τὰ Σφακιὰ Κρήτης· ἀπαγχονίσθηκε στὴ Ν. Ἔφεσο, στὶς 15 Σεπτεμβρίου 1811.

Ἅγιος Ἰωάννης ἀπὸ τὴ Θάσο· ἀπεκεφαλίσθη γιὰ τὴν πίστη στὶς 20 Δεκεμβρίου 1652, στὴν Κωνσταντινούπολη.

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βλάχος· ἀπαγχονίσθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 12 Μαΐου 1662.

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ναύκληρος· ὑπέστη τὸν διὰ πυρᾶς θάνατο στὴν Κῶ, στὶς 8 Ἀπριλίου 1669.

Ἅγιος Ἰωάννης ἀπὸ τὴ Βουλγαρία· ἀπεκεφαλίσθη στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 5 Μαρτίου 1784.

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσοχόος, ἀπὸ τὴ Βουλγαρία· ἀπεκεφαλίσθη στὶς 14 Μαΐου 1802.

Ἅγιος Ἰωάννης ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη· ἀπεκεφαλίσθη στὴ Σμύρνη, στὶς 29 Μαΐου 1802.

Ἅγιος Ἰωάννης ἀπὸ τὴν Κόνιτσα· ἀπεκεφαλίσθη στὸ Βραχώριο, στὶς 23 Σεπτεμβρίου 1814.

Ὁσιομάρτυς Ἰωάσαφ· ἀπεκεφαλίσθη στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 26 Ὀκτωβρίου1536.

Ἅγιος Ἰωσὴφ ὁ Χαλεπλῆς· ἐμαρτύρησε γιὰ τὴν πίστη, στὶς 4 Φεβρουαρίου 1686.

Κ

Ἅγιος Κοσμᾶς· ἐμαρτύρησε γιὰ τὴν εὐσέβεια, λίγο μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ἅγιος Κυπριανὸς ἀπὸ τὰ Ἄγραφα· ἀπεκεφαλίσθη στὸ Φανάρι τῆς Κωνσταντινουπόλεως, στὶς 5 Ἰουλίου 1679.

Ὁσιομάρτυς Κύριλλος ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη· ἄθλησε γιὰ τὴν πίστη, στὶς 6 Ἰουλίου 1566.

Ἅγιος Κυρμιδώλης· ὑπέστη φρικτό μαρτύριο γιὰ τὴν πίστη στὴν Αἴγυπτο, στὶς 18 Ὀκτωβρίου 1522.

Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Ρῶσσος· ἀπεκεφαλίσθη στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 26 Δεκεμβρίου 1743.

Ἅγιος Κωνσταντῖνος ἀπὸ τὴν Μυτιλήνη· ἀπαγχονίσθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 2 Ἰουνίου 1819.

Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος· ἀπαγχονίσθηκε γιὰ τὴν πίστη στὴ Ρόδο, στὶς 14 Νοεμβρίου 1800.

Λ

Ἅγιος Λάζαρος ἀπὸ τὴν Βουλγαρία· ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο στὴν Πέργαμο, στὶς 23 Ἀπριλίου 1802.

Ἅγιος Λάμπρος· ἄθλησε γιὰ τὴν πίστη στὴ Μάκρη, στὶς 2 Ἰουλίου 1838.

Ὁσιομάρτυς Λουκᾶς ἀπὸ τὴν Ἀδριανούπολη· ἀπαγχονίσθηκε γιὰ τὴν πίστη στὴν Μυτιλήνη, στὶς 23 Μαρτίου 1802.

Μ

Ὁσιομάρτυς Μακάριος· ἀπεκεφαλίσθη στὴ Θεσσαλονίκη, στὶς 14 Σεπτεμβρίου 1527.

Ὁσιομάρτυς Μακάριος ἀπὸ τὴ Βιθυνία· ἐμαρτύρησε στὴν Προύσα, στὶς 6 Ὀκτωβρίου 1590.

Ὁσιομάρτυς Μαλαχίας ἀπὸ τὴ Ρόδο· ὑπέστη τὸν διὰ πυρᾶς θάνατο στὰ Ἱεροσόλυμα, στὶς 29 Σεπτεμβρίου 1500.

Ἅγιος Μανουὴλ ἀπὸ τὰ Σφακιὰ Κρήτης· ἀπεκεφαλίσθη στὴ Χίο, στὶς 15 Μαρτίου 1792.

Ἁγία Μαρία· ἐμαρτύρησε γιὰ τὴν πίστη τὸν Μάϊο τοῦ 1826.

Ἅγιος Μᾶρκος ἀπὸ τὴν Κρήτη· ἐμαρτύρησε στὴν Σμύρνη, στὶς 14 Μαΐου 1643.

Ἅγιος Μᾶρκος ἀπὸ τὴν Σμύρνη· ἐσφαγιάσθη γιὰ τὴν πίστη στὴ Χίο, στὶς 5 Ἰουνίου 1801.

Ἅγιος Μῆτρος (ἤ Δημήτριος) ὁ Πελοποννήσιος· ἐμαρτύρησε στὴν Τρίπολη, στὶς 28 Μαΐου 1794.

Ἅγιος Μιχαὴλ ἐξ Ἀγράφων· ἐμαρτύρησε γιὰ τὴν πίστη στὴ Θεσσαλονίκη, στὶς 21 Μαρτίου 1544.

Ἅγιος Μιχαὴλ ὁ Μαυροειδής, ἀπὸ τὴν Ἀδριανούπολη· ἀπεκεφαλίσθη στὴν Ἀδριανούπολη, στὶς 17 Φεβρουαρίου, τέλη 15ου αἰώνα.

Ἅγιος Μύρων ἀπὸ τὴν Κρήτη· ἀπαγχονίσθηκε στὸ Ἡράκλειο Κρήτης, στὶς 20 Μαρτίου 1794.

Ν

Ἅγιος Νεκτάριος ἐκ Βρυούλλων· ἀπεκεφαλίσθη στὶς 11 Ἰουλίου 1820.

Ὁσιομάρτυς Νικόδημος ἐκ Μετεώρων· ἐμαρτύρησε γιὰ τὴν πίστη, στὶς 16 Αὐγούστου 1551.

Ἅγιος Νικόδημος ἐξ Ἑλβασάν· ἀπεκεφαλίσθη στὸ Ἑλβασάν, στὶς 11 Ἰουλίου 1722.

Ἅγιος Νικήτας ὁ Νισύριος· ἀπεκεφαλίσθη στὴ Χίο, στὶς 21 Ἰουνίου 1732.

Ἅγιος Νικήτας ἐξ Ἠπείρου· ἀπαγχονίσθηκε στὶς Σέρρες, στὶς 19 Φεβρουαρίου 1809.

Ἅγιος Νικόλαος ἐκ Θεσσαλονίκης· ἐμαρτύρησε γιὰ τὴν πίστη στὴ Λέσβο, στὶς 9 Ἀπριλίου 1463.

Ἅγιος Νικόλαος ἐκ Κορίνθου· ὑπέστη τὸν διὰ πυρᾶς θάνατον στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 14 Φεβρουαρίου 1554.

Ἅγιος Νικόλαος ἐκ Μετσόβου· ἐμαρτύρησε στὰ Τρίκαλα, στὶς 17 Μαΐου 1617.

Ἅγιος Νικόλαος Καραμάνος· ἀπαγχονίσθηκε στὴ Σμύρνη, στὶς 6 Δεκεμβρίου 1657.

Ἅγιος Νικόλαος ἐκ Καρπενησίου· ἐμαρτύρησε γιὰ τὴν πίστη στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 23 Σεπτεμβρίου 1672.

Ἅγιος Νικόλαος· ἐμαρτύρησε στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 12 Νοεμβρίου 1732.

Ἅγιος Νικόλαος ἐκ Μαγνησίας· ὑπέστη φρικτὰ βασανιστήρια γιὰ τὴν πίστη, στὶς 24 Ἀπριλίου 1796.

Ο

Ἅγιος Ὀνούφριος ἐκ Βουλγαρίας· ἀπεκεφαλίσθη στὴ Χίο, στὶς 4 Ἰανουαρίου 1818.

Π

Ἅγιος Πέτρος, ἱερομάρτυς· ἐμαρτύρησε γιὰ τὴν εὐσέβεια, λίγο μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, στὴν Τραπεζοῦντα.

Ἅγιος Παρθένιος Γ´, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως· ἀπαγχονίσθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 24 Μαρτίου 1657.

Ἅγιος Παρασκευᾶς ἐκ Τραπεζοῦντος· ἐμαρτύρησε γιὰ τὴν πίστη, τὴν 1 Μαρτίου 1659.

Ἅγιος Παῦλος ὁ Ρῶσος· ἀπεκεφαλίσθη στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 3 Ἀπριλίου 1683.

Ὁσιομάρτυς Παχώμιος· ἀπεκεφαλίσθη γιὰ τὴν πίστη, στὶς 21 Μαΐου 1732.

Ἅγιος Πολύδωρος ἐκ Λευκωσίας· ὑπέστη τὸ δι᾿ ἀπαγχονισμοῦ μαρτύριο στὴ Ν. Ἔφεσο, στὶς 3 Σεπτεμβρίου 1794.

Ὁσιομάρτυς Προκόπιος ἐκ Βάρνας· ἀπεκεφαλίσθη γιὰ τὴν πίστη στὴν Σμύρνη, στὶς 25 Ἰουνίου 1810.

Ὁσιομάρτυς Παῦλος ἐκ Πελοποννήσου· ἐμαρτύρησε γιὰ τὴν πίστη, στὶς 22 Μαΐου 1818.

Ἅγιος Παναγιώτης· ἀπεκεφαλίσθη στὴν Ἰερουσαλήμ, μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1827 - 1838.

Ρ

Ἅγιος Ραφαὴλ ἐξ Ἰθάκης· ἐμαρτύρησε γιὰ τὴν πίστη στὴ Λέσβο, στὶς 9 Ἀπριλίου 1463.

Ὁσιομάρτυς Ρωμανὸς ἐκ Καρπενησίου· ἀπεκεφαλίσθη στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 5 Ἰανουαρίου 1694.

Ἅγιος Ρωμανὸς ἱερομάρτυς· ἐσφαγιάσθη γιὰ τὴν πίστη στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 6 Ἰανουαρίου 1695.

Σ

Ἅγιος Σεραφεὶμ ἱερομάρτυς, ἐπίσκοπος Φαναρίου· ἐμαρτύρησε γιὰ τὴν πίστη, στὶς 4 Δεκεμβρίου 1601.

Ἅγιος Συμεὼν ἐκ Τραπεζοῦντος· ὑπέστη μαρτυρικό τέλος στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 14 Αὐγούστου 1653.

Ἅγιος Σταμάτιος ἐκ Βόλου· ἐσφαγιάσθη στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 16 Αὐγούστου 1680.

Ἅγιοι Σταμάτιος, Ἰωάννης καὶ Νικόλαος ἐκ Σπετσῶν· ἀπεκεφαλίσθησαν γιὰ τὴν πίστη στὴ Χίο, στὶς 3 Φεβρουαρίου 1822.

Ἅγιος Σάββας Νιγδελῆς· ἐσφαγιάσθη γιὰ τὴν πίστη στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 12 Νοεμβρίου 1726.

Τ

Ἅγιος Τριαντάφυλλος ἐκ Ζαγορᾶς· ἐμαρτύρησε γιὰ τὴν πίστη, στὶς 8 Αὐγούστου 1680.

Ὁσιομάρτυς Τιμόθεος ὁ Ἑσφιγμενίτης· ἐμαρτύρησε γιὰ τὴν πίστη, στὶς 29 Ὀκτωβρίου 1820.

Φ

Ἁγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία· ἐμαρτύρησε γιὰ τὴν πίστη στὴν Ἀθήνα, στὶς 19 Φεβρουαρίου 1589.

Χ

Ἅγιος Χρῆστος ὁ Κηπουρός· ἀπεκεφαλίσθη στὴν Κωνσταντινούπολη, στὶς 12 Φεβρουαρίου 1748.

Ἁγία Χρυσῆ ἡ Παρθενομάρτυς· ἐμαρτύρησε γιὰ τὴν πίστη, στὶς 13 Ὀκτωβρίου 1795.

Ὁσιομάρτυς Χριστοφόρος ἐξ Ἀδριανουπόλεως· ἐμαρτύρησε γιὰ τὴν πίστη, στὶς 16 Ἀπριλίου 1818.