Χειμερινοὶ Κολυμβητές

Μ᾿ ἀγαπᾶς (OST)

Lyra, 1988


Περιεχόμενα

Πληροφορίες

Παρουσίαση


1. Ὁ Ρωμαῖος στὴ στέγη 1:34
2. Ὁ πόθος 0:39
3. Βύσσινο γλυκό 2:31
4. Συμμαθητὲς I 1:24
5. Συμμαθητὲς II 1:38
6. Βγῆκε ὁ καλὸς μὲ τὴν καλή 2:10
7. Συμμορία I 0:56
8. Συμμορία II 0:42
9. Τυφλὸς ἔρωτας 2:09
10. Ὑπερηχογράφημα 0:47
11. Μετασεισμικὲς δονήσεις 1:19
12. Βγῆκε ὁ καλὸς μὲ τὴν καλή 3:38
13. Πουλιά, κοχύλια 1:08
14. Λιποτάχτες 1:41
15. Νέστος 1:38
16. Ἀπογευματινὸ μπάνιο 2:05
17. Κυρά μου ποὺ γυρίζεις μόνη 2:27
18. Ἐλεύθερη; 2:20

συνολικὴ διάρκεια:

30:46

1. Ὁ Ρωμαῖος στὴ στέγη

(Ὀρχηστρικό)
Μουσική: F. De Cristofaro

2. Ὁ πόθος

Στίχοι: Οὐίλλιαμ Σαίξπηρ, (Ὁ ἔμπορος τῆς Βενετίας,
πρ. Γ´, Σκ. 2, Ξένα Λυρικά, μτφ. Βασίλης Ρώτας,
ἐκδ. Ἴκαρος, Ἀθήνα 1955, σελ. 23)
Μουσική: Ἀργύρης Μπακιρτζῆς
Ἑρμηνεία: Ἀργύρης Μπακιρτζῆς & Χορωδία

Πέστε ὁ πόθος ποῦ φυτρώνει
στὴν καρδιὰ ἢ στὸν νοῦ ριζώνει
πῶς γεννιέται, πῶς φουντώνει;
πέστε μου, παρακαλῶ!

Πιάνεται στὰ μάτια, ἀξαίνει
μὲ ματιὲς καὶ κεῖ ἀπομένει
μὲς στὴν κούνια του πεθαίνει

Κλάφτε τὸν χαμὸ τοῦ πόθου
πέστε του ὅλοι: «αἰώνια ἡ μνήμη!»
- Αἰώνια ἡ μνήμη!

3. Βύσσινο γλυκό

(Ὀρχηστρικό)
Μουσική: F. De Cristofaro

4. Συμμαθητὲς I

(Ὀρχηστρικό)
Μουσική: Δημοτικὸ Μακεδονίας, Σκοπὸς γάμου

5. Συμμαθητὲς II

(Ὀρχηστρικό)
Μουσική: Δημοτικὸ Μακεδονίας, Σκοπὸς γάμου

6. Βγῆκε ὁ καλὸς μὲ τὴν καλή

Στίχοι: Οὐίλλιαμ Σαίξπηρ, (Ὅπως ἀγαπᾶτε,
πρ. Ε´, Σκ. 3, Ξένα Λυρικά, μτφ. Βασίλης Ρώτας,
ἐκδ. Ἴκαρος, Ἀθήνα 1955, σελ. 25)
Μουσική: Ἀργύρης Μπακιρτζῆς
Ἑρμηνεία: Παιδικὴ χορωδία

Βγῆκε ὁ καλὸς μὲ τὴν καλή,
μὲ χάι καὶ χὼ καὶ χάι καὶ τριαλαρό,
στὴν καταπράσινη ἐξοχή,
τὸν Μάη τὸν πιὸ ὄμορφο καιρὸ γιὰ δυό,
ποὺ ὅλο τὸ λέν᾿, μάνα μ᾿, τὸ λέν᾿, τὸ λένε τὰ πουλιά,
τοὺς νιοὺς τρελαίνει ἡ Ἄνοιξη ἡ γλυκειά.

Μὲς στὰ γρασίδια τὰ πυκνά,
μὲ χάι καὶ χὼ καὶ χάι καὶ τριαλαρό,
ξάπλωσε ὁ νιὸς κι ἡ κοπελιά,
τὸν Μάη τὸν πιὸ ὄμορφο καιρὸ γιὰ δυό,
ποὺ ὅλο τὸ λέν᾿, μάνα μ᾿, τὸ λέν᾿, τὸ λένε τὰ πουλιά,
τοὺς νιοὺς τρελαίνει ἡ Ἄνοιξη ἡ γλυκειά.

Πιάσαν εὐθὺς σκοπὸ γλυκύ,
μὲ χάι καὶ χὼ καὶ χάι καὶ τριαλαρό,
πὼς εἶν᾿ ἕν᾿ ἄνθος ἡ ζωή,
τὸν Μάη τὸν πιὸ ὄμορφο καιρὸ γιὰ δυό,
ποὺ ὅλο τὸ λέν᾿, μάνα μ᾿, τὸ λέν᾿, τὸ λένε τὰ πουλιά,
τοὺς νιοὺς τρελαίνει ἡ Ἄνοιξη ἡ γλυκειά.

Γι᾿ αὐτὸ μὴ χάνετε καιρό,
μὲ χάι καὶ χὼ καὶ χάι καὶ τριαλαρό,
ἡ ἀγάπη ἀξίζει στὸν ἀνθό,
τὸν Μάη τὸν πιὸ ὄμορφο καιρὸ γιὰ δυό,
ποὺ ὅλο τὸ λέν᾿, μάνα μ᾿, τὸ λέν᾿, τὸ λένε τὰ πουλιά,
τοὺς νιοὺς τρελαίνει ἡ Ἄνοιξη ἡ γλυκειά.

7. Συμμορία I

(Ὀρχηστρικό)
Μουσική: Ἀργύρης Μπακιρτζῆς

8. Συμμορία II

(Ὀρχηστρικό)
Μουσική: Ἀργύρης Μπακιρτζῆς

9. Τυφλὸς ἔρωτας

(Ὀρχηστρικό)
Μουσική: Ἀργύρης Μπακιρτζῆς

10. Ὑπερηχογράφημα

(Ὀρχηστρικό)
Μουσική: Ἀργύρης Μπακιρτζῆς

11. Μετασεισμικὲς δονήσεις

(Ὀρχηστρικό)
Μουσική: Ἀργύρης Μπακιρτζῆς

12. Βγῆκε ὁ καλὸς μὲ τὴν καλή

Στίχοι: Οὐίλλιαμ Σαίξπηρ, (Ὅπως ἀγαπᾶτε,
πρ. Ε´, Σκ. 3, Ξένα Λυρικά, μτφ. Βασίλης Ρώτας,
ἐκδ. Ἴκαρος, Ἀθήνα 1955, σελ. 25)
Μουσική: Ἀργύρης Μπακιρτζῆς
Ἑρμηνεία: Ἀργύρης Μπακιρτζῆς

Βγῆκε ὁ καλὸς μὲ τὴν καλή,
μὲ χάι καὶ χὼ καὶ χάι καὶ τριαλαρό,
στὴν καταπράσινη ἐξοχή,
τὸν Μάη τὸν πιὸ ὄμορφο καιρὸ γιὰ δυό,
ποὺ ὅλο τὸ λέν᾿, μάνα μ᾿, τὸ λέν᾿, τὸ λένε τὰ πουλιά,
τοὺς νιοὺς τρελαίνει ἡ Ἄνοιξη ἡ γλυκειά.

Μὲς στὰ γρασίδια τὰ πυκνά,
μὲ χάι καὶ χὼ καὶ χάι καὶ τριαλαρό,
ξάπλωσε ὁ νιὸς κι ἡ κοπελιά,
τὸν Μάη τὸν πιὸ ὄμορφο καιρὸ γιὰ δυό,
ποὺ ὅλο τὸ λέν᾿, μάνα μ᾿, τὸ λέν᾿, τὸ λένε τὰ πουλιά,
τοὺς νιοὺς τρελαίνει ἡ Ἄνοιξη ἡ γλυκειά.

Πιάσαν εὐθὺς σκοπὸ γλυκύ,
μὲ χάι καὶ χὼ καὶ χάι καὶ τριαλαρό,
πὼς εἶν᾿ ἕν᾿ ἄνθος ἡ ζωή,
τὸν Μάη τὸν πιὸ ὄμορφο καιρὸ γιὰ δυό,
ποὺ ὅλο τὸ λέν᾿, μάνα μ᾿, τὸ λέν᾿, τὸ λένε τὰ πουλιά,
τοὺς νιοὺς τρελαίνει ἡ Ἄνοιξη ἡ γλυκειά.

Γι᾿ αὐτὸ μὴ χάνετε καιρό,
μὲ χάι καὶ χὼ καὶ χάι καὶ τριαλαρό,
ἡ ἀγάπη ἀξίζει στὸν ἀνθό,
τὸν Μάη τὸν πιὸ ὄμορφο καιρὸ γιὰ δυό,
ποὺ ὅλο τὸ λέν᾿, μάνα μ᾿, τὸ λέν᾿, τὸ λένε τὰ πουλιά,
τοὺς νιοὺς τρελαίνει ἡ Ἄνοιξη ἡ γλυκειά.

13. Πουλιά, κοχύλια

(Ὀρχηστρικό)
Μουσική: Δημοτικὸ Μακεδονίας, Σκοπὸς γάμου

14. Λιποτάχτες

(Ὀρχηστρικό)
Μουσική: Ἀργύρης Μπακιρτζῆς

15. Νέστος

(Ὀρχηστρικό)
Μουσική: Ἀργύρης Μπακιρτζῆς

16. Ἀπογευματινὸ μπάνιο

(Ὀρχηστρικό)
Μουσική: Ἀργύρης Μπακιρτζῆς

17. Κυρά μου, ποῦ γυρίζεις μόνη;

Στίχοι: Οὐίλλιαμ Σαίξπηρ, (Δωδεκάτη Νύχτα,
πρ. Β´, Σκ. 3, Ξένα Λυρικά, μτφ. Βασίλης Ρώτας,
ἐκδ. Ἴκαρος, Ἀθήνα 1955, σελ. 24)
Μουσική: Ἀργύρης Μπακιρτζῆς
Ἑρμηνεία: Ἀργύρης Μπακιρτζῆς & Χορωδία

Κυρά μου, ποῦ γυρίζεις μόνη;
Ὤ, στάσου κι ἄκου: ὁ φίλος φτάνει,
ψηλὰ-βαθιὰ σοῦ τραγουδεῖ,
μὴν τρέχεις πιά, γλυκειά μου ὡραία,
ἡ ἀγάπη θέλει δυὸ παρέα,
τὸ ξέρει κάθε γνωστικοῦ παιδί.

Μὴν πεῖς, ἡ ἀγάπη περιμένει,
στὴν ὥρα του τὸ γέλιο εὐφραίνει·
καὶ ποιὸς τὰ ξέρει τὰ στερνά;
Δὲν ξεδιψάει ὅπου ἀναβάλλει
λοιπὸν φιλί, φιλὶ καὶ πάλι
κι ἡ νιότη εἶν᾿ ὕφασμα ποὺ δὲν βαστᾶ.

18. Ἐλεύθερη;

(Ὀρχηστρικό)
Μουσική: Ἀργύρης Μπακιρτζῆς


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΙΧΟΙ

2: Σαίξπηρ, Ὁ Ἔμπορος τῆς Βενετίας, Πρ. Γ´, Σκ. 2.
6, 12: Σαίξπηρ, Ὅπως ἀγαπᾶτε, Πρ. Ε´, Σκ. 3.
17: Σαίξπηρ, Δωδέκατη νύχτα, Πρ. Β´, Σκ. 3.
Μετάφραση: Βασίλης Ρώτας.

ΜΟΥΣΙΚΗ

1, 3: F. De Cristofaro, Ἄσκηση μαντολίνου.
2, 6, 10, 12, 17, 18: Ἀργύρης Μπακιρτζῆς
4, 5, 13: Δημοτικὸ Μακεδονίας, Σκοπὸς γάμου.
7, 8, 9, 11, 14, 15, 16: Συνθέσεις τῶν μουσικῶν ποὺ παίζουν στὸ κάθε κομμάτι.
Τὰ 7, 8 βασίζονται στὸ θέμα τοῦ Mingus «Haitian fight song»
καὶ τὰ 9, 11, 16 σὲ θέματα τοῦ Ἀργύρη Μπακιρτζῆ.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Τραγούδι: Ἀργύρης Μπακιρτζῆς

Παίζουν οἱ:
Κώστας Βόμβολος: ἀκορντεόν, σάζι
Ἰσίδωρος Παπαδάμου: μπουζούκι
Δημήτρης Πολυζωίδης: βιολί
Μιχάλης Σιγανίδης: κοντραμπάσο, μαντολίνο
Γιῶργος Ταμκατζόγλου: κιθάρα
Φλῶρος Φλωρίδης: κλαρίνο, σοπράνο, ἄλτο καὶ τενόρο σαξόφωνο.
Χορωδία στὸ 12:
Κώστας Βόμβολος, Μιχάλης Σιγανίδης, Γιῶργος Ταμκατζόγλου, Φλῶρος Φλωρίδης
Διδασκαλία καὶ κιθάρα στὸ 6 ὁ Μ. Ἀϊβάζογλου.

Ἐνορχήστρωση - Ἐπιμέλεια Παραγωγῆς: Χειμερινοὶ Κολυμβητές

Ἠχοληψία - μίξη: Παντελὴς Δεληγιαννίδης, Rock Studio
Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1988

Τὸ 17 ἠχογραφήθηκε ἀπ᾿ τὸν Μ. Ἀθανασόπουλο στὴν Κέρκυρα, τὸν Αὔγουστο τοῦ 1988 κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ γυρίσματος τῆς ταινίας «Μ᾿ ἀγαπᾶς;» καὶ τὸ 6 ἀπὸ τὸν Ἀργύρη Μπακιρτζῆς σὲ αἴθουσα τοῦ 102 Δημοτικοῦ Σχολείου Ἄνω Τούμπας Θεσσαλονίκης

Πρώτη ἔκδοση (LP): Δεκέμβριος 1988

Ἐξώφυλλο δίσκου: Ἀργύρης Μπακιρτζῆς, Ντόρα Ρίζου

Προσαρμογὴ σὲ cd: Εὔα Σταμάτη

Digital Mastering: Γιάννης Ἰωαννίδης